مقاله بررسی پدیدۀ اعتیاد به مواد مخدر در جوامع

مقاله بررسی پدیدۀ اعتیاد به مواد مخدر در جوامع

مقدمه:
زندگي اجتماعي انسان تحت حاكميت قواعد و هنجارهاي اجتماعي است. اگر ما از قواعدي كه انواع رفتار را در زمينه‌هاي معيني به عنوان رفتارهاي مناسب و رفتارهاي ديگري را به عنوان رفتارهاي نامناسب تعريف مي‌كنند، پيروي نمي‌كرديم، فعاليتهايمان دستخوش هرج و مرج مي‌گرديد.
از سوي ديگر زندگي اجتماعي انسان با پديده‌هاي اجتماعي نمود مي‌يابد. پديده‌هاي اجتماعي در واقع واقعيت‌هايي هستند كه جزء ذاتي زندگي اجتماعي بشر مي‌باشند. حال اگر برخي از اين پديده‌ها در وضعيتي قرار گيرند كه از سوي جامعه، منفي تلقي شوند، ممكن است كه در حيات مطلوب اجتماعي اثر نامناسب گذارده و يا آن را تهديد نمايند. اما بايد دانست كه تلقي منفي از يك پديده اجتماعي در همه جوامع يكسان نيست و شايد معدودي از اين پديده‌ها را بتوان يافت كه وجود آنها در تمام يا اغلب جوامع همراه با تلقي منفي باشد. همچنين در يك جامعه خاص نيز تشخيص مثبت يا منفي بودن يك پديده در ميان گروه‌ها يا افراد مختلف، لزوماً يكسان نمي‌باشد. در اين ميان تلقي رهبران سياسي جامعه، فراتر از يك تلقي فردي بوده و به مقدار زيادي در روند حيات جامعه تأثير دارد.
اعتياد به مواد مخدر يكي از مسائل مبتلا به امروز جهان است. پديده‌اي است كه بيش از پيش نسل امروز و فردا را تهديد به نابودي مي‌كند و اين امر تقريباً درد جديدي است، روزي نيست كه سمينارها و كنفرانس‌هايي با شركت عده‌اي صاحب نظران دنيا در زمينه‌هاي جرم شناسي، روان شناسي، جامعه شناسي و… تشكيل نگردد و در پي از بين بردن اين درد بي‌درمان نباشند. ولي از آنجا كه در فكر شناخت زمينه‌هاي اعتياد بر نمي‌آيند غالباً طرق درمان پيشنهادي آنان نيز چاره درد نمي‌كند. اين است كه مي‌بينيم هر روز بر تعداد معتادين چه در ايران و چه در جهان افزوده مي‌گردد.

فهرست:
مقدمه
بيان مسئله
ديدگاه‌هاي نظري دقيق
مهمترين نظريات انحرافات
1- نظرية بي‌هنجاري
2- نظريه تضاد
3- نظريه پيوند افتراقي
4- نظريه برچسب (انگ زني)
5- نظريه ناهماهنگي
6- نظريه انحراف از هنجارها
علل اعتياد از نظر فريمان و اسكات
علل اعتياد از نظر «فايت استون»
چارچوب تئوريك تحقيق

                       

لینک دانلود

بررسي زن و جايگاه او و نگاه قرآن به زن و مروري بر مسئله حجا

بررسي زن و جايگاه او و نگاه قرآن به زن و مروري بر مسئله حجا

بررسي زن و جايگاه او و نگاه قرآن به زن و مروري بر مسئله حجاب (تلخيص و اجمالي از کتاب زن در آئينه‌ي جلال و جمال آيت الله جوادي آملي(      38

 

فهرست مطالب

عنوان        صفحه

مقدمه       

زن از نظر قرآن            

زوج و زوجه در قرآن     

اهتمام قرآن به شخصيت زن           

يوسف و مريم دو مظهر عفت          

اثر استعاذه مادر مريم   

نقش زنان در تثبيت اديان الهي       

زنان الگو در قرآن         

عظمت زن در فرهنگ وحي           

زنان و رسيدن به مقام خليفه اللهي   

راه نداشتن عنوان زن و مرد، ذکورت و انونث در معاد           

ظرافت گويش قلبي زن

زن مظهر رأفت حق      

عنايات خاصه خداوند نسبت به زن   

تفاوت عقلي در زن و مرد               

رفع مغالطه

سرّ اختلاف ديه زن و مرد در اسلام  

حجاب حق الهي          

فلسفه حجاب در قرآن   

نتيجه و بحث              

 

 

               

 

 

قال امير المومنين علي (ع) :

عقول النساء في جمالهن و جمال الرجال في عقولهم

(امالي صدوق مجلس چهلم)

هر موجودي مظهر نامي از نامهاي الهي است، زيرا خلقت که از اوصاف فعلي خداست نه از اوصاف ذاتي وي، ‌عبارت است از تجلي خالق در چهره مخلوقهاي گوناگون چنانکه حضرت اميرالمومنين (ع) فرموده است : الحمدلله المتجلي لخلقه بخلقه. عنوان تجلي از لطيف ترين تعبير هاي عرفاني است که قرآن و عترت از آن ياد کرده اند و سالکان دور انديش و درون بين را به خود جذب نموده است، چون سالک محب بيش از باحث متفکر از نشانه مقصود آگاه بوده و از آن لذت مي‌برد و هرگز با شنيدن بانک جرس کاروان کوي حق بسنده نمي کند بلکه مي‌کوشد تا از علم به عين آرد و از گوش به آغوش.

جلال و جمال که از اسماء الهي اند مظاهر گوناگون دارد ولي چون جلال حق در جمال وي نهفته و جمال وي در جلال او مستور است، چيزي که مظهر جلال الهي است به نوبه ي خود واجد جمال حق بوده و چيزي که مظهر جمال خداست به نوبه خويش داراي جلال الهي خواهد بود. نمونه بارز استتار جمال در کسوت جلال را مي‌توان از آيات قصاص و دفاع استنباط نمود. يعني حکم قصاص، اعدام، اماته، خونريزي، قهر، انتقام، ‌غضب سلطه، استيلا، چيرگي و مانند آن از مظهر جلال و جنود ويژه آن به شمار مي‌روند، احيا، صيانت دم، مهر، تشفي، خشنودي و نظائر آن را که از مظاهر جمال و سپاهيان خاص آن شمرده مي‌شوند به همراه دارد چنانکه خداوند صاحب جمال و جلال چنين مي‌فرمايد : و لکم في القصاص حيوه با اولي‌الالبالب.

زن از نظر قرآن

قرآن هدايت گر انسان – مسئله اينکه، زن در قرآن از چه جايگاه عظيمي برخوردار است مبتني بر اينست که : انسان در قرآن چه پايگاهي دارد. چون قرآن کريم هرگز براي هدايت مرد نيامده است بلکه براي هدايت انسان آمده است لذا وقتي هدايت رسالت و هدف رسالت را تشريح مي‌کند و غرض از نزول وحي را بازگو مي‌نمايد مي‌فرمايد: «شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدي للناس» کلمة ناس که به عنوان هدايت انسان در قرآن مطرح است صنف مخصوص يا گروه خاصي را نظر ندارد بلکه شامل زن و مرد بطور يکسان مي‌شود. قرآن کريم گاه تعبير به ناس و گاه تعبير به انسان مي‌کند و مي‌فرمايد ما براي انسان قرآن فرستاديم. «الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان» در آيه اول سخن از تعليم قرآن است بعد سخن از خلقت انسان و بعد سخن از تعليم بيان. با اينکه نظم طبيعي آن است که اول انسان خلق بشود، بعد بيان ياد بگيرد و بعد قرآن را بفهمد. رحمن معلم است و رحمتش هم فراگير است رحمتي وسعت کل شيء.

 

لینک دانلود

بررسی طرح جا لیوانی جهت نصب در اماکن عمومی و نیاز به آن

بررسی طرح جا لیوانی جهت نصب در اماکن عمومی و نیاز به آن

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:   37 

 

 

 

برنامه ریزی

 

 

1       1       تعیین گرایش وعنوان پروژه

 

عنوان پروژه ، جالیوانی جهت نصب در اماکن عمومی میباشد. بر اساس تحقیقات انجام شده از مشکلات موجود به هنگام نوشیدن آب از آبسرد کنهای موجود در اماکن عمومی نشان میدهد که بارزترین مشکل نبود لیوان و به تبع آن نوشیدن آب با دست و یا  مستقیما با دهان میباشد .

لازم به ذکر است که در حال حاضر چند نوع بیماری مسری وجود دارد که از طریق نوشیدن آب در اماکن عمومی با دست ویا با دهان انتشار میابد. علاوه بر این نوشیدن آب با دست آلوده نیز موجب بروز بیماریهایی در خود افراد میشود که میتواند مسری و غیر مسری باشد . بنابراین هر اقدامی که در راستای پیشگیری از بروز بیماری ها در جامعه صورت گیرد میتواند از همه ی جهات به نفع آن جامعه باشد.

پس در این قسمت یک مسئله مطرح میشود و به دنبال آن یک نیاز شکل میگیرد ، نیاز به لیوان در محل قرار گیری آب سردکن ها و آبخوری ها و همچنین نیاز به جایی برای نگهداری این لیوان ها.

 

2       1        تعیین استراتژی و اهداف پروژه

 

بر اساس نظر سنجیهای به عمل آمده از مدیریت اماکن عمومی مشخص شد که نصب جالیوانی در محل قرار گیری آب سردکن ها ، هزینه های بسیاری را متوجه آنها میسازد. از طرفی هم اقدامی جهت جبران هزینه های صرف شده در این زمینه صورت نگرفته است.

علاوه بر همه ی اینها نمیتوان از آلودگی ناشی از دور ریختن لیوانها پس از استفاده نیز چشم پوشی کرد . چون این موضوع هم یک معضل در مدیریت و بهداشت اماکن عمومی ایجاد میکند. و به دلیل بروز همین ذکر شده است که ما فقط میتوانیم در مکانهای خصوصی و کم تردد ، لیوان را در کنار آبسردکن بیابیم.

نتیجه اینکه در این بخش نیز مسئله ای دیگر و نیازی دیگر شکل میگیرد، نیاز به یک

2

جالیوانی که هم پاسخگوی نیاز مردم به لیوان در هنگام نوشیدن آب باشد و هم تا حدودی به نفع مدیریت اماکن عمومی واقع شود و یا حداقل اینکه ضرری را متوجه آنها نسازد.

 

3       1        تعریف مفاهیم اولیه

 

در پروسه ی ایده پردازی و طراحی جالیوانی مزبور جهت استفاده در اماکن عمومی این موارد باید در نظر گرفته شود :

• آبسردکن – نباید فراموش کرد که این محصول جهت قرار گیری در نزدیکی آبسردکن ها و آبخوریها طراحی میشود. بنابراین باید قابلیت نصب بر روی این دستگاه ویا دیوار کنار آن را دارا باشد.

• لیوان – لیوانهایی که داخل این محصول قرار میگیرند یکبار مصرف هستند، بنابراین انجام تحقیقات در خصوص انواع لیوانهای یکبار مصرف ، استانداردها و موارد مصرف آنها نیز ضروری میباشد.

• یوزر یا استفاده گر – شناخت کامل نیازها ، علایق و رفتار استفاده کننده در خصوص محصول مورد نظر از اصول اولیه ی طراحی است که در فصل بعد به طور کامل و دقیق مورد بررسی قرار میگیرد.

در این پروژه استفاده گر میتواند همان مراجعه کننده به مکان عمومی باشد و به طور معمول مراجعین به اماکن عمومی از تمامی اقشار و طبقات اجتماعی در همه ی سنین و همه ی شرایط میباشند. مانند : کودکان ، سالمندان ، افراد بیمار ،مسافران ، توریستها و جهانگردان و… 

• واسطه ها – تمامی محصولات مورد استفاده در جوامع جدا از طراح و تولیدکننده به وسیله ی واسطه و یا واسطه هایی به دست استفاده گرها میرسد که معمولا این واسطه ها عبارتند از : تبلیغات ، بازاریابها و فروشندگان.

در خصوص این پروژه ، یک واسطه ی خاص وجود دارد که همان تصدی گری و مدیریت مکانهای عمومی است که بر خلاف واسطه های دیگر هیچ سودی از این عمل متوجه آن

3

نمیباشد. بنابراین جهت نصب این محصول در اماکن عمومی ، موضوع سود و ضرر آن مکان نیز اهمیت بسیاری میابد.

• تولید کننده – قابل ساخت و اجرا بودن یک طرح و ایده نیز از اصول طراحی است که باید به آن توجه شود و در این مورد نیز باید با کمترین مواد و متریال تا حد ممکن بهترین و کاراترین محصول را تولید کرد. در راستای این هدف انجام تحقیقات و مطالعات در خصوص خواص مواد و روشهای ساخت آنها و همچنین در مورد نحوه ی مونتاژ قطعات محصول لازم و ضروری میباشد

 

 

لینک دانلود

نگاهی به عادتهای بد در کودکان و رفتار با آنها

نگاهی به عادتهای بد در کودکان و رفتار با آنها

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:   9

 

 

 

بچه هاي خوب ، عادت هاي بد

 

تعداد زيادي از کودکان عادتهاي بد دارند. برخي پي در پي بيني شان را چين مي دهند، برخي گوشهايشان را مي کشند، بسياري لب پايين شان را مک مي زنند و برخي موها يا لبهايشان را مي جوند. ليست عادتهاي بد دوران کودکي همين طور ادامه دارد، بنابراين امکان پرداختن به همه ي آنها وجود ندارد. ولي با نگاهي ويژه به عادتي نظير انگشت توي بيني کردن، صدا در آوردن از بند انگشتان، ضرب گرفتن با انگشتان، پيچ  و تاب دادن پا و جويدن لپ، در اين سلسله مقالات به شما نشان خواهيم داد که تقريباً چگونه هرعادت بدي را مي توان با استفاده از برنامه ها ي ارائه شده از بين برد.

 

پيشگيري عادت

اکثر عادتها را، اگر از ابتدا به تکرار آنها توجه شود، مي توان تضعيف کرد و از بين برد. در اين مرحله هدف شما کاهش تعداد دفعات عادتي است که همه روزه انجام مي گيرد. اين امر شانش تبديل شدن آن را به يک عادت دايمي کاهش مي دهد. زماني که مي بيند کودکانتان رفتاري را انجام مي دهند که شما مايل به ادامه ي آن نيستيد، توجه خود را به صورت منفي نشان ندهيد. اگر دختر شما دريابد که با انگشت توي بيني کردن مي تواند فوراً فرياد شما را درآورد که «بس است، دستت را از توي بيني ات در بيار!» بعيد است که چنين فرصتهايي را براي جلب توجه شما از دست بدهد. در عوض توجه تان را به زمانهايي که اين عمل را انجام نمي دهد، معطوف کنيد. براي مثال در حين تماشاي تلويزيون به او بگوييد: «چه قدر عالي است که مي بينم برنامه ي تلويزيون را بدون انگشت توي بيني کردن تماشا مي کني.» اگر شما غالباً اين کار را انجام دهيد، کودک شما به زودي از عمل انگشت توي بيني کردن به عنوان وسيله اي براي جلب توجه و تحسين شما، دست خواهد کشيد.

 

 

لینک دانلود

بررسی علل ترس از مرگ و دلبستگی به دنیا

بررسی علل ترس از مرگ و دلبستگی به دنیا

 

مقدمه

ترس از مرگ و نگرانی از مرگ مخصوص انسان است. حیوانات درباره مرگ فکر نمی‌کنند آنچه در حیوانات وجود دارد غریزه فرار از خطر و میل به حفظ حیات حاضر است. به عبارتی در انسان آرزوی خلود و جاویدان ماندن وجود دارد و این آرزو مخصوص انسان است و «نگرانی از مرگ» زاییده میل به خلود است و از آنجا که در نظامات طبیعت هیچ میلی گزاف و بیهوده نیست، می‌توان این میل را دلیلی بر بقا بشر پس از مرگ دانست.

 

چرا و حتی نام آن برای گروهی دردناک است

نداشتن ایمان به زندگی پس از مرگ

عمده‌ترین دلیل ترس از مرگ این است که عده‌ای به زندگی پس از مرگ ایمان ندارند و یا اگر دارند این ایمان بصورت باور عمیق در نیامده و بر افکار و عواطف آنها حاکم نشده است. وحشت انسان از فنا و نیستی طبیعی است. انسان حتی از تاریکی شب می‌ترسد چرا که ظلمت ، نیستی نور است و گاه از مرگ می‌ترسد چرا که آنهم در مسیر فنا قرار گرفته است.

اما اگر انسان با تمام وجودش باور کند که دنیا زندان مومن است و بهشت کافر و این جسم خاکی قفسی است برای مرغ روح او که وقتی این قفس شکست آزاد می‌شود و به هوای کوی دوست پرواز می‌کند و اگر باور کند که مرغ باغ ملکوت است و از عالم خاک نیست و تنها دو سه روزی قفسی ساخته‌اند از بدنش ، هرگز از مرگ وحشت نمی‌کند.

 

لذا در حدیث عاشورا می‌خوانیم هر قدر حلقه محاصره دشمن تنگتر و فشار دشمن بر حضرت سیدالشهدا و یارانش بیشتر می‌شد چهره‌های آنها برافروخته‌تر و شکوفاتر می‌شد و وقتی از آنها سوال می‌شد چرا؟ می‌گفتند : برای اینکه ساعاتی دیگر شربت شهادت را خواهیم نوشید .

 

دلبستگی به دنیا

علت دیگر برای ترس از مرگ دلبستگی بیش از حد به دنیاست چرا که مرگ میان او و محبوبش جدائی می‌افکند و دل کندن از آن همه امکاناتی که برای زندگی مرفه و عیش و نوش ساخته برای او طاقت فرساست.

 

 

کم کاری برای آخرت

عامل دیگر برای ترس از مرگ خالی بودن ستون حسنات و پر بودن ستون سیئات نامه اعمال است. در حدیثی می‌خوانیم که فردی خدمت رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم آمد و عرض کرد یا رسول اله من چرا مرگ را دوست ندارم؟ حضرت فرمود : آیا ثروتی داری؟ عرض کرد: آری. فرمود : چیزی از آنرا پیش از خود فرستاده‌ای؟ عرض کرد : نه. حضرت فرمود : به همین دلیل است که مرگ را دوست نداری چون نامه اعمالت خالی از حسنات است.

 

با توضیحی که درباره عوامل نگران کننده از مرگ داده شد روشن گردید که مرگ برای یک انسان مومن که تمام زندگانیش را در راه اطاعت از خداوند متعال صرف نموده و کارنامه عملش پر از اعمال صالح و نیک است هیچ جای نگرانی ندارد و مرگ برای چنین کسی از عسل هم شیرین‌تر خواهد بود.

دو كس از مرگ مى‏ترسند، آن كس كه آن را به معنى نيستى و فناى مطلق تفسير مى‏كند، و آن كس كه پرونده‏اش سياه و تاريك است!

آنها كه نه جزء اين دسته‏اند و نه آن، چرا از مرگ در راه هدفهاى پاك وحشت كنند مگر چيزى از دست مى‏دهند؟

داستان «آب حيات» با آب و تاب فراوان در همه جا مشهور است.

 

لینک دانلود

نگاهی به طبیعت و پتانسیل و استفاده از آن و بررسی تاثیر آن بر معماران و معماری ارگانیک و نمونه

نگاهی به طبیعت و پتانسیل و استفاده از آن و بررسی تاثیر آن بر معماران و معماری ارگانیک و نمونه

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   36

 

 

 

مقدمه:

قبل از هر توضيحي راجع به ارتباط طبيعت و معماري يا همان معماري ارگانيك، بهتر است درباره طبيعت و پتانسيلي كه در خود نهفته دارد و چگونگي استفاده از اين پتانسيل و… صحبت كنيم و در ادامه به چگونگي تأثير آن بر معماران و در نهايت در آثارشان برسيم!

 « ارتباط با طبيعت ، ضروري ترين شرط براي هنرمند است. هنرمند انسان است ؛ او خود طبيعت است ؛ بخشي از طبيعت است در ميان فضاي طبيعي.»

                پل كله

طبيعت:

 طبيعت در همجا وجود دارد و تأثيرگذار است. انسان مدام از طبيعت تقليد مي كند؛ ساختن خشت را از درختان فرا گرفته ، از گل هاي وحشي براي خلق سر ستون ها الهام گرفته اند و امواج دريا نقش مايه را براي خلق جزييات گچ بري و تزِيينات به آنها بخشيده است.طبيعت به وضوح در استعاره هم مركزيت دارد.

طبيعت ، شايد به مثابه والاترين استعاره ، سر چشمه استعاره هاي بسيار مهم و در عين حال متفاوت بوده است.

طبيعت با آدامش دريا ، صداي برگ ها، نقش و نگار زمين و حالات فصول ، تأمّل در آرامش ، سختي و والايي را به ما ارزاني مي كند.

طبيعت در شعر شاعران، يقيينا‍ در روح شاعرانه ي هر آفرينه اي حضور دارد. طبيعت نام خود را(مثل طبيعي،طبيعت گرا) به هر آنچه «واقعي» مي نمايد عاريه مي دهد؛ طبيعت سرچشمه ي احساسات ، شور و شعف، و رايحه ي فضاوزمان است.

بسياري از احساساتي كه طبيعت بوجود مي آورد مثل تغيير ساعات و گذشت زمان، كه با تغيير رنگ كوه ها و آسمان ، عبور نور از لابه لاي ابرها ، و با سر بر آوردن ماه و غروب خورشيد مشخص مي شود، نا محسوس هستند ؛ كه حضور خود را از طريق مشاهده يا تأثير عناصر محسوس طبيعت ( مثل كوه ها، دريا،درها،حيوانات و موجودات) بر ما مشهود مي سازند. طبيعت به هر دو قلمروي(محسوس ونامحسوس) تعلّق دارد.

طبيعت با همه چيز در تماس است، روح زندگي را در آن ها مي دمد و شرايط لازم وجود و رويش موجودات رافراهم مي كند. طبيعت دليل هرگونه «تغييرپذيري»است،و همچنين قابليت آموزش مفاهيم بصري، فضايي و ساختمان را داراست.

ما نياز فوق العاده اي به توجه دوباره به عناصر محسوس طبيعت داريم، چرا كه مي توان به اين موضوع اميد بست كه احساسات شور و هيجان و رايحه هايي كه معمار كنجكاو مي تواند از طبيعت فراگيرد ، پادزهري را فراهم مي آوردكه «از خود بيگانگي» اخير ،را از معماران و محيط هاي معماري مبتلا به آن مي زدايد.

 

تأثير ديرينه ي طبيعت:

شايد قوي ترين نوع الهام بخشي طبيعت بر مصنوعات بشري را بتوان در يونان باستان مشاهده كرد.بنابراين در ابتدا به مطالبي پيرامون يونانيان باستان كه چگونه از طبيعت الهام گرفتند و در زندگي و هنر و مخصوصا در ساخت و ساز هاشان از اين تجربه استفاده كردند، مي پردازيم.

 

 يونانيان به طبيعت احترام مي گذاشتند. آنان تغيير فصول را از طريق جشن ها و مراسم با زندگي خود در مي آميختند، براي جنگل ها، زمين ، آسمان ، آب ، وباروري الهگان ، به خدايان و نيمه خداياني اعتقاد داشتند. الهگان الهام بخش، دختران خيالي الهام بخشي كه اسم مفرد آنها(يعنيmuse)درشكل گيري وا‍ژه Music تأثير گذاشت، در طبيعت يونان يا در جنگل هاي متراكم مسكن داشتند.

طبيعت و انسان يكديگر را مخاطب قرار مي دادند. اسطوره شناسي يونان سرشار از اسطوره هايي درباره ي مواجهه ي انسان و طبيعت است:

 كوهساران همي ندا سردادند و درختان بلوط نبز كه آه و صد افسوس براي آدونيس . او در گذشت وپژواك در پاسخ گريست و ناله سر كرد.آه و صدافسوس براي آدونيس. و نيز براي الهگان عشق و الهام ، كه مرگ وي را به سوگ نشستند.                (اديث هميلتون)

 

عالم دريايي، امواج و دلفين ها، اختاپوس ها و صدف هاي حلزوني ، فرم هاي هندسي خود را به تزيينات قصر هاي كرت و ميسن بخشيده اند. بنابه روايت اساطيري ، گل هاي وحشي و خارها به سر ستون هاي كورنتين تبديل شده اند و مارپيچ ، شكل طبيعي تناسب و رويش زندگي ، نقش خود را به سرستون يونيك بخشيد.

زيبايي طبيعي معابد يونان در نوع خود بي نظير بود؛ معابدي در مجاورت چشمه هايي زير سايه سار درختان ، بر فراز دره هايي پوشيده از درختان زيتون و…

پيشينيان آنها طبيعت را داراري سيرتي دوگانه مي دانستند: زميني و كيهاني

زميني: شامل هر چيز بود كه براي آنها قابل ديدن ،احساس كردن و تجربه كردن بود. آنها ساختمان هاي خود را در مكان هايي مي ساختند كه قابل رويت و محسوس بود. يونانيان هر «نشان زيبايي طبيعي» و هر شكل طبيعي منحصر بفردي را احترام مي گذاشتند.

كيهاني: شامل جهان فرادست و كيهان بود؛ آنها تلاش مي كردند تا آن را در ذهن خود دريافت و با هنر خود بيان كنند.

 

 

لینک دانلود

نظر اندیشمندان غرب نسبت به قرآن

نظر اندیشمندان غرب نسبت به قرآن

  نظر اندیشمندان غرب نسبت به قرآن
 متشکل از 9 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::

نظر اندیشمندان غرب نسبت به قرآن

سخنی از«هربرت جرج ونو» می‌نویسد: «مهم‌ترین کتاب دنیا قرآن است. زیرا تأثیری که این کتاب آسمانی در دنیا کرده نظیر آن را هیچ کتابی نداشته است، قرآن کتاب علمی، دینی، اجتماعی، تهذیبی، اخلاقی و تاریخی است، مقررات و قوانین و احکام آن با اصول، قوانین و مقررات امروز هماهنگ و برای همیشه و دائم کتابی قابل پیروی و عملی است و هر کس بخواهد دینی اختیار کند که سیر آن با تمدن بشر پیشرفت داشته باشد باید اسلام را اختیار کند. اگر بخواهد که معنی این دین را بیابد به قرآن مراجعه کند.»

گوته، ریاضی‌دان و شعر آلمانی، اندیشمند دیگری است که بلاگر به بیان سخن آن پرداخته است: «ما در ابتدا از قرآن رو گردان بودیم اما طولی نکشید که این کتاب یعنی قرآن توجه ما را به خود جلب نمود و ما را دچار حیرت ساخت تا آن‌جا که در برابر اصول قوانین علمی و بزرگ آن سر تسلیم فرود آوردیم. قرآن اثری است که احیانا به واسطه سنگینی عبارت آن خواننده در ابتدا رمیده می‌شود و سپس مجذوب جاذبه آن می‌گردد و بالاخره بی‌اختیار محو زیبایی‌های متعدد آن می‌شود.»
نویسنده در پایان در اشاره به سخن امام خمینی( ره) درباره‌ی قرآن چنین می‌آورد: «قرآن کتاب انسان‌سازی است، خداوند قرآن را تنزل کرده است در ماه رمضان، قرآن نازله‌ای است که پس از عبور از از حجاب‌های نور وارد شده است.
. . .

 

 

لینک دانلود

بررسی وضعيت حقوقي معاملات معارض با قرار داد تعهد به فروش عين معين

بررسی وضعيت حقوقي معاملات معارض با قرار داد  تعهد به فروش عين معين

فرمت فایل:   Word

تعداد صفحات:   55

 

 

 

چکيده :

تعهد به انتقال مالکيت ، که امروزه بيشتر در قالب قولنامه مشاهده مي شود ، يکي از قرار داد هايي  است ، که علي رغم اختلاف نظر راجع به نفوذ و لزوم آن  در فقه در حقوق موضوعه به عنوان يک قرار داد نا مه معين پذيرفته شده  است ، لذا بايد ابعاد مختلف آن مورد بررسي قرار  گيرد ، ازجمله مواردي که از لحاظ آماري هم پرونده هاي زيادي را در محاکم کشور بخود اختصاص داده ، مبحث معاملات معارض با اين

قرار داد و وضعيت حقوقي آنها ست . درخصوص صحت يا بطان يا عدم نفوذ و …. اين معاملات اختلاف نظرهاي قابل توجهي وجود دارد ، بررسي نظرهاي مختلف در نظامهاي حقوقي ديگر کشورها و آرا حقوق دانان و فقهاي اماميه ، مجموعا ٌ پنج نظريه را نمايان مي سازد که در اين نوشتار برآييم تا بررسي تحليلي نظرات مذکور  به ارزيابي آنها بپردازيم  نتيجه اين بحث ارائه راه حلي است که هم جانب رعايت نظم و ثبات معاملاتي را در نظر گرفته و هم با مباني پذيرفته شده و در سيستم حقوقي ايران مي تواند در راستاي  اعمال ماده 3 ق . آ . د. م. و اصول 166 و 167 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در پرونده ها ي مربوط مورد استفاده قرار گيرد .

کليد واژگان : تعهد به فروش عين معين – قولنامه – تعهد به بيع – معاملات معارض

قاعده لزوم – حق عيني – تحليل اراده طرفين .

 

طرح بحث :

در روابط اجتماعي و اقتصادي ، انجام معاملات يکي از ضروريات زندگي محسوب مي شود و از آغاز زندگي مدني بشر ، داد و ستد يکي از طرق عمده رفع نياز هاي بشري بوده است در آن اثتا خريد و فروش علاوه بر رفع نيازهاي شخصي ، جنبي تجاري به خود گرفت و يکي از طرق عمده تحصيل سود گرديد .

از نقطه نظر تجاري ، آنچه اهميت اصلي و اساسي دارد ، بدست آوردن سود است و موضوع معامله في نفسه داراي مطلوبيت نيست با اين حا ل ممکنست متعاملين قصد

معامله عين معيني را داشته با شند و در واقع موضوع معين معامله برايشان مطلوبيت

داشته باشد ، در چنين وضعي ممکنست طرفين مستقيماٌ عقد ناقل ملکيت را منعقد کنند تا خريدار مالک عين و فروشنده مالک شمن گردد . ولي اگر طرفين به هر دليلي نخواهند يا نتوانستند مستقيماٌ عقد مذکور را منعقد کنند ، مثلا ٌ مالکي مي خواهد آپارتمانش را بفروشد ولي به جهت انيکه کارهاي مقدماتي انتفال از جمله عوارض شهرداري و مفاصا حساب دارايي را نپرداخته و مشتري نيز ثمن معامله را تهيه نکرده است در اينصورت قبل از انجام معامله نهايي با خريدار قرار دارد ي را منعقد مي کند که براساس مالک متعهد مي شود ظرف مدت معيني آن آپارتمان را به شخص طرف قرار داد بفروشد و خريدار نيز ملزم به خريد آن مي گردد .

 

بطورکلي چنين متهدي ممکنست به يکي از صور ذيل محقق گردد :

الف ) تعهد  متقابل بيع : که در اين تعهد فروشنده منتعهد مي گردد ،مال خود را در مدت معيني به طرف قرار داد بفروشد و طرف ديگر نيز متعهد به خريد آن مي شود که در لسان عرف اين حالت به « قولنامه » شهرت يا فته است .

ب» وعده بيع ( تعهد يک طرفه بيع ) که در اين قرار داد فقط براي يکي از طرفين که معمولاٌ فروشنده است ايجاد تعهد مي شود که مفاد آن به يکي از صور ذيل است :

1)         فروشنده شرايط معامله و قيمت راتعيين وارده خود را بر انتقال مبيع اعلام و انعقاد آنرا موکول به قبول خريدار مي نمايد ، بطوريکه اگر او پيشنهاد را بپذيرد عقد واقع گردد.

2)         فروشنده صرفاٌ تعهد مي کند که ظرف مدت معيني مورد معامله رابه خريدار منتقل نمايد ولي در مورد شرايط و قيمت مورد معامله بحثي نمي شود و توافق راجع به اين امور به زمان انعقاد عقد اصلي واگذار مي گردد.

ج) فروشنده تعهد مي کند که اگر بخواهد مالش را بفروشد ، طرف معامله را برتري دهد و به او بفروشد ( الوعد ب التفضيل )

ممکنست هر يک از طرفين چنين قرار دادي به تعهد خود عمل نکنند و از اجراي تعهدات خود سرباز زنند ، در اين مقاله درصد  تبين ضمانت اجراي تمام تعهدات  ممکنه در چنين قرار دادهايي فتسيم  بلکه صرفاٌ به بررسي ضمانت  اجراي تخلف بايع مي پردازيم . عدم  اجراي  تعهد توسط بايع  ممکنست به يکي از دلايل ذيل باشد :

اول ) ممکنست با وجود اينکه مورد معامله هنوز در ملکيت متعهد است ولي از انجام

تعهد خود مبني بر انتقال آن به طرف معامله ( متعهد له )  سرباز زند که در اينصورت طبق عمومات متعهد له مي تواند اجبار و الزام متعهد را به انجام تعهد از دادگاه  صالح تقاضا نمايد .

دوم ) ممکنست مورد معامله به واسطه يک عمل مادي از ملکيت متعهد خارج گردد و مثلاٌ در اثر حادثه اي  تلف  گردد يا فردي موجبات اتلاف آنرا فراهم آورد . در اين حالت ، انجام  تعهد  موضوعاٌ  منتفي  است  هر چند در حالت اتلاف مي تواند بحث جبران خسارت  مطرح گردد .

سوم ) ممکنست   مورد  معامله به واسطه يک عمل حقوقي از ملکيت متعهد خارج گردد  و يعني متعهد در مال مورد معامله تصرفات اعتباري ( حقوقي ) نمايد که معارض و منافي با  تعهد قبلي او باشد ، خواه اين تصرف عقد باشد يا اقاع و خوا ه لازم با شد يا جايز ، مثلاٌ مالي که تعهد به فروش آن به حسن را نموده بود به حسين بفروشد و يا آنرا وقف نمايد يا رهن و شرکت بگذارد . آنچه در اين  نوشتار بحث شده است ، بررسي وضعيت حقوقي – صحت بطان …… تصرفات اعتباري متعهد در مورد  معامله  است .نگهدارنده در اين مقاله مي کوشد تا با توجه به منافع حقوقي و بررسي انديشه حقوقدانان و فقها و نيز مطالعه موضع ساير نظام ها حقوقي ، محورهاي  استدلايي  را که در موضوع مطروله مورد بحث و اضها نظر قرار گرفته اند را کرد آورده و مورد بررسي قرار دهد ، اين مختصر شامل پنج مبحث است که در هر کدام به بررسي يکي از نظريات مطرح در اين زمينه مي پردازيم که اجمالاٌ به شرح ذيل است :

مبحث دوم :نظريه مبتني بربررسي قاعده لاضرر و سوء استفاده از حق :

مبحث سوم ) تحليل اراده طرفين

مبحث چهارم ) نظريه مبني برتوقيف حق ناشي از قرارداد متعهد به فروش

مبحث پنجم ) تحليل قاعده لزوم

 

 

لینک دانلود

مميزه‌هاي انسان نسبت به دیگران موجودات

مميزه‌هاي انسان نسبت به دیگران موجودات

  مميزه‌هاي انسان نسبت به دیگران موجودات
 متشکل از 18 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::

از مميزه‌هاي انسان از ديگر موجودات قدرت تفكر، هوشمندي، كنجكاوي و چراجويي و علت‌يابي بوده است و هست و انسان كه در اجتماع متأثر از اجتماع و مؤثر بر اجتماع است ناگزير از شناخت اجتماع، پديده‌ها و رويدادهاي اجتماعي است. 

اجتماع انساني و جهان مداوم در حال شدن است و در اين شدن بايد تصميم به تكامل خويش گيرد و اين تكامل حاصل نمي‌شود مگر با انباشت اطلاعات و تحقيق، رد و ابطال، نقد و انتقاد، عبرت‌گيري و جستجوگري، تلاش و تلاش. 
به گفته كارل ريموند پوپر متدولوژيست علم «راز پيشرفت دمكراسي‌هاي غربي نه در ثروت و منابع طبيعي، بلكه در سابقة وجود انديشة آزادي و انتقاد بايد جست»! مهمترين راز دمكراسي نقد است، پس آنچه براي پيشرفت و حركت به جلو لازم است نقد دائم و تحليل و بررسي است. 
آن‌چه كه روشن است حركت جريان اصلاح‌طلبي و تغيير خواهي در ايران است. حركتي كه از انقلاب مشروطه آغاز شده و ادامه دارد. اما مفهوم اصلاح‌طلبي را بايد فراتر از نام يك جريان و يا گروه سياسي حاضر دانست چرا كه 
ايران امروز در عرصه سياست، اقتصاد، فرهنگ، امنيت در داخل و خارج خواستار تغيير است و لازمه تغيير حركت و اصلاح است. البته منظور ما در اين مقاله از اصلاح‌طلبي و اصلاحات معناي عام و گستردة آن نيست بلكه جرياني‌ست كه پس از دوم خرداد 1376 نمود يافت و بدين نام خوانده شد. 

لینک دانلود

مقیاس نگرش های مربوط به عشق (LAS)

مقیاس نگرش های مربوط به عشق (LAS)

دانلود فایل کامل  نگرش های مربوط به عشق (LAS)
دارای 6 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

این پرسشنامه توسط هندریک و هندریک بر پایه ی الگوی “لی” از عشق در سال ۱۹۸۶ ساخته شده است.

مقیاس نگرشهای مربوط به عشق (LAS) از ۱۸ گویه و ۶ خرده مقیاس اروس (۳ سوال)، لودوس (۳ سوال)، استورگ (۳ سوال)، پراگما (۳ سوال)، مانیا (۳ سوال) و آگاپه (۳ سوال) تشکیل شده است که به منظور ارزیابی نگرش های مربوط به عشق و وفاداری بکار می رود.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می شود.مقصود از روایی یک آزمون یا پرسشنامه، آن خصیصه یا ویژگی ابزار گرد اوری اطلاعات است که مقولاتی را که برای آنها در نظر گرفته شده است تعیین کند.

(توضیحات کامل در داخل فایل)
 پایایی و روایی: دارد (ایرانی)
 نوع فایل: word
 مولفه: دارد (سوالات مربوط به هر مولفه مشخص است)
 تعداد صفحات: ۶
 منبع: دارد
 تفسیر و نمره گذاری: دارد
. . .

 

       

لینک دانلود

نقش عوامل روانشناختی در گرایش به مواد روانگردان

نقش عوامل روانشناختی در گرایش به مواد روانگردان

 نقش عوامل روانشناختی در گرایش به مواد روانگردان
 متشکل از 28 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
 مقدمه 

مسئله مربوط به آسیبهای اجتماعی از دیرباز در جامعه بشری مورد توجه اندیشمندان بوده است. همزمان با گسترش انقلاب صنعتی و گسترش دامنه نیازمندیها ، محرومیتهای ناشی از عدم امکان برآورده شدن خواستها و نیازهای زندگی موجب گسترش شدید و دامنه‌دار فساد ، عصیان ، تبهکاری ، سرگردانی ، دزدی و انحراف جنسی و دیگر آسیبها شده است.
هر چند اکثر مشکلات اجتماعی انواعی تکراری در طول نسلهای مختلف هستند، اما چنانکه مشاهده می‌شود برخی از این انواع در برخی نسلها اهمیت بیشتری پیدا کرده است و حتی برخی انواع این آسیبها در نسلهای بعدی زاده شده‌اند. از سوی دیگر از آنجایی که یکسری علل غالب در هر جامعه وجود دارند که نسبت به سایر علل اهمیت بیشتری در بروز آسیبها دارند، هر چند از انواع متمایز آسیبها سخن می‌رود، اما عمدتا همپوشیهایی بین آنها دیده می‌شود. 
وابستگی دارویی یا اعتیاد 

لینک دانلود

پروبیوتیك به عنوان یك افزودنی غذائی برای حیوانات مزرعه

پروبیوتیك به عنوان یك افزودنی غذائی برای حیوانات مزرعه

  کامل پروبیوتیك به عنوان یك افزودنی غذائی برای حیوانات مزرعه
دارای 5 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل: word و قابل ویرایش
تعداد صفحات
5 صفحه
آماده:
برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::
پروبیوتیك به عنوان یك افزودنی غذائی برای حیوانات مزرعه
    پروبیوتیكها میكروبهای انتخاب شده‌ای میباشند كه جهت جایگزین شدن در لوله گوارش انسان یا حیوانات مورد استفاده قرارمی‌گیرند . هدف از این جایگزینی بهبود شرایط فیزیولوژیكی و بطور كلی تغییر اكوسیستم پیچیده روده میباشد.   
پروبیوتیكها میكروبهای انتخاب شده‌ای میباشند كه جهت جایگزین شدن در لوله گوارش انسان یا حیوانات مورد استفاده قرارمی‌گیرند . هدف از این جایگزینی بهبود شرایط فیزیولوژیكی و بطور كلی تغییر اكوسیستم پیچیده روده میباشد.
در طول لوله گوارش انسان تقریبا در شرایط عادی ۱۰۱۴ و یا ۱۰۰۰۰۰ برابر بیشتر از تعداد افراد جهان و بیشتر از ۴۰۰ نوع میكروارگانیسم متفاوت وجود دارد .

. . .

 

         

لینک دانلود

پاورپوینت معرف سایت های مفید جهت کمک به فهرست نویسی در رده بندی مواد

پاورپوینت معرف سایت های مفید جهت کمک به فهرست نویسی در رده بندی مواد

دانلود   با موضوع معرف سایت های مفید جهت کمک به فهرست نویسی در رده بندی مواد
دارای 19 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید :
19 اسلاید
فرمت فایل:
پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای : 
ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

گاهی برای کتابدار بخش خدمات فنی که کار سازماندهی مواد را انجام می دهد پیش می آید کتاب هایی را باید فهرست نویسی کند که اطلاعات موضوعی به آن به وضوح برای کتابدار مشخص نمی باشد. مثلاً کتاب هایی که در کشورهای مختف منتشر می شوند، در سایت های معروف LC Classification of Congress و یا British library موجود نیستند و حتی در درگاه Z39.50 هم مشاهده نمی شوند، در چنین مواقعی فهرست نویسی لازم می بیند سایت هایی را در اختیار داشته باشد که جهت قسمت فهرست نویسی تحلیلی از آنها کمک بگیرد. یکی از این سایتها، سایت Copac است که با آدرس زیر قابل مشاهده است.

قسمت های مختلف سایت عبارتند از Search، Author، Researcher،
Librarians، Developments و Innovations و FAQ
Copac چیست؟ Copac مواد نادر و منحصر به فرد تحقیقات را با گرد آوری کاتالوگ و فهرست های پیش از 70 کتابخانه های بزرگ انگلیس .ایریند را در معرفی نمایش قرار می دهد. شما در قسمت جستجو می توانید منابع کتابخانه ملی بریتانیا، بسیاری از کتابخانه های پژوهشی و تخصصی را پیدا کنید. کتابداران و محققان با استفاده از Copac برای صرفه جویی در وقت، به سرعت و به راحتی می توانید جزئیات سند مورد نظر خود را در این سایت پیدا کنید. و اطلاعات کتابشناختی مورد نظر را ببینید.
جستجو در copac این امکان را به شما می دهد که در یک طیف گسترده و متنوع از کاتالوگ و فهرست کتابخانه، از مجموعه دانشگاه های آکسفورد و کمبریج تا کتابخانه های دیگر را پیدا کنید. هم چنین در حال حاضر، این مجموعه بزرگ کتابخانه های روسیه و شرق را نیز در برنامه دارد و در آینده با گسترش و اضافه کردن تعداد زیادی از کتابخانه ها را تحت پوشش قرار می دهد. در هر حال هدف این است که موضوعات علمی و موضوعات بیشتر در این مجموعه افزوده شود.

. . .

 

         

لینک دانلود

مبانی نظری سومصرف و وابستگی به مواد

مبانی نظری سومصرف و وابستگی به مواد

 فایل مبانی نظری سومصرف و وابستگی به مواد
در قالب word شامل 41 صفحه قابل ویرایش و آماده چاپ

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

اعتیاد
اعتیاد یک مشکل پزشکی، روان شناختی، اجتماعی و اقتصادی پیچیده است. مشخصه ی اعتیاد به مواد، میل شدید غیر قابل کنترل و وسواسی به مصرف مواد است که در آن آثار مخرب مصرف مواد همچنان ادامه می یابد (اختیاری و همکاران، 1390). اعتیاد از نظر لغوی، اسم مصدر عربی از ریشه «عاد» است که در فرهنگ لغت معین، به مفهوم عادت کردن و خو گرفتن می باشد. در فرهنگ نامۀ دهخدا، اعتیاد به مفهوم در پیاپی خواستن چیزی» آمده است. عادت و اعتیاد دو اصطلاح و عنوانی هستند که در افکار عمومی به غلط مشابه و معادل هم در نظر گرفته می شوند. در صورتیکه اختلاف کلی و اساسی باهم دارند. عادت عبارت است از تطابق موجود زنده با محیط زیست و شرایط جدید و بی سابقه. در انسان انواع مختلف عادت وجود دارد که عبارتند از: عادت حیاتی (بیولوژیکی)، عادت روحی، عادت غریزی و عادت عضوی. اعتیاد عبارتست از تطابق بدن با هر دارو یا ماده شیمیایی خارجی غیر لازم به مدت طولانی که یکی از انواع عادات حیاتی یا عادات بیولوژیکی محسوب می گردد. استعمال مداوم و طولانی مواد مخدر منجر به ایجاد سخت ترین انواع عادات حیاتی در بدن می شود که همان اعتیاد به مواد مخدر می باشد. معتاد کسی است که بر اثر مصرف مکرر و مداوم مواد مخدر یا دارو به آن متکی شده باشد. به عبارت دیگر، قربانی هر نوع وابستگی جسمی یا روانی به مواد مخدر، معتاد شناخته می شود. از نظر جامعه شناسی، معتاد کسی است که به مواد ایجاد کننده تغییرات غیر قابل قبول اجتماعی و فردی وابستگی دارد و در صورتی که دارو به بدن وی نرسد، اختلالات روانی و فیزیکی موسوم به سندرم محرومیت در او ایجاد می شود. (پیروی، بخش پور، نوکنی و استوار 1387: نقل از راهب و همکاران، 1388).
در سال 1950: سازمان ملل متحد در مورد اعتیاد به مواد مخدر تعریف زیر را ارائه کرد: اعتیاد به مواد مخدر عبارت است از مسمومیت تدریجی یا حادی که به علت مصرف مداوم یک دارو، اعم از طبیعی یا ترکیبی، ایجاد می شود و به حال شخص و اجتماع زیان آور می باشد.
به عبارت ساده تر، وابستگی به موادی که مصرف مکرر آن با کمیت مشخص و در زمانهای معین، از نظر مصرف کننده ضروری بوده و دارای ویژگیهای زیر است:
–    وابستگی جسمی ایجاد می کند.
–    وابستگی روانی ایجاد می کند.
–    پدیده تحمل  در بدن نسبت به مواد مخدر ایجاد می شود.
–    ماده مورد نیاز به هر شکل و از هر طریق باید به دست بیاید.
–    ماده مصرفی بر مصرف کننده، خانواده و جامعه تأثیر مخرب دارد (هوارد ابادنیسکی، 1384)
در چند دهه اول قرن بیستم واژه اعتیاد به مواد شیمیایی، به حالت خاص اطلاق می شد که در اثر مصرف مداوم آن مواد ایجاد می گشت. این اعتقاد نیز وجود داشت که افراد مصرف کنندۀ این مواد به نحوی، وجدانی غیر طبیعی دارند. اما این اعتقاد در سال 1931 میلادی با مطرح شدن واژه های عادت دارویی و اعتیاد دارویی از سوی « تاتوم وسیوند » افول کرد. طبق تعریف این دو محقق، معتاد فردی است که ماده شیمیایی خاص را استفاده و بدان وابستگی پیدا کرده است. به این معنی که با قطع آن ماده و نرسیدن آن به بدن واکنشهای جسمی و روانی غیر ارادی پیدا می کند که همان اعتیاد داروئی است. در صورتیکه خصوصیات مذکور بروز نکند و تنها اختلال عاطفی دیده می شود، واژه عادت داروئی مطرح می شود. در سال 1964 میلادی سازمان جهانی بهداشت به این نتیجه رسید که واژه اعتیاد و معتاد علمی نیست و از دقت و وضوح کافی برخوردار نیست و به جای استفاده از واژه های اعتیاد دارویی و عادت دارویی، واژه وابستگی دارویی معرفی شد. برای توضیح وجوه وابستگی در مفهوم مورد استفاده قرار می گیرد.
1-    وابستگی رفتاری که در آن به فعالیت های فرد برای کسب دارو و الگوی مصرف بیمار گونه تأکید می شود.
2-    وابستگی جسمی که عمدتاً بر علائم ترک  و تحمل تأکید دارد. «ترک» یک وضعیت فیزیولوژیک (جسمانی-رفتاری) است که به دنبال قطع یا کاهش مقدار ماده مصرفی ایجاد می گردد و « تحمل » یعنی کاهش تدریجی اثر یک ماده که برای دستیابی به همان میزان اثر، نیاز به مصرف مقدار بیشتری از آن ماده احساس می شود.
سازمان بهداشت در سال 1964 میلادی واژه وابستگی به مواد یا سوء مصرف داروئی را جایگزین واژه اعتیاد کرد. بهر حال کاربرد واژه تغییری در ماهیت قضیه نمی دهد. بدین معنی که شخص گرفتار استفاده از موادی می شود که رهایی از آن دشوار و گاهی ناممکن است (شاملو، 1382) وابستگی داروئی به طور کلی توسط سازمان بهداشت جهانی سندرمی تعریف شده است که استفاده از یک دارو یا طبقه ای از داروها، الویتی بالاتر از آنچه پیش تر برای فرد ارزش داشته است پیدا می کند (کاپلان و سادوک ، 2007، ترجمه رضاعی، 1390)
DSM_IV برای اختلالات مرتبط با مواد دو طبقه مجزا ارائه داده است. سوء مصرف مواد و وابستگی به مواد. سوئ مصرف اینگونه تعریف می شود: استفاده از یک ماده علی رغم عواقب قبلی نا مطلوب آن سوء مصرف کننده مواد کسی است که به علت استفاده زیاد از مواد، به طور مکرر، امّا متناوب (با فاصله زمانی نامنظم) به مشکلات مختلفی دچار می شود. وابستگی به مواد مخدر اینگونه تعریف می شود: ادامه مصرف دارو به رغم پیامدهای منفی آن. کسی که به مواد وابسته است به طور پیوسته و اجباری به مصرف آنها می پردازد (گنجی، 1392).
. . .

 

     

لینک دانلود

ی مديريت پروژه و مدل سازي سيستمي فرآيند به همراه نمونه موردی شركت كارينو تولید کننده دستگاه های خشک

ی مديريت پروژه و مدل سازي سيستمي فرآيند به همراه نمونه موردی شركت كارينو تولید کننده دستگاه های خشک

بررسی مديريت پروژه و مدل سازي سيستمي فرآيند به همراه نمونه موردی شركت كارينو تولید کننده دستگاه های خشک کننده محصولات کشاورزی       119

 

دنياي صنعتي امروزه داراي تغييرات شگرفي در پريودهاي خاص بوده است. اين تغييرات به تغييرات محيطي موسوم است. و به سازمان ها و ارگان ها تاثير مستقيم دارند. لذا اهميت شناخت اين تغييرات مشخص است. اين مهم باعث شده است كه سازمان هاي توليدي به سمت چند محصول حركت كرده و دائم سيستم خود را به نحوي تغيير و گسترش دهند. اين تحقيق سعي در آن دارد تا با تعريف قدم هاي اساسي اجراي يك پروژه چگونگي حركت سازمان را در اين مقوله به نمايش بگذارد. يكي از مهمترين خصيصه هاي يك سازمان توليدي سخت سفارش تعريف پروژه هاي مختلف توليد از جانب مشتريان مختلف است. لذا عدم شناخت كافي به نوع كار باعث تعريف پروژه براي سازمان مورد نظر شده و دائم مديران سازمان ( در هر رده سازماني) با پروژه هاي مختلف درگير هستند. در اجراي پروژه توليدي سازمان هاي فوق الذكر هدايت امكانات و افراد سازمان به سمت اجراي پروژه از اهميت خاصي برخوردار است. بنابراين لزوم تعريف مدير پروژه و وظايف اساسي آن احساس مي شود. نظر به اهميت اين موضوع فصل پروژه به مديريت پروژه و اهميت آن پرداخته است و كليه مسائل مختلف در آن مقوله را از ديدگاه اجراي بررسي مي نمايد.

 

تعريف پروژه

تعريف پروژه از ديدگاه اجراي عبارتست از:

 "يك پروژه شامل فعاليت هاي سازمان مشخص بوده كه نيازمند صرف منابع مختلف بوده و كليه فعاليتهاي سازمان در جهت اجراي پروژه با امكانات تعريف شده و در زمانهاي تعيين شده مي باشد" جهت مشخص شدن تعريف فوق شكل 1     1 آمده است. همان طور كه در اين شكل ديده مي شود محدوديتهاي زماني، هزينه (بودجه) و موارد اجرايي در جهتي سازماندهي و هدايت مي شوند كه به نقطه مورد نظر كه همان انجام پروژه است خواهد رسيد.

 چرخه عمر پروژه

پروژه مانند انسان داراي يك چرخه عمر است. ابتدا به آرامي شروع مي شود كه در آن مرحله، كليه موارد اجرايي و محدوديتها شناسايي و مشخص مي شود و بر اساس آن برنامه اجرايي تدوين مي گردد سپس بر اساس برنامه اجرايي به مرحله اجرا گذاشته شده و از سرعت بيشتري برخوردار است. در اين مرحله پروژه اجرا شده و در آخرين مرحله كه انجام فعاليتهاي پاياني است با شرعت كمتري حركت كرده تا در نهايت پايان يابد. در اين ارتباط در فصول بعدي بيشتر توضيح داده مي شود. منحني چرخه عمر در شكل 1     2 آمده است.

در سازمانهايي كه نوع فعاليت آنها متناسب با پروژه شكل مي گيرد عمر پروژه تغيير ميكند به دليل تعريف شدن در پريودهاي مختلف پروژه داراي عمرهاي مختلف است. كه كل پروژه ها مجموعاً داراي عمر پروژه هستند. همان طور كه در شكل ديده مي شود چندين پروژه با عمرهاي مختلف وجود دارد كه نهايتاً در كل پريود داراي يك پروژه و يك چرخه عمر است.

مديريت پروژه

با توجه به تعريف پروژه، يك مدير داراي وظايف اصلي ذيل مي باشد:

      برنامه ريزي

      سازمان دهي

      كنترل

      هدايت

      اجرا

مديريت پروژه درگير برنامه ريزي پروژه و ناظر بر اجراي پروژه بوده كه شامل موارد زير مي باشد:

برنامه ريزي پروژه

      تعريف نيازمنديهاي كار

      تعريف ميزان و مقادير كار

      تعريف منابع مورد نياز

هدايت و نظارت بر پروژه

      ميزان پيشرفت پروژه

      مشابه واقعيت و پيش بينهاي انجام شده

      آناليز نحوه اجراي كار و مقايسه با روشهاي تعيين و تدوين شده

      تنظيم هاي مورد نياز در جهت اجراي پروژه با توجه به موارد از پيش تعيين شده و تدوين شده

مديريت پروژه هنگامي ميتواند موفق ناميده شود كه بتواند در موارد زير به اهداف مورد نظر پروژه دست يابد:

      در زمان

      در هزينه

      سطح تكنولوژي/ اجراي خواسته شده

      بهره مندي از منابع و حداكثر استفاده از آن و راندمان بالا

با توجه به تعاريف انجام شده مزاياي بالقوه وجود مديريت پروژه عبارتست از:

1) وظايف و مسئوليت هاي افراد سازمان براي انجام فعاليتهاي خاص مشخص مي باشد.

2) حداقل كردن نياز براي گزارشگيري مداوم، يعني اينكه با وجود اين مدير نحوه گزارشها و گردش آنها به حداقل مي رسد.

3) مشخص كردن محدوديتهاي زماني اجراي پروژه

4) مشخص كردن روشهاي اجرايي

5) اندازه گيري ميزان پيشرفت طرحها و پروژه ها

6) مشخص شدن مشكلات در كوتاهترين زمان در زودترين زمان جهت انجام فعاليتهاي اصلاحي

7) توسعه قابليت تضميني و پيش بيني جهت برنامه ريزي هاي آتي

8) شناخت و فهميدن عواملي كه باعث نرسيدن سازمان به اهداف از پيش تعيين شده مي شود.

9) شناخت و فهميدن اهدافي كه سازمان به آنها نخواهد رسيد يا نرسيده است.

اما متاسفانه مشكلاتي وجود دارند كه سازمان را در رسيدن به اهداف و مزاياي بالا دچار اشكال ميكند. اين عوامل عبارتند از:

1      پيچيدگي هاي خاص پروژه

2      نيازمنديهاي خاص مشتريان

3      سازن غير ساختاري

4      ريسكهاي پروژه

5      تغيير در تكنولوژي و ديگر عوامل محيطي

در كتب مختلف با توجه به فرهنگ حاكم بر سازمان. مديريت پروژه داراي تعاريف مختلف است. اما به طو عمومي مديريت پروژه به شرح زير تعريف مي شود:

" مديريت پروژه همانا برنامه ريزي، سازماندهي و كنترل كردن منابع سازمان براي يك هدف كوتاه مدت كه براي اهداف و آرمانهاي بند مدت و ميان مدت ايجاد شده است مي باشد.

مديريت پروژه از روشهاي سيستمي براي موارد فوق الذكر استفاده كرده كه با استفاده از پرسنل وظيفه اي اين اهداف ارضا مي شود"

جهت فهم آسان وجود مديريت پروژه شكل1     3 آمده است. همان طور كه در كتب مختلف علوم مديريت آمده است مديريت به چهار سطح زير تقسيم مي گردد:

1      مديريت رده بالا

2      مديريت رده مياني

3      مديريت رده پائين

4      علم كننده ها

در اكثر سازمانها خلاي بين رده ها وجود دارد چنانچه با خلاهاي داخل هر دپارتمان تلفيق گردد باعث ايجاد جزيره هاي عملياتي شده كه هر كدام از آنها با يكديگر داراي خلا هستند. لذا مديريت پروژه داراي وظيفه مهم و سنگين است كه اين خلاها را از طريق سيستماتيك حل و برطرف نمايد.

در شكل هاي تصويري از محدوده عملكرد مديريت پروژه را نشان مي دهد. هدف از اين تصور نمايش نحوه مديريت و كنترل مديريت پروژه منابع سازمان بوده كه با توجه به فعاليتهاي شناسايي شده و با در نظر گرفتن زمان، هزينه و اجرا، انجام مي شود. زمان هزينه و اجرا، به عنوان محدوديتهايي هستند كه در پروژه تعريف مي شوند. چنانچه پروژه براي مشتري خارجي انجام مي شود ( كه در سازمان هاي توليدي تحت سفارش بر همين اساس است ) محدوديت رابطه مناسب با مشتري هم دخيل است.

تعريف پروژه موفق

در قسمتهاي قبل پروژه موفق چنين تعريف شده كه با تكميل فعاليتهاي آن، با در نظر گرفتن محدوديتهاي زمان، هزينه و اجرا، به اتمام رسيده باشد. اين تعريف در 20 سال قبل مطرح بود ولي در حال حاضر، امروزه، تعريفي از پروژه موفق بازنگري شده كه شامل تكميل موارد زير است:

 

1      با اختصاص پريود زماني

2      با بودجه بندي هزينه

3      تحت خواص اجرايي

4      با حداقل تغييرات در سياستها سازمان

5      بدون مزاحمت براي جريان اصلي كار در سازمان

6      بدون تغيير در فرهنگ سازمان

سه تا از اين عناصر گفته شده نيازمند توضيح بيشتر است. خيلي از پروژه ها با در نظر گرفتن هدف اصلي سازمان و پروژه تكميل مي گردند. تغييرات هدف غير قابل اجتناب بوده و گاهاً اين توانايي وجود دارد كه علاوه بر اين كه بر روي اهميت پروژه تاكيد گذارند، بلكه باعث تغيير يافتن كل موضوع پروژه مي شوند. بنابراين تغييرات هدف سازمان بايستي در حداقل نگه داشته شود و در صورت اين كه نياز باشد بايد به وسيله مدير پروژه و مشتري تاييد شود.

 

ارتباط مديريان خطي      مدير پروژه

همان طور كه قبلاً اشاره شد مدير پروژه بايستي منابع شركت را كنترل نمايد كه اين كنترل ها با محدويتهاي زماني      هزينه – و اجرايي است. اكثر شركتها داراي شش نوع منبع هستند.

•              پول

•              تجهيزات

•              تسهيلات

•              مواد

•              اطلاعات/ تكنولوژي

به صورت واقعي، مدير پروژه هر كدام از منابع را كنترل نمي كند ( به جز پول ). منابع بوسيله مديران خطي كنترل مي شوند و يا مديران وظيفه اي كه در بعضي اوقات مديران منابع ناميده مي شوند. در اين ارتباط مدير پروژه بايد با مديران خطي براي تمامي منابع پروژه مذاكره كند و موارد اجرايي را بررسي نمايد. هنگامي كه گفته مي شود كه يك مدير پروژه منابع را كنترل مي كند اين بدني معني است كه واقعاً منابع توسط مديران خطي كنترل مي شود. موفقيت مدير پروژه، در اين خصوص بستگي به دو عامل زير دارد:

الف) يك ارتباط خوب و منطقي بين مديريت پروژه و مديران خطي كه به آنها به مديريت پروژه به صورت افقي هستند گزارش مي دهند.

1      ارتباط عمودي: چنانچه افراد يك سازمان به افراد بالاي خودشان اطلاعات دهند و يك ارتباط عمودي داشته باشند، ارتباط عمودي ناميده مي شود.

2      ارتباط افقي: چنانچه افراد يك سازمان به افراد هم رده خودشان اطلاعات دهند و يك ارتباط افقي داشته باشند، ارتباط افقي ناميده مي شود.

اين دو آيتم بسيار بحراني و مهم هستند در اولين آيتم، كارمندان وظيفه اي كساني هستند كه به مديريت پروژه تخصيص داده مي شوند. هدايت فني را از مديران وظيفه اي ( خطي) خودشان به دست آوردند. دومين آيتم افراد و كارمنداني كه به چندين مديريت گزارش مي دهند و اينان هميشه به مديريت كسي كه هدايت كل سازمان را بر عهده دارد گزارش مي دهند.

نقش مديران پروژه

مديريت پروژه داراي وظيفه مهم و محور كردن و مجتمع كردن ( هماهنگ كننده) مديران وظيفه و خطي مي باشد. به عبارتي ديگر مديريت پروژه نيازمند داشتن ارتباط قوي و مناسب با افراد داخلي سيستم جهت انجام فعاليتهاي محوله است و بايد داراي يك دانش عمومي و فني در ارتباط با فعاليتهاي مختلف برقرار گردد در محيط پروژه به نظر مي رسد، كه هر چيزي با مديريت پروژه در ارتباط است. يكي از خصيصه هاي سازمانهاي توليدي تحت سفارش، ارتباط مشتري ( مشتريان) با سازمان تا زمان اتمام پروژه تعريف شده مي باشد. به دليل ماهيت كار لزوماً نيازمند فردي است كه اين ارتباط را بين مشتري و سازمان افراد آن برقرار كرده و طوري اين ارتباط ايجاد شود كه باعث عدم هماهنگي در انجام فعاليتهاي سازمان نشود. بنابراين مديريت پروژه در اين مرحله داراي نقش بسيار مهمي است چرا كه رابطه بين مشتري و سازمان او خواهد بود هر گونه ايراد و اشكالي و نقطه نظري كه مشتري دارد بايد به مديريت اعلام كند تا او با آناليز و فرآيندهاي خاص آن، موارد به صورت اجرايي به ديگر دپارتمانها و مديران خطي و وظيفه اي انتقال داده شود. از طرفي هر گونه نقطه نظري در سازمان در خصوص اجراي پروژه وجود داشته باشد. بايد از طرف مديريت پروژه تحليل و به مشتري انتقال يابد. تمامي اين ارتباطات بايد رد چارچوب سياستهاي سازمان بوده و هرگونه عدم هماهنگي به مديران رده بالاي سازمان انتقال داده شود تا تصميمهاي مورد نظر اتخاذ شود.

نقش مديران وظيفه اي

نظر به تعريف نقش مديران پروژه در ساختار اجرايي سيستمهاي پروژه اي در اين قسمت به نقش مديران وظيفه اي اشاره مي شود در تعيين نقش مديران وظيفه اي دو المان وجود دارد:

1      مديران وظيفه اي داراي مسئوليتي هستند كه چگونگي انجام فعاليت و اينكه فعاليت قرار است در كجا انجام شود را مشخص مي كنند.

 

لینک دانلود

آموزش به کودکان دبستانی

آموزش به کودکان دبستانی

 آموزش به کودکان دبستانی
 متشکل از 50 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
  فهرست مطالب
موضوع  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6
ویژگی های عمومی کودک دبستانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7
روش آموزش مستقیم یا روش آموزش سخنرانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7
فنون موثر آموزش با روش سخن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7
1.    بیان هدفهای آموزشی و آماده کردن یادگیرندگان………………………………………………………………………………………………………………………………..7
2.    استفاده از پیش سازمان دهنده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………8
3.    ارائه مطالب …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….8
4.    توضیح دادن…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….8
5.    شورو شوق و تحرک ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9
6.    پرسیدن سوال هنگام آموزش با سخنرانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9
7.    یاد داشت برداری  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….10
انتقاد از روش سخنرانی  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….10
موارد استفاده از روش سخنرانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..10
آموزش با روش بحث گروهی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….11
مراحل آموزش با روش بحث گروهی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11
1.    انتخاب موضوع بحث………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11
2.    یافتن زمینه مشترک برای بحث…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..11
3.    بیان هدفهای آموزشی و محدوده زمان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..11
4.    ترتیب نشستن افراد در جلسه بحث……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..12
5.    هدایت جریان بحث………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..12
روش آموزش اکتشافی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….13
مراحل آموزش برای یادگیری اکتشافی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………13
اقدامات پیش از آزمون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………13
تعیین قصد یا هدف ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..13
انتخاب یک موضوع مشکل یا معما بر انگیز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..13
آموزش دادن درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….14
آماده ساختن یادگیرندگان و توضیح دادن روشهای اکتشافی………………………………………………………………………………………………………………………………..14
ارائه موقعیت معمابرانگیز….. جمع آوری اطلاعات یا داده ها و آزمایشگری……………………………………………………………………………………………………………..14
فرضیه سازی و توضیح دادن…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..15
تحلیل فراینداکتشافی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….15
اقدامات پس از آموزش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..15
گروه همسالان در دوره کودکی و نیاز به وابستگی ……. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..15
رشد خود پنداره و نیاز به سازندگی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………16
روش اکتشافی هدایت شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………17
آموزش با روشهای گوناگون بازی وورزش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….17
تعريف روش:1      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19
روش تاریخی  / روش نوین        …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19
تعريف تدرس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20
روش كنفـــــرانس ( گــــرد هم آيي )……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20
روش شاگــــرد ـ استــــادي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20
روش چند حســـي ( مختلط )……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21
روش حل مسئلــــه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
روش پـــــروژه اي  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….21
شيــــــوه سخنــــــراني  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22
 شيوه بازگويـــي ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22
شيـــــوه پــــرسش و پاســـــخ   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………22
 شيوه تمــــريني …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22
شيـــــوه بحثــــي  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22
شيــــوه نمايشــــي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23
شيــــوه آزمايشـــي ( روش اجرا كردن يا يادگيري بوسيله عمل )………………………………………………………………………………………………………………. 23
شيــــوه گـــــردش علمـــــي  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23
استفاده از منابـــــع ديداري و شنيــــداري ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24
الگــــوي كاوشگــــري به شيوه حقـــــوقي ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….24
الگــــوي آمــــوختن كنتـــــرل خود  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….24
الگــــــــوي ايفاي نقش  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….24 
 روش كارگاهـــــــي ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25
 روش سخنــــراني……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25
سمينـــــار  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..25
 كنفــــــــرانس  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….25
 سمپـــــــوزيــــــوم  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..25
روش تدريس كارگاهـــــي ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25
مــــــــرحله ارایه درس کــــــوتاه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25
مــــرحله فعاليت و كار  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..25
 مـــرحله مشاركت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25..
مرحله درسي كوتاه و فشرده: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………26
مرحله فعاليت گروهي و انجام وظايف انفرادي:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26
 مرحله مشاركت و جمع بندي …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….26
الگـــــوي دريافت مفهـــــوم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..26
الگــــوي تفكـــــر استقرايــــي …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….27
الگـــوي آمــــوزش كاوشگــــري……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..27
الگـــوي پيش سازمـــان دهنـــد.ه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….28
الگوي يادسپاري / الگوي رشد عقلي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28
الگوي كاوشگري علمي  /الـگــــوي تدريس غيـــــر مستقيم…………………………………………………………………………………………………………………………….. 29
الگـــوي بدايع پــــردازي ( افـــزايش تفكــــر خلاق )……………………………………………………………………………………………………………………………………….29 
الگــــوي آگاهي يابي  / الگـــــوي ديــــدار در كــــلاس درس ……………………………………………………………………………………………………………………. 30
الگــــوي پــــژوهش گـــروهي ( تفحص گــــروهي )…………………………………………………………………………………………………………………………………… 30
الگــــوي آمــــوزش آزمايشگاهــــي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31
الگـــوي كاوشگـــــري علـــوم اجتماعـــــي      ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  31
الگـــوي يادگيـــــــري در حد تسلط آمـــــــوزش مستقيـــم …………………………………………………………………………………………………………………..  31
الگـــوي آمــــوزش براي رشد مفهــــوم و مهـــارت……………………………………………………………………………………………………………………………………… 31
طبقه بندی کودکان بر اساس تفاوتهای فردی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….32
1.    تفاوت بین فردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….32
2.    تفاوت درون فردی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………32
3.    تفاوتهای فردی و مفهوم عام استثنایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..32
4.    برآورد درصد شیوع دانش آموزان استثنایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………32
5.    گروه بندی دانش آموزان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..33
روشهای معیار شناسایی تیز هوشها و با استعدادها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….33
1.    شناسایی دانش آموزان تیز هوش و با استعداد به وسیله آزمونهای میزان شده………………………………………………………………………………….34
2.    شناسایی دانش آموزان تیز هوش و بااستعداد با استفاده ار روش مشاهده ………………………………………………………………………………………..34
3.    ویژگی دانش آموز تیز هوش وبااستعداد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………34
وضعیت اقتصادی و طبقه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….35
مشخصات بدنی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..35
سازگاری اجتماعی….. مشخصات شخصی هویتی………………………………………………………………………………………………………………………………..35
وضعیت تحصلی و فعالیتهای خارج از کلاس…………………………………………………………………………………………………………………………………….35
سایر مشخصات و خصوصیات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….35
چگونه طراحی برنامه آموزشی برای تیزهوشان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………36
1.    غنی سازی برنامه های آموزشی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….36
2.    سرعت بخشیدن به برنامه های آموزشی……………………………………………………………………………………………………………………………………………37
3.    مدارس یاکلاسهای ویژه روزانه یا شبانه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….37
4.    محاسن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………37
5.    معایب………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….38
دانش آموزان دیر آموز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….38
1.    ویژگی کودکان دیر آموز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….38
2.    وضعیت جسمانی توانایی حرکتی .. فراگیری زبان…………………………………………………………………………………………………………………………………38
3.    ویژگی شخصیتی اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………39
چگونگی طراحی برنامه آموزشی مناسب برای کودکان آموزش پذیر…………………………………………………………………………………………………………….39
1.    مدارس یا کلاسهای ویژه روزانه یاشبانه……………………………………………………………………………………………………………………39
2.    جریان غالب………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………39
    اهداف برنامه آموزشی آموزش پذیر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………40
    نحوه آموزش کودکان آموزش پذیر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..40
رویه های آموزشی (محیط حمایت آمیز کلاس)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….42
همسویی وتنظیم برنامه درسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………43
نظر کارشناسی فاطمه وردان  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….44
نظرکارشناسی فطرت صادق پور ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………47
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..49

چکیده مطالب
موضوع تحقیقی که اکنون در دست شماست روشهای گوناگون آموزش به کودکان دبستانی می باشد شامل بخشهای مختلف  می باشد . قسمت اول آن درباره ویژگی های  عمومی کودک دبستانی توضیح داده شده که درادامه آن ما به بحث موضوع اصلی خود پرداخته و روشهای آموزشی را به قسمتها گوناگون تقسیم کرده و هر کدام را به طور مختصر توضیح داده ایم که این روشها به نام  روش آموزش مستقیم یا روش آموزش سخنرانی که خود به بخشهای گوناگون ازجمله .بیان هدفهای آموزشی و آماده کردن یاد گیرندگان –  استفاده از پیش سازمان دهنده –  ارائه مطالب-توضیح دادن  – شورو شوق وتحرک   – پرسیدن سوال هنگام آموزش با سخنرانی  -یادداشت برداری – که درباره هر کدام  توضیحات مفصلی  داده شد به خوبی آشنا می شوید در ادامه از روش سخنرانی انتقادشده و در پایان این بحث موارد استفاده روش سخنرانی را بیان کرده ایم   . بحث دوم ما درباره  آموزش با روش بحث گروهی می باشد که این بحث خودبه  مراحل آموزشی با روش بحث گروهی  با بخشهای گوناگون از جمله : انتخاب موضوع بحث  – یافتن زمینه مشترک برای بحث-   بیان هدفهای آموزشی ومحدوده زمانی –   ترتیب نشستن افراد در جلسه بحث گروهی-  هدایت جریان بحث تقسیم شده در آخر مقایسه اثر بخشی روش بحث گروهی و روش سخنرانی صحبت شده است .بحث سوم ما درباره روش آموزش اکتشافی می باشد که این روش نیزمانند دو روش بالا از اقدامات پیش از آموزش از جمله :  تعیین قصد یا هدف – انتخاب یک موقعیت مشکل یا معما برانگیز تشکیل شده و بعد از توضیح این بحث ها مادرباره  آموزش دادن درس و چگونگی انجام این عمل در کلاس درس صحبت کردایم که خود به چند بخش :   آماده ساختن یادگیرندگان و توضیح دادن روشهای اکتشافی –  ارائه موقعیت معما برانگیز-جمع آوری اطلاعات یا داده ها و آزمایشگری- فرضیه سازی وتوضیح دادن – تحلیل فرایند اکتشافی  تشکیل شده و درآخردرباره  اقدامات پس از آموزش  مطالبی آورده ایم. . توضیح روشهای آموزشی گوناگون ما را به این فکر واداشت که در باره خود شخصیت کودکان نیز مطالبی را بیان کنیم اینکه کودکان در گروه همسالان خود نیاز به وابستگی دارند این نیاز آنها را در  فراگیری بهتر درس  یاری می رساند. درباره رشد خود پنداره و نیاز به سازندگی و چگونگی اموزش آن به کودک .روش اکتشافی و استفاده از روشهای آموزشی بازی و ورزش در رشد کودک از جمله آموزش نظم وترتیب – آموزش ومراقبت از اندامهای بدن _ آموزش وهمکاری و همیاری با دوستا هم سن وسال – آموزش اعتماد وعزت  نفس و… توضیحاتی بیان شده است. کودکان را از لحاظ شخصیتی به سه طبقه : تفاوت  بین فردی – تفاوتهای درون فردی – تفاوتهای فردی و مفهوم عام استثنایی تقسیم ودربین آن برآورد درصد شیوع دانش آموزان استثنایی را بیان کرده و  دانش آموزان را گروه بندی و از بین این گروه از دانش آموزان ما به توضیح دو گونه  اکتفا کرده
. . .

 

 

لینک دانلود

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سوء مصرف مواد اختلالات وابسته به آن

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سوء مصرف مواد اختلالات وابسته به آن

  و پیشینه تحقیق  سوء مصرف مواد اختلالات وابسته به آن
دارای 74 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

فصل دوم: پیشینه پژوهش
– مقدمه    25
1-2 مباحث نظری    25
2-2 سوء مصرف مواد یک بیماری مغزی است    26
3-2 سوء مصرف مواد فقط یک بیماری مغزی نیست    27
4-2 اصطلاح شناسی    29
5-2 سوء مصرف و وابستگی به مواد    30
6-2 اعتیاد    30
1-6-2 همه‌گیری شناسی    31
2-6-2 سبب شناسی    32
3-6-2 عامل سایکو دینامیک    32
4-6-2 نظریات رفتاری    33
5-6-2 وراثت چیست؟    34
6-6-2 عوامل ژنتیک    36
7-6-2 عوامل عصبی- شیمیایی    36
8-6-2 ابتلای همزمان    37
9-6-2 اختلالات شخصیت ضد اجتماعی    38
10-6-2 افسردگی و خودکشی     38
7-2 اختلالات وابسته به الکل    39
1-7-2 همه‌گیری شناسی    40
2-7-2 فعالیت‌های الکتروفیزیولوژیکی    40
3-7-2 شیمی حیاتی یا زیست شیمی    42
4-7-2 آسیب‌پذیری زیستی نسبت به الکلیسم    43
5-7-2 عوامل شخصیتی و روان شناختی    47
6-7-2 درمان و بازپروری    49
8-2 اختلالات وابسته به آمفتامین (یا شبه آمفتامین)    50
1-8-2 همه گیری شناسی    51
2-8-2 نوروفارماکولوژی    51
3-8-2 اختلال سایکوتیک ناشی از آمفتامین    52
4-8-2 درمان و بازتوانی    53
9-2 اختلالات وابسته به کافئین    54
1-9-2 همه گیری شناسی    55
2-9-2 نوروفارماکولوژی    55
3-9-2 ژنتیک و مصرف کافئین    56
4-9-2 کافئین به عنوان یک ماده مورد سوء مصرف    56
5-9-2 عوارض نامطلوب     57
6-9-2 درمان    58
10-2 اختلالات وابسته به حشیش    59
1-10-2 همه گیری شناسی    60
1-1-10-2 شیوع و روندهای اخیر    60
2-1-10-2 نوروفارماکولوژی    61
3-10-2 اختلال سایکوتیک ناشی از حشیش    62
4-10-2 اختلال اضطرابی ناشی از حشیش    63
5-10-2 درمان و بازتوانی    63
11-2 اختلال وابسته به کوکائین    66
1-11-2 همه گیری شناسی    66
2-11-2 هم ابتلائی    67
3-11-2 سبب شناسی    67
1-3-11-2 عوامل ژنتیک     67
2-3-11-2 عوامل اجتماعی و فرهنگی     68
3-3-11-2 یادگیری و شرطی شدن    68
4-3-11-2 عوامل دارویی    69
4-11-2 نوروفارماکولوژی    69
5-11-2 سوء مصرف کوکائین و وابستگی بر آن    71
6-11-2 اختلال سایکوتیک ناشی از کوکائین     71
7-11-2 اختلال خلقی ناشی از کوکائین     72
8-11-2 اختلال اضطرابی ناشی از کوکائین     72
9-11-2 اثرات نامطلوب     72
1-9-11-2 اثرات بر عروق مغزی    73
2-9-11-2 اثرات قلبی    73
3-9-11-2 حملات تشنجی    74
10-11-2 درمان و بازتوانی    74
12-2 اختلالات وابسته به مواد توهم زا    76
1-12-2 نوروفارماکولوژی    77
2-12-2 مصرف داروهای توهم زا    77
3-12-2 آثار روان شناختی    78
4-12-2 مکانیزمهای نوروفیزیولوژیکی    79
5-12-2 اختلالات سایکوتیک ناشی از مواد توهم زا    80
6-12-2 اختلال خلقی ناشی از مواد توهم زا    81
7-12-2 درمان    81
13-2 اختلالات مربوط به مواد استنشاقی    82
1-13-2 نوروفارماکولوژی    83
2-13-2 اثرات نامطلوب     84
3-13-2 درمان    85
14-2 اختلالات مربوط به نیکوتین    85
1-14-2 همه گیری شناسی    87
2-14-2 بیماران روانی    88
3-14-2 نوروفارماکولوژی    88
4-14-2 سبب یابی وابستگی به نیکوتین    89
5-14-2 اثرات نامطلوب     90
6-14-2 مزایای بهداشتی ترک سیگار    90
7-14-2 درمان    91
1-7-14-2 درمانهای روان شناختی    91
2-7-14-2 درمانهای روانی- دارویی    92
15-2 اختلالات مربوط به مواد شبه افیونی (اپیوتید)    93
1-15-2 همه گیری شناسی    95
2-15-2 نوروفارماکولوژی    96
3-15-2 هم ابتلائی    97
4-15-2 سبب شناسی    98
1-4-15-2 عوامل روانی- اجتماعی    98
2-4-15-2 عوامل ژنتیک و زیستی    98
3-4-15-2 نظریه روانپویشی    99
16-2 اختلالات مربوط به فن سیکلیدین (یا شبه فن سیکلیدین)    100
1-16-2 همه گیری شناسی    100
2-16-2 نورفارماکولوژی    100
3-16-2 اختلال خلقی ناشی از فن سیکلیدین    101
4-16-2 اختلالات اضطرابی ناشی از فن سیکلیدین    101
5-16-2 درمان    101
2-2 پیشینه تحقیق    102

مقدمه:
1-2 مباحث نظری
پدیده سوء مصرف مواد جدا از هزینۀ سرسام‌آوری که بر جامعه تحمیل می‌کند (بیش از 200 میلیارد دلار در سال) و درصد جمعیتی که مصرف یک یا چند ماده غیرقانونی را در طول عمر خود گزارش کرده‌اند (حدود 40 درصد)، برای پژوهش در مورد مغز و روانپزشکی بالینی مفاهیم ضمنی فراوانی دارد. به عبارت ساده برخی مواد می‌توانند هم بر حالات روانی دریافتی درونی (مثل خلق) تأثیر بگذارند و هم بر فعالیت‌های مشهود بیرونی (یعنی رفتار). مواد می‌توانند نشانه‌های روانی- عصبی بوجود آورند. که از نشانه‌های اختلالات روانی شایع بدون علت معلوم (مانند اسکیزوفرنی و اختلالات خلقی) غیرقابل تفکیک است، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اختلالات روانی اولیه و اختلالات مربوط به مصرف مواد احتمالاً با هم ارتباط دارند. اگر نشانه‌های افسردگی در فردی که مواد مؤثر بر مغز مصرف نکرده از نشانه‌های افسردگی در فردی که این مواد را مصرف کرده است غیرقابل تفکیک باشد، احتمال دارد یک وجه مشترک مربوط به مغز بین رفتار مصرف مواد و افسردگی وجود داشته باشد. صرف این واقعیت که مواد مؤثر بر مغز وجود دارد که یک سرنخ اساسی برای درک نحوه کار مغز در حالت بهنجار و نابهنجار است (کاپلان و سادوک، ترجمۀ رفیعی و رضاعی، 1382).

2-2 سوء مصرف مواد یک بیماری مغزی است
اگر چه هر ماده مخدر که مورد مطالعه قرار گرفته مکانیسم‌های عمل قویاً شخصی دارد اما همه مواد مخدر به طور مستقیم یا غیرمستقیم روی یک مسیر تکی عمیق در مغز یعنی سیستم مزولیمبیک اثر می‌گذارند. به نظر می‌رسد که یک عنصر مشترک و رایج در فعالیت این سیستم چیزی است که باعث می‌شود استفاده‌کنندگان از مواد مخدر، (نه لزوما یک ماده مخدر معین) روی این مدار اثر می‌گذارند. نه تنها استفاده حاد از مواد مخدر، عملیات مغز را به صورت‌های حیاتی تغییر می‌دهد بلکه استفاده طولانی از مواد مخدر باعث تغییرات فراگیر در عملکرد مغز می‌شود که مدت‌ها بعد از ترک مصرف ماده مخدر توسط افراد ادامه می‌یابد.
اثرات مهم استفاده مزمن برای استفاده از مواد مخدر در همه سطوح معین شده است: مولکولی، سلولی، ساختاری و عملی، مغز فرد معتاد به طور مشخص با مغز فرد غیرمعتاد فرق می‌کند همانگونه که توسط تغییرات در فعالیت متابولیکی مغز، موجودیت گیرنده، ابزار ژن، و جوابگو بودن به علائم محیطی مشخص می‌شود. بعضی از این تغییرات دراز مدت مغز نسبت به مواد مخدر به صورت معین می‌گیرد اما تغییرات دیگر در مورد بسیاری از مواد مخدر مختلف متداول و رایج است. ما واقعاً می‌توانیم این تغییرات را از طریق استفاده از تکنولوژی‌هایی که اخیراً بوجود آمده مانند توموگرافی (روش رادیوگرافی که جزئیات را در یک سطح معین شده از بدن نشان می‌دهد) یا انتشارات ذرات عنصری مشاهده کنیم.
اثرات رایج بر روی مغز که سوء مصرف مواد بوجود می‌آورند نشان می‌دهند که مکانیسم‌های رایج مغز در زیر همه سوءمصرف موادها پنهان است. این‌که سوء مصرف مواد این‌قدر به طور واضح به تغییرات در ساختار و عملکرد مغز وابسته است، که اساساً آن را یک بیماری مغزی می‌دانند. یک تغییر حالتی در مغز به نظر می‌رسد که بعد از استفاده طولانی از مواد مخدر بوجود می‌آید. در ابتدا استفاده از مواد مخدر یک رفتار اختیاری است (مستقیماً چه موقع استفاده از مواد مخدر شروع می‌شود؟ چگونه ادامه می‌یابد را بخوانید) اما همانطور که آن تغییر حالت ایجاد شد، شخص به سوی وضعیت سوءمصرف مواد حرکت می‌کند که مشخصه آن جستجوی وسواسی مواد مخدر و استفاده از آن‌ها می‌باشد. درک این‌که سوءمصرف مواد اصولاً یک پیامد تغییرات اساسی در عملکرد مغز است بدین معنی می‌باشد که یک هدف اصلی درمان باید بر عکس کردن یا جبران نمودن آن تغییرات مغز باشد این مورد را می‌توان از طریق مداوا یا در درمان‌های رفتاری انجام داد (درمان‌های رفتاری، عملکرد مغز در اختلالات روانی دیگر را تغییر می‌دهند). روشن‌کردن بیولوژی پنهان در زیر تغییر حالتی فوق، کلید رشد و توسعه مؤثرتر به ویژه در داروهای سوء مصرف مواد می‌باشد (رمضانی، 1381).
. . .

 

     

لینک دانلود

تحقیق تاثیر ماساژ شیاتسو بر درد زنان مبتلا به آرتروز زانو

تحقیق تاثیر ماساژ شیاتسو بر درد زنان مبتلا به آرتروز زانو

توضیحات:


مقاله و تحقیق تاثیر ماساژ شیاتسو بر درد زنان مبتلا به آرتروز زانو در 12 صفحه در
قالب
word و قابل ویرایش همراه با جزئیات کامل

 

 

 

           

متن:

زانو
یک مفصل انعطاف‌پذیر و تحمل‌کننده‌ی وزن است که مستعد فرسایش بوده و بنابراین احتمال
مبتلا شدن به آرتروز زیاد می‌باشد.هدف از پژوهش حاضر تاثیر ماساژ فشاری شیاتسو بر درد
زنان مبتلا به آرتروز زانو می باشد. این تحقیق از نوع تجربی با طرح پیش آزمون‌  پس آزمون می‌باشد. به این منظور 25 زن مبتلا به
آرتروز زانو با تشخیص پزشک متخصص با میانگین و انحراف معیار سن 42/10±05/49، قد
26/5±64/160 و وزن 42/6±69/68 با توجه به معیارهای ورود و خروج به صورت دردسترس و هدفمند
انتخاب و به طور تصادفی به 2 گروه ماساژ فشاری و گروه کنترل تقسیم شدند. از پرسشنامه
دردمک گیل (
MPQ) جهت ارزیابی درد پیش‌و پس از ‌آزمون استفاده شد. پروتکل تمرینات ماساژ
شیاتسو به مدت چهار هفته سه بار در روز به مدت 30دقیقه انجام شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها
توسط آمار توصیفی و آمار استنباطی تحلیل واریانس برای داده‌های تکراری دربسته نرم افزار
SPSS نسخه21، در سطح معناداری 05/0
اندازه‌گیری شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که تاثیر ماساژ نقاط فشاری بر تسکین درد
آزمودنی ها معنادار بود. با توجه به نتایج آماری می‌توان گفت  ماساژ فشاری شیاتسو روشی موثر وکارآمد جهت تسکین
درد زنان مبتلا به آرتروز زانو می باشد.

 

 

فهرست مطالب:

چکیده    2

1-مقدمه            3

2-بیان مسئله     4

3-اهمیت وضرورت تحقیق  4

4-پیشینه پژوهش            5

5-مبانی نظری:   6

1-5-مفصل زانو    6

2-5- عضلات مفصل زانو     7

3-5- استئوآرتریت (آرتروز): 7

4-5- عوامل‌ ابتلا به آرتروز زانو         7

5-5-ماساژ شیاتسو         8

6-بحث پژوهش:   8

1-6-روش بررسی 8

2-6-نوع تحقیق   8

3-6-آزمودنی ها   8

4-6-اندازه گیری ها           8

5-6- مداخلات درمانی       9

7-نتیجه گیری:    9

8-دستاوردها وپیشنهادات  11

منابع ومآخذ        11

                                               

 

               

لینک دانلود

بررسی مطالعات معماری مرکز بازپروری معتادان (خانه امید به زندگی)

بررسی مطالعات معماری مرکز بازپروری معتادان (خانه امید به زندگی)

بررسی مطالعات    مرکز بازپروری معتادان (خانه امید به زندگی)
دارای 161 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:  word
تعداد صفحات:  161 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن مطالعات ::

در مطالعات این فایل حتی روند شکل گیری طرح و استفاده از کانسپت ها شرح داده شده و بسیار کامل میباشد که در هیچ سایت دیگری به فروش نمیرسد
.

فهرست مطالب

مقدمه     5
فصل اول : پژوهش   
1-1- طرح پژوهش    8
1-2- اهداف پژوهش    10
فصل دوم : مبانی نظری پژوهش
2-1- انواع تیپ شخصیتی    12
2-2-  تاثیر سن در بزهکاری     13
2-2-1- کودکی    13
2-2-2-  برنایی    13
2-2-3 پختگی    13
2-2-4- پیری    13
2-3- تربیت – ماهیت و نقش آن    14
2-4- قدرت تربیت و اصلاح    18
2-5- تربیت و جامعه شناسی    21
2-6- تربیت و روانشناسی    23
2-7- تعریف اعتیاد    23
2-8- تاریخچه اعتیاد    24
2-9- تاریخچه شناخت و گسترش مواد مخدر در ایران    25
2-9-1 مواد مخدر در ایران باستان    25
2-9-2 مواد مخدر از ظهور اسلام تا دوران صفویه    26
2-9-3 مواد مخدر از دوران صفویه تا پایان دوره قاجاریه    26
2-10- مبارزه با مواد مخدر    28
2-11- مبارزه با مواد مخدر پس از انقلاب    32
2-12- انواع مواد مخدر و شرح آنها    34
فصل سوم : بررسی سابقه فعالیتهای عملی در رابطه با ایجاد توازن روحی افراد
3-1- موسیقی درمانی     44
3-2- هیپنوتیزم    46
3-3- رقص درمانی    47
3-4- شعر درمانی    48
3-4-1- اجزای شفابخش شعر درمانی    48
3-5- تئاتر درمانی    49
3-6- نقاشی درمانی    49
3-7- نقش هنر به طورکلی در ایجاد آرامش درونی    49
3-8- گروه درمانی    50
3-9  14 اصل اعتیاد کنگره 60    50
3-10 مقاله صورت مسأله کنگره 60 در مورد ترک اعتیاد    56
3-11- راهکارهای کنگره 60 در مورد اعتیاد    73
فصل چهارم : بررسی نمونه های مشابه
4-1- مرکز درمانی الکسین    89
4-2- مرکز بازپروری دختران در دهکده فرنیل درمادرید    91
4-3-بیمارستان سیلور هیل    97
فصل پنجم : معماری
5-1- معماری چیست؟    109
5-2- بخشهای اصلی معماری    110
5-3- معماری و طبیعت    112
5-4-هنر مینی مال و معماری    114
5-5- زیبایی در معماری    117
5-5-1- تعریف زیبایی    118
5-5-2-منشاء زیبایی    119
5-5-3-ادراک کننده زیبایی    119
5-5-4- انواع زیبایی    120
5-5-5-زیبایی درمعماری     124
5-5-6- جمع بندی    128
فصل ششم : اطلاعات شهر و منطقه مربوط به پروژه
6-1-1 سقز واژه و تاریخ    132
6-1-2موقعیت جغرافیایی    134
6-1-3 جمعیت    136
6-1-4آب و هوا     139
6-1-5- شرایط اقلیمی    141
6-1-6- دما    143
6-1-7 – فشار هوا و رطوبت    144
6-1-8-بــاد     145
6-1-9- ساختمان زمین شناسی     148
6-1-10- جهت بهینه قرار گیری ساختمان در کردستان وشهر سقز    149
6-2-2- بررسی تاریخچه زلزله های رخ داده در منطقه تا شعاع 200 کیلومتری محل سایت انتخابی پروژه    152
6-2- 2-1برنامه فیزیکی    159
6-3- آنالیز سایت    162
6-3-1- دسترسی های سواره    162
6-3-2- محور حرکتی پیاده    162
6-3-3- تراز صوتی    162
6-3-4- چشم انداز     162
6-6 مبانی طرح از شکل گیری اولیه تا ارائه فرم کلی
6-7 نقشه ها
7-1 فهرست منابع و مأخذ    163

فهرست شکل ها
4-1- نمای خارجی نمونه موردی    102
4-2- نمای داخلی نمونه موردی    103
4-3- سرگرمی های بیمارستان    104
4-4- کلینیک دختران    105
4-5- سایت پلان بیمارستان    108
4-6- ساختمان بیمارستان و نمای خارجی    109
4-7- نماهایی از ساختمان بیمارستان    110
6-1- ارتفاع سایه کنسول    153
6-2- نمای خارجی نمونه موردی    157
6-3- نمای خارجی نمونه موردی    158

فهرست جداول
3-1- جدول زمانی برای رسیدن به حدود    73
6-1- جدول آمار جمعیتی سقز    142
6-2- جدول بارش سا لیانه    145
 6-3- جدول دمای سقز    146
6-4- جدول رطوبت نسبی    147
6-5- جهت بادهای هشت ساله    148
6-6- جدول زلزله    149
6-7- زلزله های مهم تاریخی    150
6-8- جدول برنامه فیزیکی فضاها    152
 
مقدمه
نقطه شروع انسان است و بازگشت به انسانیت.
ایرانی بودن مستلزم شیوه خاصی از بودن است، مستلزم طرز خاصی از دیدن جهان است طریق معینی از حضور در زندگی، در طبیعت و در برابر…، همچنین به معنای در اختیار داشتن ابزارهای معینی از معرفت و شیوه خاصی از تعبیر جهان و بطور خلاصه فرهنگی خاص. در تحلیل همه عناصری که شیوه ایرانی بودن را تعیین می کنند در می یابیم که ایرانی بودن دارای نشانه های متافیزیکی مشخص است، جهانی سراپا تنیده و تافته از نمادها و تصاویر، رفتارهای قالبی، معمولا بر پایه احساسات، عواطف و سلسله مراتب اولویتها یمان، است که مطابق نظمی خاص بر یکدیگر عمل می کنند و نوعی نقش هستی را رقم می زنند، اما در آن هر کارکردی، هر وجودی، جای خاص خود را دارد.
آنچه مرا به انتخاب این موضوع یعنی محلی برای بازپروری گروهی از سرخوردگان اجتماع ( معتادین) کشاند، دیدگاهی بود که برای آدمیان قائل هستم، آدمیان سه دسته اند، آنان که آدم اند و از آدمیت سخت فاصله دارند که مرده باد آدمی که آدمیتش مرده، دسته دوم آنان که آدم هستند و در آدمیت باقی مانده اما گاه به بیراهه می روند و دسته سوم که هم آدمند و هم در آدمیت غرق. سخن من با همه آنانی است که انتظار دارند که روزی چشم باز کنند که بینند اگر خورشید بمیرد  بار زندگی جاریست.
ما
فاتحان شهر های رفته بر بادیم
با صدای ناتوانتر از آنکه بیرون آید از سینه
راویان قصه های رفته از یادیم
ما برای فتح می آییم
تا هیچستانش بگشاییم
بر خود نهیب زنم، میتوان دستی شد برای فراخواندن هنگامی که این آدمهای سیه روزگار که از نادانی و خامی در کسوت بخت خود، اوضاع مشمئز کننده ای برای خود ساخته اند در خور تفکرند ترحم، نه تنفر.
به نیکی می دانم که ادعای یاری به این افراد سخت بزرگ و گاه به خالی بندیهای بزرگ امروز شبیه است که می خواهیم دنیا را دگرگون کنیم اما نمی خواهم فراموش کنم که در میان خیل عظیم آدمیان خوب و بدی که هر روز کنارشان می گذریم، وجود دارند مردمانی که اسیر گشته اند در دام آنچه خود نیز نمی دانند به چه نام بخوانندش .


. . .

 

         

لینک دانلود

بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML

بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML

  کامل رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SMB در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دارای 151 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل: word و قابل ویرایش
تعداد صفحات
: 151 صفحه
آماده:
برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SMB در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
چكيده:..    1
مقدمه:..    2
فصل اول: كليات تحقيق
1-1-مقدمه :    4
2-1 بیان مسأله    4
3- 1 تاریخچه موضوع تحقیق    6
4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق    8
5-1 اهداف تحقیق    9
1-5-1 هدف کلی    9
2-5-1 هدف ویژه    9
6-1 چارچوب نظری تحقیق    9
7-1 فرضیات تحقیق    12
8-1 تعریف واژگان و اصطلاحات    12
فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق
1-2- مقدمه:    15
2-2 بازار مالی:    15
1-2-2 کارکرد های اقتصادی بازار مالی    16
1-1-2-2 کمک به فرایند تشکیل سرمایه    16
2-1-2-2 تعیین قیمت دارایی های مالی    16
3-1-2-2 ایجاد بازار ثانویه برای معاملات دارایی های مالی (افزایش نقدینگی داراییها)    17
4-1-2-2 کاهش هزینه مبادلات    17
2-2-2 طبقه بندی بازارهای مالی    17
1-2-2-2 بازار پول    18
2-2 -2-2 بازار سرمایه    18
3-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان    18
4-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران    19
5-2 تعریف بورس اوراق بهادار    21
6-2 دارایی    22
1-6-2 دارایی مالی    22
7-2 اوراق بهادار    23
8-2 سهام عادی    23
9-2 بازده سهام    24
1-9-2 مفهوم بازده    24
10-2 بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار    24
1-10-2 بازده تحقق یافته    25
2-10-2 بازده مورد انتظار    25
11-2 اجزای بازده    25
1-11-2 سود دریافتی    25
2-11-2 سود(زیان)سرمایه    25
12-2 اندازه شرکت و اثر گذاری آن در عملکرد شرکت    29
1-12-1 لزوم تجزیه و تحلیل اندازه شرکت    29
13-2 شاخص های اندازه    30
1-13-2 میزان دارایی شرکت    30
2-13-2 میزان فروش کل شرکت    30
3-13-2 لگاریتم فروش کل    31
4-13-2 تعداد پرسنل شرکت    31
5-13-2 ارزش بازار شرکت    31
14-2مفهوم ارزش    32
15-2 انواع ارزش    32
1-15-2 ارزش اسمی    32
3-15-2 ارزش بازار    33
4-15-2 ارزش انحلال    34
5-15-2 ارزش با فرض تداوم فعالیت شرکت    34
6-15-2 ارزش ذاتی    34
7-15-2 ارزش منصفانه    35
16-2 نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BE/ME )    35
17-2 قیمت گذاری (ارزشیابی) دارایی های مالی    35
18-2 مدل بهینه سازی پرتفوی مارکوویتز    36
19-2 مدل های تعادلی    36
1-19-2 نظریه قیمت گذاری آربیتراژ    37
2-19-2 مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای     39
1-2-19-2 کاربردهای مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای    41
3-19-2 مدل سه عاملی فاما و فرنچ    41
1-3-19-2 عامل اندازه    43
2-3-19-2 عامل ارزش    43
24-2 پیشینه تحقیق    44
1-24-2 تحقیقات در خارج از ایران    44
2-24-2 تحقیقات انجام شده در ایران    49
فصل سوم: روش اجراي تحقيق
1-3- مقدمه    53
2-3 روش تحقیق    53
3-3 جامعه مطالعاتی    54
4-3 قلمرو تحقیق:    55
1-4-3 قلمرو موضوعی تحقیق :    55
2-4-3-قلمرو زمانی تحقیق :    55
3-4-3-قلمرو مکانی تحقیق :    55
5-3 مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر های تحقیق    56
6-3 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات    58
7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها    58
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
1-4 مقدمه:    64
2-4 شاخص های توصیفی متغیر ها    64
3-4 آزمون فرضیه ها    65
1-3-4 فرضیه اول    67
2-3-4 فرضیه دوم    71
4-4 آزمون فرضیات در حالت دو متغیره    75
5-4 آزمون معنی داری رگرسیون چند گانه    76
6-4 آزمون هم خطی    86
7-4 خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها    87
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
1-5-مقدمه    91
2-5 نتایج آزمون فرضیه ها    91
1-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در رگرسیون تک متغیره    91
2-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در حالت رگرسیون دو متغیره    93
3-5 نتیجه گیری    93
4-5 پیشنهاد هایی  مبنی بریافته های  تحقیق    95
5-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی    96
6-5 محدودیت های تحقیق    97
پيوستها:
پيوست الف:    99
پيوست ب:    105
پيوست ج:    111
پيوست د:    117
پيوست ه:    123
منابع و ماخذ:
منابع فارسي:    131
منابع لاتین:    133
منابع اینترنتی:    135
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………….136

نگاره 1-1: یافته های تحقیقات در ارتباط با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام    10
نگاره 1-4 : توصیف متغیرها با شاخص های مرکزی، پراکندگی و نمودار توزیع داده ها (Statistics)    65
نگاره 2-4  : آزمون كلموگروف- اسمیرنف در سطح هر پرتفوی    66
نگاره 3-4 : ضریب همبستگی و ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون در ارتباط با اندازه شركت و بازده    67
نگاره 4-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و بازده واقعی S/H    68
نگاره 5-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و بازده واقعی S/H    69
نگاره 6-4 : ضریب همبستگی و ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون در ارتباط با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده    71
نگاره 7-4 : تحلیل واریانس بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده واقعی S/H    72
نگاره 8-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده واقعی ….S/H    73
نگاره 9-4 : ضریب همبستگی و ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون در ارتباط با اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی    76
نگاره 10-4: متغیرهای رگرسیون چند گانه    77
نگاره 11-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/H    77
نگاره 12-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/M    78
نگاره 13-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/L    78

نگاره 14-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/H    79
نگاره 15-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/M    79
نگاره 16-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/L    80
نگاره 17-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/H    80
نگاره 18-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/M    81
نگاره 19-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/L    82
نگاره 20-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/H    83
نگاره 21-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/M    84
نگاره شماره 22-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/L    85
نگاره  23 -4 : تحلیل شاخص وضعیت و مقادیر ویژه متغیرهای  مستقل    86
نگاره 24-4: وضعیت هم خطی بین متغیرها    87
نگاره 25-4 خلاصه نتايج فرضيات    89

 نمودار1-1 : رابطه بین اندازه شرکت و ارزش دفتری به ارزش بازار جهت تشکیل پرتفوی    56
 نمودار1-3: رابطه بین هدف، روش و ابزار    53
نمودار 1-4 : نمودار هیستوگرام در بازده واقعی    70
نمودار 2-4 : معادله رگرسیون بین اندازه شركت و بازده واقعی S/H    70
نمودار 3-4 : نمودار هیستوگرام در بازده واقعی    74
 نمودار 4-4 : معادله رگرسیون بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده واقعی S/H    74
 
چكيده:
 در اقتصاد رو به رشد حال حاضر مدیران سرمایه گذار و مدیران پرتفوی، همواره به دنبال گزینه های مناسب سرمایه گذاری هستند تا بتوانند هم سود مورد نظر را کسب کنند و هم در بلند مدت ثروت خود را افزایش دهند. سرمايه گذاران  به منظور انتخاب بهينه در سرمايه گذاري سهام ، نيازمند اطلاعاتي از قبيل ميزان سود آوري سهام ، بازده سهام و… هستند . در این راستا ، استفاده از اطلاعات اقلام صورتهاي مالي و بازده سهام شاید بتواند راهنماي مناسبي براي سرمايه گذاران و مديران شركت ها جهت نيل به اهداف مورد نظر باشد. اين تحقيق که از نوع تحقيق توصيفي – همبستگي بوده ، به بررسی ارتباط بين اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد. بدین منظور ، تعداد 56 شرکت  در طي دوره زماني 86–1382 از بین شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب گردید و پس از جمع آوری اطلاعات مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته  و تشكيل پرتفوي بر اساس اندازه و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار و به کمک  تجزيه و تحليل رگرسيون و همبستگي ، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و معني دار بودن الگوها نيز با استفاده از آزمون آماري F ، آزمون T ، ضريب تعيين، ضريب همبستگي و آزمون دوربين – واتسون ، و بررسي مفروضات رگرسيون مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می‌دهد که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نسبت به متغیر اندازه شرکت قدرت تبیین بالاتری را برای پیش بینی بازده واقعی سهام داشت.
واژگان كليدي: اندازه شركت، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار، بازده سهام، شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، روش SMB، روش HML

مقدمه:
از جمله روشهاي سرمايه گذاري ، وارد شدن به بورس و خريد و فروش سهام شركت ها است و مهمترين هدف هرسرمايه گذار كاهش ريسك و كسب بيشترين سود مي باشد. براي اين منظور ،سرمايه گذاران سهام شركتهای مختلف را با يكديگر مقايسه مي كنند  و  بهترين ها را در سبد سهام  خود جاي مي دهند . يكي از ابزارهايي كه موجب انتخاب بهينه سهام براي سرمايه گذاري مي شود ، كسب بازدهي سهام بالا است چرا كه سرمايه گذاران بالقوه به سود  نقدي  سهام  و  تغييرات  قيمت سهام  توجه  ويژه اي دارند  و هر دو اين عوامل در تعيين بازده سهام تاثيرگذار هستند .  در بازار هاي سرمايه برگ  برنده در دست سرمايه گذاري است كه پيش بيني مناسبي  از بازدهي  سهام شركت ها داشته باشد . اطلاعات مربوط به جريان هاي نقدي شركت ها مي تواند معيار مناسبي براي ارزيابي ميزان مبالغ سود نقدي سهام باشد چون بازگو كننده قدرت نقدينگي شركت است و قدرت نقدينگي نيز بر ميزان سود نقدي سهام در آينده تاثيرگذارخواهد بود . همچنين با توجه به اينكه يكي ازعوامل اصلي تغييرات وجه نقد در طي يك دوره مالي، فعاليتهاي عملياتي شركت ها است  ، لذا ارتباط اين متغير به عنوان يكي  از عوامل  موثر در پرداخت نقدي سود سهام  و تغييرات قيمت سهام مورد توجه قرار مي گيرد . بنابراين اين سوال پيش مي آيد كه آيا بين وجه نقد حاصل از  فعاليت هاي عملياتي و بازده سهام ارتباطي وجود دارد يا خير ؟  به  عبارت ديگر وجوه نقد ناشي ازفعاليتهاي عملياتي تا چه ميزان مي تواند تغييرات بازده سهام را تبيين نمايد. جريان  نقدي  وجوه  يكي  از عوامل بسيار مهم در ارزيابي عملكرد شركتها است . سرمايه گذاران براي ارزيابي سهام  شركت هاي  مختلف ، علاقه مند به داشتن ميزان سود  نقدي  دريافتي از شركتها مي باشند زيرا  اين عامل در ميزان بازده سرمايه گذاري ( بازده سهام ) موثر است .  بررسي رابطه  بين وجوه نقد حاصل از عمليات با بازده سهام از آن نظر حائز اهميت است كه (1) سود نقدي توزيع شده بين سهام داران يكي از اجزاي تشكيل دهنده بازده سهام است و (2) توزيع سود نقدي به قدرت نقدينگي واحد تجاري وابسته است و يكي از عوامل اصلي تغييرات وجه نقد در طي يك دوره مالي ، فعاليتهاي عملياتي است

. . .

 

   

لینک دانلود