پرسشنامه استاندارد مديريت دانش (پاتريك، همكاران)

پرسشنامه استاندارد مديريت دانش (پاتريك، همكاران)

توضیحات:
پرسشنامه مديريت دانش توسط پاتريك، همكاران در سال 2009ساخته شده است. اين مقياس از نوع ليكرتي و داراي 38 گويه مي‌باشد. كه پاسخ‌ها بر روي يك طيف پنج گزينه‌اي از خيلي كم (1) تا خيلي زياد (5) نشان داده شده است. نحوه نمره ‌گذاري مقياس با توجه به مثبت و منفي بودن گويه‌ها به صورت متفاوت مي‌باشد.

ویژگی پرسشنامه(بطور خلاصه):
تعداد گویه ها: 38
تعداد مولفه: 5 مولفه(اكتساب دانش، ايجاد دانش، ذخيره كردن دانش، توزيع دانش، نگهداري دانش)
روایی و پایایی: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word و قابل ویرایش

                       

لینک دانلود

مقايسه فراواني ازدواج خويشاوندي در والدين دانش آموزان داراي نارسايي بينايي مقطع ابتدايي و دب

مقايسه فراواني ازدواج خويشاوندي در والدين دانش آموزان داراي نارسايي بينايي مقطع ابتدايي و دب

        مقايسه فراواني ازدواج خويشاوندي در والدين دانش آموزان داراي نارسايي بينايي مقطع ابتدايي و دبيرستان شهرتهران

 

 

فرمت فایل:  word

تعداد صفحات:     75  

 

 

 

چكيده:

پژوهش حاضر به مقايسه فراواني ازدواج خويشاوندي در والدين دانش آموزان داراي نارسايي بينايي مقطع ابتدايي و دبيرستان شهرتهران مي‌پردازد. جامعه آماري شامل والدين كليه دانش‌آموزان داراي نارسايي بينايي مقاطع ابتدايي و دبيرستاني مدارس استثنايي شهر تهران در سال تحصيلي 87     1386 است با استفاده از روش نمونه‌گيري تصادفي ساده گروه نمونه شامل والدين 59دانش آموز داراي نارسايي بينايي انتخاب گرديد. ابزار پژوهشي نيز، پرسشنامة محقق ساختي است كه يكي از والدين پرسشنامه مورد نظر را تكميل نموده است.

نتايج پژوهش حاصل حاكي از آن است كه ازدواج‌هاي خويشاوندي (همخون) در مقايسه با ازدواج‌هاي عادي در والدين دانش‌آموزان داراي نارسايي بينايي از فراواني بيشتري برخوردار است و در زمينه نوع نسبت و در مقايسه فراواني خويشاوندي پسر عموي       دختر عمو (5/15%) بالاترين فراواني و پسردايي – دخترعمه(6/5) كمترين فراواني را داشتند. ازدواج خويشاوندي در والدين دانش آموزان داراي نارسايي بينايي مقطع ابتدايي در مقايسه با مقطع دبيرستان كاهش داشته است كه نشانگر تأثير اقدامات پيشگيرانه مسوؤلان ذيربط است.

 

 

 

مقدمه

شرایط خلقت در تمامی جهان و برای تمامی کودکان يكسان است. همه ی افراد بشر به یک نحو پا به این دنیای خاکی می‌گذراند و نطفه آنان نیز به یک طریق بسته می‌شود. ولی حتی دو کودک را در این جهان پهناور نمی‌توان یافت که از نظر خصوصیات جسمانی و روانی کاملاً يكسان باشند. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که در میان مخلوقات خداوند عده ای با دیگران از نظر جسمی و روحی تفاوت‌هایی دارند، علاوه بر برخی تفاوت‌های ظاهری چون قد، رنگ مو، رنگ چشم، عده ای دیگر از ابنای بشر تفاوت‌های دیگری نیز با همنوعان خود دارند، مثلاً عده ای از نظر دید با دیگری متفاوت اند و یا از نظر شنوایی چون دیگران نیستند و گروهی از نظر هوش و استعداد فراگیری قدرت دیگران را ندارند و یا بالعکس از دیگران برترند. به طوری کلی این کودکان را کودکان استثنایی می‌نامند (پاکزاد، 1376).

درصد چشمگیری از کودکان بر اثر عوامل گوناگونی (چون: عوامل ارثی، عوامل دوره بارداری، اشكالات هنگام تولد و یا بروز بیماری‌ها و حوادث در سال‌های طفولیت) دچار نقیصه‌هایی از نظر ذهنی و جسمی (نابینایی و ناشنوایی و…) می‌گردند.

نقص بینایی بیش از هر معلولیت دیگر ناتوانی به بار می‌آورد. دلیل ترس ما از نابینایی آن است که نابینایی نمایان تر از سایر معلولیت‌هاست. دلیل دیگر نقش مهمی است که چشم‌ها در ايجاد روابط اجتماعی ایفا می‌کند. فرد نابینا در ایجاد ارتباط با دنیای اطراف خود دچار مشكل می‌شود. در شناخت بسیاری از مفاهیم و مطالب مانند رنگ‌ها و… دچار مشكل می‌گردد و میان خود و دیگران فاصله ای را احساس می‌کند که دلیل آن نقص بینایی است (محقق، 1387).

يكي از عوامل ایجاد معلولیت بینایی عوامل ارثی است که از طریق مکانیسم‌های وراثتی از نسل‌های قبل به فرد منتقل می‌گردد.

در واقع وجود ژن‌ها است که باعث تفاوت‌های گوناگون و ویژگی‌های غیر اکتسابی افراد می‌گردد. اگر ژن بیماری زایی که در روی یک کروموزوم هست در روی کروموزوم‌های جفت آن نیز یافت شود کیفیتی حاصل می‌گردد که به آن هموزیگوت می‌گویند.

عامل همخونی در ایجاد ناهنجاری‌ها تاثیر فراوان دارد زیرا بیماری‌های متعدد که از نسل‌های قبل ظاهر نشده اند، احتمال بیشتری دارند که در اثر پیوند دو همخون ظاهر و بارز شوند. هرقدر نسبت همخونی بیشتر و نزديكتر باشد خطر احتمال بروز خصوصیات منفی و بیمارگونه بیشتر است (افروز، 1381).

زیرا ازدواج خویشاوندی باعث افزایش درصد هموزیگوت شدن و خالص شدن یک ژن معیوب شده، لذا میزان شیوع ناهنجاری ارثی و مادرزادی در فرزندان اینگونه زوجین بيشتر از زوجین غیر خویشاوند خواهد بود (نقل از غیاثی، 1375).

بیان مساله

خویشاوندی عبارت است از مجموعه ای از پیوندهایی که به دلیل قرابت نسبی، سببی یا رضاعی بین عده ای از افراد وجود دارد. لذا خویشاوندی دارای انواع نسبی، سببی و رضاعی است (نقل از غیاثی، 1375).

اصولاً خویشاوندی از نظر علم ژنتیک به افرادی گفته می‌شود که دارای اجداد مشترک و بالطبع ژن‌های مشترک باشند، والدین و فرزندان یا خواهران و برادران را در اصطلاح خویشاوندان درجه اول می‌نامند.

نسبت خویشاوندی این افراد برابر   است (50 درصد ژن مشترک). عموها، عمه‌ها، خاله‌ها، دایی‌ها را با توجه به برادرزاده‌ها، خواهرزاده‌ها و امثال آن‌ها خویشاوندان درجه دوم گویند. درجه خویشاوندی آن‌ها   می‌باشد. پسرعمو، دختر عمه و پسرخاله و دخترخاله و امصال آن‌ها را خویشاوندان درجه سوم می‌نامند، درجه خویشاوندی این قبیل اشخاصل نسبت به یکدیگر برابر   می‌باشد. (نقل از پلاسی زاده، 1376).

 

 

لینک دانلود

بررسي ملاکهاي انتخاب دوست در بين دانش آموزان پايه اول پسر در مقطع متوسطه

بررسي ملاکهاي انتخاب دوست در بين دانش آموزان پايه اول پسر در مقطع متوسطه

مقدمه :
يكي از سخنان حكيمانه و جامعه شناسانه اين است كه « انسان با الطبع اجتماعي است.» و اين بدان معني است كه انسان بر نهاد پيوستن به همنوعان خود آفريده شده است.  و اين غريزه اي است كه انسان در بطن خود دارد.
زيرا انسان به تنهايي قادر به گذشتن از مراحل زندگي در دنيايي كه آكنده از ناروائيها و مالامال از دشواريها و مقرون به خطاهاست، نيست. و از اين رو انسانها ناگريزند به ياري جستن و همكاري كردن براي رسيدن به ا جتماعي كه در آن بتوان آنچه را فرد از انجام آن ناتوان است انجام داد. هر قدر صفوف بشر به هم پيوسته شود و اختلاط و تعاون بينشان افزوده گردد، در ميدان زندگي و مدارج ترقي پيشرفت خواهند كرد. از اين رو، اسلام كه ديني پيشرو و جاودانه است، اجتماع بشري را دعوت مي كند كه با زو به بازوي هم كار كنند به هم مهرورزند پس صدايي آسماني فرياد مي زند:
« اي مردم» ما همه شما را نخست از مرد و زني آفريديم، و آنگاه شعبه هاي بسيار و فرق مختلف گردانيديم تا يكديگر را بشناسيد و به دين خدا چنگ زنيد و پرا كنده نشويد. اين است دعوت اسلام از تمامي مردم. و چون افراد انساني همه در معرض سختيهاي هلاكت آور و بدبختيهاي دردناك و مشكلات طاقت فرسا قرار دارند. كه به تنهايي بر مقابلة با آنها توانا نيستند، ناگزيرند كه براي خود مرزي يا افرادي از نوع خود ذخيره كنند كه بين خود و آنها رابطه اي مطمئن و يك پيوستگي پايدار و دوستي و محبتي خاص برقرار گردد. تا بين اين افراد احساس برادري صادقانه و درك دوستي خالصانه حاصل شود. كه هر كدام  در سختيها ياري گر ديگري باشند در كمك رساني و همكاري و بر آوردن نيازها و نجات دادن از سختيها و بيرون آوردن از گرداب، و اين رابطة مقدس است كه هر يك  را به ديگري مي پيوندد. و دلها و خواستها را به هم نزديك مي كند كه « دوستي» ناميده مي شود.

فهرست:
فصل اول
بيان مسئله     
بيان هدف    
ضرورت اجراي طرح     
سوالات تحقيق    
بيان فرضيه     
تعاريف عملياتي    
فصل دوم تاريخچه تحقيق و مطالعة منابع مربوط به موضوع
نوجواني    
تاثير معاشران    
دوست يابي    
طرد شدن و پذيرفته شدن از سوي همسالان    
تحقيقات انجام شده     
فصل سوم روش اجراي تحقيق
جامعه     
نمونه و روش نمونه گيري    
روش جمع آوري اطلاعات    
ابزار تحقيق    
روش آماري بكار رفته     
فصل چهارم: تجزيه و تحليل
تجزيه و تحليل داده ها ( اطلاعات)     
توصيف اطلاعات رابطه با فرضيه  ها     
فصل پنجم
سوالات و داده‌‌ها     
تفسيرنتايج ( بحث و خلاصه)     
بيان مسئله     
نتيجه گيري كلي    
نمودار    
كاربرد و منابع     
فهرست منابع    
پرسشنامه     

           

لینک دانلود

گزارش تخصصی منظم کردن و شاد سازی زنگ تفریح برای دانش آموزان با روش های مناسب

گزارش تخصصی منظم کردن و شاد سازی زنگ تفریح برای دانش آموزان با روش های مناسب

موضوع : گزارش تخصصی منظم کردن و شاد سازی زنگ تفریح برای دانش آموزان با روش های مناسب

توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد

چكيده :
    اگر قرار است زندگی کردن را  در مدرسه یاد بدهیم ، می توانیم همه ی زندگی را در مدرسه شبیه سازی کنیم . خلق هر نوع شبیه سازی در زندگی مدرسه ای ، همان زنگی واقعی است. زندگی کردن در مدرسه خود زندگی است. عین زندگی است. وقتی به بچه ها یاد می دهیم چه رفتارهای دلپسندی با یکدیگر داشته باشند ، به آن ها یاد داده ایم که زندگی کردن چقدر شیرین است. (علی رئوف .۱۳۸۵.ص۶)
زنگ تفریح ، جزیی از زندگی و برنامه ی روزمره ی هر مدرسه ، و براساس نظر اکثر دانش آموزان ، بهترین زمان مدرسه است. در این فرصت کوتاه و پرهیجان ، دانشآموزان از محیط جدی و خشک کلاس با سر و صدای فراوان ، داخل حیاط می شوند . برخی با توپ بازی ، کشتی ، دویدن یا انجام فعالیت های پرهیجان دیگر ، انرژی های جسمانی خود را تخلیه می کنند . برخی دیگر دست در دست هم یا در کنار هم راه می روند تا داستان های تمام نشدنی خود را برای یک دیگر نقل کنند. بعضی نظاره گر خاموش بازی های سایرین هستند و گروهی دیگر خشم و عقده های درونی خود را با درگیری جسمانی یا خشونت کلامی بر سر همسالان یا دانش آموزان ضعیف تر خالی می کنند. زنگ تفریح ، هم فرصتی برای استراحت و رفع خستگی کودکان و نوجوانان است و هم مهم ترین وسیله ی اجتماعی شدن آنان به شمار می رود و تجربیاتی کع دانش آموزان در زنگ تفریح بدست می آورند ، می تواند در تگرش آنان نسبت به خود ، مدرسه و تحصیل اثر بگذارد . در کشور ما ، مدیر مدرسه ، نقش چندانی در مدیریت زنگ تفریح بر عهده ندارد. در عوض نقش ناظم یا معاون مدرسه در این زمینه کاملا برجسته است. بعضی از ناظم ها گاه خط کش یا وسیله ی تهدید کننده ی دیگری نیز برای ترساندن و احیانا تنبیه متخلفین به همراه دارند و در حالی که میان دانش آموزان پرسه می زنند مترصدند تا دانش آموزان پرخاشگر ، بی انضباط و متخلف را به سزای اعمال  خود برسانند. اینجانب ….. معاون آموزشی آموزشگاه…………در پژوهش تصمیم گرفته ام زنگ تفریح را برای فرگیران شاد و مفرح؛ همراه بازی و سرگرمی ایجاد نمایم. امید است اقدام پژوهی فوق مورد قبول همگان واقع شود.
 مقدمه (بیان و طرح موضوع )
زنگ تفريح هم فرصتي براي استراحت ورفع خستگي کودکان ونوجوانان وهم مهمترين وسيله اجتماعي شدن آنان به شمارمي رودوتجربياتي که دانش آموزان درزنگ تفريح به دست مي آورند مي تواند در نگرش آنان نسبت به خود مدرسه وتحصيل اثربگذارد.بنابرين زنگ تفريح فرصتي است تا دانش آموزان گروه هاي سني مختلف ضمن بازي گروهي باهم دوست شوند و به قول بلاچفورد : شبکه هاي مهم اجتماعي را درمدرسه ايجاد کنند . درکشورمامديرمدرسه نقش چنداني درمديريت زنگ تفريح برعهده ندارددرعوض نقش ناظم يامعاون مدرسه دراين زمينه کاملاً برجسته است .اومعمولاً باوضع مقرراتي که غالباً براي دانش آموزان توجيه نشده است مانند:توپ نياوريد،ندويد،کش بازي نکنيد،روي زمين خط نکشيد و … سعي مي کند ازتصادم ودرگيري دانش آموزان وبروزخشونتهاي اجتماعي آنان به يکديگرجلوگيري کند. بعضي معاونين گاه باخط کش ياوسيله تهديدکننده ديگري نيزبرا ي ترساندن واحياناً بقيه متخلفين به همراه دارند ودرحالي که ميان دانش آموزان قدم مي زنند مترصدند تا دانش آموزان پرخاشگر،بي انضباط ومتخلف رابه سزاي اعمال خودبرسانند. آنان عقيده دارندبااين که بسياري ازدانش آموزان رفتارمعقولي درداخل کلاس ها ازخودنشان مي دهند اما درحياط مدرسه بي انظباط ،خشن وغيرقابل کنترل هستند. اثرات مثبت ومنفي زنگ تفريح درمورداثرات مثبت ومنفي زنگ تفريح وبررسي نظرات مهمترين عوامل ذينفع بعضي ازدانش آموزان ومعلمان، تحقيقاتي درکشور ماصورت گرفته است درحالي که اين بخش اززندگي درمدرسه همانند ساير برنامه هاي آموزشي وپرورشي به خاطراثراتي که مي توانددرزندگي عاطفي واجتماعي دانش آموزان داشته باشدنيازمندتوجه خاصي مي باشد . همان طورکه اشاره شدنمي توان انتظارداشت که رفتاردانش آموز پرخاشگر درحياط مدرسه بدون توجه به شرايط کلاس ،نحوه پذيرش اودرگروه ،رابطه وي باهمسالان وشرايط خانوادگي تشخيص داده شود.بااقدامات تنبيهي وتشويقي رفتارنامناسب ريشه کن گردد.راه حل مشکل مداخله درسطوح مختلف وتوجه به جنبه هاي مختلف زندگي درمدرسه است . علاوه بررهبري قوي ومثبت مديروکادرآموزشي ،جو وروحيه اي درمدرسه بايدباشدکه مشوق اهداف وارزش هاي مشترک بين دانش آموزان ،معلمان واوليا باشد. داشتن انتظار بالا از دانش آموزان ،مشارکت دادن آنان درزندگي وامورمدرسه ،برقراري نظام تشويقي براي کسب موفقيت ،تمرکزبرپيشرفت تحصيلي ورفتاري وايجادمحيط فيزيکي جذاب ازعوامل ديگري است که مي تواند ضامن موفقيت مدرسه درزمينه هاي مختلف به خصوص رفتاري باشد. در پايان نيز بايد به اين مطلب اشاره نمودکه مشابه زنگ تفريح در مدارس ايران بسياري ديگر از جنبه هاي زندگي در مدرسه نيازمند توجه و تجديد نظراست و اين تجديد نظر بايد با همکاري و هم فکري مسئولان آموزش و پرورش ،معلمان وبه خصوص دانش آموزان و اولياء آنان انجام گيرد. با توجه به آن چه که گفته شد و از آن جایی که در مدرسه به کار جمعی و فعالیت گروهی تاکید زیادی می شود و کار جمعی و گروهی تاثیر فراوانی در رشد بهتر دانش آموزان دارد لذا اینجانب به بررسی این موضوع که چگونه زنگ تفریح را برای فرگیران شاد و مفرح؛ همراه بازی و سرگرمی ایجاد نمایم می پردازم امیدوارم که این موضوع و اقدام در جهت ارتقای آن بتواند راهگشای همکاران محترم باشد .
فهرست مطالب
چكيده :    4
مقدمه (بیان و طرح موضوع )    5
بيان مسئله و ارزیابی از وضع موجود    6
اهداف گزارش تخصصی :    6
هدف اصلی :    6
اهداف فرعی :    6
مقایسه با شاخص :    7
جمع آوری اطلاعات    7
جدول تعداد مشاجره ها و درگیری های دانش آموزان پایه دوم در مورخه 30/07/94 تا5/08/94    7
ارائه دو نمونه از درگیری بین دانش آموزان در ساعت تفریح    8
نمونه ی اول :    8
مورد دوم    9
شرح درگیری:    9
پرسشنامه    9
۱- بهبود رفتار در سطح سازمان ، کلاس و فرد که  شامل سه سطح می باشد.    11
الف) بهبود رفتار در سطح سازمان یا مدرسه :    11
ب) بهبود رفتار در سطح کلاس :    11
ج) بهبود رفتار در سطح فرد :    11
۲- بهبود رفتار دانش آموزان از طریق جلب مشارکت آنان در بازسازی حیاط و محوطه ی بازی :    12
-3 بهبود رفتار از طریق بهبود روابط بین دانش آموزان :    12
4 -بهبود رفتار دانش آموزان از طریق آموزش معلمان و بهبود جو مدرسه :    13
پیشینه علمی پژوهش    14
تجزیه و تحلیل یافته ها :    16
ارائه راه حل موقت:    16
اجرای راه حل:    17
۱-جلب مشارکت آنان در بازسازی حیاط و محوطه ی بازی    17
۲-بهبود رفتار دانش آموزان از طریق آموزش معلمان و بهبود جو مدرسه    17
۳- بهبود رفتار از طریق بهبود روابط بین دانش آموزان    18
۴-نظر خواهی از دانش آموزان در جهت ایجاد شرایط مطلوب    18
ارزیابی بعد از اجرای طرح    19
نقاط قوت اجرای طرح :    19
نقاط ضعف :    19
توضیحات بیشتر :    19
● زنگ‌های کوتاه تفریح    19
● زنگ‌های تفریح را چگونه شاد، سازنده و سودمند نماییم؟    20
● اولین گام و تفکر در مورد ساعات تفریح    20
۱) زنگ تفریح اول    21
۲) زنگ تفریح دوم    21
۳) زنگ تفریح سوم    23
● سه زنگ تفریح با چه اهدافی؟    23
●نتیجه گیری :    24
پیشنهادها:    24
منابع:    25

لینک دانلود

مقاله تاثیر الگوهای تدریس بر یادگیری دانش آموزان

مقاله تاثیر الگوهای تدریس بر یادگیری دانش آموزان

موضوع : مقاله تاثیر الگوهای تدریس بر یادگیری دانش آموزان

توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد

مقدمه
دنياي امروز دنيايي است با ابعاد و ويژگيهاي مختلف و گوناگون كه ماهيت اين ابعاد نحوه زندگي را در جوامع و كشورهاي مختلف روشن مي‌نمايد. براي زيستن در اين جهان پارامترها و فاتورهاي بسياري وجود دارد كه در صورت آگاهي از روش صحيح برخورد با اين عوامل و استفاده از اين روشها مي‌توان به بهترين نحو زيست به جرأت مي‌توان يكي از مهمترين مواردي كه از ابتداي خلقت تاكنون بشر يا آن برخورد داشته و سعي در بهبود آن همواره در نظرش بوده را آموزش و پرورش يا تعليم و تربيت دانست. با مراجعه به قرآن كريم درمي‌يابيم كه حتي قبل از اينكه انسان پاي به عالم خاكي بگذارد نيز در حال آموزش بوده است. «خداوند به آدم (ع) علم اسرار آفرينش را آموخت تا از اسرار معنوي و مادي جهان آگاهي يابد.»   اين آيه مؤيد چند نكته اساس و مهم مي‌باشد كه به اين شرح مي‌باشد.
الف ) اهميت آموزش و پرورش در زندگي.
ب ) اينكه اولين آموزگار انسان خداوند متعال مي‌باشد.
ج) اينكه اولين دانش‌آموز حضرت آدم بوده است.
بايد اين مسئله را دانست كه براي دستيابي به آموزش بهتر و مفيدتر نياز به آگاهي و استفاده از مواردي مي‌باشد كه مهمترين آن‌ها شيوه تدريس معلم در كلاس درس مي‌باشد. با نگاهي به گذشته متوجه مي‌شويم كه در هر عصر و دوره‌اي با توجه به تعداد شاگردان ، موضوع درس و شخص مدرس شيوه‌ها متفاوت بود و با گذشت زمان و نحوه تحقيقات مختلف بر تنوع و تعداد اين شيوه‌ها افزوده شده است. و بايستي اذعات داشت كه هدف از پيدايش و استفاده از اين شيوه‌ها يادگيري و فهم هر چه بيشتر مطالب و موضوعات درسي و در نهايت رشد همه جانبه دانش‌آموز مي‌باشد، بديهي است كه هر آموزگاري در كلاس درس از روش يا روشهايي استفاده مي‌نمايد كه اين روشها با توجه به عواملي از قبيل ماهيت و محتواي درس ، سن و سال دانش‌آموز ، علاقمندي وي به مطلب آموزشي و … مي‌تواند در رشد همه جانبه فراگيران مفيد و يا بي‌بهره واقع شوند پس در تعيين و استفاده از اين روشها هم بايستي دقت و اهتمام لازم را بعمل آورده، و اينكه كداميك از روشها مفيدـر مي‌باشد را تشخيص دهد.
امروزه در شناساندن روشهاي مناسب آموزش و پرورش تحقيقات فراواني صورت گرفته است. دفتر بين‌المللي تعليم و تربيت وابسته به يونسكو تعداد بيش از 300 روش تدريس شناخته شده را ذكر مي‌نمايد.
زمينه
امروزه در اكثر كشورهاي جهان آموزش از جايگاه خاصي برخوردار است و همه كشورهاي كم و بيش در صدد اجراي هر چه بيشتر، بهتر و مفيدتر آن مي‌باشند. بايد اين نكته را متذكر شد كه در حال حاضر بسياري از كشوهاي دنيا از روشهاي آموزشي سنتي بهره مي‌گيرند و پايبند اين نوع آموزش مي‌باشند. اما لازم به ذكر است كه شيوه‌هاي آموزش سنتي داراي نارساييهايي به شرح ذيل مي‌باشند:
1-    روشهاي آموزش سنتي دانش‌آموز را منفعل و وابسته بار مي‌آورد . او سرگذشت علم را مي‌خواند، نه خود علم را.
2-    روشهاي آموزش سنتي منكر فراهم كردن فرصتهاي كافي براي درگير شدن با داده‌ها، نظريه‌پردازي ، امتحان فرضيه‌ها و كاربرد روش علمي در عمل است.
3-    در آموزش سنتي ، معلم در صدد است تا مفاهيم و مطالب آموختني را به فراگير، به روش كلامي يا نشان دادن و ارائه يك مطلب خواندني واضح و سرراست ، منتقل كند.
اما آموزش پيشرو و مواد آموزشي پيشرفته كه در كشورهاي توسعه يافته و در حال گسترش هستند به روشهاي انديشيدن و راه و رسم يادگيري خيلي بيش از مطالب آموختني توجه مي‌كنند.
مهارت در طبقه‌بندي يافته‌ها، داده‌پردازي، نظريه‌پردازي و جستجوي راهي براي آزمودن و بازبيني نظريه‌هاي ارائه شده ، حتي اگر همراه با فعاليت مستقيم آزمايشگاهي نباشد، از اهميت فراواني برخوردار است. هدف از اينگونه فرايندهاي شناختي ، تنها اين نيست كه آگاهيهاي درست را براي مصرف فراگيران بوجود آورند، بلكه هدف پرورش افرادي كاوشگر، تحليل‌گر و نوآور است.
عوامل مؤثر در آموزش را مي‌توان به ترتيب زير نام برد :
الف : شاگرد
يكي از نكات مهم آموزشي، شناخت توانايي‌هاي فكري و ذهني شاگردان است. در اين مورد تلاش مي‌شود تا جايي كه امكان دارد قدرت فكري و ميزان معلومات يكايك آنان شناخته شود تا بتوان در حل مشكلات و مسائل آموزشي به گونه‌اي مؤثر اقدام كرد. لازمة چنين شناختي آن است كه :
 اولاً احاطة كامل به مطالب و برنامه‌هاي آموزشي وجود داشته باشد.
ثانياً مشكلات و مسائل آموزشي نيز از ديدگاه ايشان بررسي شود. در اين باره توجه به موارد زيرين ضروري است.
–    همه آنها (به استثناي شماره محدودي) از لحاظ جسمي، فكري، و احساسي بالغ هستند.
–    بسياري از آنها در يادگيري مطالب، هدف دارند و چنانچه برانگيخته شوند، اشتياق زيادي براي آموختن موضوعات تازه از خود نشان خواهند داد.
–    علاقه خاصي در استفاده از آموخته‌هاي خويش در عمل دارند. به عبارت ديگر ، هر آموزشي را از دو جنبه ارزيابي مي‌كنند :
1-    ار لحاظ اطلاعات و دانشي كه به آن‌ها عرضه مي‌شود.
2-    از لحاظ منافعي كه ممكن است در كار آينده ايشان داشته باشد. به همين سبب است كه در بسياري از مواقع كنجكاوند تا بدانند كه تكاليف خود را «چگونه» و «چرا» بايستي انجام دهند.
در شناخت استاد باسواد و مسلط از همگان صلاحيت بيشتري دارند و به يك چنين معلمي احترام مي‌گذارند. همچنين است در شناسايي كساني كه از چنين امتيازاتي برخوردار نيستند.
با توجه به اينكه «انسانها به لحاظ روان‌شناختي با يكديگر متفاوت‌اند» بي‌ترديد شاگردان نيز از لحاظ توانايي‌هاي جسمي ، عاطفي ، استعداد ، هوش ، ثبات رواني ، علاقه به تحصيل ، معلومات عمومي ، تجربيات و …. با همديگر فرق دارند. لذا وظيفه يك معلم موفق و دلسوز است كه چنين تفاوت‌هايي را بشناسد و از آنها در آموزش به نحوي مطلوب استفاده كند. در ضمن فراموش نكنيم كه با شيوه‌هاي صحيح تدريس ، اكثريت دانش‌آموزان توانايي آموختن مطالب آموزشي را خواهند داشت.
فهرست مطالب
مقدمه
زمينه
عوامل مؤثر در آموزش
الف : شاگرد
توصيه‌هايي در شيوه‌هاي تدريس
ب : استــاد
1- ويژگي‌هاي استاد:
2- بهسازي شيوه تدريس
عوامل مؤثر در بهسازي شيوه‌هاي تدريس
ارتباط تدريس و يادگيري
عوامل مؤثر در كيفيت درس
ارزشيابي كيفيت تدريس
مهارتهاي ارائه درس
– جمع‌بندي (اختتام):
عوامل مؤثر در پيشرفت تحصيلي  :
«نمودار عوامل مؤثر در تدريس از نظر پروفسور شولمن Sulman»
نتيجه‌گيري
منابع و مآخذ

لینک دانلود

پرسشنامه سرمایه اجتماعی و بکارگیری مدیریت دانش

پرسشنامه سرمایه اجتماعی و بکارگیری مدیریت دانش

توضیحات:
این پرسشنامه مربوط به یک پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد دانشگاه تهران می باشد. دارای 67 سوال می باشد که از مییان انها 20 سوال به سنجش سه بعد سرمایه اجتماعی (شناختی، ساختاری و رابطه ای) و 47 سوال به سنجش 5 بعد بکارگیری مدیریت دانش می پردازد. منبع کامل پرسشنامه در درون متن آمورده شده است.

 

             

لینک دانلود

اقدام پژوهی: چگونه توانستم لکنت زبان دانش آموزم را برطرف نمایم

اقدام پژوهی: چگونه توانستم لکنت زبان دانش آموزم را برطرف نمایم

فهرست مطالب

چکیده طرح:               4

هدف:         4

آزمودنی:     4

روش تحقیق:               5

یافته­ها:     5

نتایج:         5

کلید واژه:    5

مقدمه:        6

توصیف وضعیت موجود: 6

گردآوری اطلاعات و شواهد1:           8

تجزیه و تحلیل داده­ها:  12

اجرای راه حل:             13

انتخاب راه حل:            13

روش زبانی یا بیانی یا تلفظی:           13

روش روانی     درمانی:    14

تنش­زدایی و آرامش روانی:             14

گردآوری شواهد2:         14

نتیجه­گیری و تصمیم نهایی:           15

منابع :        15

 

چکیده طرح:

هدف:

هدف از این پژوهش این بودکه چگونه می توانم لکنت زبان دانش­آموزم را بر طرف نمایم.

آزمودنی:

در این پژوهش بر روی یکی از دانش­آموزان دختر که لکنت زبان شدیدی داشت ودر پایه پنجم دبستان شهبازی سال تحصیلی 90    91 تحصیل می­کرد پژوهش کردم.

روش تحقیق:

از طریق مباحثه و مشاوره و روان درمانی با مشکل بهتر آشنا شدم ودر جهت رفع آن کوشش کردم.

یافته­ها:

با شناسایی دانش­آموزم مشکل او را بیشتر استرس و اضطراب مأیوس بودن از این که هیچ وقت نمی­توانم درست صحبت کنم دیدم.

نتایج:

 

با صحبت و آشنا شدن با روحیه این دانش­آموز بیشتر خودم را به او نزدیک کردم که لااقل در مورد من کمتر دچار استرس شود و موفق هم شدم که نظر او را به خودم جلب کنم و طبق گفته­های خود او اولین معلمی بودم که شانس نزدیک شدن به او را داشتم و باعث شده بودم که احساس خوبی در او پیدا شود.«همان جلب توجه»

کلید واژه:

اضطراب و استرس     ناامیدی     توجه و بها دادن      امیدواری

 

 مقدمه:

نارسایی­های تکلمی که منشا آن اختلالات شنوایی هستند متاثر از حداقل 3ویژگی خاص است که عبارتند از :سن وقوع نقص شنوایی میزان نوع اختلال شنوایی .اگر نوع اختلال شنوایی به میزان ضعف قبل از سن به سخن آمدن کودک باشد موجب تأخیر در صحبت کردن طبیعی می­گردد ولی اگر بعد از رشد طبیعی کودک در صحبت کردن باشد ممکن است چندان تأثیری در صحبت کردن نداشته باشد. اگر وقوع اختلال شنوایی به میزان متوسط یا خیلی زیاد قبل از یادگیری زبان باشد تأثیر بسیار شدیدی بر رشد طبیعی زبان کودک می­گذارد. لکنت زبان عارضه­ای است اکتسابی که از عادات شرطی شده پیروی می­کند و یک عارضه­ی عضوی نیست و نباید عامل آن را در مغز لب و دهان جستجو کنیم.

توصیف وضعیت موجود:

مسئله­ی مورد پژوهش من در مورد لکنت زبان و دلایلی که باعث بروز لکنت در افراد می­شود بود. یکی از دلایلی که موجب بروز لکنت در افراد می­شود می­تواند نقش مهمترین را داشته باشد. اسمایلی بلانتون"معتقد است عوامل روانی سبب بروز لکنت زبان می­شود. بدین ترتیب که ترس باعث می­شود قشر مغز نتواند کنترل خود را بر     اندام­های گفتاری اعمال کند ولکنت زبان می­تواند ریشه در مسائل و مشکلات عاطفی داشته باشد و به صورت نشانه­های فیزیکی و اختلالات زبانی تظاهر کند اغلب کفته می­شود که لکنت مانند توده یخ شناوری است که قسمتی که در بالای آب قرار دارد و مردم می­بینند ومی­شنوند قسمت کوچکتر آن است و قسمت بزرگتر شامل شرم ترس وگناه وتمام احساساتی است که هر زمان سعی کرده­اید جمله­ی ساده­ای را بیان کنید و نتوانسته­اید تماما زیر سطح آب قرار دارد.

 

لینک دانلود

گزارش تخصصی چگونه توانستم خشونت دانش آموزانم را کاهش دهم

گزارش تخصصی چگونه توانستم خشونت دانش آموزانم را کاهش دهم

موضوع : گزارش تخصصی چگونه توانستم خشونت دانش آموزانم را کاهش دهم

توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد
چكيده

پژوهش پيش رو به بررسی پرخاشگری و خشونت بین دانش آموزان پرداخته است . قبل از هر چیز به مفهموم خشونت و پرخاشگری اشاره شده است  و علل و عوامل ایجاد ایگونه رفتارها در دانش اموزان پرداخته شده است از جمله :
-الگو پذیری از والدین
– بازیهای رایانه ای خشن
– مدرسه و خشونت
– خشونت به دلیل مصرف دارو
– …
در ادامه توصیفی از وضعیت دانش اموزان ارائه گردیده که از راه مشاهده مستقیم و مصاحبه با والدین و گزارش مشاور   و ناظم مدرسه به دست آمده است (درگیری لفظی و فیزیکی –هول دادن- پرت کردن اشیاء – عدم تمرکز _کابوس شبانه …) در بخش بعد این تحقیق ، راهکارهایی برای کنترل و کاهش خشونت در مدرسه و منزل ارائه گردیده است .ابتدا راهکارهای موقتی بانظارت مشاور مدرسه وهمکاری والدین اجرا شد از جمله :
1-استفاده از داستان دربار كنترل خشم بدون اشاره مستقيم به موضوع
2- صحبت با خانواده براي ايجاد رابطه عاطفي وتوجه به نيازهاي عاطفي اين دانش آموزان
3-  تخليه انرژي با كمك گرفتن از حركات ورزشي
4- كاهش زمان ديدن تلويزيون و بازي هاي رايانه اي
بعد ار تجزیه و تحلیل و بررسی میزان تغییرات به فکر راه حل جدید افتادیم
راه حل جدید : جایگزین کردن بازیهای مناسب به جای بازیهای خشن
کلید واژه ها :    خشونت – بازیهای خشن – راهکارهای کنترل خشم دانش اموزان
مقدمه :
 با توجه به اين كه  يكي از اهداف اصلي سند تحول بنيادين آموزش وپرورش ساختن يك شهروند سالم است مي توان گفت  مدرسه يكي از اركان اصلي تعليم وتربيت است كه وظيفه آن  ساختن انسان است.يكي از موارد بسيار مهم كه بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد .پرخاشگري در مدارس و راههاي كنترل خشم است كه به صورت جدي كمتر به اين مساله پرداخته شده است . قبل از هر چيز بايد با مفاهيم پرخاشگري و نظريه روانشناسان در اين زمينه پرداخت .روان شناسانی که اعتقادات نظری متفاوتی دارند در مورد چگونگی تعریف پرخاشگری اساسا با هم توافق ندارند. موضوع اصلی این است که آیا باید پرخاشگری را براساس پیامدهای قابل دیدن آن تعریف کنیم یا براساس مقاصد شخصی که آن را نشان می دهد.     
گروهی پرخاشگری را رفتاری می دانند که به دیگران آسیب می رساند یا بالقوه می تواند آسیب برساند. پرخاشگری ممکن است بدنی باشد (زدن – لگد زدن – گاززدن) یا لفظی (فریاد زدن، رنجاندن) یا به صورت تجاوز به حقوق دیگران (چیزی را به زور گرفتن)، نقطه قوت این تعریف عینی بودن آن است به رفتار قابل مشاهده اطلاق می شود. نقطه ضعف آن این است که شامل بسیاری از رفتارهایی است که ممکن است به طور معمول پرخاشگری تلقی نشود.    
عوامل گوناگوني در ايجاد خشونت و پرخاشگري كودكان موثر است از جمله :
1. كودكان‌ ناكام‌ پرخاشگر مي‌ شوند
2. اضطراب‌ و پرخاشگري‌
3. خشونت‌ و مدرسه‌

لینک دانلود

تدریس در مقطع ابتدایی (دانش آموزان کم توان ذهنی)

تدریس در مقطع ابتدایی (دانش آموزان کم توان ذهنی)

بخشی از متن:
گروهی از مردم استنباط نادرستی از عقب ماندگی داشته و تصور می نموده اند که عقب ماندگی همانند یک مرض یا بیماری مسری بوده و می تواند از فردی به فرد دیگر سرایت نماید یا مانند سل و آبله و سرخجه در میان کودکان قابل انتقال است، با این فرق که بیماری ذهنی طولانی تر و سخت تر است.
عده ای نیز بر این عقیده بوده اند که عقب ماندگی ذهن همان بیماری روانی یا دیوانگی است. متأسفانه چنین برداشتهای غلط و تصورات نادرست، هنوز بعضی اوقات حتی در میان افراد تحصیلکرده نیز به چشم می خورد.
در حقیقت باید توجه داشت که عقب ماندگی ذهنی همانند مرض یا بیماری نیستو کودکان و بزرگسالان هرگز به واسطه مجاورت و همنشینی با افراد عقب مانده ذهنی دچار عقب ماندگی ذهنی نمی شوند. خوشبختانه برخی از صاحبنظران از دیرباز بدین امر توجه داشته اند، به عنوان نمونه می توان از تلاشهای ارزنده اسکونیرول پزشک فرانسوی نام برد. او در کتابی که در سال 1838 منتشر نمود، برای اولین بار صریحاً بدین مسئله توجه کرده و گروه افراد عقب مانده ذهنی را از بیماران روانی و مجانین متمایز و اشاره ای به درجات مختلف عقب ماندگی ذهنی می نماید.

فهرست مطالب:
معنا و مفهوم 
اهداف آموزشی و ویژگیهای کودکان عقب مانده ذهنی 
هدفهای عمومی تعلیم و تربیت کودکان عادی و استثنایی 
ویژگیهای عمومی دانش آموزان آهسته گام 
اصول آموزشی و توانبخشی کودکان نوجوانان آهسته گام 
عوامل مؤثر در یادگیری کودکان آهسته گام 
کودکان آهسته گام سنین ابتدایی 
برنامه های آموزشی و پرورشی کودکان آهسته گام سنین ابتدایی 
چگونگی انتخاب یک برنامه درسی برای کودکان و دانش آموزان آهسته گام 
– طرح درس روزانه درس ریاضی 
– گزارش از تدریس ریاضی  
– آزمون درس ریاضی 
– تجزیه و تحلیل آزمون ریاضی 
– تدریس علوم 
– طرح درس روزانه علوم 
– گزارش تدریس درس علوم 
– آزمون درس علوم 
– تجزیه و تحلیل سؤالات علوم 
– منابع

 

           

لینک دانلود

بررسی رابطه سبک های فرزند پروری والدین با پرخاشگری دانش آموزان مقطع ابتدایی

بررسی رابطه سبک های فرزند پروری والدین با پرخاشگری دانش آموزان مقطع ابتدایی

دانلود  بررسی رابطه سبک های فرزند پروری والدین با پرخاشگری دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان خدابنده
در قالب فایل word و متشکل از 11 صفحه قابل ویرایش

بخشی از محتوا ::
چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی رابطه بین سبکهای فرزند پروری والدین با پرخاشگری دانش آموزان آنها در دانشآموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان خدابنده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و استفاده از روش همبستگی است. جامعه مورد بررسی تعداد ۵۰۰ نفر از دانشآموزان مشغول به تحصیل در پایه پنجم ابتدایی بودند. نمونه انتخاب شده شامل ۲۴۶ نفر از دانش آموزان بوده، که با روش نمونهگیری تصادفی خوشهای دو مرحلهای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه پرخاشگری باس و پری برای دانشآموزان و پرسشنامه شیوه فرزند پروری دایانا بامریند برای مادران آنها بود.. با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی، و استفاده از آزمون t گروههای مستقل نتایج نشان داد که بین شیوه فرزند پروری مقتدرانهی والدین با پرخاشگری و مشکلات رفتاری دانشآموزان پسر رابطه معکوس معنیدار وجود دارد. بین شیوه فرزند پروری مستبدانه والدین با پرخاشگری دانشآموزان پسر رابطه مثبت معنیدار وجود دارد. بین شیوه فرزند پروری سهلگیرانه والدین با پرخاشگری دانشآموزان رابطه معنیدار وجود ندارد.. والدینی باسبک فرزند پروری مقتدرانه، دارای فرزندانی با مشکلات رفتاری پایین هستند.

کلید واژگان : سبکهای فرزند پروری، پرخاشگری

مقدمه:

فرزندپروری فعالیت پیچیده ای شامل روش ها و رفتارهای ویژه است که به طور مجزا یا در تعامل با یکدیگر بر رشد کودک تأثیر می گذارد. در واقع پایه و اساس شیوه فرزندپروری مبین تلاش های والدین برای کنترل و اجتماعی کردن کودکانشان است(بامریند،.(۱۹۹۱ البته باید توجه داشت که در این تعریف روش های بهنجار فرزندپروری مورد نظر است. اگر چه والدین ممکن است در چگونگی کنترل و اجتماعی کردن فرزندان خود با یکدیگر تفاوت داشته باشند، ولی به نظر می رسد که همه والدین در تعلیم و تربیت و نظارت بر فرزندان نقش اولیه را به عهده دارند. یکی از مهم ترین مباحث در این حوزه » فرزندپروری « نامیده میشود(دارلینگ و استنبرگ، .
. . .

 

     

لینک دانلود

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه را به استفاده از تغذیه صحیح و سالم علاقه مند نمایم

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه را به استفاده از تغذیه صحیح و سالم علاقه مند نمایم

اين اقدام پژوهي با فرمت Word بوده و قابل ويرايش است همچنين آماده پرينت مي باشد
موضوع : اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه را به استفاده از تغذیه صحیح و سالم علاقه مند نمایم

لینک دانلود

ارتباط بين دانش و مذهب

ارتباط بين دانش و مذهب

 ارتباط بين دانش و مذهب
 متشکل از 26 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
روشهاي علمي و مذهبي شناخت و آگاهي.

بصورت كلي در صحبت از مذهب و دانش از روشهاي گوناگوني در اقدامات مربوط به آنها استفاده مي‌شود تا بتوان حقيقت را اثبات كرد. روشهاي مذهبي عموماً ذهني هستند اين روشها با متن مقدس، شهودگرايي و با تجربه مرجع صلاحيتداري نظير پيامبر مرتبط هستند. روشهاي علمي عموماً بدنبال يك هدف هستند تنها برپايه مشاهده و تفسير و توضيح پديده‌ها استوار هستند. هر دو روش علمي و مذهبي تلاش مي‌كنند تا به سؤالات زير پاسخ دهند، سؤالاتي مربوط به پديده‌هاي باور نكردني و رخدادهايي كه از لحاظ توانايي عقل بشر غيرقابل انجام هستند و از لحاظ فيزيكي عموماً غيرقابل توجيه هستند. مردم 2 روش را براي پاسخگوئي به اين سوالات بكار مي‌برند. در مورد تمامي سوالات غيرقابل تصور و قابل تصور و مشاهده، روشهاي مذهبي توانايي پاسخگوئي دارند. برخلاف روشهاي مذهبي كه براي اكثر سؤالات بكار مي‌روند، روشهاي علمي براي تعدادي از سؤالات توانايي پاسخگوئي دارند. براي مثال براي اين سؤال كه آيا زمين مركز جهان است يا نه هم پاسخهاي علمي مطرح شد و هم پاسخهاي مذهبي. پاسخهاي علمي در حالي بيان شدند كه وابسته به قوانين طبيعي و قوانين فيزيكي بودند. روشهاي علمي تنها در مواردي كه موضوع سؤال قابل مشاهده باشد پاسخهاي معتبر و ارزشمندي را ارائه مي‌كنند. بر پاين قوانين و اصول مذهبي است كه مي‌توان بيان كرد خداوند ماوراء‌الطبيعه بوده و درك چگونگي ذات اقدس او براي ما امكان‌پذير نيست و اوست كه بوجود آورنده تمام پديده‌هاست.
مشكران با تكيه بر اينكه خداوند قابل مشاهده مستقيم نيست، وجود خداوند را انكار مي‌كنند. البته برخي از روشهاي علمي هم در مورد موارد قابل مشاهده و هم غيرقابل مشاهده پاسخهايي را ارائه كرده‌اند. در اين زمينه عده‌اي وجود دارند بنام پوچ‌گراها كه هيچ يك از دلايل مذهبي و نظريات اخلاقي را قبول ندارند. عده‌اي ديگر بنام هادي‌گراها تنها براين او را استدلال مي‌كنند كه هر چيزي كه از نظر علمي قابل توجيه نباشد، دلايل بر عدم وجود آن نيست، اين او از نظر فلسفي قابل توضيح است، بخشي از اين مشكل بدليل ناتواني علم در توضيح و تشريح پديده‌اي خاص است. آئين هندو هم به عقايد مذهبي و فلسفي و هم به تجربيات فرهنگي معتقد مي‌باشد و خود را تنها به اصول علمي محصور نكرده است. دين بودا بر اين باور است كه بايد در دو رنج در زندگي وجود داشته باشد تا انسان بتواند عقل و تفكر و قوه ادراك خود را از بند و حصار تمايلات پست رها كند. فلسفه كنفوسيوس بر تعليم‌هاي عشق و انسانيت براي آدمي تاكيد دارد. اين فلسفه براي آموختن، ارزش و مرتبه والايي قائل است. همين‌طور مباحثي چون صلح، عدالت بسيار 

. . .

 

لینک دانلود

مبانی نظری فراشناخت و دانش فراشناختي

مبانی نظری فراشناخت و دانش فراشناختي

  فراشناخت و دانش فراشناختي
دارای 25 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

2-7-4-1-فراشناخت و اختلالات هيجاني
از آنجايي که بازبيني فرايند درونداد براي خود تنظيمي فرد و سيستم کنترلي اوست، هر گونه نادرستي يا تحريف در بازبيني مي تواند در ايجاد اختلال عملکرد روانشناختي سهيم باشد. بنابراين اختلال يا سوگيري در  «کنترل» ( براي مثال انتخاب راهبرهاي معين و نا مناسب کنار آمدن ) ممکن است در ايجاد اختلال روانشناختي کمک کند. در مدل ولز و ميتوز انتخاب اجراي راهبرد هاي کنار آمدن يک عامل تعيين کننده اصلي در تداوم يا اختتام پريشاني روانشناختي است. ولز( 1995) بين سه نوع فراشناخت و درک فرايندهاي نگراني در اختلال اضطراب منتشر تمايز قايل شد: 1) دانش فراشناختي 2) تجارب فراشناختي 3 ) راهبردهاي کنترل فراشناختي.
2-7-5-دانش فراشناختي( باورهاي شناختي )
باورها و نظرياتي هستند که افراد در مورد شناخت هاي خود دارند، ( باور در مورد معني افکار، انواع باورها در مورد کار آمدي، حافظه و کنترل شناختي ). در زمينه اختلال هيجاني در نظر گرفتن دو نوع دانش فراشناختي( نوع آشکار و نوع پنهان ) مفيد است. دانش فراشناختي آشکار، دانشي است که آگاهانه و به طور کلامي بيان مي شود. براي مثال افراد مبتلا به اختلال اضطراب منتشر باور دارند که نگران شدن غير قابل کنترل و خطرناک است و معمولاً به نظر مي رسد که اين افراد معتقدند نگران شدن مي تواند مفيد باشد( ولز، 1995؛ کارت رايت و همکاران، 1997 ).
دانش پنهان يا ضمني فراشناختي معمولاً در دسترس هشياري نمي باشد و به شکل کلامي قابل بيان نيست. اينها قوانين يا برنامه هايي هستند که پردازش را راهنمايي مي کنند، مانند تشخيص دقت و جستجوي حافظه و استفاده از اصول و سوگيريها در قضاوت کردن. در نظر گرفتن اين دانش به عنوان يک روش يا طرح براي پردازش مفيد است. همچنين برنامه هاي فراشناختي ممکن است حداقل به اندازه دانش صريح در اختلال هيجاني اهميت داشته باشند.


. . .

 

         

لینک دانلود

پروژه تأثير تكنولوژي بر پيشرفت تحصيلي و درسي دانش آموزان ابتدايي

پروژه تأثير تكنولوژي بر پيشرفت تحصيلي و درسي دانش آموزان ابتدايي

خلاصة نتايج تحقيق:
حاصل از نتايج ارزشيابي دانش آموزاني كه از وسايل آموزشي بهره جسته اند به مراتب از دانش آموزانسي كه از وسايل كمك آموزشي استفاده نكرده اند بهتر مي باشد. و باعث مي شود كه دانش آموزان از بكارگيري آنها لذت برده و در محيط آموزشي توجه بيشتري  به مواد آموزشي داشته باشند و قدرت ابتكار وخلاقيت آنها افزايش يافته ونتايج كارآيي آنها بهتر مي شود و حد بسيار زيادي در روند و رشد تدريس مؤثر است.
پيشنهادات: براي انتخاب شيوه هاي مناسب آموزشي بايد به عوامل نافذ در يادگيري توجه نمود.
روش آماري: رسم جدول فراواني و درصد گيري و آزمون خي دو.
نتيجة كلي: مي توان اذعان نمود كه با بررسيهاي انجام شده مي توان ثابت كرد كه كاربرد تكنولوژي آموزشي در تفهيم مطالب تأثير بسزايي دارد.

فهرست مطالب:
تقدير و تشكر   
تقديم   
چكيده   
پيشگفتار   
فصل اول: کلیات و مقدمه   
مقدمه   
موضوع   
اهداف تحقيق (كلي و جزئي)   
بيان مساله   
ضرورت و اهميت تحقيق   
تعريف واژه‌ها و اصطلاحات   
فرضيه‌ها   
فصل دوم: ادبيات تحقيق
پيشينة نظري، تاريخچة و مفهوم تكنولوژي آموزشي   
تاريخچة تكنولوژي آموزشي از آغاز تاكنون   
اولين مرحله: استفاده از وسايل آموزشي   
دومين مرحله: پيدايش نگرش سيستمي و كاربرد آن در زمينة تعليم
و تربيت   
تكنولوژي آموزشي از بعد ديگر   
مباحث محتوايي تكنولوژي آموزشي   
سومين مرحله: شكل‌گيري مفهوم تكنولوژي آموزشي   
روابط تكنولوژي با سايرعلوم   
تأثير روانشناسي رفتاري برموضوعات محتوايي تكنولوژي آموزشي   
تأثير روانشناسي برموضوعات محتوايي تكنولوژي آموزشي   
مسائل و مشكلات تكنولوژي ‎آموزشي درجهان سوم   
تكنولوژي آموزشي درايران   
تعاريف و مفاهيم مربوط به تكنولوژي آموزشي   
تكنولوژي چيست؟   
تعريف تكنولوژي آموزشي   
سيستم يادگيري و تدريس   
نظام آموزشي   
سيستم آموزشي   
اهميت نظرية سيستم‌ها   
انتخاب راهبرد آموزشي   
سازماندهي فراگيران در گروه   
تأثير فضا و زمان آموزش   
دلايل استفاده از مواد و وسايل آموزشي       
اصول انتخاب رسانه‌هاي مناسب آموزشي   
پيشگامان تكنولوژي آموزشي   
فوايد تكنولوژي آموزشي   
تكنولوژي و مشكل تأمين انرژي   
روش كلي استفاده از مواد و وسايل   
پيشينة تحقيق و نمونه‌هايي از تحقيقات انجام شده در ايران   
نتيجه‌گيري و تحليل از پيشينه تحقيق   
فصل سوم: روش تحقيق جامعة آماري   
نمونة‌ آماري   
ابزار اندازه‌گيري   
روشهاي جمع‌آوري اطلاعات و شيوة نمره‌گذاري   
روش تجزيه و تحليل آماري   
انواع متغيرها   
متغير وابسته   
متغير مستقل   

 

               

لینک دانلود

تحقیق خلاقیت چیست چگونه دانش آموزان خلاق پرورش دهیم

چکیده

خلاقيت
يكي از عالي ترين و پيچيده ترين فعاليت هاي ذهن آدمي است كه تعليم و تربيت بايد به
آن توجه كند . خلاقيت نه فقط به هوش و تفكر بلكه به سازمان شخصيت فرد نيز مربوط مي
شود. يكي ازسؤالاتي كه در چهار دهه گذشته ذهن بسياري از پژوهشگران و انديشمندان تعليم
و تربيت را به خود مشغول كرده اين است كه آيا مي توان خلاقيت را پرورش داد؟

نتايج
تحقيقات (بودو تورنس و…) نشان داده است خلاقيت كه در تمام فعاليت هاي فردي و گروهي
انسان مشاهده مي گردد. با شدت و ضعف بالقوه و پرورش پذير در همه انسان ها وجود دارد
و براي پرورش خلاقيت (سندرز و سندرز) بايد به كودكان و نوجوانان امكان تفكر داد و آنان
را از انجام دادن فعاليت هاي قالبي و از پيش تعيين شده تا حد امكان بر حذر داشت

بر اين
اساس ، در اين مقاله به بررسي خلاقيت در ابعاد مختلف از جمله مفهوم خلاقيت و روند تفكر
خلاق ، ويژگيهاي افراد خلاق ، عوامل موثر در خلاقيت ، نقش معلم در پرورش خلاقيت راه
هاي ايجاد و پرورش خلاقيت در دانش آموزان، مي پردازيم.

 

مقدمه

« خلّاقیت
» جنبه های متعدد ی دارد که هر کدام از آنها باید در جای خود بررسی شوند. یک جنبه ی
بسیار مهم خلاقیت ، وجود شرایط لازم برای بروز این استعداد همگانی است. بنابراین آموزش
و پرورش برای رشد خلاقیت و نواندیشی در دانش آموزان ، باید به درک درست و روشنی از
شرایط موجود برسد و در گام بعدی برمبنای فلسفه ی تعلیم و تربیت  و هدفهای اصولی و معیارهای علمی معتبر بکوشد،  تصویر روشنی از شرایط مطلوب خلاقیت رسم کند. در
این صورت می تواند با کمترین  وقت، انرژی و
سرمایه، مسیر پرورش و شکوفایی خلاقیت ها و نواندیشی های دانش  آموزان را هموار سازد.

امروزه
ثابت شده است که خلاقیت یک ویژگی صرفاً ذاتی نیست، بلکه همه ی انسانها  از این توانایی برخوردار هستند و همه درجات گوناگونی
از این استعداد را  دارند. علاوه بر این عواملی
همچون مهارت یابی ، آموزش پذیری ، انعطاف پذیری ، 
سطح دانش و آگاهی ، خطرپذیری ، نترسیدن از اشتباه و شکست نیز در میزان خلاقیت  و نوآوری دانش آموزان تأثیر فراوان دارند. معلم
می تواند همه ی این عوامل را  به صورت یک مجموعه
در دانش آموزان شناسایی کند و بکوشد آنها را پرورش دهد. در این مقاله سعی شده است عوامل
مؤثر در خلاقیت شناسایی و راهکارهایی برای پرورش 
این توانایی در دانش آموزان ارائه شود.

             

لینک دانلود

چگونه فراگیری دانش آموزانم را در درس کار و فناوری پایه ششم ابتدایی با استفاده از کامپیوتر افزایش دهم

چگونه فراگیری دانش آموزانم را در درس کار و فناوری پایه ششم ابتدایی با استفاده از کامپیوتر افزایش دهم

اين اقدام پژوهي با فرمت Word بوده و قابل ويرايش است همچنين آماده پرينت مي باشد
موضوع : اقدام پژوهی چگونه می توانم میزان فراگیری دانش آموزانم را در درس کار و فناوری پایه ششم ابتدایی با استفاده از کامپیوتر افزایش دهم

لینک دانلود

بررسي رابطه بين هوش هيجاني و خلاقيت در بين دانش آموزان

بررسي رابطه بين هوش هيجاني و خلاقيت در بين دانش آموزان

بخشی از چکیده:
از آنجا که توجه به هوش هیجانی و خلاقیت نقش مهمی در تعلیم و تربیت دارد لازم ا ست دست اندرکاران نظام آموزشی توجه به پرورش و رشد و شکوفایی خلاقیت را در نظر دا شته باشند.
بایستی به معلمان خاطر نشان ساخت که رفتار خلاق و عوامل درونی و بیرونی مرتبط با آن رفتار را می توان تغییر داد و در بهبود آن تلاش کرد.
در مورد هوش عمومی و خلاقیت همواره این سوال مطرح است که آیا خلاقیت یکی از عوامل هوش است.یا اینکه بین این دو استقلالی وجود دارد؟ عده ای معتقدند بین این دو ارتباطی قوی وجود دارد و آنها شبیه بهم هستند و خلاقیت بدون هوش بی معنی ا ست.
عده ای دیگر معتقدند بین این دو ارتباطی وجود ندارد و آنها مستقل از هم عمل می کنند . در این دیدگاه اظهار می شود خلاقیت ترکیبی یکپارچه از عناصر مختلف سیالی ابتکار انعطاف پذیری و بسط
است. که بعدی خاص تحت عنوان خلاقیت را می سازند و این عناصر با هم در تعامل و ارتباط هستند.
یکی از کارکردهای اصلی آموزش و پرورش این است که دانش آموزان را نسبت به شخصیت خودشان آگاه سازد. دانش آموزان باید از همان سالهای ابتدا یی مدرسه بی همتا بودن خود و دیگران را بطور عمیق و کامل احساس کنند. فرد برای رسیدن به خلاقیت و خود شکوفایی نیازمند اعتماد به خود است .شخص باید به ارزش فردی خود اطمینان داشته باشد.
از جنبه کاربردی اهمیت موضوع پژوهش را باید بطور عمده به نفع نظام آموزشی تفسیر کرد. اگرچه در سیستم آموزشی ما کمتر به شناسایی و پرورش خلاقیت توجه شده اما لازم است به شناخت دقیق فرایند های هوش هیجانی و خلاقیت پرداخته شود و عوامل موثر بر آنها بررسی گردد.نتیجه ای که از پژوهش حاضر حاصل خواهد شد این است که آیا بین هوش هیجانی و خلاقیت رابطه وجود دارد یا خیر؟
فرضیه اصلی تحقیق : بین هوش هیجانی و خلاقیت در دانش آموزان دوره متوسطه منطقه ۱۱ تهران همبستگی وجود دارد.
فرضیه های فرعی تحقیق: …

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات پژوهش
بیان مسئله 
اهمیت وضرورت موضوع پژوهش 
اهداف پژوهش 
فرضیه های تحقیق 
متغیرها 
تعاریف نظری وعملیاتی متغیرها  
الف ) تعاریف نظری 
ب) تعاریف عملیاتی 
فصل دوم: پیشینه تحقیق
پیشینه موضوع پژوهش درایران 
پیشینه موضوع پژوهش در جهان 
مبانی نظری تحقیق 
تعریف هیجان 
تعریف هوش 
ریشه های تاریخی هوش هیجانی 
هوش هیجانی وبهره هوشی 
آموزش هوش هیجانی 
آیامی توان هوش هیجانی را آموخت وآموزش داد 
برنامه های آموزشی که مستقیماً درمورد هوش هیجانی می باشند 
رشد تنظیم هیجانی 
عوامل موثر در قابلیت هیجانی 
نقش خود 
مهارت های قابلیت هیجانی 
هوش هیجانی در محیط کار 
هوش هیجانی وتفکر انتقادی 
تمایز بین احساسات سازنده ومخری 
استفاده از عواطف برای تعیین اهداف 
طبقه بندی هیجانی 
انگیزش وهیجان 
ترس هیجان 
دلیل اهمیت عواطف چیست 
چگونگی شکل گیری هوش هیجانی 
انواع هوش 
مدل های هوش هیجانی 
ویژگیهای آزمون هوش هیجانی 
آزمونی Eqi 
زمینه های تاریخی هوش هیجانی 
نظریه سالوی 
هوش هیجانی وهوشبهر بالا 
خلاقیت چیست 
تعریف خلاقیت 
مراحل خلاقیت 
نظریه های خلاقیت 
رویکردتداعی گری و رفتار گرایی 
رویکرد شناختی 
رویکرد روان کاوی 
رویکرد انسان گرایی 
رویکرد روان سنجی 
ویژگیهای افراد خلاق 
موانع خلاقیت 
موانع خلاقیت در مدرسه 
محیط کلاسی مناسب برای پرورش خلاقیت 
نقش معلم درپرورش خلاقیت دانش آموزان 
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه 
روش تحقیق 
جامعه آماری 
نمونه وروش نمونه گیری 
ابزار جمع آوری اطلاعات 
الف: آزمون هوش هیجانی بار-آن (Bar-on) 
ب: ـآزمون خلاقیت عابدی 
روش آزمون خلاقیت عابدی 
چگونگی اجرای تحقیق 
شیوه نمره گذاری ابزار اندازه گیری خلاقیت 
روش آماری 
روش تجزیه وتحلیل داده ها
فصل چهارم: تحلیل یافته های پژوهش
مقدمه
شاخص های آماری مربوط به کل آزمودنی ها
نمودار هوش هیجانی
نمودار خلاقیت
آزمون فرضیه اصلی
نمایش گرافیکی همبستگی هوش هیجانی با خلاقیت
نتایج آزمون همبستگی
آزمون فرضیه های فرعی
یافته های مربوط به مقایسه میانگین نمرات هوش هیجانی دختران وپسران
یافته های مربوط به مقایسه میانگین نمرات هوش هیجانی رشته های علوم انسانی با ریاضی وتجربی
یافته های مربوط به مقایسه میانگین نمرات خلاقیت رشته های علوم انسانی با ریاضی وتجربی
یافته های مربوط به میانگین هوش هیجانی دانش آموزان پایه اول با دوم وسوم
یافته های مربوط به میانگین خلاقیت دانش آموزان پایه اول با دوم وسوم
همبستگی بین خلاقیت وهوش هیجانی دختران( جدول ۴-۴)
همبستگی بین خلاقیت وهوش هیجانی پسران ( جدول ۵-۴)
همبستگی بین خلاقیت وهوش هیجانی دانش آموزان پایه اول دبیرستان (جدول ۶-۴)
همبستگی بین خلاقیت وهوش هیجانی دانش آموزان پایه دوم وسوم ( جدول ۷-۴)
همبستگی بین خلاقیت وهوش هیجانی دانش آموزان گروه تجربی وریاضی ( جدول ۸-۴)
همبستگی بین خلاقیت وهوش هیجانی دانش آموزان گروه علوم انسانی ( جدول ۹-۴)
فصل پنجم: نتیجه گیری
مقدمه 
پیشنهادات
الف: پیشنهادات مبتی بر فرضیه های بررسی شده 
ب: پیشنهادات برای تحقیقات بعدی 
ج: پیشنهادات جانبی 
محدودیتها 
منابع فارسی 
منابع انگلیسی

 

               

لینک دانلود

پروژه آمار رابطه درآمد خانوار با معدل دانش آموزان

پروژه آمار رابطه درآمد خانوار با معدل دانش آموزان

بخشی متن:
این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ به سؤال زیر است که آیا بین درآمد خانواده دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی آنان رابطه‌ وجود دارد؟ پاسخ به این فرضیه که بین درآمد خانواده دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی آنان رابطه وجود دارد از اهداف این پژوهش به شمار می رود.
اين پژوهش با توزيع پرسشنامه بين دانش آموزان آغاز گشت. در اين رابطه داده ها جمع آوري شده و مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار گرفتند. در اين بررسي از محاسبات آماري، نمودارها استفاده شد.
جمع آوري داده ها مي توانست از دو طريق مصاحبه و پرسشنامه انجام شود ولي روش پرسشنامه به نظر مناسب تر آمد. در اين نظرخواهي، اسامي خواسته نشده بود تا دانش آموزان بتوانند با خيالي آسوده پاسخ هاي خود را بدهند. از طريق مصاحبه ممكن بود دانش آموزان به دلايلي پاسخ هاي درست ندهند و مدت زمان بيشتري مورد نياز بود.
در پرسشنامه از رابطه محل استقرار دانش آموزان در كلاس و وضعيت درسي آنان  و معدل دانش آموزان چقدر است؟ يك نسخه پرسشنامه و برخي جداول حاوي اطلاعات ضميمه اين گزارش است.

فهرست مطالب:
مقدمه   
جمع آوري داده ها   
جداول آماري   
تجزيه و تحليل داده ها
جداول آماري   
نمودار ها   
ارزيابي مشكلات   
نتايج   
نتيجه گيري   
پرسشنامه

 

               

لینک دانلود