بررسي زن و جايگاه او و نگاه قرآن به زن و مروري بر مسئله حجا

بررسي زن و جايگاه او و نگاه قرآن به زن و مروري بر مسئله حجا

بررسي زن و جايگاه او و نگاه قرآن به زن و مروري بر مسئله حجاب (تلخيص و اجمالي از کتاب زن در آئينه‌ي جلال و جمال آيت الله جوادي آملي(      38

 

فهرست مطالب

عنوان        صفحه

مقدمه       

زن از نظر قرآن            

زوج و زوجه در قرآن     

اهتمام قرآن به شخصيت زن           

يوسف و مريم دو مظهر عفت          

اثر استعاذه مادر مريم   

نقش زنان در تثبيت اديان الهي       

زنان الگو در قرآن         

عظمت زن در فرهنگ وحي           

زنان و رسيدن به مقام خليفه اللهي   

راه نداشتن عنوان زن و مرد، ذکورت و انونث در معاد           

ظرافت گويش قلبي زن

زن مظهر رأفت حق      

عنايات خاصه خداوند نسبت به زن   

تفاوت عقلي در زن و مرد               

رفع مغالطه

سرّ اختلاف ديه زن و مرد در اسلام  

حجاب حق الهي          

فلسفه حجاب در قرآن   

نتيجه و بحث              

 

 

               

 

 

قال امير المومنين علي (ع) :

عقول النساء في جمالهن و جمال الرجال في عقولهم

(امالي صدوق مجلس چهلم)

هر موجودي مظهر نامي از نامهاي الهي است، زيرا خلقت که از اوصاف فعلي خداست نه از اوصاف ذاتي وي، ‌عبارت است از تجلي خالق در چهره مخلوقهاي گوناگون چنانکه حضرت اميرالمومنين (ع) فرموده است : الحمدلله المتجلي لخلقه بخلقه. عنوان تجلي از لطيف ترين تعبير هاي عرفاني است که قرآن و عترت از آن ياد کرده اند و سالکان دور انديش و درون بين را به خود جذب نموده است، چون سالک محب بيش از باحث متفکر از نشانه مقصود آگاه بوده و از آن لذت مي‌برد و هرگز با شنيدن بانک جرس کاروان کوي حق بسنده نمي کند بلکه مي‌کوشد تا از علم به عين آرد و از گوش به آغوش.

جلال و جمال که از اسماء الهي اند مظاهر گوناگون دارد ولي چون جلال حق در جمال وي نهفته و جمال وي در جلال او مستور است، چيزي که مظهر جلال الهي است به نوبه ي خود واجد جمال حق بوده و چيزي که مظهر جمال خداست به نوبه خويش داراي جلال الهي خواهد بود. نمونه بارز استتار جمال در کسوت جلال را مي‌توان از آيات قصاص و دفاع استنباط نمود. يعني حکم قصاص، اعدام، اماته، خونريزي، قهر، انتقام، ‌غضب سلطه، استيلا، چيرگي و مانند آن از مظهر جلال و جنود ويژه آن به شمار مي‌روند، احيا، صيانت دم، مهر، تشفي، خشنودي و نظائر آن را که از مظاهر جمال و سپاهيان خاص آن شمرده مي‌شوند به همراه دارد چنانکه خداوند صاحب جمال و جلال چنين مي‌فرمايد : و لکم في القصاص حيوه با اولي‌الالبالب.

زن از نظر قرآن

قرآن هدايت گر انسان – مسئله اينکه، زن در قرآن از چه جايگاه عظيمي برخوردار است مبتني بر اينست که : انسان در قرآن چه پايگاهي دارد. چون قرآن کريم هرگز براي هدايت مرد نيامده است بلکه براي هدايت انسان آمده است لذا وقتي هدايت رسالت و هدف رسالت را تشريح مي‌کند و غرض از نزول وحي را بازگو مي‌نمايد مي‌فرمايد: «شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدي للناس» کلمة ناس که به عنوان هدايت انسان در قرآن مطرح است صنف مخصوص يا گروه خاصي را نظر ندارد بلکه شامل زن و مرد بطور يکسان مي‌شود. قرآن کريم گاه تعبير به ناس و گاه تعبير به انسان مي‌کند و مي‌فرمايد ما براي انسان قرآن فرستاديم. «الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان» در آيه اول سخن از تعليم قرآن است بعد سخن از خلقت انسان و بعد سخن از تعليم بيان. با اينکه نظم طبيعي آن است که اول انسان خلق بشود، بعد بيان ياد بگيرد و بعد قرآن را بفهمد. رحمن معلم است و رحمتش هم فراگير است رحمتي وسعت کل شيء.

 

لینک دانلود

بررسی طرح احداث کارخانه تولید مکارانی و مرور بر نحوه تهیه ماکارانی و توجیه اقتصادی و فنی طرح

بررسی طرح احداث کارخانه تولید مکارانی و مرور بر نحوه تهیه ماکارانی و توجیه اقتصادی و فنی طرح

بسمه تعالي

 

بخش اول: كليات طرح تهيه ماكاروني

 

ـ مقدمه

مصرف انواع ماكاروني در جهان به دلايل مختلف افزايش يافته و همچنان مصرف آن در حال توسعه مي باشد، در راستاي تأمين نياز جامعه و يا حتي در جهت تشويق به مصرف آن، كشورهاي صنعتي سرمايه هايي در اين راه به كار انداخته و با تبليغات به خوردن ماكاروني عادت كرده اند. اتخاذ سياست خود اتكايي در جهت ميل به استقلال اقتصادي كشور ايجاب مي كند كه توليد ماكاروني با استفاده از ماد اوليه داخلي و مطابق طبع و ذائقه مورد نظر مردم كشورمان مورد حمايت قرار گيرد كه امكانات جالبي براي تهيه انواع ماكاروني سالم فراهم مي نمايد. گسترش بهره برداري از ماكاروني براي توليد آن ضمن اينكه گام مهمي در جهت توسعه كشاورزي از نظر مواد اوليه و حمايت از زارعين كشور مي باشد فرآورده حاصله نسبت به ماكاروني هاي موجود در استان از ارزش غذايي بالاتري برخوردار مي باشد. در حال حاضر واحدهاي ماكاروني در نقاط مختلف كشور به ظرفيت اسمي حدود 10 هزار تن در سال در حال بهره برداري است.

اميد است با بهره برداري از اين كارخانه گامي در جهت افزايش توليد و قطع وابستگي برداشته و نيز خدمتي به كشور، مردم و منطقه محسوب مي گردد.

 

 

 

 

 

ـ نتايج آمارگيري صنايع رشته و ماكاروني:

 

گزارش زير نتايج آمارگيري از كارخانجات رشته ماكاروني سازي ايران مي باشد. از 78 كارخانه تهيه رشته و ماكاروني كه تماماً خصوصي مي باشند تقريباً از صد در صد كارخانجات كشور آمارگيري به عمل آمده است.

نتايج آمار گيري به عمل آمده شامل موارد زير مي باشد:

تعداد واحدها، وضع مملكت، تعداد پرسنل، ميزان مواد اوليه مصرفي عمده و غير عمده ، مواد شيميايي و ميزان وابستگي آنها، ميزان فرآورده هاي توليدي و نيز اشكالات تهيه مواد بسته بندي و اشكالات توليدي( شامل اشكالات فني كمبود قطعات يدكي) با بررسي كه در مورد اشكالات اساسي كارخانجات به عمل آمده و مي توان نتيجه گرفت كه در زمينه مواد اوليه بيته بندي و توليدي اشكال اساسي وجود دارد.

ظرفيت اسمي كارگاههاي ماكاروني طبق مواد موجود در گرمخانه‌ها كه محاسبه شده حدود 960000 تن در سال به ازاء هشت ساعت كار روزانه بدست آمده است.

وابستگي ماشين آلات در خط توليد ماكاروني نداريم و دستگاههاي توليدي واحد ماكاروني در كارخانجات توليدي ميكرون‌ (نور افشان) ، بهنام ، فرهمند و…  ساخته ميشود و توسط متخصصان كارخانجات سازنده در محل نصب مي گردد.

1ـ تعداد واحدها وضع مالكيت بصورت در صد كارخانجات بر مبناي تعداد در كل و همچنين تعداد كاركنان مطابق جدول زير مشخص مي گردد.

 

 

 

 

تعداد كل كارخانهدرصد دولتي و ملي شدهدرصد خصوصيدرصد مختلطتعداد كل كاركنان

داخليفصلي

78ــ100%ــ112702008

 

ـ فرآورده هاي توليدات كارخانجات رشته و ماكاروني:

 

 

رديفنام مادهنام واحدميزان توليد در سال 75ميزان توليد در سال 76ملاحظات

1

2انواع ماكاروني

رشتهتن

تن75228

11353960000

20606

 

ظرفيت اسمي آمارگيري شده 960000 تن در سال بر اساس مقدار مواد موجود در گرمخانه طبق آمار موجود مي باشد.

 

 

ـ ميزان مواد اوليه مصرفي كارخانجات ماكاروني:

 

آرد مصرفي در صنايع رشته ماكاروني در بازار داخلي تأمين مي شود.

 

 

لینک دانلود

تقويم تاريخ اسلام (مروري بر وقايع تاريخي اسلام در تقويم)

تقويم تاريخ اسلام (مروري بر وقايع تاريخي اسلام در تقويم)

 

  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  

 

تاريخ

عنوان

1 محرم

  

1 محرم

  

1 محرم

  

1 محرم

  

1 محرم

  

1 محرم

  

1 محرم

  

2 محرم

  

3 محرم

  

3 محرم

  

5 محرم

  

7 محرم

  

7 محرم

  

8 محرم

  

9 محرم

  

9 محرم

  

9 محرم

  

10 محرم

  

10 محرم

  

10 محرم

  

10 محرم

  

10 محرم

  

10 محرم

  

10 محرم

  

11 محرم

  

12 محرم

  

13 محرم

  

13 محرم

  

15 محرم

  

15 محرم

  

15 محرم

  

16 محرم

  

16 محرم

  

21 محرم

  

22 محرم

  

23 محرم

  

25 محرم

  

 

 

لینک دانلود

بررسی میزان تأثیر فعالیت های فرهنگی مساجد بر روی جوانان همراه با نمونه موردی

بررسی میزان تأثیر فعالیت های فرهنگی مساجد بر روی جوانان همراه با نمونه موردی

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:   142

چکیده ی تحقیق:

در این تحقیق سعی شده تا با بررسی و مشخص نمودن کارکرد های اساسی مسجد که سبب شده در طول تاریخ نقشی سرنوشت ساز هم ازجهات اجتماعی ، سیاسی و هم در زمینه ی تربیت نسل جوان داشته باشد مشخص شود و سپس به بیان ضعف امروزی مساجد که سبب دوری نسل جوان امروزی از مسجد شده پرداخته شده تا با تکیه بر تحقیقاتی که در گذشته در این زمینه انجام شده بتوان پاسخ گوی سؤالاتی از این دست بود :

آیا مساجد تنوانسته اند تبلیغات گسترده برای جذب جوانان منطقه انجام دهند تا پس از آن بتوانند برنامه های فرهنگی را اجرا کنند ؟

آیا متولیان فرهنگی مساجد(امام جماعت،بسیج مسجد،هیأت امنای مسجد) توانسته اند برنامه هایی را طرح ریزی و اجرا کنند که هم جوانان را به مسجد جذب کندوهم بتواند پاسخ گوی مسایل روز و اساسی آنان نیز باشد ؟

آیا مساجد توانسته اند از نیروهای متخصص و نخبه ی خود که برای جوانان جذاب باشند بهره برده و به حل و فصل معضلات فرهنگی جوانان بپردازند ؟

در فصل اول تحقیق پس از بیان مسأله به ترتیب اهداف تحقیق ،اهمیت و ضرورت تحقیق ،سؤال و فرضیه تحقیق ، متغیر های تحقیق و تعاریف و مفهوم های اولیه پرداخته شده است .

در فصل دوم تحقیق سوابق نظری و عملی تحقیق تا جایی که مقدور بوده از منابع مختلفی نظیر مقالات ، کتابها وسایت های علمی تهیه شده است .

در فصل سوم روش تحقیق ، جامعه ی آماری ، حجم نمونه ، شیوه ی نمونه گیری ابزار جمع آوری اطلاعات و روش آماری در تجزیه و تحلیل اطلاعات ذکر شده است .

در فصل چهارم اطلاعاتی که از طریق پرسشنامه به دست آمده اند با استفاده از نمودار توصیف شده اند و سپس با استفاده از آزمون خی دو فرضیه ها آزمون شده اند و اطلاعات به دست آمده از آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .

در فصل پنجم نتایج اصلی تحقیق و یافته های فرعی از تحلیل پرسشنامه به دست آمده اند ذکر شده و سپس به جمع بندی نتایج پرداخته شده است در آخر هم محدودیت ها و موانع فرا روی تحقیق و همچن ینتوصیه به پژوهشگران دیگر ذکر شده است

البته در پایان تحقیق نیز منابع و مآخذ و همچنین یک نسخه از پرسشنامه به عنوان ضمیمه در تحقیق قرار داده شده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست………………………………………………………………………………………………………..صفحه

فصل اول:کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………….7

       مقدمه………………………………………………………………………………………………………….7

      توصیف موضوع مسأله…………………………………………………………………………………….9

      اهداف و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………..11

      فرضیه………………………………………………………………………………………………………. 13

      تعیین و تعریف مفهومیوعملیاتی متغیرها…………………………………………………………..14

فصل دوم : پیشینه ی تحقیق………………………………………………………………………………18

فصل سوم : چگونگی انجام تحقیق……………………………………………………………………..70

        روش تحقیق…………………………………………………………………………………………..70

       جامعه ی آماری……………………………………………………………………………………….70

       تعداد نمونه……………………………………………………………………………………………..70

       شیوه ی نمونه گیری………………………………………………………………………………..70

       ابزار جمعآوری اطلاعات……………………………………………………………………………70

       روش آماری…………………………………………………………………………………………….70

فصل چهارم : توصیف و تجزیه و تحلیل آماری…………………………………………………72

         تحلیل پرسشنامه…………………………………………………………………………………72

         آزمون فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………90

فصل پنجم:یافته های تحقیق………………………………………………………………………..96

          نتایج اصلی تحقیق……………………………………………………………………………..96

          یافته های فرعی تحقیق……………………………………………………………………..97

          جمع بندی………………………………………………………………………………………..98            

          محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………99

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………..100

ضمائم……………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

لینک دانلود

بررسی توتون و تحقیقات ژنتيكی و اصلاح نباتات بر آن

بررسی توتون و  تحقیقات ژنتيكی و اصلاح نباتات بر آن

 

 

فهرست مطالب

 

مقدمه1

ايجاد ارقام نر عقيم3

پاكت‌زني و سرزني4

بذرگيري5

بررسي مقاومت ژنوتيپ‌هاي مختلف توتون تيپ شرقي به كرم غنچه‌خوار توتون6

بررسي اثر مقادير مختلف كود ازت روي شاخص‌هاي رشد. خصوصيات زراعي و كيفي چند رقم توتون گرمخانه‌اي10

بررسي تنوع ژنتيكي و طبقه‌بندي ارقام مختلف توتون تيپ شرقي11

بازديدهاي انجام شده14

 

 

 

 

مقدمه

توتون از گياهان بومي دنياي جديد مي‌باشد. امروزه كشاورزان آمريكا حدود 3/1 محصول توتون دنيا را توليد مي‌كند. در ايران توتون نيز از گياهان قابل اهميت به شمار مي‌رود. استان‌هاي مهم كشت توتون عبارتند از: آذربايجان غربي، گيلان و مازندران.

توتون‌هايي كه در ايران كشت مي‌شوند، عبارتند از: 1) باسما (توتون تيپ شرقي) در اروميه، گرگان و مازندران، 2) ويرجينيا (توتون تيپ غربي) در مازندران، گيلان و گلستان، 3) بارلي (توتون تيپ غربي) در مازندران، گلستان و آذربايجان غربي.

توتون گياهي است از خانواده سولاناسه و جنس نيكوتيانا اين جنس 65 گونه دارد كه  دو گونه تاباكوم و روستيكا در كشاورزان اهميت دارد و هيچيك از اين دو گونه به صورت وحشي ديده نشده است.

توتون گياهي است اصلاً دائمي، ولي چون نمي‌تواند سرما و يخبندان را تحمل كند، به صورت يكساله مورد كشت قرار مي‌گيرد. چون توتون گياهي است اتوگام، و براي اصلاح آن از روش‌هايي مثل وارد كردن و سلكسيون و دورگ‌گيري استفاده مي‌شود. دورگ‌گيري در اصلاح توتون خيلي كاربرد دارد. دورگ‌گيري بين گونه‌اي به منظورهاي زيادي مثل انتقال صفت مقاومت به بيماري از ارقام وحشي به توتون معمولي نيكوتيانا تاباكوم به كار رفته است و در اين روش بيشتر از روش تلاقي برگشتي استفاده مي‌شود.

اهداف اصلاحي توتون عبارتند از: ازدياد عملكرد، مقاومت به آفات و بيماري و كيفيت توتون.

ايجاد ارقام نر عقيم

مجري طرح فوق، جناب‌ آقاي مهندس عباسي است و اين طرح يك طرح چند ساله است. هدف از انجام اين طرح، اين است كه خود كشاورز نتواند بذر تهيه كند و با اين روش همه ساله مجبور مي‌شود بذر خالص را از شركت دخانيات (مراكز تحقيقاتي) تهيه نموده و با اين استراتژي برگ‌هاي توتون يكدست حاصل از يك رقم خالص به دخانيات تحويل داده مي‌شود.

براي اين منظور، همه ساله عمل تلاقي به روش مالشي را انجام مي‌دهند. روش اصلاحي در اين طرح تلاقي برگشتي مي‌باشد. براي تلاقي به روش باليني نياز به يك عدد قيچي، لاك قرمز رنگ، پنس، كارت، سم، پاكت و نخ مي‌باشد.

در تاريخ 10/5/84 به همراه افراد بخش، وارد مزرعه شديم و اقدام به اين عمل نموديم.

روش كار به اين صورت است كه ابتدا بوته‌هاي مادري را انتخاب نموده و گل‌هاي كاملاً باز و كاملاً بسته را حذف كرده و باقي گل‌ها را با محلول سم (براي مقابله با شته و هليوتيس) سم‌پاشي نموده، سپس توسط پنس به آرامي گلبرگ را شكاف داده به طوري كه  به مادگي صدمه وارد نشود. سپس چند پرچم از پايه پدري كه قبلاٌ تهيه كرده‌ايم را آماده كرده و دانه‌هاي گرده را روي مادگي ماليده و سپس مادگي را به دورن گلبرگ‌ها برمي‌گردانيم. بعد از اينكه تمام اين كارها را براي همه گل‌ها انجام داديم، سپس با كمك لاك گل‌هايي را كه لقاح يافته‌اند، را علامت‌گذاري كرده جهت شناسايي گل‌هاي غيرتلاقي كه بعد از عمل تلاقي بوجود مي‌آيند، سپس نام پايه پدري و مادري تاريخ تلاقي و نام تلاقي دهنده را روي كارت نوشته و به گل‌آذين آويزان كرده، سپس پاكت را روي گل‌آذين كشيده و با نخ پايين آن را مي‌بنديم.

 

لینک دانلود

نگاهی به طبیعت و پتانسیل و استفاده از آن و بررسی تاثیر آن بر معماران و معماری ارگانیک و نمونه

نگاهی به طبیعت و پتانسیل و استفاده از آن و بررسی تاثیر آن بر معماران و معماری ارگانیک و نمونه

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   36

 

 

 

مقدمه:

قبل از هر توضيحي راجع به ارتباط طبيعت و معماري يا همان معماري ارگانيك، بهتر است درباره طبيعت و پتانسيلي كه در خود نهفته دارد و چگونگي استفاده از اين پتانسيل و… صحبت كنيم و در ادامه به چگونگي تأثير آن بر معماران و در نهايت در آثارشان برسيم!

 « ارتباط با طبيعت ، ضروري ترين شرط براي هنرمند است. هنرمند انسان است ؛ او خود طبيعت است ؛ بخشي از طبيعت است در ميان فضاي طبيعي.»

                پل كله

طبيعت:

 طبيعت در همجا وجود دارد و تأثيرگذار است. انسان مدام از طبيعت تقليد مي كند؛ ساختن خشت را از درختان فرا گرفته ، از گل هاي وحشي براي خلق سر ستون ها الهام گرفته اند و امواج دريا نقش مايه را براي خلق جزييات گچ بري و تزِيينات به آنها بخشيده است.طبيعت به وضوح در استعاره هم مركزيت دارد.

طبيعت ، شايد به مثابه والاترين استعاره ، سر چشمه استعاره هاي بسيار مهم و در عين حال متفاوت بوده است.

طبيعت با آدامش دريا ، صداي برگ ها، نقش و نگار زمين و حالات فصول ، تأمّل در آرامش ، سختي و والايي را به ما ارزاني مي كند.

طبيعت در شعر شاعران، يقيينا‍ در روح شاعرانه ي هر آفرينه اي حضور دارد. طبيعت نام خود را(مثل طبيعي،طبيعت گرا) به هر آنچه «واقعي» مي نمايد عاريه مي دهد؛ طبيعت سرچشمه ي احساسات ، شور و شعف، و رايحه ي فضاوزمان است.

بسياري از احساساتي كه طبيعت بوجود مي آورد مثل تغيير ساعات و گذشت زمان، كه با تغيير رنگ كوه ها و آسمان ، عبور نور از لابه لاي ابرها ، و با سر بر آوردن ماه و غروب خورشيد مشخص مي شود، نا محسوس هستند ؛ كه حضور خود را از طريق مشاهده يا تأثير عناصر محسوس طبيعت ( مثل كوه ها، دريا،درها،حيوانات و موجودات) بر ما مشهود مي سازند. طبيعت به هر دو قلمروي(محسوس ونامحسوس) تعلّق دارد.

طبيعت با همه چيز در تماس است، روح زندگي را در آن ها مي دمد و شرايط لازم وجود و رويش موجودات رافراهم مي كند. طبيعت دليل هرگونه «تغييرپذيري»است،و همچنين قابليت آموزش مفاهيم بصري، فضايي و ساختمان را داراست.

ما نياز فوق العاده اي به توجه دوباره به عناصر محسوس طبيعت داريم، چرا كه مي توان به اين موضوع اميد بست كه احساسات شور و هيجان و رايحه هايي كه معمار كنجكاو مي تواند از طبيعت فراگيرد ، پادزهري را فراهم مي آوردكه «از خود بيگانگي» اخير ،را از معماران و محيط هاي معماري مبتلا به آن مي زدايد.

 

تأثير ديرينه ي طبيعت:

شايد قوي ترين نوع الهام بخشي طبيعت بر مصنوعات بشري را بتوان در يونان باستان مشاهده كرد.بنابراين در ابتدا به مطالبي پيرامون يونانيان باستان كه چگونه از طبيعت الهام گرفتند و در زندگي و هنر و مخصوصا در ساخت و ساز هاشان از اين تجربه استفاده كردند، مي پردازيم.

 

 يونانيان به طبيعت احترام مي گذاشتند. آنان تغيير فصول را از طريق جشن ها و مراسم با زندگي خود در مي آميختند، براي جنگل ها، زمين ، آسمان ، آب ، وباروري الهگان ، به خدايان و نيمه خداياني اعتقاد داشتند. الهگان الهام بخش، دختران خيالي الهام بخشي كه اسم مفرد آنها(يعنيmuse)درشكل گيري وا‍ژه Music تأثير گذاشت، در طبيعت يونان يا در جنگل هاي متراكم مسكن داشتند.

طبيعت و انسان يكديگر را مخاطب قرار مي دادند. اسطوره شناسي يونان سرشار از اسطوره هايي درباره ي مواجهه ي انسان و طبيعت است:

 كوهساران همي ندا سردادند و درختان بلوط نبز كه آه و صد افسوس براي آدونيس . او در گذشت وپژواك در پاسخ گريست و ناله سر كرد.آه و صدافسوس براي آدونيس. و نيز براي الهگان عشق و الهام ، كه مرگ وي را به سوگ نشستند.                (اديث هميلتون)

 

عالم دريايي، امواج و دلفين ها، اختاپوس ها و صدف هاي حلزوني ، فرم هاي هندسي خود را به تزيينات قصر هاي كرت و ميسن بخشيده اند. بنابه روايت اساطيري ، گل هاي وحشي و خارها به سر ستون هاي كورنتين تبديل شده اند و مارپيچ ، شكل طبيعي تناسب و رويش زندگي ، نقش خود را به سرستون يونيك بخشيد.

زيبايي طبيعي معابد يونان در نوع خود بي نظير بود؛ معابدي در مجاورت چشمه هايي زير سايه سار درختان ، بر فراز دره هايي پوشيده از درختان زيتون و…

پيشينيان آنها طبيعت را داراري سيرتي دوگانه مي دانستند: زميني و كيهاني

زميني: شامل هر چيز بود كه براي آنها قابل ديدن ،احساس كردن و تجربه كردن بود. آنها ساختمان هاي خود را در مكان هايي مي ساختند كه قابل رويت و محسوس بود. يونانيان هر «نشان زيبايي طبيعي» و هر شكل طبيعي منحصر بفردي را احترام مي گذاشتند.

كيهاني: شامل جهان فرادست و كيهان بود؛ آنها تلاش مي كردند تا آن را در ذهن خود دريافت و با هنر خود بيان كنند.

 

 

لینک دانلود

بررسی بازیابی اطلاعات براي وب معنایی و استخراج اطلاعات مبتنی بر یک Crawler با استفاده از آنتالوژي

بررسی بازیابی اطلاعات براي وب معنایی و استخراج اطلاعات مبتنی بر یک Crawler با استفاده از آنتالوژي

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:   177

 

 

با ظهور وب، داده ها و اطلاعات زیادي در موضوعات مختلف در اختیار همگان قرار گرفتـ ه اسـت . ایـنداده ها که اکثرا در قالب فایل هاي HTML ارائه شده اند، فرصت مناسـبی را در اختیـار کـاربران وب قـرارداده تا بتوانند با جستجوي کلمات کلیدي مناسب به داده هاي مورد نیاز خود دسـت یابنـد. امـا امـروزه بـاوجود انبوهی از اطلاعات گوناگون در وب، جستجو بر اساس کلمات کلیدي، ما را به تعداد زیادي صفحه وب می رساند  که یافتن اطلاعات مورد نیاز در آن دشوار و زمانبر است. وب معنایی جهت رفع مـشکلاتی از ایـنقبیل به عنوان نسل جدید وب جاري، توسط آقاي تیم برنرز لی [1] معرفی شد. 

وب معنایی به عنوان شاخه جدیدي از وب جاري لازم دارد تـا بـه اطلاعـات موجـود در وب دسترسـیداشته باشد . اما اطلاعات موجود در وب جهت نمـایش آن بـه انـسان هـا سـازماندهی شـده انـد. لـذا بـراي استخراج اقلام اطلاعاتی از ابزاري بنامWrapper  استفاده می شـود . در ایـن نوشـته بـر اسـتخراج از منـابع اطلاعاتی  تمرکز می کنیم و استخراج اطلاعات مبتنی بر یک Crawler که با استفاده از یک آنتالوژي دامنه به شناسایی اقلام اطلاعاتی می پردازد را پیشنهاد می کنیم. 

 

کلمات کلیدي : وب معنایی، حاشیه گذاري معنایی، آنتالوژي، RDF، بازیابی اطلاعات، Wrapper. 

                                     

 

فهرست مطالب 

1               مقدمه …………….4 

2               معرفی وب معنایی…………..8 

2      1      مشکلات وب موجود 9 

2      2      نیاز به بازنمایی دانش …………. 10 

2      3      آشنایی با اجزاي اساسی وب معنایی …..12 

2      4      معماري وب معنایی …………….14 

2      5      آشنایی با خانواده استاندارد هاي XML……………. 17 

  21……… (Resource Description Framework) RDF آشنایی با      6      2

  24………RDF Schema (RDFS) آشنایی با      7      2

  26……….. ها Taxonomy معرفی      8      2

2      9      معرفی طیف آنتالوژي…………30 

2      10      معرفی آنتالوژي …34 

2      11      توصیف منطقی آنتالوژي ها 35 

2      12      سطوح بازنمایی دانش……… 37 

2      13      مشکل نگاشت معنایی …….38 

2               14      خلاصه مطالب …..39 

3               مدیریت دانش و بازیابی اطلاعات….. 41 

3      1      بررسی مشکل……..41 

3      2      نقش آنتالوژي ها ..42 

3      3      معرفی معماري Sesame……..43  3      4      بازیابی اطلاعات براي وب معنایی……….45 

3               5      جمع بندي مطالب48 

4               بررسی فعالیت هاي انجام شده در زمینه استخراج اطلاعات………….. 49 

  50 …………WEBOQL      1      4

  52…. (World Wide Web Wrapper Factory) W4F      2      4

  53OntoKnowledge      3      4

  56…………OntoPrise      4      4

  57…. KIM      5      4

  59………OntoGather      6      4

  60……….BYU    Ontos      7      4

4               8      جمع بندي مطالب .61 

5               ارائه یک چارچوب جهت بازیابی اطلاعات ……..62 

5      1      تحلیل مساله بازیابی اطلاعات…………….62 

5      2      استخراج اطلاعات صریح و اطلاعات ضمنی ……….64 

5      3      مقاومت در برابر تغییرات منابع………….65 

5      4      معرفی چارچوب پیشنهادي..66 

5      5      فعالیت هاي بعدي 70 

مراجع …72 

  72…….[Intoduction to Semantic Web]

  72………[Semantic Web Languages References]

  73…[Knowledge Management & Information Retrieval]

  72………….[Others]

 

1      مقدمه 

در این بخش به بررسی مشکل وب جاري پرداخته و وب معنایی را به عنوان یک راه حل معرفـی مـیکنیم. سپس یکی از چالش هاي موجود در وب معنایی را تشریح کرده و محدوده بحث خود را مشخص میکنیم. 

 

مشکل وب کنونی 

با توجه به رشد روز افـزون وب و بـا وجـود 400 میلیـون وب سـایت [16] و چنـدین میلیـارد منـابعاطلاعاتی (شامل صفحاتHTML ، فایل هاي صوتی و ویدئویی، تـصاویر فایـل هـايRSS ،XML  و غیـره )، عملا وب جاري به یک کتابخانه بزرگ از منابع و اطلاعات مختلف تبدیل شده است.  

 

  

شکل 1 : نمودار رشد سایت هاي اینترنتی [16] 

 

موتور هاي جستجوگر مانند گوگل و یاهو و غیره، به کاربران خود امکـان جـستجو بـر اسـاس کلمـاتکلیدي مشخص را می دهند. اما بزرگترین مشکل در ارتباط با این شیوه جستجو، که به آن جستجوي کـورهم گفته می شود، یافتن کلمات کلیدي مناسب می باشد. البتـه نبایـد فرامـوش کنـیم کـه وب بـ ا همـینوضعیت موجود نیز یک موفقیت بزرگ به حساب می آید . تا ده سال پیش، هرگز کسی فکر آن را نمی کردکه روزي اینترنت بتواند تا این حد در شیوه زندگی انسان ها، اخبار و اطلاع رسانی، ارتباطات و غیـره تـاثیربگذارد.  

اما از طرفی دیگر، وب موجود، داراي یک مشکل اساسی می باشد. می توان گفت که چالش اساسی در ارتباط با وب آن است که منابع موجود تنها براي انسان ها قبل فهم و استفاده می باشد. بنابراین ماشین هـادر جستجو، اشتراك و یکپارچه سازي انبوهی از اطلاعات، محـدودیت هـاي زیـادي دارنـد. در حـال حاضـرماشین ها جهت شناخت محتوي و اطلاعات موجود در وب، نیاز به دانش انسانی دارند و بدون آن تنهـا مـیتوانند کورکورانه، وجود یا عدم وجود یک کلمه کلیدي را مشخص نمایند. 

 

وب معنایی 

ایده توسعه وب جاري با تزریق مقداري اطلاعات تکمیلی ، بگونه اي که اطلاعات موجود قابل فهم برايماشین ها باشد، براي اولین بار توسط آقاي تیم برنرز لی  مطرح گردید [1و2]. ایشان نسل جدیـدي از وبجاري را با نام وب معنایی معرفی کردند و هدف

 

لینک دانلود

بررسی آسم ورزشی و درمان آن و مروری بر نقش ورزش در سلامت جسم

بررسی آسم ورزشی و درمان آن و مروری بر نقش ورزش در سلامت جسم

      بررسی آسم ورزشی و درمان آن و مروری بر نقش ورزش در سلامت جسم

 

 

فرمت فایل:    word

تعداد صفحات:    17  

 

 

 

1   آيا كودكان كه دچار بيماري آسم مي شوند ؟

آسم يکي از شايع ترين بيماريهاي تنفسي است که در حدود 10% از کودکان دانش آموز در اغلب کشورها به آن مبتلا مي باشند. ميزان بروز بيماري در بين کودکان بيشتر و در پسران شايعتر از دختران است.

از ويژگي اين بيماري افزايش حساسيت پاسخ دهي مجراي تنفسي ناي و ريه ها به محرکهاي گوناگون است و با تنگي قابل توجه راههاي هوايي که شدت آن به طور خود به خودي و يا در نتيجه درمان تغيير مي کند،شناخته مي شود. افراد آسمي سيستم تنفسي بسيار حساسي دارند که نسبت به مواد شايع در محيط و ديگر عوامل زمينه ساز واکنش نشان مي دهد و موادي از قبيل عفونت ، گرده و غبار ، آلوده کننده هاي هوا و يا آلرژي به گرده گياهان ، موي حيوانات.

آسم ناشي از ورزش

يکي از انواع آسم ، آسم ناشي از ورزش است که با افزايش فعاليت جسماني ايجاد مي شود. تا کنون علت آسم ناشي از ورزش شناخته نشده است و بهترين دليل براي آن آزاد شدن مواد تنگ کننده برونشي و ريوي است که باعث بروز آسم ورزشي يا (EIA) مي شود.

 

 

 

ارزش و اهميت تمرين هاي ورزشي

جوانان و کودکاني که پس از فعاليتهاي ورزشي آسم ورزشي (EIA) را تجربه مي کنند ممکن است از فعاليتهاي شديد پرهيز کنند و بدين علت اين کودکان ممکن است از آمادگي بدني پايين تر، شکل جسماني ضعيف ، بد شکلي قفسه سينه و فقدان مهارتهاي حرکتي دشاته باشند و همچنين ممکن است به علت تصور بدي که از خودشان دارند دچار مشکلات رواني شوند.اين افراد ممکن است به دليل عدم توانايي،مشارکت در فعاليتهايي که توسط افراد هم سن و سال انجام مي شود، دچار مشکلات اجتماعي و هيجاني شوند.

درمان آسم ناشي از ورزش و فعاليت

جهت کاهش و کم کردن ميزان بروز و شدت آسم ورزشي راههاي مختلفي وجو دارد از قبيل مصرف انواعي از داروها که اغلب افراد آسمي بايد قبل از انجام فعاليتهاي جسماني از آنها استفاده کنند.

ورزشهاي توصيه شده به افراد مبتلا به آسم

افراد آسمي با استفاده از دارو قبل از ورزش مي توانند همانند افراد غير آسمي ورزش کنند. برنامه هاي تمريني سطح بالا در يک ورزش خاص براي افراد آسمي و غيرآسمي مشابه است ، تنها يک برنامه هوازي عمومي بايد به آن اضافه شود.

 

 

لینک دانلود

فواید ورزش، نکات بهداشتی هنگام ورزش کردن و مروری بر ورزش سالمندان و بانوان و اهمیت حرکات کششی

فواید ورزش، نکات بهداشتی هنگام ورزش کردن و مروری بر ورزش سالمندان و بانوان و اهمیت حرکات کششی

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   78

 

 

 

فهرست

 

•           چرا بايد ورزش كنيم؟

•           راهنمای کامل تمرينات سبک ورزشی برای همه

•           تاريخچه فوتبال ايراني، از 1908 تا به امروز

•           مشاهيرتوپ گرد

•           نقش ورزش در سلامتي قلب

•           عفونت گوش شناگران

•           ورزش سالمندان

•           رعايت برخي نکات بهداشتي به هنگام ورزش کردن

•           ورزش بانوان

•           دستورالعمل ورزش و قلب

•           پوکي استخوان و ورزش

•           نقش حركات كششي در تمرينات ورزشي

 

 

 

 

 

•           چرا بايد ورزش كنيم؟

افزايش بنيه

فعاليتهاي بدني باعث افزايش بنيه و قدرت شما مي شود. و در مواقع سختي و اضطراب توان شما را براي تحمل چنين وضعيتهايي افزايش مي دهد هر چه سلامتتر باشيد قلب، ريه و ششهاي شما مي توانند بهتر كار كنند و در نتيجه مي توانيد مدت طولاني تري راه برويد، برقصيد بازي و ورزش كنيد. و به طور كلي توانايي شما در همه زمينه ها افزايش پيدا مي كند.

افزايش استحكام

هر چه سالمتر باشيد نيروي بيشتري براي انجام كارهاي بدني خواهيد داشت و همانطور كه مي دانيد نيرومند بودن علاوه بر زمينه هاي ورزشي در همه امور زندگي به دردتان خواهد خورد. چرا كه سراسر زندگي تلاش است و قوي بودن باعث مي شود همه چيز به نظرتان ساده تر جلوه كند.

افزايش انعطاف پذيري :

انعطاف پذيري بدن به ميزان حركات مفاصل شما بستگي دارد. خم كردن پشت، بلند شدن روي نوك انگشتان پا براي رسيدن به طبقه بالايي كمد و… همه نمونه هايي از انعطاف پذيري بدن هستند انعطاف داشتن در همه امور زندگي و حتي براي انجام فعاليتهاي ورزشي مورد نياز است انعطاف پذيري اصولاً با افزايش سن كاهش مي يابد ولي مي توان با انجام نرمشهايي از خشك شدن بدن جلوگيري كرد.

تاثيرات رواني از جمله بهتر خوابيدن

انجام فعاليتهاي بدني يكي از بهترين راههاي كسب ”احساس خوب“ در طول روز است. وقتي ورزش مي كنيد خود را از همه تنشهاي روزانه، همه استرسهايي كه به شما وارد شده و همه فشارهاي رواني مي رهانيد. چرا كه در حال ورزش كردن با ترشح اندروفين (Endrophin) از مغز شما احساس آسودگي خاطر و آرامش مي كنيد. بدين ترتيب بهتر و راحت تر خواهيد توانست پستي و بلنديهاي زندگي را طي كنيد وقتي بدن آماده و نيرومندي داشته باشيد، روح و روان قوي تري هم خواهيد داشت و به دنبال آن اعتماد به نفستان افزايش مي يابد. ورزش مرتب و مداوم علاوه بر مزيت هاي فوق به شما كمك مي كند كه بهتر و راحتتر بخوابيد.

تاثيرات اجتماعي

حضور در كلاسهاي ورزشي، ورزشهاي تيمي و غيره راه بسيار مناسبي براي ملاقات و رويارويي با افراد تازه است، افرادي كه علايقي مشابه خود شما دارند. چنين وضعيتي در بهتر شدن روحيه شما و افزايش روابط اجتماعي تان موثر خواهد بود.

كنترل وزن

انجام فعاليت هاي بدني مداوم بهترين و سالم ترين راه براي كنترل وزن و حفظ نسبت ”ماهيچه به چربي“ است با توجه به اينكه هر كس داراي وضعيت بدني مخصوص به خود است، همه از برقراري تعادل بين چربي و ماهيچه در بدن سود خواهد برد.

بد نيست بدانيد كه چربي بسيار كم يا بسيار زياد هر دو مي توانند در بدن تاثيرات منفي بجاي گذارند. بنابراين لازم است با يك رژيم غذايي مناسب و ورزش به موقع همه مواد غذايي مورد نياز بدنتان از جمله ويتامين ها،مواد معدني، پروتئين ها و چربي را به ميزان لازم دريافت كنيد.

چطور استحكام و قدرت بدني خود را افزايش دهيم؟

در كنار تمرينات اروبيك كه باعث افزايش قدرت قلب و ريه هاي شما مي شوند، تمرينات مربوط به تقويت قواي جسماني باعث كاهش چربي هاي اضافي و افزايش ماهيچه هاي بدن شما خواهند شد. روش انجام اين تمرينات اين است كه ماهيچه هاي مختلف بدن را با انجام ورزشهايي مثل دمبل زدن قوي مي كند. مي توانيد به جاي دمبل حتي از كيسه هاي سنگين حاوي شن و ماسه يا قوطي هاي پر از آب استفاده كنيد. البته اين ورزشها درباره ماهيچه دختران با كنترلهايي انجام مي شود كه از ماهيچه اي شدن بدن آنها جلوگيري كند. انجام اين ورزشها بدون نظارت متخصصين مي تواند خطراتي در بر داشته باشد به همين دليل سعي كنيد حتي المقدور حركات را درست انجام دهيد، تمرينات را دو يا چهار روز در هفته دنبال كنيد و به هر يك از گروههاي ماهيچه اي خود يك روز را اختصاص دهيد. مي توانيد جدولي مطابق زير ترتيب دهيد.

جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه

ماهيچه هاي مربوط به قسمتهاي پايين بدن ماهيچه هاي مربوط به قسمتهاي بالاي بدن ماهيچه هاي مربوط به قسمتهاي پايين بدن ماهيچه هاي مربوط به قسمتهاي بالاي بدن يا اينكه

جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه

همه بدن همه بدن همه بدن

مربي ورزش مدرسه يا باشگاهي كه در آن عضو هستيد بايد بتواندبر حسب وضعيت جسماني تان بهترين حالت ممكن را به شما پيشنهاد كند.

اگر مي خواهيد از Free wieght استفاده كنيد (مثل دمبل يا باربل زدن) مطمئن باشيد هميشه كساني هستند كه شما را راهنمايي مي كنند بدون استفاده از راهنمايي متخصصان اين وزنه ها را بلند نكنيد زيرا فقط باعث آسيب ديدگي خودتان خواهيد شد.

يك برنامه ورزشي مناسب براي خود برزيد:

فكر كنيد و ببينيد كه هدفتان از ورزش كردن چيست و بر اساس آن هدف برنامه اي بريزيد: مثلاً مشخص كنيد كه مي خواهيد روزانه چند متر بدويد يا چند بار طناب بزنيد. در اين صورت موفق تر عمل خواهيد كرد . برنامه تان را با واقع بيني تنظيم كنيد. اگر تا به حال ورزش نكرده ايد انتظار نداشته باشيد كه بتوانيد روزي يك ساعت ورزش كنيد. با نيم ساعت در روز شروع كنيد و وقتي احساس كرديد بدنتان آمادگي لازم را دارد مدت آن را افزايش دهيد.

سعي كنيد كه برنامه را با توجه به قواي جسماني خودتان تنظيم كنيد. بعلاوه برنامه را كمي انعطاف پذير بنويسيد كه اگر در ساعتهاي ورزشتان اتفاقي افتاد برنامه تان به كلي به هم نخورد. اگر براي تمرينات خود به وسيله اي نياز داريد از قبل به فكر تهيه آن باشيد و به ياد داشته باشيد كه هيچ وقت براي ورزش كردن دير نيست.

ورزش براي جواناني كه معلوليت جسماني دارند:

بنا به اظهارات مركز جراحي هاي عمومي آمريكا، انجام فعاليت هاي مرتب ورزشي علاوه بر اينكه مي تواند به معلولين در افزايش توانايي ماهيچه هايشان كمك كند در ايجاد حس ”مفيد بودن“ براي آنها هم موثر خواهد بود.

در آمريكا مركزي براي ورزش معلولين به نام NSCD وجود دارد كه بدون دريافت هزينه هاي قابل ملاحظه در ايجاد خلاقيت در كودكان و نوجوانان معلول هم مفيد است و سالانه حدود 3 هزار نوجوان و كودك معلول از آن استفاده مي كنند. هيئتي متشكل از 54 متخصص و بيش از سه هزار نفر داوطلب موفق شده اند 28 هزار درس براي تعليم به اين معلولين تهيه كنند. اعضاي NSCD را معلولين مثل نابينايان، ناشنوايان، كساني كه نقص عضو دارند ناقص الخلقه ها، مبتلايان به آسم و ديابت حاد و…تشكيل مي دهند. ضمناً مبتلايان به آسم مي توانند با نظارت متخصص در هر فعاليت ورزشي كه مايل باشند شركت كنند.

مصدوميت ها:

فرقي نمي كند شما به چه ورزشي علاقه مند هستيد. مهم اين است كه اطمينان حاصل كنيد كه آن ورزش را درست انجام مي دهيد. اگر مصدوم شويد شايد مجبور باشيد مدت طولاني ورزش را كنار بگذاريد. در رفتگي ،رگ به رگ شدن و پيچ خوردگي ممكن است براي بهبودي به هفته ها وقت نياز داشته باشند. پس در هنگام ورزش مراقب سلامتي خود باشيد.

براي كاهش شانس مصدوميت:

قبل از شروع به ورزش هاي سنگين بدنتان را خوب گرم كنيد، 5 تا 10 دقيقه نرمش كنيد.

قبل و بعد از ورزش همه ماهيچه هاي اصلي خود را بكشيد و اين كار را (به آرامي) انجام دهيد.

در هنگام ورزش از همه وسايل محافظتي مثل زانو بند، مچ بند و…كه به رشته ورزشي تان مربوط است استفاده كنيد.

ورزش ها و تمرينات جديد را تحت نظر مربي انجام دهيد.

به محدوديت هاي خود آگاه باشيد. اگر به تازگي به ورزش كردن روي آورده ايد به خود فشار نياوريد. ممكن است همان موقع احساس درد نكنيد ولي عوارض جانبي آن ها حتماً صدماتي به شما وارد خواهند كرد.

از ورزش بيش از حد اجتناب كنيد. ورزش زيادي هم مي تواند به اندازه ورزش نكردن مضر باشد. هفته اي يك روز به خود استراحت بدهيد.

قبل،بعد و در هنگام ورزش كردن آب بنوشيد، در روزهاي گرم بيشتر از روزهاي معمولي آب بخوريد. حتي در روزهاي سرد هم چون عرق مي كنيد بايد آب بخوريد تا آب از دست رفته بدنتان را جبران كنيد.

به علامت هاي بدنتان گوش كنيد! درد هميشه علامت اين است كه يك جاي كار ايراد دارد پس استراحت كنيد. سعي نكنيد با درد كنار بيائيد زيرا در اين صورت فقط صدمات وارده را افزايش داده ايد.

سلامت بي دردسر!

راههاي زيادي وجود دارد كه بدون شركت در كلاس هاي متفرقه يا باشگاههاي ورزشي و صرف هزينه هاي گزاف، اندام خود را موزون كنيد. يك راه ساده اين است كه شيوه زندگي تان را تغيير دهيد. در زندگي روزمره فعالتر باشيد.در زير تعدادي از اين راهها را به شما پيشنهاد مي كنيم:

حيوانات خانگي خود را به پياده روي و گردش ببريد.

با خواهر و برادر كوچكتان بازي كنيد.

به جاي آسانسور از پله استفاده كنيد.

پياده به خريد ، مدرسه،دانشگاه و…برويد.

در كارهاي خانه كمك كنيد.

ماشين خود را بشوئيد.

به گردش و پياده روي برويد.

چمن هاي باغچه را بزنيد.

زندگي خسته كننده به نظر مي رسد؟

به دنبال هيجان هستيد؟ به شيوه زندگ تان تنوع ببخشيد. اگر از پياده روي و ورزش صبحگاهي و…خسته شده ايد به ورزش هاي مهيج تر روي آوريد.

 

   

لینک دانلود

پروپوزال بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

پروپوزال بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

 بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
دارای 39 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

عنوان پروپوزال: بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

تعداد صفحه: 39صفحه
فونت: B ZAR
فاصله سطرها: 1.15
منابع فارسی و لاتین: دارد
پرسشنامه و ضمائم: دارد
بندهای پروپوزال: عنوان، مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف پژوهش (هدف اصلی، اهداف جزئی)، فرضیه های پژوهش، تعریف مفاهیم پژوهش (تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی)، روش تحقیق، طرح پژوهش، ابزار اندازه گیری، روش تجزيه و تحليل داده ها و…

پروپوزال مدیریت دولتی منابع انسانی

عنوان :
بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

مقدمه   
در طليعه قرن جديد كه سازمانها به خصوص نهادهاي فرهنگی با محيط رقابت جهاني مواجه هستند، همواره نياز به تغييرات ريشه اي و خلاقيتهاي كاري احساس مي شود؛ نيروي رقابتي جهاني، سازمانهاي امروزي را مجبور كرده است كه بعد از دهها سال ادامه روش ها و رويه هاي كاري ثابت خود، روشهاي كاري جديد را در پيش بگيرند، به گونه اي كه سازمانها داراي ثبات كاري نبوده و از نوعي ثبات نسبي برخوردارند و براي اينكه از قافله رقابت عقب نيافتند اكثر اين سازمانها توجه خود را معطوف به  توانمندسازی کارکنان كرده و با شجاعت و جسارت خاصي سعي در ايجاد تغييرات بنيادي در درون سازمان دارند.
 در واقع، ورود مفاهيمي همچون اخلاق، حقيقت، باور به خدا يا نيرويي برتر، معنا جويي در كار، نوع دوستي و … به پژوهش ها و اقدامات مديريتي و كسب و كار همه حكايت از ظهور پارادايم جديدي دارند.
از طرفي ديگر، مهمترين عامل بهر ه وری در سازمانها و در نهايت كل جامعه، منابع انساني است. ترديدي نيست كه شكوفايي هرجامعه اي در بهبود و پرورش منابع انساني آن نهفته است؛ بدين سبب است كه مسئولان سازمانها با ياري متخصصان رفتاري و منابع انساني توجه خاصي را به پرورش كاركنان مبذول ميدارند. يكي از مفاهيمي كه در راستاي بالندگي منابع انساني مطرح گرديده، توانمندسازي كاركنان است. عده اي تصور مي كنند توانمندسازي مفهومي قديمي است درحالي كه اين طور نيست. در واقع، توانمندسازي به عنوان شيوه نوين ايجاد انگيزش به يكي از داغ ترين مباحث روز مديريت مبدل شده است. وجود تغييرات سريع ، پيشرفت هاي تكنولوژيك و رقابت‌هاي آشكار و پنهان در دنيا، اهميت و ضرورت توانمندسازي را بيش از پيش آشكار ساخته است از اين رو در فرآيند توانمندسازي كاركنان، اهميت بسزايي قايل شده اند.
از آنجا که توانمندسازی کارکنان به یکی از مهمترین دلمشغولیهای مدیران تبدیل گردیده است. تشدید رقابت در بازارهای جهانی موجب گردیده تا ایجاد مزیت نسبی در سازمان در گرو پایداری، دوام و نیز در اختیار گرفتن سهم بیشتری از بازارها باشد که بر این اساس، سازمان می‌بایست در قیاس با رقبا ضمن عرضه محصولات و خدمات با شرایط رقابتی بهتر و جلب رضایت‌مندی مشتریان، استمرار در کیفیت را نیز حفظ نماید. بر پایه این فرض اساسی، اعتقاد جدی بر آن است که بقا و توسعه سازمانی زمانی تحقق می‌یابد که سازمان از نیروهای دانشی، خلاق و با‌انگیزه که توانایی حل مساله و خود مدیریتی در کار را داشته باشند برخوردار باشد. به این اعتبار توانمند سازی را می‌توان به ایجاد ظرفیت در کارکنان برای ایفای بهینه نقشی که بر عهده دارند توام با کارایی و اثربخشی بیشتر تعریف نمود.
. . .

 

       

لینک دانلود

بررسی غلبه بر ترس فرزند

بررسی غلبه بر ترس فرزند

دانلود فایل کامل  غلبه بر ترس فرزند
در قالب فایل word و متشکل از 7 صفحه قابل ویرایش

چگونه به فرزند خود كمك كنيم كه بر ترس هايش غلبه كند؟

همه كودكان تا حدودي ترس را تجربه مي كنند برخي از اين ترس ها طبيعي و برخي ديگر غير طبيعي هستند. در اين موارد، والدين در اطمينان خاطر دادن به كودك خود نقش اصلي را ايفا مي نمايند. چنانچه والدين اين وظيفه خود را به خوبي ايفا نمايند، در زندگي حال و آينده كودك احساس ايمني حكمفرما خواهد شد.

تعداد زيادي از ترس هاي كودك طبيعي و بهنجار هستند. حتي برخي از آنها براي پيشگيري از آسيب رسيدن به آنها لازمند. بسياري از اين ترس را والدين خود به فرزندشان آموزش مي دهند. مثلاً به كودكان خود مي آموزيم كه از دويدن در خيابان شلوغ، همراهي با غريبه ها، خوردن داروهاي ديگران، بازي با كبريت و … بترسند.

البته در چنين مواردي قصد ما ترساندن كودك از نتايجي است كه چنين اعمالي در پي خواهد داشت. چنين ترس هايي بهنجار و حتي لازم تلقي مي گردد و كاملاً با ترس هاي نابجاي كودكان متفاوت است. ترس هاي نابهنجار در واقع بيشتر پاسخ به تصورات خيالي هستند تا خطرات واقعي، كودكاني كه ترس هاي نابهنجار را تجربه مي كنند، در مواقعي كه مورد خاصي براي ترسيدن وجود ندارد، مضطرب و پريشان هستند، ترسي شديد كه مي تواند به فوبي تبديل گردد.

در سنجش هايي كه انجام گرفته است، پانزده ترس به عنوان ترس هاي معمول و رايج شناخته شده است كه برخي از آنها با ترس هاي كودكي ارتباط دارد. اين موارد عبارتند از: ترس از تاريكي، صحبت در جمع، تنهايي، دندانپزشكي، بيمارستان (خون)، طرد،افراد خشمگين، عنكبوت، امتحان، افراد غير عادي و ناقص الخلقه، مورد پذيرش واقع نشدن، پليس، شكست، اشتباه كردن و حيوانات (خصوصاً سگ). برخي از اين ترس ها اگر در كودكي به خوبي شناخته و درمان نشوند، در بزرگسالي به فوبياهاي جدي تري تبديل خواهند شد كه درمان آنها به مراتب سختر خواهد بود.

ترس از تاريكي

معمولاً ترس از تاريكي زماني در كودك بوجود مي آيد كه شب در تاريكي قرار گيرد، اين مساله ممكن است در نتيجه اصرار والدين بر خوابيدن كودك در اتاق تاريك و به تنهايي باشد و يا زمانيكه كودك نيمه شب بيدار مي شود و در تنهايي و تاريكي احساس وهم نمايد. برخي كودكان آنقدر در تاريكي دچار وحشت مي گردند كه ضربان قلبشان به شدت افزايش مي يابد. والدين بايستي اين واقعيت را بپذيرند كه اتاق تاريك براي كودكان ماهيتاً متفاوت با زماني درك مي شود كه چراغها روشن است يا روشنايي اتاق مناسب است. بنابراين بهترين و موثرترين شيوه در كاهش اين ترس، آن است كه به فرزندان خود اطمينان دهيم اتاق و فضاي آن، در تاريكي و روشنايي تغييري نمي كند. جهت كاهش ترس از تاريكي در كودكان چند راهكار پيشنهاد مي گردد:

از چراغ خواب استفاده كنيد، اما محل قرار گرفتن چراغ خواب هم بسيار حائز اهميت است، چرا كه بايد در محلي قرار گيرد كه باعث ايجاد سايه هاي ترسناك نگردد.

پس از آنكه چراغ اتاق خواب را خاموش كرديد چند دقيقه اي در كنارش بمانيد و راجع به مسايل مختلف با او صحبت كنيد، در اين مدت هم چشم كودك با تاريكي منطبق مي شود و هم اطمينان خاطرش افزايش خواهد یافت.

درب اتاق كودك را نيمه باز بگذاريد و به او بگوييد در نزديكي اتاقش باقي خواهيد ماند. فراموش نكنيد كه ممكن است حتي صداي باد هم، در شب براي كودكان وهم آور و متفاوت از روز، تلقي گردد.

هرگز به كودك اجازه ندهيد كه اگر نيمه شب از خواب بيدار شد به اتاق شما بيايد و پيش شما بخوابد، چرا كه اين مساله آغازگر عادتي خواهد شد كه ترك دادنش بسيار سخت خواهد بود. در چنين صورتي به اتاقش برويد، مساله را جويا شويد، به او اطمينان ببخشيد كه علتي براي ترسيدن وجود ندارد و از آن مهم تر اين كه با حضور در كنار والدين مشكلي حل نمي شود. سپس شرايطي را كه باعث ترس او شده كشف كنيد و آن را رفع نماييد. به كودكتان بگوئيد افتخار مي كنيد آنقدر بزرگ شده است كه مي تواند به تنهايي در اتاق خودش بخوابد.

در اجراي موارد فوق ثابت قدم باشيد و هرگز روند خود را تغيير ندهيد. به ياد داشته باشيد كه حتي يك مورد استثنا قائل شدن در اين زمينه، مي تواند سايز زحمات شما را به هدر دهد.

ترس از مهد كودك و مدرسه

ترس از مدرسه، مي تواند دلايل مختلفي داشته باشد و شناسايي علت دقيق آن بر عهده والدين است.

1 – بايد ديد كه آيا اين ترس، ترس از خود مدرسه است و يا ترس از ترك خانه؟ در صورتيكه ترس از مدرسه باشد چه چيز موجب آن شده است؟ آيا مشكلي در راه مدرسه وجود دارد آيا در سرويس مدرسه مشكلاتي براي كودك ايجاد مي شود؟ آيا ترس از مسخره شدن در مدرسه است؟ آيا كودك مي ترسد كه در درسي نمره نياورده؟ و …. بنابراين، كليه احتمالات بايستي در نظر گرفته شود و هر يك جداگانه آزمايش گردد، چرا كه هر يك از اين مشكلات راه حل مخصوص به خود را مي طلبد و حتي ممكن است لازم شود در اين خصوص از آموزگار، مربي و ساير مسوولان مدرسه و مهد كودك نيز، كمك خواست. در صورتي كه بتوانيد كودك خود را با ديگري آشنا كنيد كه در سرويس يا راه مدرسه با او همراه و هم مسير باشد، يا در زنگ هاي تفريح همبازي او شود و بين آنها رابطه اي دوستانه ايجاد كنيد، كمك بزرگي به رفع مشكل فرزندتان نموده ايد.

2 – در صورتيكه ترس مربوط به ترك كردن خانه باشد، بايد مطمئن شويم كه كودك دچار اضطراب جدايي شده است، يا خير. تحقيق كنيد كه آيا كودك اين واقعيت را درك مي كند كه حتي در صورت جدا شدن از شما و ترك منزل، شما آنجا باقي خواهيد ماند و هنگامي كه به منزل بازگشت، هنوز در خانه هستيد.

3 – هر روز راجع به وقايع آن روز در مدرسه با كودك خود صحبت كنيد. علي الخصوص اين گفتگو را دربارة مسايل و تجربيات جالب مدرسه رفتن ادامه دهيد و از خاطرات شيرين مدرسه رفتن خود و ساير نزديكانش برايش بگوئيد. اين كار هم شيريني هاي مدرسه رفتن را برايش بارزتر مي سازد و هم به شما كمك مي كند به آنچه كه در مدرسه رخ مي دهد آگاه شويد و ريشه مشكلات را صحيح تر بررسي نمائيد.

 ترس از حيوانات

ترس از حيوانات، تقريباً در تمامي كودكان وجود دارد و با افزايش سن آنها كاهش مي يابد. رويكردهاي بسياري جهت كاهش ترس كودكان از حيوانات وجود دارد:

هرگز ترس خود را به كودكانتان انتقال ندهيد. كودكان ترسشان را از شما فرا مي گيرند.

طرز رفتار صحيح با حيوانات را ياد بگيريد و به كودكانتان آموزش دهيد.

ترس كودك را برايش معين كنيد. مثلاً به او بگوئيد گربه چنگ مي زند و خطرناك است ولي اگر به او كاري نداشته باشيم، هيچ آزاري نمي رساند. اگر تمايل به نگهداري حيوانات در منزل داريد حتماً به اين نكته توجه نمائيد.

حيواني انتخاب كنيد كه از نظر جثه از كودكتان كوچكتر باشد. حتي مي توانيد انتخابتان را طوري صورت دهيد كه هر دو با هم بزرگ شوند. در هيچ شرايطي اجازه ندهيد كه كودك با حيوان بدرفتاري كند يا به او آزار برساند. اين امر علاوه بر اينكه موجب شكل گيري روحيه خشونت و آزارگري در كودك مي شود، ممكن است حيوان را مجبور به واكنش كند كه يا آسيب زا است و يا باعث افزايش ترس كودك از حيوان مي گردد.

در مورد حيواناتي كه امكان دارد گاز بگيرند يا نوك بزنند، اجازه ندهيد كودك با دست به او غذا دهد.

طرز رفتار صحيح و مهربانانه با حيوان را به كودك آموزش دهيد.
. . .

 

       

لینک دانلود

پروتکل مداخله بخشش بر اساس مدل رابرت انرایت

پروتکل مداخله بخشش بر اساس مدل رابرت انرایت

   مداخله بخشش بر اساس مدل رابرت انرایت دارای 5 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

مشخصات « پروتکل مداخله بخشش بر اساس مدل رابرت انرایت »
 تعداد جلسات:12
تعداد صفحات:5
 در ضمن نحوه اجرا پروتکل مشخص نیست

جهت استفاده از پروتکل به سایت مرجع آن رجوع کنید.
توضیحات: مشاوره یا مداخله بخشش از یک برنامه ی دوازده جلسه ای تشکیل شده است. در هفت جلسه ی اول برنامه مشاوره، شرکت کنندگان به برقراری همدلی با کسانی که در حق آنها خطا کرده اند تشویق می شوند. از هر یک از شرکت کنندگان خواسته می شود تا فرد متجاوز خود را شناسایی و نوع رنجش و پیامدهای آن را توصیف نماید. مسائل و شیوه ی کار پج جلسه بعدی دقیقاً به همان شیوه ی قبل اجرا می شود. با این تفاوت که تمرکز اصلی بر روی قربانی یا کسی که افراد شرکت کننده او را رنجانده اند تغییر می یابد مشاوره یا مداخله بخشش از یک برنامه ی دوازده جلسه ای تشکیل شده است. در هفت جلسه ی اول برنامه مشاوره، شرکت کنندگان به برقراری همدلی با کسانی که در حق آنها خطا کرده اند تشویق می شوند. از هر یک از شرکت کنندگان خواسته می شود تا فرد متجاوز خود را شناسایی و نوع رنجش و پیامدهای آن را توصیف نماید. مسائل و شیوه ی کار پج جلسه بعدی دقیقاً به همان شیوه ی قبل اجرا می شود. با این تفاوت که تمرکز اصلی بر روی قربانی یا کسی که افراد شرکت کننده او را رنجانده اند تغییر می یابد.
. . .

 

     

لینک دانلود

آشنایی با ورزش تنیس، تاریخچه، مهارتها، قوانین، تغذیه و آسیبهای آن و مروری بر انگیزش در تنی

آشنایی با ورزش تنیس، تاریخچه، مهارتها، قوانین، تغذیه و آسیبهای آن و مروری بر انگیزش در تنی

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   87

 

 

 

فهرست مطالب

اهمیت ورزش

تاریخچه تنیس

تنیس

آموزش ذهنی و روانی برای مسابقات

مهارت های تنیس

قوانین و مقررات تنیس

استراتژی و تاکتیک در تنیس

اصطلاحات ورزش تنیس

تغذیه مناسب درورزش تنیس

پیشگیری از آسیب های ورزش تنیس

بیومکانیک تنیس

آگاهی و اطلاعات اثر بخش در تنیس

منابع

 

– اهمیت ورزش

امروزه ورزش یکی از اموری است که به عناوین مختلف در جهان مطرح شده و گروه زیادی به اشکال گوناگون با آن سرو کار دارند. برخی از مردم، ورزشکار حرفه ای اند و گروهی ورزشکار آماتور . گروهی طرفدار و علاقه مند به ورزش و دیدن برنامه ها، مسابقات و نمایش های ورزشی بوده، وعده ای نیز از راه ورزش امور زندگی خویش را می گذرانند.

وزارتخانه ها و ادارات ورزشی فراوانی تاسیس شده و مخارج زیادی صرف ورزش ، ساختن استادیوم ها، مجتمع ها و باشگاه های ورزشی و نیز تهیه وسائل و لباس های ورزشی و یا تماشای مسابقات ورزشی می شود. بخش های قابل توجهی از برنامه های تلویزیون ، رادیو ، مجلات و سایر رسانه های گروهی، به ورزشی و اخبار ورزشی اختصاص دارد و خلاصه ورزش یکی از اموری است که در جهان به صورت جدّی مطرح بوده و از جهات مختلف دارای اهمیت می باشد، از جمله:

•           امروزه یکی از مشکلات جامعه بشری، مساله بی کاری و عوارض ناشی از آن است. بی کاری، به ویژه برای نوجوانان و جوانان و به خصوص در ایام تعطیلات تابستانی مدارس و مراکز آموزشی، بسیار خطرناک و مضرّ است و باید با آن مبارزه شده ، یا به نحوی اوقات بی کاری را پر نمود که مفید بوده و یا لااقل مضر نباشد. بسیاری از انحرافات، از قبیل: اعتیاد به مواد مخدر، دزدی و ایجاد مزاحمت، دعواها و درگیری های خیابانی، انحرافات جنسی و … زاییده بی کاری و ولگردی است.

مرحوم شهید مطهری در کتاب تعلیم و تربیت در اسلام، مطلبی تحت عنوان "زن و غیبت" دارد و می فرماید:

"زن ها در قدیم مشهور بودند که زیاد غیبت می کنند. شاید این به عنوان یک خصلت زنانه معروف شده بود که زن طبیعتش این است و جنساً غیبت کن است؛ در صورتی که چنین چیزی نیست، زن و مرد فرق نمی کنند. علتش این بود که زن – مخصوصاً زن های متعیّنات، زن هایی که کلفت داشته اند و در خانه، همه کارهایشان را کلفت و نوکر انجام می دادند- هیچ شغلی و هیچ کاری، نه داخلی و نه خارجی نداشت، صبح تا شب باید بنشیند و هیچ کاری نکند. کتاب هم که مطالعه نمی کرده و اهل علم هم که نبوده، باید یک زن هم شان خود پیدا کند، با آن زن چه کند؟ راهی غیر از غیبت کردن به رویشان باز نبوده، و این برایشان یک امر ضروری بوده؛ یعنی اگر غیبت نمی کردند، واقعاً بدبخت و بی چاره بودند."

شاید به واسطه جلوگیری از همین عوارض سوء بی کاری باشد که می بینیم در اسلام از "کار و انسان شاغل" بسیار تجلیل شده است. احادیث فراوانی در این زمینه وارد شده که توجه شما را به برخی از آن احادیث جلب می نمایم:

امام علی علیه السلام فرمود:

اِنَّ اللّهَ یُحِبُّ المُحتَرِفَ الاَمینَ؛

خداوند، انسان امینی را که دارای حرفه است (و به آن اشتغال دارد) دوست می دارد.

رسول خدا صلی علیه واله فرمود:

اَلکادُّ لِعِیالِهِ کَالمُجاهِدِ فی سَبیلِ اللهِ؛

کسی که خود را برای اداره زندگی اش به مشقت می اندازد، مانند کسی است که در راه خدا جهاد می کند.

بدون شک، مردم و کشور باید در پی ایجاد کار و اشتغال سالم برای همه باشند، ولی آیا همیشه امکان اشتغال برای همه و به ویژه جوانان و نوجوانان فراهم است؟ اگر این امکان فراهم نشد، تکلیف چیست؟ آیا ایجاد سرگرمی های سالم و مفید نمی تواند از بسیاری انحرافات جلوگیری کند؟

•           ورزش یکی از مفیدترین و سالم ترین سرگرمی هایی است که می تواند اوقات فراغت جوانان و نوجوانان را پر کند.

•           ورزش، کسالت و تنبلی را از انسان زدوده و به وی نشاط و شادابی بخشیده، او را برای انجام کارهای و وظایف فردی و اجتماعی آماده نموده و اخلاقش را بهبود می بخشد.

•           ورزش، روحیه شجاعت، از خود گذشتگی، مبارزه با ظلم و ظالم و دفاع از مظلوم را در انسان تقویت نموده، اراده وی را قوی می سازد.

•           ورزش، توان رزمی انسان را افزایش می دهد. بالا بودن توان جسمانی نیروهای نظامی و رزمی، تنها در زمان های گذشته که جنگ ها با سلاح های سرد صورت می گرفت، مورد توجه نبوده، بلکه امروزه نیز حائز اهمیت فراوان است و تمرینات بدنی قسمت عمده ای از آموزش های نظامیان و به ویژه کماندوها و نیروهای ویژه را تشکیل می دهد. همچنین افرادی که از نقطه نظر بدنی و جسمانی، ضعیف و یا ناقص باشند، در ارتش پذیرفته نشده و گاه از خدمت سربازی نیز معاف می گردند.

•           اهمیت سلامتی و توانمندی جسمانی بر کسی پوشیده نیست.

پیامبر گرامی اسلام صلی علیه واله در باره حق بدن بر انسان می فرماید:

اِنَّ لِرَبِّکَ عَلَیکَ حَقّاً، وَ اِنَّ لِجَسَدِکَ عَلَیکَ حَقّاً وَ لاَ هلِکَ عَلَیکَ حَقّاً؛

پروردگارت بر تو حقی دارد، و بدنت بر تو حقی دارد، و خانواده ات نیز بر تو حقی دارد.

آن چه در این حدیث ارزنده قابل توجه است، این است که پیامبر بزرگوار اسلام، تا بدان پایه برای جسم و بدن ارزش و اهمیت قابل است که حق بدن را در ردیف حق پروردگار (آن هم بلافاصله بعد از آن) و در کنار حق خانواده (و حتی قبل از آن) ذکر می فرماید. زمانی انسان می تواند حق پروردگار و خانواده خویش را به بهترین نحوی ادا کند، که از بدنی سالم و نیرومند برخوردار باشد. ورزش، کمک شایانی به ایجاد و تقویت سلامتی جسمانی و روانی می کند، و افرادی که با روش صحیح ورزش می کنند و یا دارای کارهای با تحرک می باشند، سالم تر بوده و عمرشان از افرادی که کارهای بدون تحرک دارند بیشتر است.

شهید دکتر سیدرضا پاک نژاد در کتاب اولین دانشگاه و آخرین پیامبر می نویسد:

عضلات در حال ورزش10 تا 18 برابر در حال استراحت احتیاج به خون دارند،20دفعه بیشتر قند و اکسیژن مصرف می نمایند،50 بار زیادتر گازکربنیک دفع می نمایند، و با توجه به همین ارقام، اهمیت کار قلب هنگام ورزش روشن می گردد… .

در واکنش قلب در برابر کار عضلانی، مشاهده می شود ضربان های دبی، حجم خون، فشار خون و حتی ترکیبات فیزیکو شیمیایی خون را دگرگون می سازد. ضربان قلب هنگام کار بدنی، یعنی زمانی که عضلات را به فعالیت می داریم، 2- 3 و حتی 4 برابر، و امکان دارد به 200 ضربه در دقیقه برسد. حجم خون 2- 3 برابر و دبی قلب 6- 7 و حتی 8 برابر و گاه زیادتر شود و دبی قلب از 4 لیتر در دقیقه ممکن است به 30 تا 35 لیتر در دقیقه برسد، در صورتی که دبی قلب شخص سالم و ورزیده در حال معمولی 25 لیتر است… .

حجم قلب ورزش کاران و کارگرانی که کار بدنی سنگینی دارند، بدون شک افزایش می یابد، اما این افزایش به عقیده بسیاری، فیزیولوژیک و کاملاً طبیعی است. در اثر فعالیت بدن، حجم قلب افزایش می یابد، زیرا جدار بطن ها به ویژه بطن چپ ضخیم می شوند؛ یعنی همان طور که عضلات بازو در اثر ورزش یا ابتلا به برخی بیماری ها قوی می شود، عضلات قلب هم در اثر کار، قوی می گردد و در نتیجه قدرت انقباض قلب زیاد می شود… ."

وی در بخش دیگری از کتابش، در باره فواید ورزش چنین می نگارد:

•           قدرت انقباض و نظم ضربان قلب پس از مدتی ورزش کردن بهتر می شود… .

•           گنجایش ریه ها بیشتر می گردد و در نتیجه، اکسیژن بهتری و بیش تری به بدن می رسد… ورزش صحیح و معتدل و متناسب با مزاج، سبب نظم و ثبات حرکات تنفس می گردد و تنفس عمیق تر، ولی شمارش آن کم تر می شود.

 

         

لینک دانلود

سیلو، طریقه ساختن و فواید و ضایعات سیلو، و مروری بر مواد سیلو شده و خواص آنها

سیلو، طریقه ساختن و فواید و ضایعات سیلو، و مروری بر مواد سیلو شده و خواص آنها

فرمت فایل:         word

تعداد صفحات:   22

 

 

 

مقدمه:

تهيه و تأمين خوراك مرغوب و پر ارزش براي فصل زمسان از مهمترين كارهاي يك دامدار است. همانطوريكه در فصول مساعد سال يك قسمت از گياهان علوفه اي را به صورت تازه و آبدار در اختيار دام قرار مي دهند و يك قسمت ديگر آنرا خشك كرده و براي فصل زمستان ذخيره مي كنند مي توان گياهان علوفه اي را بهمان صورت تازه و آبدار هم انبار كرد زيرا كه نشخوار كنندگان، مخصوصاً «گاوهاي شيري» براي فصل زمستان هم به غذاي آبدار احتياج زيادي دارند.

با سيلو كردن مي توان گياهان علوفه اي را براي مدتي طولاني و به صورت تازه نگاه داشت. سيلو كردن نباتات علوفه اي يك روش تازه نيست. بلكه از قرنها پيش متداول بوده منتهي به صورت بسيار ابتدائي.

امروزه براي پيدا كردن بهترين راه سيلو كردن گياهان علوفه اي، بررسيهاي زيادي انجام شده و روشهاي مختلفي هم آزمايش شده و بر اثر همين فعاليت ها طريقه سيلو كردن نباتات علوفه اي روزبروز بهتر شده.

 

سيلو:

عبارت است از خندقي كه در زير زمين حفر مي كنند يا بناي محصوري است كه بر روي زمين ساخته مي شود تا ذرت علوفه اي يا علوفه خرد شده را در آن پر و پس از سفت شدن در شرايط محيطي مطلوب بعد از 40 تا 60 روز ماده سيلو شده(سيلاژ)

تخمير شده و بدون فاسد شدن مي تواند براي چندين سال در تغذيه دام استفاده شود.

 

مواد سيلو شده :

مواد سيلو شده سالهاي زيادي است كه به عنوان خوراك دام به ويژه در نشخوار كنندگان مورد استفاده قرار گرفته است. مواد سيلو شده، توسط تخيمر كنترول شده مواد گياهي پر رطوبت توليد مي شود وقتي چنين موادي تحت شرايط بي هوازي سيلو مي شوند در صورتي كه مقدار موجود كربوهيدرات هاي قابل تخمير كافي باشد، اسيد لاكتيك كافي براي حفظ و تثبيت توده توليد مي شود به طوري كه تخمير متوقف مي‌گردد اگر مواد سيلو شده به هم زده نشود براي مدت نا محدودي نگهداري خواهد شد. روشهاي تناوب يا نوبتي كه اساساً در اروپا مورد استفاده قرار مي گيرند احتياج به افزودن اسيدهاي قوي دارند كه PH را كاهش داده و مانع تخمير مي شوند و يا نيازمند استفاده از فرم اكدئيد تنها يا توأم با اسيدهاي آلي نظير اسيد پروپيونيك هستند اين تركيبات اكثر تخميراتي را كه مفيد نيستند مهار مي كند.

مواد سيلو شده خوب يك فراورده خيلي خوش خوراكي است كه به خوبي مود استفاده قرار مي گيرد و مي تواند نتايج عالي در حيوانات پر توليد مثل گاوهاي شيرده توليد كند علاوه بر مزاياي برداشت يا خواص غذائي، تخميري كه معمولاً اتفاق مي‌افتد شديداً نيترات محتوي را در صورت وجود، كاهش مي دهد و مقدار ساير مواد سمي امثال اسيد هيدروسيانيك نيز كاهش مي يابد اما بايد به خاطر داشت كه تخمير به انرژي نيازمند است از اين رو سيلو كردن سبب ضايعاتي مي شود بطوري كه كل مواد مغذي در ماده سيلو شده آماده، كمتر از مواد مغذي است كه به داخل سيلو ريخته مي‌شود اين امر نيز منعكس از داده هاي تجزيه اي معمول مي باشد. اكثر مواد سيلو شده در ايالت متحده امريكا از گياه كامل ذرت (Zea mays) يا از يكي از واريته هاي ذرت خوشه اي، در مناطقي كه بارش براي رشد ذرت ناكافي است تهيه مي گردد گرامينه سيلو شده گرامينه- لگرم سيلو شده و يا لگرم سيلو شده به طور وسيعي مورد استفاده قرار مي گيرند چون تكنولوژي كافي براي توليد مواد سيلو شده بسيار خوبي از اين محصولات، موجود است به همين خاطر مواد سيلو شده خوش خوراك و مغذي مي تواند از انواع زيادي از مواد گياهي از جمله علفهاي هرز و مواد گياهي كم رطوبت توليد گردد بعضي از مشخصات غذائي عمده محصولات سيلويي در بخشهاي بعدي بحث خواهند شد.

 

     

لینک دانلود

مقاله تاثیر الگوهای تدریس بر یادگیری دانش آموزان

مقاله تاثیر الگوهای تدریس بر یادگیری دانش آموزان

موضوع : مقاله تاثیر الگوهای تدریس بر یادگیری دانش آموزان

توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد

مقدمه
دنياي امروز دنيايي است با ابعاد و ويژگيهاي مختلف و گوناگون كه ماهيت اين ابعاد نحوه زندگي را در جوامع و كشورهاي مختلف روشن مي‌نمايد. براي زيستن در اين جهان پارامترها و فاتورهاي بسياري وجود دارد كه در صورت آگاهي از روش صحيح برخورد با اين عوامل و استفاده از اين روشها مي‌توان به بهترين نحو زيست به جرأت مي‌توان يكي از مهمترين مواردي كه از ابتداي خلقت تاكنون بشر يا آن برخورد داشته و سعي در بهبود آن همواره در نظرش بوده را آموزش و پرورش يا تعليم و تربيت دانست. با مراجعه به قرآن كريم درمي‌يابيم كه حتي قبل از اينكه انسان پاي به عالم خاكي بگذارد نيز در حال آموزش بوده است. «خداوند به آدم (ع) علم اسرار آفرينش را آموخت تا از اسرار معنوي و مادي جهان آگاهي يابد.»   اين آيه مؤيد چند نكته اساس و مهم مي‌باشد كه به اين شرح مي‌باشد.
الف ) اهميت آموزش و پرورش در زندگي.
ب ) اينكه اولين آموزگار انسان خداوند متعال مي‌باشد.
ج) اينكه اولين دانش‌آموز حضرت آدم بوده است.
بايد اين مسئله را دانست كه براي دستيابي به آموزش بهتر و مفيدتر نياز به آگاهي و استفاده از مواردي مي‌باشد كه مهمترين آن‌ها شيوه تدريس معلم در كلاس درس مي‌باشد. با نگاهي به گذشته متوجه مي‌شويم كه در هر عصر و دوره‌اي با توجه به تعداد شاگردان ، موضوع درس و شخص مدرس شيوه‌ها متفاوت بود و با گذشت زمان و نحوه تحقيقات مختلف بر تنوع و تعداد اين شيوه‌ها افزوده شده است. و بايستي اذعات داشت كه هدف از پيدايش و استفاده از اين شيوه‌ها يادگيري و فهم هر چه بيشتر مطالب و موضوعات درسي و در نهايت رشد همه جانبه دانش‌آموز مي‌باشد، بديهي است كه هر آموزگاري در كلاس درس از روش يا روشهايي استفاده مي‌نمايد كه اين روشها با توجه به عواملي از قبيل ماهيت و محتواي درس ، سن و سال دانش‌آموز ، علاقمندي وي به مطلب آموزشي و … مي‌تواند در رشد همه جانبه فراگيران مفيد و يا بي‌بهره واقع شوند پس در تعيين و استفاده از اين روشها هم بايستي دقت و اهتمام لازم را بعمل آورده، و اينكه كداميك از روشها مفيدـر مي‌باشد را تشخيص دهد.
امروزه در شناساندن روشهاي مناسب آموزش و پرورش تحقيقات فراواني صورت گرفته است. دفتر بين‌المللي تعليم و تربيت وابسته به يونسكو تعداد بيش از 300 روش تدريس شناخته شده را ذكر مي‌نمايد.
زمينه
امروزه در اكثر كشورهاي جهان آموزش از جايگاه خاصي برخوردار است و همه كشورهاي كم و بيش در صدد اجراي هر چه بيشتر، بهتر و مفيدتر آن مي‌باشند. بايد اين نكته را متذكر شد كه در حال حاضر بسياري از كشوهاي دنيا از روشهاي آموزشي سنتي بهره مي‌گيرند و پايبند اين نوع آموزش مي‌باشند. اما لازم به ذكر است كه شيوه‌هاي آموزش سنتي داراي نارساييهايي به شرح ذيل مي‌باشند:
1-    روشهاي آموزش سنتي دانش‌آموز را منفعل و وابسته بار مي‌آورد . او سرگذشت علم را مي‌خواند، نه خود علم را.
2-    روشهاي آموزش سنتي منكر فراهم كردن فرصتهاي كافي براي درگير شدن با داده‌ها، نظريه‌پردازي ، امتحان فرضيه‌ها و كاربرد روش علمي در عمل است.
3-    در آموزش سنتي ، معلم در صدد است تا مفاهيم و مطالب آموختني را به فراگير، به روش كلامي يا نشان دادن و ارائه يك مطلب خواندني واضح و سرراست ، منتقل كند.
اما آموزش پيشرو و مواد آموزشي پيشرفته كه در كشورهاي توسعه يافته و در حال گسترش هستند به روشهاي انديشيدن و راه و رسم يادگيري خيلي بيش از مطالب آموختني توجه مي‌كنند.
مهارت در طبقه‌بندي يافته‌ها، داده‌پردازي، نظريه‌پردازي و جستجوي راهي براي آزمودن و بازبيني نظريه‌هاي ارائه شده ، حتي اگر همراه با فعاليت مستقيم آزمايشگاهي نباشد، از اهميت فراواني برخوردار است. هدف از اينگونه فرايندهاي شناختي ، تنها اين نيست كه آگاهيهاي درست را براي مصرف فراگيران بوجود آورند، بلكه هدف پرورش افرادي كاوشگر، تحليل‌گر و نوآور است.
عوامل مؤثر در آموزش را مي‌توان به ترتيب زير نام برد :
الف : شاگرد
يكي از نكات مهم آموزشي، شناخت توانايي‌هاي فكري و ذهني شاگردان است. در اين مورد تلاش مي‌شود تا جايي كه امكان دارد قدرت فكري و ميزان معلومات يكايك آنان شناخته شود تا بتوان در حل مشكلات و مسائل آموزشي به گونه‌اي مؤثر اقدام كرد. لازمة چنين شناختي آن است كه :
 اولاً احاطة كامل به مطالب و برنامه‌هاي آموزشي وجود داشته باشد.
ثانياً مشكلات و مسائل آموزشي نيز از ديدگاه ايشان بررسي شود. در اين باره توجه به موارد زيرين ضروري است.
–    همه آنها (به استثناي شماره محدودي) از لحاظ جسمي، فكري، و احساسي بالغ هستند.
–    بسياري از آنها در يادگيري مطالب، هدف دارند و چنانچه برانگيخته شوند، اشتياق زيادي براي آموختن موضوعات تازه از خود نشان خواهند داد.
–    علاقه خاصي در استفاده از آموخته‌هاي خويش در عمل دارند. به عبارت ديگر ، هر آموزشي را از دو جنبه ارزيابي مي‌كنند :
1-    ار لحاظ اطلاعات و دانشي كه به آن‌ها عرضه مي‌شود.
2-    از لحاظ منافعي كه ممكن است در كار آينده ايشان داشته باشد. به همين سبب است كه در بسياري از مواقع كنجكاوند تا بدانند كه تكاليف خود را «چگونه» و «چرا» بايستي انجام دهند.
در شناخت استاد باسواد و مسلط از همگان صلاحيت بيشتري دارند و به يك چنين معلمي احترام مي‌گذارند. همچنين است در شناسايي كساني كه از چنين امتيازاتي برخوردار نيستند.
با توجه به اينكه «انسانها به لحاظ روان‌شناختي با يكديگر متفاوت‌اند» بي‌ترديد شاگردان نيز از لحاظ توانايي‌هاي جسمي ، عاطفي ، استعداد ، هوش ، ثبات رواني ، علاقه به تحصيل ، معلومات عمومي ، تجربيات و …. با همديگر فرق دارند. لذا وظيفه يك معلم موفق و دلسوز است كه چنين تفاوت‌هايي را بشناسد و از آنها در آموزش به نحوي مطلوب استفاده كند. در ضمن فراموش نكنيم كه با شيوه‌هاي صحيح تدريس ، اكثريت دانش‌آموزان توانايي آموختن مطالب آموزشي را خواهند داشت.
فهرست مطالب
مقدمه
زمينه
عوامل مؤثر در آموزش
الف : شاگرد
توصيه‌هايي در شيوه‌هاي تدريس
ب : استــاد
1- ويژگي‌هاي استاد:
2- بهسازي شيوه تدريس
عوامل مؤثر در بهسازي شيوه‌هاي تدريس
ارتباط تدريس و يادگيري
عوامل مؤثر در كيفيت درس
ارزشيابي كيفيت تدريس
مهارتهاي ارائه درس
– جمع‌بندي (اختتام):
عوامل مؤثر در پيشرفت تحصيلي  :
«نمودار عوامل مؤثر در تدريس از نظر پروفسور شولمن Sulman»
نتيجه‌گيري
منابع و مآخذ

لینک دانلود

پروپوزال تاثير بازاريابی رابطه مند بر افزايش وفاداری مشتريان(مطالعه موردی: شعب بانک ملی شهرستان رشت

پروپوزال  تاثير بازاريابی رابطه مند بر افزايش وفاداری مشتريان(مطالعه موردی: شعب بانک ملی شهرستان رشت

 تاثير بازاريابی رابطه مند بر افزايش وفاداری مشتريان(مطالعه موردی: شعب بانک ملی شهرستان رشت)
دارای 35 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.


عنوان پروپوزال: تاثير بازاريابی رابطه مند بر افزايش وفاداری مشتريان(مطالعه موردی: شعب بانک ملی شهرستان رشت)

تعداد صفحه: 35صفحه
فونت: B ZAR
فاصله سطرها: 1.15
منابع فارسی و لاتین: دارد
پرسشنامه و ضمائم: دارد
بندهای پروپوزال: عنوان، مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف پژوهش (هدف اصلی، اهداف جزئی)، فرضیه های پژوهش، تعریف مفاهیم پژوهش (تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی)، روش تحقیق، طرح پژوهش، ابزار اندازه گیری، روش تجزيه و تحليل داده ها و…

پروپوزال مدیریت بازاریابی
تاثير بازاريابی رابطه مند بر افزايش وفاداری مشتريان(مطالعه موردی: شعب بانک ملی شهرستان رشت)

مقدمه
جهانی شدن، مستلزم آگاهی است و آگاهی جز از طریق مطالعه و پژوهش مستمر حاصل نمی گردد. با یک برنامه ریزی درست و موشکافانه به این نتیجه دست خواهیم یافت که یکی از اساسی ترین مقولاتی که نیازمند پژوهش است، مقوله بانک و خدمات بانکداری است که نتایج آن وفاداری و عدم وفاداری مشتریان بانکی را به همراه دارد. مساله بانکداری به عنوان بازوی مالی دولت در تجهیز منابع، زمینه های مساعدتری را جهت توسعه اقتصادی فراهم می آورند. همچنین وجود رقابت در بین موسسات و بنگاهها برای کسب سهم بیشتر از بازار و تلاش مشتریان برای رسیدن به رضایتمندی بیشتر موجب شده است که هم بنگاهها به دنبال کسب موقعیت ممتاز در بازار باشند و هم مشتریان در پی یافتن سرنخ هایی برای رسیدن به بهترین تامین کنندگان.
در جهان امروز ، تغييرات به سرعت در بخش خدمات رخ می دهد. اين تغييرات هم بر ساختار صنعت و هم بر ماهيت رقابتی ان تاثير می گذارد. امروزه برای دستيابی به موفقيت در يک بازار تکنولوژی محور، پيچيده و رقابتی محققين به يافتن موارد کليدی برای وفادار ساختن مشتريان مشتاق شده اند. يکی از موارد کليدی، نفوذ در روابط مشتری با سازمان برای دستيابی به اطلاعات مزيتی در مورد مشتريان است که بدين وسيله درک بهتری از نيازهای آنان حاصل می شود و نتيجه آن ارائه خدمات مطلوب به مشتريان است. عصر کنونی دوره تحولات شتابنده و غير قابل پيش بينی است. بنابراين پايبند بودن به استراتژی های امروز خطرناک است. در اغلب موارد مشتريان وفادار برای موفقيّت کسب و کار حياتی می باشند چراکه جذب مشتريان جديد گران تر از حفظ مشتريان موجود بوده و در اکثر تحقيقات صورت گرفته به وسيله بسياری از نويسندگان، پيشنهاد شده است که از مشتريان وفادار به عنوان يک دارايی رقابتی استفاده شود و يکی از راه های تقويت اين امر از طريق ايجاد يک رابطه همکاری صميمانه، مناسب و قوی بين فروشندگان و خريداران می باشد. (حيدرزاده،1385،29)
. . .

 

       

لینک دانلود

تاثیر مدیریت سیستمهای اطلاعاتی بر شایستگی های محوری در شرکتهای بیمه تهران

تاثیر مدیریت سیستمهای اطلاعاتی بر شایستگی های محوری در شرکتهای بیمه تهران

تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر مدیریت سیستمهای اطلاعاتی بر شایستگی های محوری در شرکتهای بیمه تهران  از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 116صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

لینک دانلود

مختصری بر انواع منابع انرزی تجدید پذیر

مختصری بر انواع منابع انرزی تجدید پذیر

       مختصری بر انواع منابع انرزی تجدید پذیر

 

 

 

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:    4  

 

 

 

منابع انرژی تجدید پذیر

عقیده غالب این است که در دراز مدت (فراتر از آینده) ، انواع انرژی خورشیدی ، پتانسیل فنی لازم برای برآوردن قسمتهای اعظم احتیاجات انرژی جهان را دارد. اما سهم انرژی خورشیدی و دیگر انواع تجدید پذیر ، در کوتاه مدت بسیار کم خواهد بود. انواع انرژی تجدید پذیر عبارتند از: انرژی خورشیدی ، انرژی باد ، انرژی زمین گرمایی ، انرژی بیوماس نوین ، اقیانوسها و پتانسیل آبی کوچک. این منابع انرژی تجدید پذیر ، بایستی در طی عمر اقتصادی سیستمهای فعلی انرژی معمول گردند.

با اینحال ، برای تست موفقیت در تولید ، دسترس پذیری بیشتر به منابع انرژی تجدید پذیر ضرورت دارد. به دلیل شرشت تناوبی و غیردائمی این منابع انرژی (خصوصا خورشیدی و بادی) باید سیستمهای ذخیره کننده برق گسترش یابد و پتانسیل بیشتری از انژیهای تجدید پذیر بدست آید. 

 

 

لینک دانلود

بررسي شنا و تاريخچه و انواع و فوايد آن و مروري بر تمرينهاي آموزشي شنا

بررسي شنا و تاريخچه و انواع و فوايد آن و مروري بر تمرينهاي آموزشي شنا

 

تاريخچه  شنا

شواهد باستان شناسي نشان مي دهند كه قدمت شنا و شنا كردن به 2500 سال قبل از ميلاد در تمدن مصر و بعد از آن در تمدن هاي آشور و يونان و روم باستان باز مي گردد. آنچه از گذشته  آموزش شنا مي دانيم بر اساس يافته هايي است كه از « حروف تصويري » هيروگليف مصريان به دست آورده ايم. يوناني هاي باستان و رومي ها شنا را جزو برنامه هاي مهم آموزش نظامي خود قرار داده بودند ، و مانند الفبا يكي از مواد درسي در آموزش مردان بوده است. شنا در شرق به قرن اول قبل از ميلاد باز مي گردد. ژاپن جايي است كه شواهد و مداركي از مسابقات شنا در آن وجود دارد. در قرن هفدهم به دستور رسمي حكومتي شنا به صورت اجباري در مدارس تدريس مي شد.

مسابقات سازمان يافته شنا در قرن 19 ميلادي قبل از ورود ژاپن به دنياي غرب شكل گرفت. از قرار معلوم مردم ساحل نشين اقيانوس آرام، به كودكان هنگامي كه به راه مي افتادند يا حتي پيش تر شنا مي آموختند. نشانه هايي از مسابقات گاه و بي گاه ميان مردم يونان باستان وجود دارد و همچنين يكي از بوكسورهاي معروف يونان شنا را به عنوان تمرين در برنامه ورزشي خود گنجانيده بود. رومي ها اولين استخرهاي شنا را بنا كردند و گفته مي شود كه در قرن اول پيش از ميلاد « گي يس مي سي ينس » Gaiusmaecenas اولين استخر آب گرم را ساخت.

 

تاريخچه ي ورزش شنا در ايران

ورزش شنا البته به صورت مدرن آن، در ايران داراي قدمت زيادي نيست و در طي ساليان فعاليت اين رشته ورزشي شناگران ايران به افتخار چنداني در عرصه مسابقات آسيايي و جهاني دست نيافته اند. در گذشته مکان هايي شبيه استخر سرپوشيده در حمام ها مي ساختند به نام چاله حوض. طول اين چاله حوض ها که حداکثر از 10 متر تجاوز نمي کرد، براي شنا کردن و آب بازي بود. در اطراف چاله حوض ها، سکوهايي به ارتفاع 2 تا 3 متر وجود داشت که از بالاي آن به درون آب مي پريدند و عملياتي مانند پشتک و وارو انجام مي دادند.

روشنايي چاله حوض ها از سوراخ کوچکي که در سقف بود، تأمين مي شد.در اين گونه آبگيرهاي غيربهداشتي، هيچ گونه مقرراتي وجود نداشت و هر کس مي توانست قبل از استحمام يا پس از آن وارد چاله حوض شود و به آب بازي و شنا بپردازد. تا سال 1314 که در باغ فردوس شميران و منظريه استخر احداث گرديد جز در اردوگاه نظامي اقدسيه تهران، استخري وجود نداشت.از سال 1314 و در استخر منظريه تهران ورزش شنا به شکل اصولي تمرين داده مي شد.

اولين استخر شناي 50 متري تهران در سال 1319 در ورزشگاه امجديه (شهيد شيرودي) احداث گرديد. فدراسيون شنا در سال 1335 تأسيس شد و نصرت اله شاهمير به عنوان اولين رئيس فدراسيون منصوب گرديد.

در طي ساليان حضور ايران در رقابت هاي مختلف تنها مقام هاي شاخص بدست آمده توسط ورزشکاران ايران در شنا، شيرجه و واترپلو، مدال برنز تقي عسگري در مسابقه هاي شيرجه بازي هاي آسيايي و مدال طلاي تيم واترپلو ايران در بازي هاي آسيايي 1974 تهران است.

 

          فوايد شنا

     شنا ورزشي است كه براي قلب بسيار سودمند بوده و اگر در حين انجام آن شدت حركات زياد باشد كاملاً مي توان آن را به دويدن در يك سطح مقايسه كرد. از آنجا كه در اين حركات هم قسمت هاي بالا تنه و هم قسمت هاي پاييني بدن در آب حركت مي كند، مي توان گفت كه ماهيچه ها و عضلات حتي بيشتر از دويدن فعال هستند و بنابراين كالري بيشتري خواهد سوخت.

     از سوي ديگري شنا قدرت بدني را افزايش خواهد داد. ممكن است پس از اولين روز شنا در گردن و بعضي از عضلات بدني فرد، احساس كوفتگي ايجاد شود اين مسئله به دليل آنست كه تا به حال چنين فشاري به عضلات وارد نشده است. به همين دليل تكرار چندين دوره شنا، باعث قوي تر شدن شانه ها و همينطور ماهيچه هاي پشت مي شود.

 

 

لینک دانلود

مروری بر تعزیه داری و شبیه خوانی و پیشینه آن در برخی استانها و شهرها

مروری بر تعزیه داری و شبیه خوانی و پیشینه آن در برخی استانها و شهرها

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:   23  

 

 

 

در گذشته طی دو ماه محرم و صفر ، 60 مجلس تعزیه اجرا می شده است ولی در سالهای اخیز صرفاً در ده روز اول محرم تعزیه می خوانند و در دیگر مواقع سال ، به طور متفرقه چندمجلس تعزیه برگزار می شود.

مرحوم میرزا اسماعیل هنر جندقی در عصر قاجاریه اشعار تعزیه حضرت ابوالفضل (ع) و شبیه فرنگی را سرود و در تنظیم دیگر مجالس تعزیه کوشید. مراسم تعزیه خوانی بانی دارد و بانیان تعزیه هم مخارج تعزیه خوانان را می پردازند و هم از آنان پذیرایی می کنند. از شب هفتم تا دهم محرم در خور و توابع آن تعزیه های حضرت مسلم بن عقیل (ع) حضرت علی اکبر (ع) و حضرت عباس (ع) برگزار می شود.در روز عاشورا تعزیه حضرت امام حسین را می خوانند. تعزیه طفلان زینب (س) ، عابس و حبیب بن مظاهر در خلال این تعزیه انجام می گیرد. عده ای از نیکوکاران محلی با وقف آب و املاک خود در زمان حیات و پس از مرگ ، مجالس شبیه خوانی را تداوم بخشیده اند.

 

نظر مراجع قديم و روش برخورد آنان با تعزيه چيست؟از ديدگاه اسلام، عزاداري و سوگواري اهل بيت(ع) مي تواند در قالب ها، فرم ها و ابزاري که در ميان ملل و اقوام مختلف مرسوم بوده، محقق شود و به شيوه هاي گوناگون تجلي يابد.

البته اين تا زماني است که قالب ها به شکل ها، شيوه ها و گونه ها، به اصل پيام و محتوا لطمه وارد نسازد، بلکه به بهترين نحو پيام را در ذهن و جان مخاطب جاي دهد. از اين رو استفاده از شيوه هاي عزاداري که در زمان صدر اسلام رايج نبوده (مانند زنجيرزني، سينه زني، تعزيه و…) نه تنها از نظر شرعي اشکال ندارد، بلکه مددکار اسلام بوده و مي تواند در حد خود، شعارهاي عاشورا و اهل بيت(ع) را به گوش انسان معاصر رسانده و قلب او را به سمت باور بدان ها سوق دهد.

البته بايد به اين نکته مهم نيز توجه کرد که عزاداري مشروع و مجاز داراي حدود و چارچوب هاي خاصي است که به وسيله شرع و عقلاء تعيين مي گردد. اگر عزاداري در شيوه هايي اجرا شود که شور را بر شعور غالب سازد و به نوعي موجب انحراف از فلسفه عزاداري گردد خارج از حدود عزاداري مشروع، مقبول، موجه و معقول است.

اگر قالب هاي عزاداري به گونه اي باشد که عقلاي جامعه، آن را تقبيح کرده، آن را موجب وهن مذهب و آموزه هاي اصلي عاشورا مي دانند، قطعا حد غيرمجاز عزاداري خواهد بود (فلسفه عزاداري، محمد رضا کاشفي، مرکز فرهنگي نهاد، چاپ اول، 1381، ص 21).

شکل و صورت عزاداري بايد به گونه اي باشد که بتواند هسته و محتواي اصلي پيام عاشورا را به مردم ابلاغ کند و باور انسان ها را نسبت به آنها تقويت نمايد ولي اگر اين ظاهر به صورتي درآيد که نه تنها باطن و مغز را نشان ندهد بلکه باعث گردد اصل مسأله و موضوع خدشه دار شود، شکل و صورت مناسبي نخواهد بود.

در هر صورت تعزيه همچون ديگر سنت هاي مذهبي بايد به هنگام اجراي آن موازين شرعي رعايت گردد و ارزش هاي معنوي آن پايمال نشود و چون سنتي ديني است بايد مروج و مبلغ فضايل، مکارم و خصال نيکو باشد، مردم را دين شناس نمايد و روح معنويت را در آنان تقويت کند، پس تعزيه در صورتي موجب خشنودي خدا و اولياي الهي است که در حدود بندگي پروردگار بوده و مشتمل بر دروغ، حرام و امور وهن انگيز نباشد.

 

 

لینک دانلود