مقايسه فراواني ازدواج خويشاوندي در والدين دانش آموزان داراي نارسايي بينايي مقطع ابتدايي و دب

مقايسه فراواني ازدواج خويشاوندي در والدين دانش آموزان داراي نارسايي بينايي مقطع ابتدايي و دب

        مقايسه فراواني ازدواج خويشاوندي در والدين دانش آموزان داراي نارسايي بينايي مقطع ابتدايي و دبيرستان شهرتهران

 

 

فرمت فایل:  word

تعداد صفحات:     75  

 

 

 

چكيده:

پژوهش حاضر به مقايسه فراواني ازدواج خويشاوندي در والدين دانش آموزان داراي نارسايي بينايي مقطع ابتدايي و دبيرستان شهرتهران مي‌پردازد. جامعه آماري شامل والدين كليه دانش‌آموزان داراي نارسايي بينايي مقاطع ابتدايي و دبيرستاني مدارس استثنايي شهر تهران در سال تحصيلي 87     1386 است با استفاده از روش نمونه‌گيري تصادفي ساده گروه نمونه شامل والدين 59دانش آموز داراي نارسايي بينايي انتخاب گرديد. ابزار پژوهشي نيز، پرسشنامة محقق ساختي است كه يكي از والدين پرسشنامه مورد نظر را تكميل نموده است.

نتايج پژوهش حاصل حاكي از آن است كه ازدواج‌هاي خويشاوندي (همخون) در مقايسه با ازدواج‌هاي عادي در والدين دانش‌آموزان داراي نارسايي بينايي از فراواني بيشتري برخوردار است و در زمينه نوع نسبت و در مقايسه فراواني خويشاوندي پسر عموي       دختر عمو (5/15%) بالاترين فراواني و پسردايي – دخترعمه(6/5) كمترين فراواني را داشتند. ازدواج خويشاوندي در والدين دانش آموزان داراي نارسايي بينايي مقطع ابتدايي در مقايسه با مقطع دبيرستان كاهش داشته است كه نشانگر تأثير اقدامات پيشگيرانه مسوؤلان ذيربط است.

 

 

 

مقدمه

شرایط خلقت در تمامی جهان و برای تمامی کودکان يكسان است. همه ی افراد بشر به یک نحو پا به این دنیای خاکی می‌گذراند و نطفه آنان نیز به یک طریق بسته می‌شود. ولی حتی دو کودک را در این جهان پهناور نمی‌توان یافت که از نظر خصوصیات جسمانی و روانی کاملاً يكسان باشند. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که در میان مخلوقات خداوند عده ای با دیگران از نظر جسمی و روحی تفاوت‌هایی دارند، علاوه بر برخی تفاوت‌های ظاهری چون قد، رنگ مو، رنگ چشم، عده ای دیگر از ابنای بشر تفاوت‌های دیگری نیز با همنوعان خود دارند، مثلاً عده ای از نظر دید با دیگری متفاوت اند و یا از نظر شنوایی چون دیگران نیستند و گروهی از نظر هوش و استعداد فراگیری قدرت دیگران را ندارند و یا بالعکس از دیگران برترند. به طوری کلی این کودکان را کودکان استثنایی می‌نامند (پاکزاد، 1376).

درصد چشمگیری از کودکان بر اثر عوامل گوناگونی (چون: عوامل ارثی، عوامل دوره بارداری، اشكالات هنگام تولد و یا بروز بیماری‌ها و حوادث در سال‌های طفولیت) دچار نقیصه‌هایی از نظر ذهنی و جسمی (نابینایی و ناشنوایی و…) می‌گردند.

نقص بینایی بیش از هر معلولیت دیگر ناتوانی به بار می‌آورد. دلیل ترس ما از نابینایی آن است که نابینایی نمایان تر از سایر معلولیت‌هاست. دلیل دیگر نقش مهمی است که چشم‌ها در ايجاد روابط اجتماعی ایفا می‌کند. فرد نابینا در ایجاد ارتباط با دنیای اطراف خود دچار مشكل می‌شود. در شناخت بسیاری از مفاهیم و مطالب مانند رنگ‌ها و… دچار مشكل می‌گردد و میان خود و دیگران فاصله ای را احساس می‌کند که دلیل آن نقص بینایی است (محقق، 1387).

يكي از عوامل ایجاد معلولیت بینایی عوامل ارثی است که از طریق مکانیسم‌های وراثتی از نسل‌های قبل به فرد منتقل می‌گردد.

در واقع وجود ژن‌ها است که باعث تفاوت‌های گوناگون و ویژگی‌های غیر اکتسابی افراد می‌گردد. اگر ژن بیماری زایی که در روی یک کروموزوم هست در روی کروموزوم‌های جفت آن نیز یافت شود کیفیتی حاصل می‌گردد که به آن هموزیگوت می‌گویند.

عامل همخونی در ایجاد ناهنجاری‌ها تاثیر فراوان دارد زیرا بیماری‌های متعدد که از نسل‌های قبل ظاهر نشده اند، احتمال بیشتری دارند که در اثر پیوند دو همخون ظاهر و بارز شوند. هرقدر نسبت همخونی بیشتر و نزديكتر باشد خطر احتمال بروز خصوصیات منفی و بیمارگونه بیشتر است (افروز، 1381).

زیرا ازدواج خویشاوندی باعث افزایش درصد هموزیگوت شدن و خالص شدن یک ژن معیوب شده، لذا میزان شیوع ناهنجاری ارثی و مادرزادی در فرزندان اینگونه زوجین بيشتر از زوجین غیر خویشاوند خواهد بود (نقل از غیاثی، 1375).

بیان مساله

خویشاوندی عبارت است از مجموعه ای از پیوندهایی که به دلیل قرابت نسبی، سببی یا رضاعی بین عده ای از افراد وجود دارد. لذا خویشاوندی دارای انواع نسبی، سببی و رضاعی است (نقل از غیاثی، 1375).

اصولاً خویشاوندی از نظر علم ژنتیک به افرادی گفته می‌شود که دارای اجداد مشترک و بالطبع ژن‌های مشترک باشند، والدین و فرزندان یا خواهران و برادران را در اصطلاح خویشاوندان درجه اول می‌نامند.

نسبت خویشاوندی این افراد برابر   است (50 درصد ژن مشترک). عموها، عمه‌ها، خاله‌ها، دایی‌ها را با توجه به برادرزاده‌ها، خواهرزاده‌ها و امثال آن‌ها خویشاوندان درجه دوم گویند. درجه خویشاوندی آن‌ها   می‌باشد. پسرعمو، دختر عمه و پسرخاله و دخترخاله و امصال آن‌ها را خویشاوندان درجه سوم می‌نامند، درجه خویشاوندی این قبیل اشخاصل نسبت به یکدیگر برابر   می‌باشد. (نقل از پلاسی زاده، 1376).

 

 

لینک دانلود

بررسي ملاکهاي انتخاب دوست در بين دانش آموزان پايه اول پسر در مقطع متوسطه

بررسي ملاکهاي انتخاب دوست در بين دانش آموزان پايه اول پسر در مقطع متوسطه

مقدمه :
يكي از سخنان حكيمانه و جامعه شناسانه اين است كه « انسان با الطبع اجتماعي است.» و اين بدان معني است كه انسان بر نهاد پيوستن به همنوعان خود آفريده شده است.  و اين غريزه اي است كه انسان در بطن خود دارد.
زيرا انسان به تنهايي قادر به گذشتن از مراحل زندگي در دنيايي كه آكنده از ناروائيها و مالامال از دشواريها و مقرون به خطاهاست، نيست. و از اين رو انسانها ناگريزند به ياري جستن و همكاري كردن براي رسيدن به ا جتماعي كه در آن بتوان آنچه را فرد از انجام آن ناتوان است انجام داد. هر قدر صفوف بشر به هم پيوسته شود و اختلاط و تعاون بينشان افزوده گردد، در ميدان زندگي و مدارج ترقي پيشرفت خواهند كرد. از اين رو، اسلام كه ديني پيشرو و جاودانه است، اجتماع بشري را دعوت مي كند كه با زو به بازوي هم كار كنند به هم مهرورزند پس صدايي آسماني فرياد مي زند:
« اي مردم» ما همه شما را نخست از مرد و زني آفريديم، و آنگاه شعبه هاي بسيار و فرق مختلف گردانيديم تا يكديگر را بشناسيد و به دين خدا چنگ زنيد و پرا كنده نشويد. اين است دعوت اسلام از تمامي مردم. و چون افراد انساني همه در معرض سختيهاي هلاكت آور و بدبختيهاي دردناك و مشكلات طاقت فرسا قرار دارند. كه به تنهايي بر مقابلة با آنها توانا نيستند، ناگزيرند كه براي خود مرزي يا افرادي از نوع خود ذخيره كنند كه بين خود و آنها رابطه اي مطمئن و يك پيوستگي پايدار و دوستي و محبتي خاص برقرار گردد. تا بين اين افراد احساس برادري صادقانه و درك دوستي خالصانه حاصل شود. كه هر كدام  در سختيها ياري گر ديگري باشند در كمك رساني و همكاري و بر آوردن نيازها و نجات دادن از سختيها و بيرون آوردن از گرداب، و اين رابطة مقدس است كه هر يك  را به ديگري مي پيوندد. و دلها و خواستها را به هم نزديك مي كند كه « دوستي» ناميده مي شود.

فهرست:
فصل اول
بيان مسئله     
بيان هدف    
ضرورت اجراي طرح     
سوالات تحقيق    
بيان فرضيه     
تعاريف عملياتي    
فصل دوم تاريخچه تحقيق و مطالعة منابع مربوط به موضوع
نوجواني    
تاثير معاشران    
دوست يابي    
طرد شدن و پذيرفته شدن از سوي همسالان    
تحقيقات انجام شده     
فصل سوم روش اجراي تحقيق
جامعه     
نمونه و روش نمونه گيري    
روش جمع آوري اطلاعات    
ابزار تحقيق    
روش آماري بكار رفته     
فصل چهارم: تجزيه و تحليل
تجزيه و تحليل داده ها ( اطلاعات)     
توصيف اطلاعات رابطه با فرضيه  ها     
فصل پنجم
سوالات و داده‌‌ها     
تفسيرنتايج ( بحث و خلاصه)     
بيان مسئله     
نتيجه گيري كلي    
نمودار    
كاربرد و منابع     
فهرست منابع    
پرسشنامه     

           

لینک دانلود

گزارش تخصصی منظم کردن و شاد سازی زنگ تفریح برای دانش آموزان با روش های مناسب

گزارش تخصصی منظم کردن و شاد سازی زنگ تفریح برای دانش آموزان با روش های مناسب

موضوع : گزارش تخصصی منظم کردن و شاد سازی زنگ تفریح برای دانش آموزان با روش های مناسب

توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد

چكيده :
    اگر قرار است زندگی کردن را  در مدرسه یاد بدهیم ، می توانیم همه ی زندگی را در مدرسه شبیه سازی کنیم . خلق هر نوع شبیه سازی در زندگی مدرسه ای ، همان زنگی واقعی است. زندگی کردن در مدرسه خود زندگی است. عین زندگی است. وقتی به بچه ها یاد می دهیم چه رفتارهای دلپسندی با یکدیگر داشته باشند ، به آن ها یاد داده ایم که زندگی کردن چقدر شیرین است. (علی رئوف .۱۳۸۵.ص۶)
زنگ تفریح ، جزیی از زندگی و برنامه ی روزمره ی هر مدرسه ، و براساس نظر اکثر دانش آموزان ، بهترین زمان مدرسه است. در این فرصت کوتاه و پرهیجان ، دانشآموزان از محیط جدی و خشک کلاس با سر و صدای فراوان ، داخل حیاط می شوند . برخی با توپ بازی ، کشتی ، دویدن یا انجام فعالیت های پرهیجان دیگر ، انرژی های جسمانی خود را تخلیه می کنند . برخی دیگر دست در دست هم یا در کنار هم راه می روند تا داستان های تمام نشدنی خود را برای یک دیگر نقل کنند. بعضی نظاره گر خاموش بازی های سایرین هستند و گروهی دیگر خشم و عقده های درونی خود را با درگیری جسمانی یا خشونت کلامی بر سر همسالان یا دانش آموزان ضعیف تر خالی می کنند. زنگ تفریح ، هم فرصتی برای استراحت و رفع خستگی کودکان و نوجوانان است و هم مهم ترین وسیله ی اجتماعی شدن آنان به شمار می رود و تجربیاتی کع دانش آموزان در زنگ تفریح بدست می آورند ، می تواند در تگرش آنان نسبت به خود ، مدرسه و تحصیل اثر بگذارد . در کشور ما ، مدیر مدرسه ، نقش چندانی در مدیریت زنگ تفریح بر عهده ندارد. در عوض نقش ناظم یا معاون مدرسه در این زمینه کاملا برجسته است. بعضی از ناظم ها گاه خط کش یا وسیله ی تهدید کننده ی دیگری نیز برای ترساندن و احیانا تنبیه متخلفین به همراه دارند و در حالی که میان دانش آموزان پرسه می زنند مترصدند تا دانش آموزان پرخاشگر ، بی انضباط و متخلف را به سزای اعمال  خود برسانند. اینجانب ….. معاون آموزشی آموزشگاه…………در پژوهش تصمیم گرفته ام زنگ تفریح را برای فرگیران شاد و مفرح؛ همراه بازی و سرگرمی ایجاد نمایم. امید است اقدام پژوهی فوق مورد قبول همگان واقع شود.
 مقدمه (بیان و طرح موضوع )
زنگ تفريح هم فرصتي براي استراحت ورفع خستگي کودکان ونوجوانان وهم مهمترين وسيله اجتماعي شدن آنان به شمارمي رودوتجربياتي که دانش آموزان درزنگ تفريح به دست مي آورند مي تواند در نگرش آنان نسبت به خود مدرسه وتحصيل اثربگذارد.بنابرين زنگ تفريح فرصتي است تا دانش آموزان گروه هاي سني مختلف ضمن بازي گروهي باهم دوست شوند و به قول بلاچفورد : شبکه هاي مهم اجتماعي را درمدرسه ايجاد کنند . درکشورمامديرمدرسه نقش چنداني درمديريت زنگ تفريح برعهده ندارددرعوض نقش ناظم يامعاون مدرسه دراين زمينه کاملاً برجسته است .اومعمولاً باوضع مقرراتي که غالباً براي دانش آموزان توجيه نشده است مانند:توپ نياوريد،ندويد،کش بازي نکنيد،روي زمين خط نکشيد و … سعي مي کند ازتصادم ودرگيري دانش آموزان وبروزخشونتهاي اجتماعي آنان به يکديگرجلوگيري کند. بعضي معاونين گاه باخط کش ياوسيله تهديدکننده ديگري نيزبرا ي ترساندن واحياناً بقيه متخلفين به همراه دارند ودرحالي که ميان دانش آموزان قدم مي زنند مترصدند تا دانش آموزان پرخاشگر،بي انضباط ومتخلف رابه سزاي اعمال خودبرسانند. آنان عقيده دارندبااين که بسياري ازدانش آموزان رفتارمعقولي درداخل کلاس ها ازخودنشان مي دهند اما درحياط مدرسه بي انظباط ،خشن وغيرقابل کنترل هستند. اثرات مثبت ومنفي زنگ تفريح درمورداثرات مثبت ومنفي زنگ تفريح وبررسي نظرات مهمترين عوامل ذينفع بعضي ازدانش آموزان ومعلمان، تحقيقاتي درکشور ماصورت گرفته است درحالي که اين بخش اززندگي درمدرسه همانند ساير برنامه هاي آموزشي وپرورشي به خاطراثراتي که مي توانددرزندگي عاطفي واجتماعي دانش آموزان داشته باشدنيازمندتوجه خاصي مي باشد . همان طورکه اشاره شدنمي توان انتظارداشت که رفتاردانش آموز پرخاشگر درحياط مدرسه بدون توجه به شرايط کلاس ،نحوه پذيرش اودرگروه ،رابطه وي باهمسالان وشرايط خانوادگي تشخيص داده شود.بااقدامات تنبيهي وتشويقي رفتارنامناسب ريشه کن گردد.راه حل مشکل مداخله درسطوح مختلف وتوجه به جنبه هاي مختلف زندگي درمدرسه است . علاوه بررهبري قوي ومثبت مديروکادرآموزشي ،جو وروحيه اي درمدرسه بايدباشدکه مشوق اهداف وارزش هاي مشترک بين دانش آموزان ،معلمان واوليا باشد. داشتن انتظار بالا از دانش آموزان ،مشارکت دادن آنان درزندگي وامورمدرسه ،برقراري نظام تشويقي براي کسب موفقيت ،تمرکزبرپيشرفت تحصيلي ورفتاري وايجادمحيط فيزيکي جذاب ازعوامل ديگري است که مي تواند ضامن موفقيت مدرسه درزمينه هاي مختلف به خصوص رفتاري باشد. در پايان نيز بايد به اين مطلب اشاره نمودکه مشابه زنگ تفريح در مدارس ايران بسياري ديگر از جنبه هاي زندگي در مدرسه نيازمند توجه و تجديد نظراست و اين تجديد نظر بايد با همکاري و هم فکري مسئولان آموزش و پرورش ،معلمان وبه خصوص دانش آموزان و اولياء آنان انجام گيرد. با توجه به آن چه که گفته شد و از آن جایی که در مدرسه به کار جمعی و فعالیت گروهی تاکید زیادی می شود و کار جمعی و گروهی تاثیر فراوانی در رشد بهتر دانش آموزان دارد لذا اینجانب به بررسی این موضوع که چگونه زنگ تفریح را برای فرگیران شاد و مفرح؛ همراه بازی و سرگرمی ایجاد نمایم می پردازم امیدوارم که این موضوع و اقدام در جهت ارتقای آن بتواند راهگشای همکاران محترم باشد .
فهرست مطالب
چكيده :    4
مقدمه (بیان و طرح موضوع )    5
بيان مسئله و ارزیابی از وضع موجود    6
اهداف گزارش تخصصی :    6
هدف اصلی :    6
اهداف فرعی :    6
مقایسه با شاخص :    7
جمع آوری اطلاعات    7
جدول تعداد مشاجره ها و درگیری های دانش آموزان پایه دوم در مورخه 30/07/94 تا5/08/94    7
ارائه دو نمونه از درگیری بین دانش آموزان در ساعت تفریح    8
نمونه ی اول :    8
مورد دوم    9
شرح درگیری:    9
پرسشنامه    9
۱- بهبود رفتار در سطح سازمان ، کلاس و فرد که  شامل سه سطح می باشد.    11
الف) بهبود رفتار در سطح سازمان یا مدرسه :    11
ب) بهبود رفتار در سطح کلاس :    11
ج) بهبود رفتار در سطح فرد :    11
۲- بهبود رفتار دانش آموزان از طریق جلب مشارکت آنان در بازسازی حیاط و محوطه ی بازی :    12
-3 بهبود رفتار از طریق بهبود روابط بین دانش آموزان :    12
4 -بهبود رفتار دانش آموزان از طریق آموزش معلمان و بهبود جو مدرسه :    13
پیشینه علمی پژوهش    14
تجزیه و تحلیل یافته ها :    16
ارائه راه حل موقت:    16
اجرای راه حل:    17
۱-جلب مشارکت آنان در بازسازی حیاط و محوطه ی بازی    17
۲-بهبود رفتار دانش آموزان از طریق آموزش معلمان و بهبود جو مدرسه    17
۳- بهبود رفتار از طریق بهبود روابط بین دانش آموزان    18
۴-نظر خواهی از دانش آموزان در جهت ایجاد شرایط مطلوب    18
ارزیابی بعد از اجرای طرح    19
نقاط قوت اجرای طرح :    19
نقاط ضعف :    19
توضیحات بیشتر :    19
● زنگ‌های کوتاه تفریح    19
● زنگ‌های تفریح را چگونه شاد، سازنده و سودمند نماییم؟    20
● اولین گام و تفکر در مورد ساعات تفریح    20
۱) زنگ تفریح اول    21
۲) زنگ تفریح دوم    21
۳) زنگ تفریح سوم    23
● سه زنگ تفریح با چه اهدافی؟    23
●نتیجه گیری :    24
پیشنهادها:    24
منابع:    25

لینک دانلود

مقاله تاثیر الگوهای تدریس بر یادگیری دانش آموزان

مقاله تاثیر الگوهای تدریس بر یادگیری دانش آموزان

موضوع : مقاله تاثیر الگوهای تدریس بر یادگیری دانش آموزان

توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد

مقدمه
دنياي امروز دنيايي است با ابعاد و ويژگيهاي مختلف و گوناگون كه ماهيت اين ابعاد نحوه زندگي را در جوامع و كشورهاي مختلف روشن مي‌نمايد. براي زيستن در اين جهان پارامترها و فاتورهاي بسياري وجود دارد كه در صورت آگاهي از روش صحيح برخورد با اين عوامل و استفاده از اين روشها مي‌توان به بهترين نحو زيست به جرأت مي‌توان يكي از مهمترين مواردي كه از ابتداي خلقت تاكنون بشر يا آن برخورد داشته و سعي در بهبود آن همواره در نظرش بوده را آموزش و پرورش يا تعليم و تربيت دانست. با مراجعه به قرآن كريم درمي‌يابيم كه حتي قبل از اينكه انسان پاي به عالم خاكي بگذارد نيز در حال آموزش بوده است. «خداوند به آدم (ع) علم اسرار آفرينش را آموخت تا از اسرار معنوي و مادي جهان آگاهي يابد.»   اين آيه مؤيد چند نكته اساس و مهم مي‌باشد كه به اين شرح مي‌باشد.
الف ) اهميت آموزش و پرورش در زندگي.
ب ) اينكه اولين آموزگار انسان خداوند متعال مي‌باشد.
ج) اينكه اولين دانش‌آموز حضرت آدم بوده است.
بايد اين مسئله را دانست كه براي دستيابي به آموزش بهتر و مفيدتر نياز به آگاهي و استفاده از مواردي مي‌باشد كه مهمترين آن‌ها شيوه تدريس معلم در كلاس درس مي‌باشد. با نگاهي به گذشته متوجه مي‌شويم كه در هر عصر و دوره‌اي با توجه به تعداد شاگردان ، موضوع درس و شخص مدرس شيوه‌ها متفاوت بود و با گذشت زمان و نحوه تحقيقات مختلف بر تنوع و تعداد اين شيوه‌ها افزوده شده است. و بايستي اذعات داشت كه هدف از پيدايش و استفاده از اين شيوه‌ها يادگيري و فهم هر چه بيشتر مطالب و موضوعات درسي و در نهايت رشد همه جانبه دانش‌آموز مي‌باشد، بديهي است كه هر آموزگاري در كلاس درس از روش يا روشهايي استفاده مي‌نمايد كه اين روشها با توجه به عواملي از قبيل ماهيت و محتواي درس ، سن و سال دانش‌آموز ، علاقمندي وي به مطلب آموزشي و … مي‌تواند در رشد همه جانبه فراگيران مفيد و يا بي‌بهره واقع شوند پس در تعيين و استفاده از اين روشها هم بايستي دقت و اهتمام لازم را بعمل آورده، و اينكه كداميك از روشها مفيدـر مي‌باشد را تشخيص دهد.
امروزه در شناساندن روشهاي مناسب آموزش و پرورش تحقيقات فراواني صورت گرفته است. دفتر بين‌المللي تعليم و تربيت وابسته به يونسكو تعداد بيش از 300 روش تدريس شناخته شده را ذكر مي‌نمايد.
زمينه
امروزه در اكثر كشورهاي جهان آموزش از جايگاه خاصي برخوردار است و همه كشورهاي كم و بيش در صدد اجراي هر چه بيشتر، بهتر و مفيدتر آن مي‌باشند. بايد اين نكته را متذكر شد كه در حال حاضر بسياري از كشوهاي دنيا از روشهاي آموزشي سنتي بهره مي‌گيرند و پايبند اين نوع آموزش مي‌باشند. اما لازم به ذكر است كه شيوه‌هاي آموزش سنتي داراي نارساييهايي به شرح ذيل مي‌باشند:
1-    روشهاي آموزش سنتي دانش‌آموز را منفعل و وابسته بار مي‌آورد . او سرگذشت علم را مي‌خواند، نه خود علم را.
2-    روشهاي آموزش سنتي منكر فراهم كردن فرصتهاي كافي براي درگير شدن با داده‌ها، نظريه‌پردازي ، امتحان فرضيه‌ها و كاربرد روش علمي در عمل است.
3-    در آموزش سنتي ، معلم در صدد است تا مفاهيم و مطالب آموختني را به فراگير، به روش كلامي يا نشان دادن و ارائه يك مطلب خواندني واضح و سرراست ، منتقل كند.
اما آموزش پيشرو و مواد آموزشي پيشرفته كه در كشورهاي توسعه يافته و در حال گسترش هستند به روشهاي انديشيدن و راه و رسم يادگيري خيلي بيش از مطالب آموختني توجه مي‌كنند.
مهارت در طبقه‌بندي يافته‌ها، داده‌پردازي، نظريه‌پردازي و جستجوي راهي براي آزمودن و بازبيني نظريه‌هاي ارائه شده ، حتي اگر همراه با فعاليت مستقيم آزمايشگاهي نباشد، از اهميت فراواني برخوردار است. هدف از اينگونه فرايندهاي شناختي ، تنها اين نيست كه آگاهيهاي درست را براي مصرف فراگيران بوجود آورند، بلكه هدف پرورش افرادي كاوشگر، تحليل‌گر و نوآور است.
عوامل مؤثر در آموزش را مي‌توان به ترتيب زير نام برد :
الف : شاگرد
يكي از نكات مهم آموزشي، شناخت توانايي‌هاي فكري و ذهني شاگردان است. در اين مورد تلاش مي‌شود تا جايي كه امكان دارد قدرت فكري و ميزان معلومات يكايك آنان شناخته شود تا بتوان در حل مشكلات و مسائل آموزشي به گونه‌اي مؤثر اقدام كرد. لازمة چنين شناختي آن است كه :
 اولاً احاطة كامل به مطالب و برنامه‌هاي آموزشي وجود داشته باشد.
ثانياً مشكلات و مسائل آموزشي نيز از ديدگاه ايشان بررسي شود. در اين باره توجه به موارد زيرين ضروري است.
–    همه آنها (به استثناي شماره محدودي) از لحاظ جسمي، فكري، و احساسي بالغ هستند.
–    بسياري از آنها در يادگيري مطالب، هدف دارند و چنانچه برانگيخته شوند، اشتياق زيادي براي آموختن موضوعات تازه از خود نشان خواهند داد.
–    علاقه خاصي در استفاده از آموخته‌هاي خويش در عمل دارند. به عبارت ديگر ، هر آموزشي را از دو جنبه ارزيابي مي‌كنند :
1-    ار لحاظ اطلاعات و دانشي كه به آن‌ها عرضه مي‌شود.
2-    از لحاظ منافعي كه ممكن است در كار آينده ايشان داشته باشد. به همين سبب است كه در بسياري از مواقع كنجكاوند تا بدانند كه تكاليف خود را «چگونه» و «چرا» بايستي انجام دهند.
در شناخت استاد باسواد و مسلط از همگان صلاحيت بيشتري دارند و به يك چنين معلمي احترام مي‌گذارند. همچنين است در شناسايي كساني كه از چنين امتيازاتي برخوردار نيستند.
با توجه به اينكه «انسانها به لحاظ روان‌شناختي با يكديگر متفاوت‌اند» بي‌ترديد شاگردان نيز از لحاظ توانايي‌هاي جسمي ، عاطفي ، استعداد ، هوش ، ثبات رواني ، علاقه به تحصيل ، معلومات عمومي ، تجربيات و …. با همديگر فرق دارند. لذا وظيفه يك معلم موفق و دلسوز است كه چنين تفاوت‌هايي را بشناسد و از آنها در آموزش به نحوي مطلوب استفاده كند. در ضمن فراموش نكنيم كه با شيوه‌هاي صحيح تدريس ، اكثريت دانش‌آموزان توانايي آموختن مطالب آموزشي را خواهند داشت.
فهرست مطالب
مقدمه
زمينه
عوامل مؤثر در آموزش
الف : شاگرد
توصيه‌هايي در شيوه‌هاي تدريس
ب : استــاد
1- ويژگي‌هاي استاد:
2- بهسازي شيوه تدريس
عوامل مؤثر در بهسازي شيوه‌هاي تدريس
ارتباط تدريس و يادگيري
عوامل مؤثر در كيفيت درس
ارزشيابي كيفيت تدريس
مهارتهاي ارائه درس
– جمع‌بندي (اختتام):
عوامل مؤثر در پيشرفت تحصيلي  :
«نمودار عوامل مؤثر در تدريس از نظر پروفسور شولمن Sulman»
نتيجه‌گيري
منابع و مآخذ

لینک دانلود

تدریس در مقطع ابتدایی (دانش آموزان کم توان ذهنی)

تدریس در مقطع ابتدایی (دانش آموزان کم توان ذهنی)

بخشی از متن:
گروهی از مردم استنباط نادرستی از عقب ماندگی داشته و تصور می نموده اند که عقب ماندگی همانند یک مرض یا بیماری مسری بوده و می تواند از فردی به فرد دیگر سرایت نماید یا مانند سل و آبله و سرخجه در میان کودکان قابل انتقال است، با این فرق که بیماری ذهنی طولانی تر و سخت تر است.
عده ای نیز بر این عقیده بوده اند که عقب ماندگی ذهن همان بیماری روانی یا دیوانگی است. متأسفانه چنین برداشتهای غلط و تصورات نادرست، هنوز بعضی اوقات حتی در میان افراد تحصیلکرده نیز به چشم می خورد.
در حقیقت باید توجه داشت که عقب ماندگی ذهنی همانند مرض یا بیماری نیستو کودکان و بزرگسالان هرگز به واسطه مجاورت و همنشینی با افراد عقب مانده ذهنی دچار عقب ماندگی ذهنی نمی شوند. خوشبختانه برخی از صاحبنظران از دیرباز بدین امر توجه داشته اند، به عنوان نمونه می توان از تلاشهای ارزنده اسکونیرول پزشک فرانسوی نام برد. او در کتابی که در سال 1838 منتشر نمود، برای اولین بار صریحاً بدین مسئله توجه کرده و گروه افراد عقب مانده ذهنی را از بیماران روانی و مجانین متمایز و اشاره ای به درجات مختلف عقب ماندگی ذهنی می نماید.

فهرست مطالب:
معنا و مفهوم 
اهداف آموزشی و ویژگیهای کودکان عقب مانده ذهنی 
هدفهای عمومی تعلیم و تربیت کودکان عادی و استثنایی 
ویژگیهای عمومی دانش آموزان آهسته گام 
اصول آموزشی و توانبخشی کودکان نوجوانان آهسته گام 
عوامل مؤثر در یادگیری کودکان آهسته گام 
کودکان آهسته گام سنین ابتدایی 
برنامه های آموزشی و پرورشی کودکان آهسته گام سنین ابتدایی 
چگونگی انتخاب یک برنامه درسی برای کودکان و دانش آموزان آهسته گام 
– طرح درس روزانه درس ریاضی 
– گزارش از تدریس ریاضی  
– آزمون درس ریاضی 
– تجزیه و تحلیل آزمون ریاضی 
– تدریس علوم 
– طرح درس روزانه علوم 
– گزارش تدریس درس علوم 
– آزمون درس علوم 
– تجزیه و تحلیل سؤالات علوم 
– منابع

 

           

لینک دانلود

بررسی رابطه سبک های فرزند پروری والدین با پرخاشگری دانش آموزان مقطع ابتدایی

بررسی رابطه سبک های فرزند پروری والدین با پرخاشگری دانش آموزان مقطع ابتدایی

دانلود  بررسی رابطه سبک های فرزند پروری والدین با پرخاشگری دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان خدابنده
در قالب فایل word و متشکل از 11 صفحه قابل ویرایش

بخشی از محتوا ::
چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی رابطه بین سبکهای فرزند پروری والدین با پرخاشگری دانش آموزان آنها در دانشآموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان خدابنده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و استفاده از روش همبستگی است. جامعه مورد بررسی تعداد ۵۰۰ نفر از دانشآموزان مشغول به تحصیل در پایه پنجم ابتدایی بودند. نمونه انتخاب شده شامل ۲۴۶ نفر از دانش آموزان بوده، که با روش نمونهگیری تصادفی خوشهای دو مرحلهای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه پرخاشگری باس و پری برای دانشآموزان و پرسشنامه شیوه فرزند پروری دایانا بامریند برای مادران آنها بود.. با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی، و استفاده از آزمون t گروههای مستقل نتایج نشان داد که بین شیوه فرزند پروری مقتدرانهی والدین با پرخاشگری و مشکلات رفتاری دانشآموزان پسر رابطه معکوس معنیدار وجود دارد. بین شیوه فرزند پروری مستبدانه والدین با پرخاشگری دانشآموزان پسر رابطه مثبت معنیدار وجود دارد. بین شیوه فرزند پروری سهلگیرانه والدین با پرخاشگری دانشآموزان رابطه معنیدار وجود ندارد.. والدینی باسبک فرزند پروری مقتدرانه، دارای فرزندانی با مشکلات رفتاری پایین هستند.

کلید واژگان : سبکهای فرزند پروری، پرخاشگری

مقدمه:

فرزندپروری فعالیت پیچیده ای شامل روش ها و رفتارهای ویژه است که به طور مجزا یا در تعامل با یکدیگر بر رشد کودک تأثیر می گذارد. در واقع پایه و اساس شیوه فرزندپروری مبین تلاش های والدین برای کنترل و اجتماعی کردن کودکانشان است(بامریند،.(۱۹۹۱ البته باید توجه داشت که در این تعریف روش های بهنجار فرزندپروری مورد نظر است. اگر چه والدین ممکن است در چگونگی کنترل و اجتماعی کردن فرزندان خود با یکدیگر تفاوت داشته باشند، ولی به نظر می رسد که همه والدین در تعلیم و تربیت و نظارت بر فرزندان نقش اولیه را به عهده دارند. یکی از مهم ترین مباحث در این حوزه » فرزندپروری « نامیده میشود(دارلینگ و استنبرگ، .
. . .

 

     

لینک دانلود

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه را به استفاده از تغذیه صحیح و سالم علاقه مند نمایم

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه را به استفاده از تغذیه صحیح و سالم علاقه مند نمایم

اين اقدام پژوهي با فرمت Word بوده و قابل ويرايش است همچنين آماده پرينت مي باشد
موضوع : اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه را به استفاده از تغذیه صحیح و سالم علاقه مند نمایم

لینک دانلود

پروژه تأثير تكنولوژي بر پيشرفت تحصيلي و درسي دانش آموزان ابتدايي

پروژه تأثير تكنولوژي بر پيشرفت تحصيلي و درسي دانش آموزان ابتدايي

خلاصة نتايج تحقيق:
حاصل از نتايج ارزشيابي دانش آموزاني كه از وسايل آموزشي بهره جسته اند به مراتب از دانش آموزانسي كه از وسايل كمك آموزشي استفاده نكرده اند بهتر مي باشد. و باعث مي شود كه دانش آموزان از بكارگيري آنها لذت برده و در محيط آموزشي توجه بيشتري  به مواد آموزشي داشته باشند و قدرت ابتكار وخلاقيت آنها افزايش يافته ونتايج كارآيي آنها بهتر مي شود و حد بسيار زيادي در روند و رشد تدريس مؤثر است.
پيشنهادات: براي انتخاب شيوه هاي مناسب آموزشي بايد به عوامل نافذ در يادگيري توجه نمود.
روش آماري: رسم جدول فراواني و درصد گيري و آزمون خي دو.
نتيجة كلي: مي توان اذعان نمود كه با بررسيهاي انجام شده مي توان ثابت كرد كه كاربرد تكنولوژي آموزشي در تفهيم مطالب تأثير بسزايي دارد.

فهرست مطالب:
تقدير و تشكر   
تقديم   
چكيده   
پيشگفتار   
فصل اول: کلیات و مقدمه   
مقدمه   
موضوع   
اهداف تحقيق (كلي و جزئي)   
بيان مساله   
ضرورت و اهميت تحقيق   
تعريف واژه‌ها و اصطلاحات   
فرضيه‌ها   
فصل دوم: ادبيات تحقيق
پيشينة نظري، تاريخچة و مفهوم تكنولوژي آموزشي   
تاريخچة تكنولوژي آموزشي از آغاز تاكنون   
اولين مرحله: استفاده از وسايل آموزشي   
دومين مرحله: پيدايش نگرش سيستمي و كاربرد آن در زمينة تعليم
و تربيت   
تكنولوژي آموزشي از بعد ديگر   
مباحث محتوايي تكنولوژي آموزشي   
سومين مرحله: شكل‌گيري مفهوم تكنولوژي آموزشي   
روابط تكنولوژي با سايرعلوم   
تأثير روانشناسي رفتاري برموضوعات محتوايي تكنولوژي آموزشي   
تأثير روانشناسي برموضوعات محتوايي تكنولوژي آموزشي   
مسائل و مشكلات تكنولوژي ‎آموزشي درجهان سوم   
تكنولوژي آموزشي درايران   
تعاريف و مفاهيم مربوط به تكنولوژي آموزشي   
تكنولوژي چيست؟   
تعريف تكنولوژي آموزشي   
سيستم يادگيري و تدريس   
نظام آموزشي   
سيستم آموزشي   
اهميت نظرية سيستم‌ها   
انتخاب راهبرد آموزشي   
سازماندهي فراگيران در گروه   
تأثير فضا و زمان آموزش   
دلايل استفاده از مواد و وسايل آموزشي       
اصول انتخاب رسانه‌هاي مناسب آموزشي   
پيشگامان تكنولوژي آموزشي   
فوايد تكنولوژي آموزشي   
تكنولوژي و مشكل تأمين انرژي   
روش كلي استفاده از مواد و وسايل   
پيشينة تحقيق و نمونه‌هايي از تحقيقات انجام شده در ايران   
نتيجه‌گيري و تحليل از پيشينه تحقيق   
فصل سوم: روش تحقيق جامعة آماري   
نمونة‌ آماري   
ابزار اندازه‌گيري   
روشهاي جمع‌آوري اطلاعات و شيوة نمره‌گذاري   
روش تجزيه و تحليل آماري   
انواع متغيرها   
متغير وابسته   
متغير مستقل   

 

               

لینک دانلود

تحقیق خلاقیت چیست چگونه دانش آموزان خلاق پرورش دهیم

چکیده

خلاقيت
يكي از عالي ترين و پيچيده ترين فعاليت هاي ذهن آدمي است كه تعليم و تربيت بايد به
آن توجه كند . خلاقيت نه فقط به هوش و تفكر بلكه به سازمان شخصيت فرد نيز مربوط مي
شود. يكي ازسؤالاتي كه در چهار دهه گذشته ذهن بسياري از پژوهشگران و انديشمندان تعليم
و تربيت را به خود مشغول كرده اين است كه آيا مي توان خلاقيت را پرورش داد؟

نتايج
تحقيقات (بودو تورنس و…) نشان داده است خلاقيت كه در تمام فعاليت هاي فردي و گروهي
انسان مشاهده مي گردد. با شدت و ضعف بالقوه و پرورش پذير در همه انسان ها وجود دارد
و براي پرورش خلاقيت (سندرز و سندرز) بايد به كودكان و نوجوانان امكان تفكر داد و آنان
را از انجام دادن فعاليت هاي قالبي و از پيش تعيين شده تا حد امكان بر حذر داشت

بر اين
اساس ، در اين مقاله به بررسي خلاقيت در ابعاد مختلف از جمله مفهوم خلاقيت و روند تفكر
خلاق ، ويژگيهاي افراد خلاق ، عوامل موثر در خلاقيت ، نقش معلم در پرورش خلاقيت راه
هاي ايجاد و پرورش خلاقيت در دانش آموزان، مي پردازيم.

 

مقدمه

« خلّاقیت
» جنبه های متعدد ی دارد که هر کدام از آنها باید در جای خود بررسی شوند. یک جنبه ی
بسیار مهم خلاقیت ، وجود شرایط لازم برای بروز این استعداد همگانی است. بنابراین آموزش
و پرورش برای رشد خلاقیت و نواندیشی در دانش آموزان ، باید به درک درست و روشنی از
شرایط موجود برسد و در گام بعدی برمبنای فلسفه ی تعلیم و تربیت  و هدفهای اصولی و معیارهای علمی معتبر بکوشد،  تصویر روشنی از شرایط مطلوب خلاقیت رسم کند. در
این صورت می تواند با کمترین  وقت، انرژی و
سرمایه، مسیر پرورش و شکوفایی خلاقیت ها و نواندیشی های دانش  آموزان را هموار سازد.

امروزه
ثابت شده است که خلاقیت یک ویژگی صرفاً ذاتی نیست، بلکه همه ی انسانها  از این توانایی برخوردار هستند و همه درجات گوناگونی
از این استعداد را  دارند. علاوه بر این عواملی
همچون مهارت یابی ، آموزش پذیری ، انعطاف پذیری ، 
سطح دانش و آگاهی ، خطرپذیری ، نترسیدن از اشتباه و شکست نیز در میزان خلاقیت  و نوآوری دانش آموزان تأثیر فراوان دارند. معلم
می تواند همه ی این عوامل را  به صورت یک مجموعه
در دانش آموزان شناسایی کند و بکوشد آنها را پرورش دهد. در این مقاله سعی شده است عوامل
مؤثر در خلاقیت شناسایی و راهکارهایی برای پرورش 
این توانایی در دانش آموزان ارائه شود.

             

لینک دانلود

بررسي رابطه بين هوش هيجاني و خلاقيت در بين دانش آموزان

بررسي رابطه بين هوش هيجاني و خلاقيت در بين دانش آموزان

بخشی از چکیده:
از آنجا که توجه به هوش هیجانی و خلاقیت نقش مهمی در تعلیم و تربیت دارد لازم ا ست دست اندرکاران نظام آموزشی توجه به پرورش و رشد و شکوفایی خلاقیت را در نظر دا شته باشند.
بایستی به معلمان خاطر نشان ساخت که رفتار خلاق و عوامل درونی و بیرونی مرتبط با آن رفتار را می توان تغییر داد و در بهبود آن تلاش کرد.
در مورد هوش عمومی و خلاقیت همواره این سوال مطرح است که آیا خلاقیت یکی از عوامل هوش است.یا اینکه بین این دو استقلالی وجود دارد؟ عده ای معتقدند بین این دو ارتباطی قوی وجود دارد و آنها شبیه بهم هستند و خلاقیت بدون هوش بی معنی ا ست.
عده ای دیگر معتقدند بین این دو ارتباطی وجود ندارد و آنها مستقل از هم عمل می کنند . در این دیدگاه اظهار می شود خلاقیت ترکیبی یکپارچه از عناصر مختلف سیالی ابتکار انعطاف پذیری و بسط
است. که بعدی خاص تحت عنوان خلاقیت را می سازند و این عناصر با هم در تعامل و ارتباط هستند.
یکی از کارکردهای اصلی آموزش و پرورش این است که دانش آموزان را نسبت به شخصیت خودشان آگاه سازد. دانش آموزان باید از همان سالهای ابتدا یی مدرسه بی همتا بودن خود و دیگران را بطور عمیق و کامل احساس کنند. فرد برای رسیدن به خلاقیت و خود شکوفایی نیازمند اعتماد به خود است .شخص باید به ارزش فردی خود اطمینان داشته باشد.
از جنبه کاربردی اهمیت موضوع پژوهش را باید بطور عمده به نفع نظام آموزشی تفسیر کرد. اگرچه در سیستم آموزشی ما کمتر به شناسایی و پرورش خلاقیت توجه شده اما لازم است به شناخت دقیق فرایند های هوش هیجانی و خلاقیت پرداخته شود و عوامل موثر بر آنها بررسی گردد.نتیجه ای که از پژوهش حاضر حاصل خواهد شد این است که آیا بین هوش هیجانی و خلاقیت رابطه وجود دارد یا خیر؟
فرضیه اصلی تحقیق : بین هوش هیجانی و خلاقیت در دانش آموزان دوره متوسطه منطقه ۱۱ تهران همبستگی وجود دارد.
فرضیه های فرعی تحقیق: …

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات پژوهش
بیان مسئله 
اهمیت وضرورت موضوع پژوهش 
اهداف پژوهش 
فرضیه های تحقیق 
متغیرها 
تعاریف نظری وعملیاتی متغیرها  
الف ) تعاریف نظری 
ب) تعاریف عملیاتی 
فصل دوم: پیشینه تحقیق
پیشینه موضوع پژوهش درایران 
پیشینه موضوع پژوهش در جهان 
مبانی نظری تحقیق 
تعریف هیجان 
تعریف هوش 
ریشه های تاریخی هوش هیجانی 
هوش هیجانی وبهره هوشی 
آموزش هوش هیجانی 
آیامی توان هوش هیجانی را آموخت وآموزش داد 
برنامه های آموزشی که مستقیماً درمورد هوش هیجانی می باشند 
رشد تنظیم هیجانی 
عوامل موثر در قابلیت هیجانی 
نقش خود 
مهارت های قابلیت هیجانی 
هوش هیجانی در محیط کار 
هوش هیجانی وتفکر انتقادی 
تمایز بین احساسات سازنده ومخری 
استفاده از عواطف برای تعیین اهداف 
طبقه بندی هیجانی 
انگیزش وهیجان 
ترس هیجان 
دلیل اهمیت عواطف چیست 
چگونگی شکل گیری هوش هیجانی 
انواع هوش 
مدل های هوش هیجانی 
ویژگیهای آزمون هوش هیجانی 
آزمونی Eqi 
زمینه های تاریخی هوش هیجانی 
نظریه سالوی 
هوش هیجانی وهوشبهر بالا 
خلاقیت چیست 
تعریف خلاقیت 
مراحل خلاقیت 
نظریه های خلاقیت 
رویکردتداعی گری و رفتار گرایی 
رویکرد شناختی 
رویکرد روان کاوی 
رویکرد انسان گرایی 
رویکرد روان سنجی 
ویژگیهای افراد خلاق 
موانع خلاقیت 
موانع خلاقیت در مدرسه 
محیط کلاسی مناسب برای پرورش خلاقیت 
نقش معلم درپرورش خلاقیت دانش آموزان 
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه 
روش تحقیق 
جامعه آماری 
نمونه وروش نمونه گیری 
ابزار جمع آوری اطلاعات 
الف: آزمون هوش هیجانی بار-آن (Bar-on) 
ب: ـآزمون خلاقیت عابدی 
روش آزمون خلاقیت عابدی 
چگونگی اجرای تحقیق 
شیوه نمره گذاری ابزار اندازه گیری خلاقیت 
روش آماری 
روش تجزیه وتحلیل داده ها
فصل چهارم: تحلیل یافته های پژوهش
مقدمه
شاخص های آماری مربوط به کل آزمودنی ها
نمودار هوش هیجانی
نمودار خلاقیت
آزمون فرضیه اصلی
نمایش گرافیکی همبستگی هوش هیجانی با خلاقیت
نتایج آزمون همبستگی
آزمون فرضیه های فرعی
یافته های مربوط به مقایسه میانگین نمرات هوش هیجانی دختران وپسران
یافته های مربوط به مقایسه میانگین نمرات هوش هیجانی رشته های علوم انسانی با ریاضی وتجربی
یافته های مربوط به مقایسه میانگین نمرات خلاقیت رشته های علوم انسانی با ریاضی وتجربی
یافته های مربوط به میانگین هوش هیجانی دانش آموزان پایه اول با دوم وسوم
یافته های مربوط به میانگین خلاقیت دانش آموزان پایه اول با دوم وسوم
همبستگی بین خلاقیت وهوش هیجانی دختران( جدول ۴-۴)
همبستگی بین خلاقیت وهوش هیجانی پسران ( جدول ۵-۴)
همبستگی بین خلاقیت وهوش هیجانی دانش آموزان پایه اول دبیرستان (جدول ۶-۴)
همبستگی بین خلاقیت وهوش هیجانی دانش آموزان پایه دوم وسوم ( جدول ۷-۴)
همبستگی بین خلاقیت وهوش هیجانی دانش آموزان گروه تجربی وریاضی ( جدول ۸-۴)
همبستگی بین خلاقیت وهوش هیجانی دانش آموزان گروه علوم انسانی ( جدول ۹-۴)
فصل پنجم: نتیجه گیری
مقدمه 
پیشنهادات
الف: پیشنهادات مبتی بر فرضیه های بررسی شده 
ب: پیشنهادات برای تحقیقات بعدی 
ج: پیشنهادات جانبی 
محدودیتها 
منابع فارسی 
منابع انگلیسی

 

               

لینک دانلود

پروژه آمار رابطه درآمد خانوار با معدل دانش آموزان

پروژه آمار رابطه درآمد خانوار با معدل دانش آموزان

بخشی متن:
این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ به سؤال زیر است که آیا بین درآمد خانواده دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی آنان رابطه‌ وجود دارد؟ پاسخ به این فرضیه که بین درآمد خانواده دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی آنان رابطه وجود دارد از اهداف این پژوهش به شمار می رود.
اين پژوهش با توزيع پرسشنامه بين دانش آموزان آغاز گشت. در اين رابطه داده ها جمع آوري شده و مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار گرفتند. در اين بررسي از محاسبات آماري، نمودارها استفاده شد.
جمع آوري داده ها مي توانست از دو طريق مصاحبه و پرسشنامه انجام شود ولي روش پرسشنامه به نظر مناسب تر آمد. در اين نظرخواهي، اسامي خواسته نشده بود تا دانش آموزان بتوانند با خيالي آسوده پاسخ هاي خود را بدهند. از طريق مصاحبه ممكن بود دانش آموزان به دلايلي پاسخ هاي درست ندهند و مدت زمان بيشتري مورد نياز بود.
در پرسشنامه از رابطه محل استقرار دانش آموزان در كلاس و وضعيت درسي آنان  و معدل دانش آموزان چقدر است؟ يك نسخه پرسشنامه و برخي جداول حاوي اطلاعات ضميمه اين گزارش است.

فهرست مطالب:
مقدمه   
جمع آوري داده ها   
جداول آماري   
تجزيه و تحليل داده ها
جداول آماري   
نمودار ها   
ارزيابي مشكلات   
نتايج   
نتيجه گيري   
پرسشنامه

 

               

لینک دانلود

اقدام پژوهی: بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس ریاضی

اقدام پژوهی: بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس ریاضی

فهرست مطالب

مقدمه        3

توصیف وضعیت موجود :                3

گردآوری اطلاعات (شواهد 1) :        4

خلاصه یافته های اولیه :  5

نکاتی چند در باره آموزش ریاضی :    7

راه های پیشنهادی برای تدریس ریاضی :            10

چگونگی اجرای راه های جدید :       12

گردآوری اطلاعات ( شواهد2 ) :       13

نتایج :        14

نتیجه گیری :               15

فهرست منابع و مآخذ    17

 

 

 

مقدمه

توصیف وضعیت موجود :

 تجربه ی طولانی تدریس من و سایرهمکاران در مقطع ابتدایی نشانگر آن است که هر ساله تعدادی از دانش آموزان نه تنها به اهداف کلی درس ریاضی دست نمی یابند بلکه در یادگیری بیشتر مباحث درس ریاضی نیز با مشکل روبرو هستند .کلاس پر جمعیت من در دبستان دخترانه محدثه که من در آن مشغول به تدریس می باشم نیز ازاین قاعده مستثنی نبوده ودانش آموزان این کلاس نیزدر یادگیری مفاهیم ریاضی مشکل دارند.به گفته ی مدیر مدرسه که دارای چند سال سابقه مدیریت و تدریس درپایه های مختلف آموزشگاه های دیگربوده است . دیگر دانش آموزان سال های گذشته و دوره های بالاترکه عمدتا“ از بستگان همین دانش آموزان بوده اند نیز از نظر یادگیری ریاضی دچار مشکل بوده و هستند . به همین جهت تصمیم گرفتم در صورت امکان راه حلی برای رفع مشکل بیابم .

 

 

 

 

گردآوری اطلاعات (شواهد 1) :

 مساله عدم علاقه مندی دانش آموزان به درس ریاضی را با جمعی از همکاران با سابقه در میان گذاشته و با هم به بحث و گفتگو پرداختیم .همه ی همکاران با علاقه ی بسیار در بحث شرکت کردند و نظرات مفیدی ارایه نمودند. با یکی از اساتید صاحب نظر شهرمان نیز موضوع را در میان گذاشتم ایشان مشتاقانه مطالب نوشته شده را مطالعه و نظر خود را بیان نمودند .با مراجعه به کتاب ها و نشریات گوناگون هم به مطالب جالب و قابل توجه در این زمینه دست یافتم پس از گفتگو های بسیار در زمینه ی علل ضعف و مشکلات یادگیری تعدادی از دانش آموزان در درس ریاضی مطالب جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت مشکلاتی که در این باره وجود داشت ،نظیر روش تدریس معلم ،تفاوت های فردی دانش آموزان ،مسائل کمک آموزشی ،محیط فیزیکی کلاس و … فهرست گردید .

 

 

لینک دانلود

اقدام پژوهی چگونه دانش آموزان آموزشگاه را به درس جمله نویسی که زمینه انشا نویسی است علاقه مند کنم

اقدام پژوهی چگونه دانش آموزان آموزشگاه را به درس جمله نویسی که زمینه انشا نویسی است علاقه مند کنم

اين اقدام پژوهي با فرمت Word بوده و قابل ويرايش است همچنين آماده پرينت مي باشد
موضوع : اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان پایه دوم آموزشگاه را به درس جمله سازی که زمینه انشا نویسی است علاقه مند نمایم

لینک دانلود

بررسي عوامل اجتماعي موثر در افت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه

بررسي عوامل اجتماعي موثر در افت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه

چكيده:
از مسائل مهم جامعه ما افت تحصيلي دانش‌آموزان در مقاطع مختلف تحصيلي است. پديده‌اي كه مانعي جدي براي رسيدن به اهداف عالي آموزش و پرورش به حساب مي‌آيد. موضوع تحقيق حاضر «بررسي عوامل اجتماعی مؤثر بر افت تحصيلي دانش‌ آموزان مقطع متوسطه (دختر و پسر) در شهرستان آمل» است. هدف اصلي پژوهش حاضر شناخت عوامل اجتماعي مؤثر بر افت تحصيلي دانش‌آموزان و ارائه راهكارهاي صحيح بر اساس ارزشها و هنجارهاي ملي و ديني براي بهبود اين وضعيت است. روش تحقيق ما پيمايشي و جامعة آماري ما مجموع دانش‌آموزان دختر و پسري است كه در خرداد ماه 1383 نتوانستند كارنامه قبولي دريافت كنند. شيوه نمونه‌گيري درتحقيق حاضر، نمونه گیری طبقه ای متناسب از نظر حجم بوده و  بر اساس آن 178 دانش‌آموز به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. از ميان رويكردهاي مختلف جامعه‌شناسي در مورد افت تحصيلي، رويكرد تضاد به عنوان رويكرد اصلي در چارچوب نظري انتخاب شد كه بر اساس آن رويكرد، مدل كلي تحليل رسم شده و تحقيق صورت گرفت. در تحقيق حاضر متغير وابسته ما افت تحصيلي بود كه متغيرهاي مستقل زيادي بر آن تأثير داشت ولي چهار متغير عمده انتخاب شده و بر اساس آن چهار فرضيه كلي بدين گونه مطرح شد. بين پايگاه اجتماعي – اقتصادي خانواده، سطح تحصيلات خانواده، عدم انسجام و گسيختگي روابط در خانواده و نگرش فرد نسبت به آينده شغلي خود با افت تحصيلي رابطه معناداري وجود دارد. بررسي هر چهار فرضيه از طریق ضريب همبستگي تای كندال صورت گرفت كه نتايج آنها بدين گونه است. فرضيه اول يعني بين پايگاه اجتماعي – اقتصادي خانواده با افت تحصيلي با اطمينان 99 درصد و سطح خطاي كمتر از 1درصد و فرضيه دوم يعني بين سطح تحصيلات خانواده و افت تحصيلي با اطمينان 99 درصد و سطح خطاي كمتر از 5 درصد و فرضيه سوم يعني بین عدم انسجام و گسيختگي روابط در خانواده با افت تحصيلي با اطمينان 99 درصد و سطح خطاي كمتر از 1 درصد نشانگر رابطه بين سه متغير اصلي مستقل بيان شده با افت تحصيلي بود ولي در آزمون فرضيه چهارم هيچ رابطه‌ آماري معناداري بين نگرش فرد نسبت به آینده شغای با افت تحصیلی وجود ندارد. جهت شناخت ميزان و شدت همبستگي ميان مجموعه متغيرهاي مستقل  و متغير وابسته از تحليل رگرسيون چند متغيره وبرای شناخت اثرات مستقيم و غير مستقیم متغیرهای مستقل بر متغير وابسته یعنی افت تحصيلي از روش تحليل مسير استفاده شده است كه در روش تحليل رگرسيون سطح تحصيلات خانواده (با ضريب تأثير 0/18)  و در روش تحليل مسير (با مجموع ضريب مسير (0/21) بيشترين تأثير را بر متغير وابسته يعني افت تحصيلي داشته است.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کليات پژوهش
مقدمه
بيان مساله
سوال اصلي تحقيق
اهميت وضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
فصل دوم: ادبيات تحقيق
پيشينه تحقيق
پيشينه تحقيق درجهان
پيشينه تحقيق درايران
مفهوم آموزش وپرورش
جامعه شناسي آموزش وپرورش
هدف جامعه شناسي آموزش وپرورش
نظام جديد آموزش وپرورش درايران
نظام آموزش وپرورش جمهوري اسلامي ايران
آموزش وپرورش دوره متوسطه
افت تحصيلي
عوامل افت تحصيلي
بررسي افت تحصيلي وعوامل موثر درآن درچند کشور خارجي
دلايل ترک تحصيل در منطقه خاورميانه
افت تحصيلي درچند کشور پيشرفته صنعتي وشيوه هاي مقابله با آن
مقابله با افت تحصيلي درکشورهاي آسيا واقيانوس آرام
اقدام هاي سازماني
اقدام هاي تربيتي
اقدام هاي انگيزشي ومادي
مشارکت اولياء وجامعه محلي
اقدامهاي غير رسمي
افت تحصيلي درغرب وشيوه هاي مبارزه با آن
افت تحصيلي وعوامل فردي
افت تحصيلي وکمبود خانوادگي
افت تحصيلي وعوامل درون مدرسه
شيوه هاي برخورد با پديده افت تحصيلي درغرب
روشهاي ترميمي وجبراني مقابله با افت تحصيلي
روشهاي تغيير وتحول بنيادي مدرسه
روشهاي اصلاحي ودرمان آموزش وپرورش
آموزش وپرورش جبراني
برنامه هاي متنوع جبراني
اثرات آموزش وپرورش جبراني
خدمات حمايتي
خدمات حمايتي در فرانسه
خدمات حمايتي در بلژيک: کلاسهاي تطبيقي
آموزش متقابل
جنبشهاي مبارزه با نابرابريها
آموزش خانواده
پيوند خانه ومدرسه
پروژه هاي محلي ومنطقه اي مبارزه با افت تحصيلي
بررسي مساله افت تحصيلي وارائه راه حلهاي پيشنهادي در ايران
خسارتهاي ناشي از شکست تحصيلي درايران
راه حلهاي پيشنهادي واجرايي
روش ديگر جلوگيري از افت تحصيلي
رويکردهاي جامعه شناسي به آموزش وپرورش
مفاهيم کليدي
چارچوب نظري تحقيق
مدل تحليلي تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
مدل تحليلي عوامل اجتماعي موثر بر افت تحصيلي
تعاريف نظري وعملياتي مفاهيم
فصل سوم: روش شناسي تحقيق
روش و فنون تحقيق
جامعه آماري
شيوه برآورد حجم نمونه
روش نمونه گيري
واحد وسطح مشاهده
شيوه جمع آوري اطلاعات
اعتبار و پايايي
روش تجزيه وتحليل داده هاي آماري
فصل چهارم: نتيجه گيري و يافته هاي تحقيق
نتايج توصيفي
نتايج همبستگي ها
نتايج حاصل از تحليل رگرسيون چند متغيره
نتايج حاصل از تحليل مسير
فصل پنجم: نتيجه گيري وپيشنهادات
خلاصه نتايج حاصل از توصيف داده ها
خلاصه نتايج حاصل از تبيين داده ها
محدوديتها
پيشنهاد ها
منابع و مأخذ
پيوست (پرسشنامه محقق ساخته)

 

                 

لینک دانلود

بررسي تأثير آموزش مهارتهاي ارتباطي در افزايش سلامت روانشناختي دانش آموزان مراجعه كننده به مشاورين

بررسي تأثير آموزش مهارتهاي ارتباطي در افزايش سلامت روانشناختي دانش آموزان مراجعه كننده به مشاورين

بخشی از مقدمه:
دورۀ نوجواني دوره اي است كه در مصادف با تغيير و انتقال در برگ، 1990). استقلال نسبي از والدين و وابستگي به گروه همسالان  و دوستان، رشد و تحول مفهوم خود و هويت يابي اجتماعي و جنسي، اتتخاب رشته تحصيلي، برنامه ريزي براي دانشگاه و انتخاب شغل از جمله عواملي هستند كه براي نوجوانان تنيدگي هايي را ايجاد مي كنند (فورنت  و همكاران، 1998) اين عوامل تنيدگي زا توأم با خواست ها و تقاضا هاي آموزشي در محيط مدرسه و انتظارات والدين از نوجوانان، سلامت و بهداشت رواني آنها را به مخاطره مي اندازد و بر عملكرد كلي و تحصيلي آنها تأثير منفي مي گذارد (نايمي  و واينيوماكي، 1999) پژوهش ها حاكي است افرادي كه در رويارويي با چنين مسائلي فاقد توانايي هاي لازم و اساسي هستند، آسب پذير بوده و مشكلاتي نظير افسردگي، اضطراب، تنهايي و احساس طرد شدگي، كمرويي، خشم، تعارض بين فردي و…. را تجربه مي كنند. در عين  حال پژوهش هاي بيشماري حاكي است كه بسياري از مشكلات بهداشتي و اختلالات رواني- عاطفي ريشه هاي رواني- اجتماعي دارند و ارتقاي مهارتهاي مقابله اي و توانايي هاي رواني- اجتماعي در بهبود و سلامت روانشناختي افراد بسيار مؤثر است. اين توانايي ها فرد را براي مقابله مؤثر باموقعيت هاي تعارض زا ياري مي كند و شخص را قادر مي سازد تا در رابطه با ساير افراد جامعه، فرهنگ و محيط خود به گونه اي  مثبت و سازگارانه عمل كرده و سلامت به ويژه سلامت رواني خود را تامين كند. به همين دليل در سالهاي اخير آموزش مهارتهاي زندگي براي آماده نمودن افراد هنگام مقابله با مشكلات و فشارهاي زندگي و ايجاد رفتارهاي مثبت و كاهش رفتارهاي منفي و در نتيجه دستيابي به زندگي موفقيت آميز مورد توجه روانشنا سان و دست اندر كاران نظام هاي آموزشي قرار گرفته است.

فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
۱-۲- بیان مسأله
۱-۳- ضرورت و اهمیت پژوهش 
۱-۴- اهداف پژوهش 
۱-۵- فرضیه های پژوهش 
۱-۶- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 
۱-۶-۱- سلامت روانشناختی 
۱-۶-۲- شیوه های حل مساله 
۱-۶-۳- شیوه های حل تعا رض بین فردی 
۱-۶-۳- مهارت جرأت ورزی 
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱- مفهوم سلامت 
۲-۲- ابعاد سلامت 
۲-۳-مهارتهای زندگی و مهارت های ارتباطی 
الف )مهارت های زندگی 
ب) ارتباطات ارتباطی 
۲-۳-۱-حل مساله 
۲-۳-۱-۱- مؤلفه های حل مسأله 
الف ) جهت گیری به مساله 
ب) مهارت های خاص حل مساله 
۲-۳-۱-۲- راهبردهای مقابله ای 
۲-۳-۱-۳- سبکهای حل مساً له 
۲-۳-۱-۴- نقص در حل مسأله و بروز مشکلات روانشناختی در افراد 
۲-۳-۲- حل تعارض بین فردی 
۲-۳-۲-۱- تعریف و ماهیت تعارض 
۲-۳-۲-۲- انواع تعارض 
الف )تعارض فرد با خود 
ب ) تعارض های گروهی و سازمانی 
۲-۳-۲-۳- منابع تعارض 
۲-۳-۲-۴- سبک های حل تعارض 
۲-۳-۲-۵- روشهای پیشگیری و مهار  ها 
الف ) تعارض های شخصی و بین فردی 
ب) شیوه سازمان یافتن یک موسسه (یا یک رابطه) با میزان تعارض هایی که در آن رخ می دهد ارتباط دارد 
۲-۳-۳- جرأت ورزی یا ابزار وجود 
۲-۳-۳-۱- تعریف جرأت ورزی 
۲-۳-۳-۲- اثر بخشی جرات آموزی در کنترل مشکلات روانشناختی 
۲-۳-۳-۴- سبک های پاسخدهی افراد 
۲-۳-۳-۵- انواع جرأت ورزی 
۲-۳-۳-۶- مؤ لفه های جرأت ورزی 
تحقیقات انجام شده در خارج و داخل کشور 
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- روش تحقیق 
۳-۲- متغیرهای مستقل و وابسته 
۳-۳- جامعه آماری 
-۴-۴نمونه و روش نمونه گیری 
۴-۵– ابزارهای جمع آوری اطلاعات 
۳-۵-۱- مقیاس SCL-90-R 
الف) معرفی مقیاس 
شاخص های کلی پریشانی
ب) شواهد مربوط به روایی واعتبار مقیاس 
ج) شیوه نمره گذاری و تفسیر نمرات 
۳-۵-۲- مقیاس شیوه حل مسأله 
الف) معرفی مقیاس 
ب) شواهد مربوط به اعتبار و روایی مقیاس 
ج) شیوه نمره گذاری و تفسیر نمرات 
۳-۵-۳- مقیاس نسخه دوم شیوۀ مقابله با تعارض رحیم (راسی- II)  
الف) معرفی مقیاس 
ب)شواهد مربوط به اعتبار و روایی مقیاس 
ج)شیوه نمره گذاری و تفسیر نمرات
۳-۵-۴- مقیاس جرأتمندی جرابک 
الف) معرفی مقیاس 
ب) شواهد مربوط به اعتبار و روایی مقیاس 
ج) شیوه نمره گذاری و تفسیر نمرات 
۳-۵-۵- دستورالعمل و برنامۀ آموزش مهارت های ارتباطی 
روش جمع آوری اطلاعات 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها
۴-۱- فراوانی گروه ها 
۴-۲-تحلیل نتایج بر اساس فرضیه های تحقیق 
الف) آمار توصیفی 
جدول ۴-۲- میانگین ،انحراف استاندارد، دامنه ،حداقل و حداکثر نمرات آزمودنیها در پیش آزمون
جدول ۴-۳- میانگین ، انحراف معیار ، دامنه ، حداقل وحداکثر نمرات آزمودنی ها در پس آزمودن
جدول ۴-۴- نمرات آزمودنی ها در پیش آزمون مقیاس شیوه حل مسأله 
جدول ۴-۵- نمرات آزمودنی ها در پس آزمون شیوۀ حل مسأله 
جدول ۴-۶ نمرات آزمودنی ها در پیش آزمون پرسشنامه جرأتمندی جرابک 
جدول ۴-۷- نمرات آزمودنی ها در پس آزمون پرسشنامه جرأتمندی جرابک 
جدول ۴-۸- نمرات آزمودنی ها در پیش آزمون پرسشنامه حل تعارض رحیم 
جدول ۴-۹- نمرات آزمودنی ها در پس آزمون پرسشنامه حل تعارض رحیم 
ب) آمار استنباطی 
جدول ۴-۱۰ نتایج تحلیل کوواریانس یکطرفه ؛ متغیر وابسته : سلامت روانی 
الف)شیوه حل تعارض سازنده 
جدول ۴-۱۱ نتایج تحلیل کوواریانس یکطرفه؛متغیر وابسته :شیوه حل تعارض سازنده 
ب)شیوۀ حل تعارض غیر سازنده 
جدول ۴-۱۲ نتایج تحلیل کوواریانس یکطرفه؛متغیر وابسته : شیوه حل تعارض غیر سازنده 
الف)حل مسأله سازنده 
جدول شماره ۴-۱۳ نتایج تحلیل کواریانس یکطرفه؛ متغیر وابسته : حل مسأله سازنده 
جدول۴-۱۴ نتایج تحلیل کوواریانس یکطرفه؛ متغیر وابسته: جرأت ورزی 
جدول ۴-۱۵ نتایج آزمون tبرای مقایسه اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی در سلامت روانشناختی دو گروه راهنمایی و متوسطه 
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱- بحث و بررسی در مورد یافته های تحقیق 
۵-۲- محدودیت های پژوهش 
۵-۳- پیشنهادات 
آزمون SCL-90 
2-1- مفهوم سلامت 
۲-۲- ابعاد سلامت 
۲-۳-مهارتهای زندگی و مهارت های ارتباطی 
الف )مهارت های زندگی 
ب) مهارت های ارتباطی 
۲-۳-۱-حل مساله 
۲-۳-۱-۱- مؤلفه های حل مسأله 
الف ) جهت گیری به مساله
ب) مهارت های خاص حل مساله
۲-۳-۱-۲- راهبردهای مقابله ای
۲-۳-۱-۳- سبکهای حل مساً له
۲-۳-۱-۴- نقص در حل مسأله و بروز مشکلات روانشناختی در افراد
۲-۳-۲- حل تعارض بین فردی
۲-۳-۲-۱- تعریف و ماهیت تعارض
۲-۳-۲-۲- انواع تعارض
الف )تعارض فرد با خود
ب ) تعارض های گروهی و سازمانی
۵-تعارض و تضاد میان ارزش ها
۶-تعارض و تضاد بین نیاز ها
۲-۳-۲-۳- منابع تعارض
۲-۳-۲-۴- سبک های حل تعارض
۲-۳-۲-۵- روشهای پیشگیری و مهار تعارض ها
الف ) تعارض های شخصی و بین فردی
منابع مورد استفاده

 

             

لینک دانلود

پروپوزال بررسی پرورش تک بعدی دانش آموزان تیزهوش و تاثیر آن در ناکارآمدی عملکردهای رفتاری و مهارت

پروپوزال بررسی پرورش تک بعدی دانش آموزان تیزهوش و تاثیر آن در ناکارآمدی عملکردهای رفتاری و مهارت

  بررسی پرورش تک بعدی دانش آموزان تیزهوش و تاثیر آن در ناکارآمدی عملکردهای رفتاری و مهارت های زندگی و روابط اجتماعی آنان
 
دارای 23 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

عنوان پروپوزال:  بررسی پرورش تک بعدی دانش آموزان تیزهوش و تاثیر آن در ناکارآمدی عملکردهای رفتاری و مهارت های زندگی و روابط اجتماعی آنان

تعداد صفحه: 23 صفحه
فونت: B ZAR
فاصله سطرها: 1.15
منابع فارسی و لاتین: دارد
پرسشنامه و ضمائم: دارد
بندهای پروپوزال: عنوان، مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف پژوهش (هدف اصلی، اهداف جزئی)، فرضیه های پژوهش، تعریف مفاهیم پژوهش (تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی)، روش تحقیق، طرح پژوهش، ابزار اندازه گیری، روش تجزيه و تحليل داده ها و…

بیان مساله:
از اواخر دهه 1960 تاکنون اکثر منابع این فکر را گسترش داده اند که هر کودکی باید حتی الاامکان در یک محیط آموزشی باز و نامحدود رشد و پرورش یابد. از این رو، در خلال چهار دهه گذشته توجه شایانی به مساله عادی سازی و اخیرا به آموزش فراگیر به منزله یک خط و مشی عمومی در زمینه فراهم کردن تعلیم و تربیت، رفاه و خدمات انسانی مناسب برای افرادی که دارای نیازهای ویژه هستند معطوف شده است. عادی سازی فراهم کردن امکانات آموزشی و پرورشی و اجتماعی و رفاهی در شرایط عادی و معمولی برای کلیه افراد در جهت رسیدن به رشد همه جانبه تا حداکثر توان و ظرفیت است. با این همه مخالفان عادی سازی بر آن که مساله را از نظر علمی زیر سوال  می برند آن را جریانی در جهت سوق دادن به همگن سازی اجباری می دانند و به لزوم اجرای برنامه های آموزش ویژه و آموزش انفردای با توجه به تفاوت های فردی تاکید می ورزند (لورمن  و همکاران، 2005).
در ارتباط با کودکان تیزهوش، ویلیامز (1988، ترجمه به پژوه و همکاران 1386) بر این باور است که این قبیل کودکان دارای استعداد برجسته ای هستند. این کودکان به طور معمول به عنوان کودکان با بهره هوشی بالا شناخته شده اند. اما اخیرا کودکانی که از پیشرفت بالایی برخوردار هستند و در یک یا چند زمینه خاص توانایی بالقوه ای دارند، کودکان تیزهوش قلمداد می شوند. این زمینه ها بیشتر شامل توانایی هوش عمومی، استعداد تحصیلی خاص، تفکر خلاق، توانایی رهبری، هنرهای دیداری و اجرایی و توانایی روانی-حرکتی است. این کودکان ممکن است به آموزش ویژه و یا خدمات ویژه، فراتر از موارد عادی که برای شناخت استعداد های خاص آنها فراهم می شود، نیاز داشته باشند. سه روش کلی برای آموزش ویژه کودکان تیزهوش پیشنهاد شده است: تسریع، غنی سازی و کلاس های ویژه.
تسریع عبارت است از جابه جا کردن دانش آموز در یک یا چند زمینه از برنامه درسی، جلوتر از همسالان خود(هالاهان و کافمن، 2005؛ ترجمه علیزاده و همکاران، 1390). رنزولی و همکارانش (2001) الگوی غنی سازی را براساس این عقیده ارائه کرده اند که کودکان رفتارهای تیزهوشانه را درباره موضوع ها و فعالیت های خاصی نشان می دهند که خلاقیت، تعهد به تکلیف و توانایی بالاتر از متوسط خودشان را در آنها به کار برده باشند (هالاهان و کافمن، 2005؛ ترجمه علیزاده و همکاران، 1390). کلاس های ویژه مخصوص دانش¬آموزان تیزهوش است جهت پروش استعدادهای درخشان با معلمین و امکانات خاص در نظر گرفته می¬شود (نادری و نراقی، 1392).
ورای تسریع و غنی سازی، نوجوانان دارای تیزهوشی یا استعداد ویژه، برای انتقال موفقیت آمیز و رضایت بخش به بزرگسالی و اشتغال، نیازمند توجه به تحول اجتماعی و فردی هستند(هالاهان و کافمن، 2005؛ ترجمه علیزاده و همکاران، 1390). بسیاری از روش های تربیتی و آموزشی که برای کودکان تیزهوش در نظر گرفته می شود به صورت تک بعدی می باشد و تنها جنبه های شناختی این دانش آموزان تاکید دارند و سایر جنبه ها مانند هیجانی و اجتماعی را نادیده می گیرند.

. . .

 

     

لینک دانلود

ررسی اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر انگیزه پیشرفت و نارسایی هیجانی دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری

ررسی اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر انگیزه پیشرفت و نارسایی هیجانی دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:   198

 

 

کودکان بسیاری هستند که ظاهری طبیعی دارند ،رشدجسمی،قد و وزنشان حاکی از بهنجار بودن آنهاست و هوششان کما بیش عادی است ،به خوبی صحبت می کنند ومثل همسالان خود با سایرین ارتباط برقرار می کنند .درخانه نیز خودیاری های لازم را دارند و از رفتار و اخلاق عادی برخوردارند. اما وقتی به مدرسه می روند و می خواهند خواندن،نوشتن و حساب را یاد بگیرند،دچار مشکلات جدی و قابل ملاحظه می شوند.این کودکان با مشکلات یادگیری درمدرسه روبروهستند واین امرگاهی به شکست تحصیلی وترک تحصیلی منتهی می شود.  این مسئله ناتوانی در درک ویادگیری مطلوب برخی ازمطالب آموزشی در برخی از دانش آموزان و بعضا" دانشجویان در سالهای اخیر بطور فوق العاده ای مورد توجه متخصصان وکارشناسان تعلیم وتربیت قرار گرفته است (افروز،1385). این مشکلات،واقعیت های غیر قابل انکاری هستند که در تمام جوامع،فرهنگ هابه چشم می خورد و ناتوانی آنها ناشی از بهره هوشی پایین،نارسایی حسی ،آموزش ناکافی وفقر فرهنگی آنها نیست (هالاهان و کافمن،1988؛ترجمه جوادی،1386). کودکان دارای این مشکلات که عمدتا" دچار ناتوانی های یادگیری هستند،واینکه اغلب ظاهری طبیعی دارند و از لحاظ رشد جسمی ،قد و وزنشان حالت عادی دارند و از نظرهوش نیز دارای عقب ماندگی ذهنی نمی باشند،مانند سایر همسالان خود صحبت کرده و بازی می کنند ،ولی آنان عمدتا"از نظر درسی در یک یا چند زمینه با مشکل جدی روبرو بوده و بدون بهره گیری از آموزش های ویژه نمی توانند ادامه تحصیل دهند(فریار و رخشان،1379).

صاحب نظران حیطه این اختلال،یک رشته ویژگی ها را برای این اختلال مشخص کرده اند  که شامل موارد زیر است ؛ اختلاف بین توانایی بالقوه و عملکرد واقعی،دشواری یادگیری تحصیلی،اختلالات زبانی،اختلالات ادراکی،اختلالات خاص یادگیری،نارسایی فراشناختی ،مشکلات اجتماعی،عاطفی،مشکلات حافظه ای، اختلالات حرکتی ،مشکلات توجه وبیش فعالی (کریمی،1383).

يكي از عواملی که احتمالا"با ناتوانی های یادگیری دانش آموزان مرتبط می باشد، ،نارسایی هیجانی  می باشد.این مفهوم در حیطه روانپزشکان و درمانگران اختلالات روان تنی قرار دارد ودر بسیاری ازبیماران روان تنی دیده شده است. نارسایی هیجانی، بعنوان یک پدیده هیجانی به اختلال خاص در کارکرد روانی اطلاق می گردد که در نتیجه فرایند بازداری خودکار اطلاعات و احساسات هیجانی بوجود می آید(مددی وقائلی،2002).نارسایی هیجانی رابعنوان توانایی کم برای متمایز کردن احساسات هیجانی،توانایی کم برای بیان تجربیات هیجانی به صورت کلامی، توانایی کم برای تجربه کردن احساسات هیجانی ،کاهش تمایل برای فکر کردن درباره هیجانات تعریف می کنند(سیفنوز ،1973).این اختلال که به ناتوانی در پردازش شناختی اطلاعات هیجانی وتنظیم هیجانها گفته می شود،سازه ای است چند وجهی، متشکل از دشواری در شناسایی احساسات ،دشواری در توصیف احساسات برای دیگران و جهت گیری فکری بیرونی (تیلور و بگبی ،2000).ویژگی های اصلی نارسایی هیجانی عبارت است از:ناتوانی در بازشناسی وتوصیف کلامی هیجانهای شخصی، فقرشدید تفکر نمادین که آشکار سازی با برخورد ها، احساسات،تمایلات وسائق ها را محدود می کند.ناتوانی در بکارگیری احساسات بعنوان علایم مشکلات هیجانی، تفکر انتفاعی در مورد واقعیت های کم اهمیت بیرونی،کاهش یادآوری رویاها،دشواری درتمایز بین حالتهای هیجانی وحس های بدنی،فقدان جلوه های عاطفی چهره، ظرفیت محدود برای همدلی و خود آگاهی(تول،مداگلیا و رویمر ،2005). نارسایی در تنظیم ومدیریت هیجانها(فرایند گذار از پردازش به عمل)از ویژگیهای نارسایی هیجانی است (تیلور و بگبی،2000).

یکی دیگر از متغیرهای مهم اثرگذار و مشکلات احتمالی در افراد دارای اختلال یادگیری، انگیزه پیشرفت  می باشد.بررسی ها نشان می دهند که انگیزش یکی از عوامل اصلی رفتارها است و درتمام رفتارها از جمله یادگیری،عملکرد ادراک،دقت،یادآوری،فراموشی،تفکر ،خلاقیت و هیجان اثر دارند.(مورای،ترجمه براهنی،1369).به طور کلی انگیزش را به موتور و فرمان اتومبیل تشبیه کرده اند ودراین مقایسه نیرو و جهت،مفاهیم عمده انگیزشی هستند.انگیزش متغیری فرضی است که روان شناسان تربیتی، بود و نبود و درجات آن را در دانش آموزان از راه مشاهده رفتار ویا نمرات درسی در فضای آموزشی استنباط می کنند(ریو ،2005؛ترجمه سیدمحمدی،1386).بالاخره انگیزه محرک اساسی برای تمام اعمال ما است.انگیزه اشاره به پویایی رفتار ما دارندکه شامل نیازهای ما،تمایلات و جاه طلبی های ما در زندگی می باشد. انگیزه پیشرفت اساس ما در رسیدن به موفقیت و رسیدن به تمام آرزوهای ما در زندگی است. انگیزه پیشرفت می تواند بر نحوه ای که یک فرد وظیفه ای را انجام می دهد ویا تمایل به نشان دادن شایستگی را دارد،تاثیرگذار باشد(هاراکییویچ ،بارون ،کاتر  و الیوت ،1997).در واقع منظور از انگیزه پیشرفت،میل یا اشتیاق برای کسب موفقیت وشرکت در فعالیتهایی است که موفقیت درآنهابه کوشش و توانایی شخص وابسته است(اسلاوین،2006؛ترجمه سید محمدی، 1385).

از جمله مداخله هایی که می تواند برانگیزه پیشرفت ونارسایی هیجانی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری تاثیر داشته باشد و تاکنون مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته است مصاحبه انگیزشی  می باشد.

مصاحبه انگیزشی روشی مراجع محور است که رهنمودی برای تقویت وافزایش انگیزه درونی بوده و به منظور تغییر ،از طریق کشف،شناسایی و حل تردیدها ودو سوگرایی استفاده می شود. مدل مفهومی مصاحبه انگیزشی،بر پایه مفاهیمی از فرایند تغییر پروچسکا و دیکلمنته ،موازنه تصمیم گیری  جانیس  و مان  ،نظریه متعادل سازی   برم ،نظریه ادراک خویشتن  بیم ،نظریه خود سامان دهی  کانفر  و نظریه ارزش های  راکیج  شکل گرفته است(فیلدس ،2006).در این نظریه با تکیه بر حمایت نظری نظریه خودتعیین گری ، تاکید زیادی بر ارضای نیازهای بنیادی روانشناختی خودمختاری  ،شایستگی  وارتباط با دیگران  می شود.ارضای این نیازها شرایط لازم را برای رشد روانشناختی ، انسجام یافتگی و بهزیستی شخص فراهم می کنند(دسی و رایان ،2000).

  بنابراین با توجه به مطالب بالا هدف این پژوهش تعیین اثر بخشی مصاحبه انگیزشی بر انگیزه پیشرفت ونارسایی هیجانی  دانش آموزان داری ناتوانی های يادگيري شهر پارس آباد می باشد.

 

1    2)بیان مسئله

امروزه بزرگترین گروه کودکان استثنایی ،کودکان دچار ناتوانی یادگیری می باشند(احدی و کاکاوند،1389؛ کیرک،گالاگ،کلیمان،آناستاسیو ،1999).ناتوانی های یادگیری نمایانگر یکی ازبزرگترین وشاید جنجال برانگیزترین مقوله های آموزش و پرورش است.این اختلال بعنوان یک مشکل عصب شناختی در نظر گرفته شده است که با مشکلات جدی در توانایی خواندن ،نوشتن و ریاضی همراه بوده وبا توانایی ذهنی مورد انتظار در فرد همخوانی ندارد.. متخصصان، یادگیری را کلید اساسی زندگی وسالم زیستن می دانند و شاید هیچ فرایندی ازفرایندهای زندگی انسان مانند فرایند یادگیری میزان سلامت و عمدتا سلامت ذهنی و روانی او را نشان ندهند(شعاری نژاد،1386،به نقل از یوسفی،1391). این اختلال سبب ایجاد مشکلاتی در زمینه های اجتماعی ،هیجانی و تحصیلی برای دانش آموزان می شود(فریلیچ وشتمن  ،2010) .و یکی از معضلات مهم و تعیین کننده سرنوشت تحصیلی ،ناتوانی به شمار می آید(سیدمن ،بیدرمن واستفن  ،2006؛به نقل از رحیمیان بوگر،1391) .وفهم کامل این اختلال، نیازمند توجه به حوزه های اجتماعی ،خانوادگی،عاطفی و رفتاری زندگی کودک است(لرنر ،1997؛به نقل از خرمایی،عباسی و رجبی،1391). پیامدهای ناتوانی های یادگیری بر سلامت ذهن و روان مبتلایان شامل:اضطراب،گوشه گیری ، بی اعتمادی،طردشدگی،یاس و ناکامی،اعتماد به نفس پایین،مشکلات بین فردی و کمبود مهارتهای اجتماعی می باشد(هاگر و وان ،1995؛به نقل از یوسفی،1391).میزان ترک مدرسه برای کودکان و نوجوانان مبتلا به این اختلال ،گفته می شودحدود 40 در صد،یعنی یک ونیم برابر حد متوسط است.تعداد زیادی از معلمان وقتی را که صرف آموزش خواندن ،نوشتن و ریاضی می کنند بیش از مدتی است که صرف آموزش دروس دیگر می شود(دادستان،1389).

 این اختلالات تنها به افت تحصیلی واتلاف بودجه پایان نمی پذیرد،بلکه به سرزنش،تحقیر از جانب سایر دانش آموزان،سلامت روان دانش آموزان را به مخاطره می اندازد واین مشکل منجر به اضطراب و ناخشنودی گردیده وتمام زندگی فرد را تحت پوشش قرار می دهد که ما حصل آن آسیب به بهداشت روانی فرد و جامعه می باشد (کارگر شورکی ، ملک پورو احمدی،1389).

این کودکان بعد از مدتی خود را متفاوت از دیگران می بینند و چه بسا احساس حقارت به آنها دست بدهد و یا اگر معلم کلاس و سایر همسالان آنها را سرزنش کنند ،به بیزاری از درس،مدرسه،معلم و دانش آموزان نیز دچار شوند. والدین این گروه از کودکان ،که غالبا بی خبر از ریشه ها و دلایل ناتوانی یادگیری فرزندان خود هستند،مشکل را بغرنج تر می کنندو با فشارهایی که به کودک وارد می آورند،دشواری های مضاعفی رابرای او ایجاد می کنند.مقایسه های ناروا غالبا تحقیر آمیزی که بین این کودکان و همسالان و همکلاسی هایشان توسط معلم و والدین و غیره صورت می گیرد،اندک اندک اضطراب وبی اعتمادی را در این کودکان دامن می زند (والاس و مک لافین  ،1993؛به نقل از لطف آبادی،1369).همچنین کودکان مبتلا به ناتوانی های یادگیری در مقایسه با دانش آموزان عادی همتای خود ،در مهارتهای اجتماعی کمبود دارند.این کودکان بعلت داشتن مشکلات بین فردی با همسالان ،اغلب از سوی آنها طرد شده یانادیده گرفته می شوند، که این رانده شدن بدبینی کودک به درس و مدرسه،گوشه گیری ،تنهایی و افت تحصیلی را باعث می شود(هاگر و وان  ،1995؛به نقل از یوسفی،1391).مبتلایان به ناتوانی های یادگیری که طبق تخمین های جهانی حدود 8 درصد از دانش آموزان و غالبا پسران را تشکیل می دهند و معمولا پیش از ورود به مدرسه شناخته نمی شوند ،زیرا این ناتوانی ها در مدرسه ظهور می یابند.افراد مبتلا دارای توزیع هوش بهنجار بوده اما در هجی کردن ،حساب و خواندن دارای مشکلاتی هستند(هیمن وبرگر ،2008). در صورت ارزیابی سطحی و نامناسب،ممکن است ناتوانی های یادگیری بر عملکرد فرد تاثیر نامطلوبی گذاشته و باعث ایجاد نقایص عملکردی در بسیاری ازحیطه های زندگی شود(سیلور،روف،ایورسون،بارت،بروشیک و وکسلر ،1991) .از قبیل تاثیر نامطلوب بر روابط اجتماعی،نقص در پردازش اطلاعات جتماعی،کج فهمی رفتار دیگران (راورکی ،1995؛بائو مینگر و کیمهی     کایند ،2008)، مهارتهای بین فردی ضعیف(لاد و تروپ    گاردون ،2003؛وینر ،2004)،سطوح بالای طرد اجتماعی و تنهایی(استیل،جونز،پارل،وان آکروفارمرورودکین ،2008)،اختلال خلق و افسردگی (سیدریدیس ،2007؛وینرو اشنایدر ،2002)مشکلات سازگاری از هر دو نوع درونی و بیرونی(آل     یاکن و میکولینسر ،2004؛آوریچ،گراس    تیسر،مانور و شالوو ،2008 و سطح بالایی ازمشکلات هیجانی    اجتماعی می شود(آوربچ و همکاران،2008؛سیدریدیس ،2007؛کلاسن ولینچ ،2007؛سیدریدیس،مورگان،بوتساس،پادلیادو و فوکس ،2006)،و یا فعالیت های روزانه فرد ممکن است به دلیل عواملی همچون حافظه مختل،توانایی استدلال ضعیف یا توانایی حل مسئله پایین تحت تاثیر قرار گیرد(سیلور ،روف،ایورسون،بارت،بروشیک،بوش، کوفلر و رینولدز ،2008).در افراد مبتلا به ناتوانی ای یادگیری خودمختاری،رشد شخصی،هدفمندی،پذیرش خود و تسلط بر محیط ،آن طور که باید رشد نمی یابد(راغب،به نقل از یوسفی،1391). اما این اختلال نه یک اختلال یادگیری واقعی است و نه به وسیله یک اختلال هیجانی بوجود می آید(سیلور و همکاران،1991)،بلکه علل وعوامل زیادی می تواند موجد ناتوانی یادگیری باشد. مطالعات مختلف سه عامل ؛خصوصیات کودکان ،جنبه های خانوادگی و محیط اجتماعی را به عنوان عوامل اصلی و تاثیرگذار در شکل گیری اختلال کودکان نشان داده اند(ماستن و گارمزی ،1985؛ورنر و اسمیت ،1992؛ماریژن و کاسدن ،1997؛به نقل ازهیمن و برگر،2008).پژوهشها حاکی از این است که والدین کودکان مشکل دار،محدودیتهایی از قبیل بهداشت روان ،احساس محرومیت و سطوح بالایی از استرس و افسردگی را نسبت به والدین کودکان عادی تجربه می کنند(کوئین و پاول ،1985؛به نقل از یوسفی،1391 ؛ رواچ،آرموند و بارات ،1999؛والتنین،ام سی درمات و اندرسون ،1998) این در حالی است که تعامل والدین با کودک می تواند تاثیر عمده ای بر مهارتهای اجتماعی کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری داشته باشد(دایسون   ،2003 ).شناسایی عوامل موثر بر بروز و شیوع اختلال یادگیری اولین گام در نقشه راه درمان اختلالات یادگیری است وبه متخصصان بالینی در طراحی مداخلات کمک خواهد نمود(سمرود    کلیکمن،والکویاک،ویلکینسون و مین ،2010). این دسته از افراد اغلب از طریق روش های معمولی آموزش و پرورش قادر نیستند به اهداف آموزشی دست پیدا کنند و در نهایت از تحصیل  متنفرگشته  و احتمالا" ترک تحصیل کنند(گرانت و گرانت ،2010).برهمین اساس این دسته از دانش آموزان به آموزش های ویژه و مداخلات روانشناختی ویژه نیازمندند.

 

لینک دانلود

گزارش تخصصی آموزگار علوم تجربی چهارم چگونگی بهبودوضعیت درسی دانش آموزان در درس علوم تجربی چهارم

گزارش تخصصی آموزگار علوم تجربی چهارم   چگونگی بهبودوضعیت درسی دانش آموزان در درس علوم تجربی چهارم

فرمت فایل    فایل ورد  غیر قابل ویرایش

تعداد صفحات    15

 

 

فهرست مطالب

مقدمه   (طرح موضوع و بیان مساله )

اهداف گزارش   

هدف تخصصی   

اهداف جزئی   

موانع یادگیری علوم تجربی چهارم ابتدایی

ارزیابی از وضع موجود   

جمع آوری اطلاعات

پیشینه تحقیق 

تجزيه وتحليل وتفسيرداده ها 

ارائه راه حل ها   

انتخاب و اجراي راه حل‌ها 

ارزیابی بعد از اجرای راه حل

ارزشیابی پایانی 

مهمترین دلایل ضعف در مطالعه وپایین بودن نمرات 

نقاط قوت   

نقاط ضعف   

نتیجه گیری و پیشنهادات   

منابع و ماخذ 

 

لینک دانلود

بررسی پيشينه پژوهش و ادبیات تحقیق در خصوص اضطراب در دانش آموزان به همراه پرسشنامه

بررسی پيشينه پژوهش و ادبیات تحقیق در خصوص اضطراب در دانش آموزان به همراه پرسشنامه

انسان كيفيت و خميره انساني خويش را از خا نواده و اجتماع  توسط برنامه هاي تربيتي كه از همان اوان كودكي براي او طرح ريزي مي شود ،مي گيرد(نجاتي ،1371).

تربيت فرزندان اين سازندگي تاريخ  امروز وفردا براي هر كس مي تواند به صورت يك وظيفه مطرح شود.تربيت صحيح فرزند مي تواند سعادت به همراه داشته باشد و تربيت غلط  پشيماني  وظلا لت و اندوه به ارمغان خواهد آورد ( نجاتي ،1371)

خانواده به مفهوم اخص آن مي تواند خاستگاه اعضاي خويش باشد و پناهگاه آن قرار گيرد نهادي باشد با احكام و سلسه مراتبي كه ممكن است در نظر بعضي ها ظالمانه بنظرآيد ولي به هر حال به همگان احساس امنيت مي بخشد.

 

 

خانواده در طي هزاران سال پايدارترين ومثمرثمرترين وسيله حفظويژگي هاي اصلي و فرهنگي مردم بوده است وعامل مهمي در انتقا ل تجربيات وويژگي هاي فرهنگي به نسل هاي بعدي مي باشد  ( نجا تي ،1371).

خانواده يكي از عوامل مؤثر واساسي در رفتار فرد مي باشد ، كودك از بدو تولدخصو صياتي را ازوالدين خود به ارث  مي برد و زمينه هاي رشدش فراهم مي آيد . موقعيت مختلف خانواده ووضعيت معيشت ، افكار وباورها ،آداب و رسوم، آرمان ها وآرزوها ونحوه تربيت خانواده در چگونگي بروز رفتاركودكان تاثير زيربنايي دارد . خانواده شكل كار و چگونگي ارتباط اعضاي خانواده به نحوي است كه محيط خانواده رابراي تامين احتياجات اساسي كودكان در زمينه هاي مختلف محيا مي سازد. كودكاني كه درخانواده هاي راحت و تامين پرورش  مي يا بند. رفتارشان  با كودكانيكه در محيط نامنا سب پرورش مي يابند كا ملا متفاوت است (نجاتي ،1371).

آمدن شرايط نامناسب  ونابسامان  در خانواده به  خاطرجهل و سهل  انگاري والدين در امور تربيتي زمينه را براي بسياري لغزشها انحراف هاي نسل امروزو زنان ومردانجامعه فردا. فراهم مي آورد

( نجاتي ،1371).

كودك  از نحوه برخورد و رفتار پدرومادرچيزهايي زيادي را فرا مي گيرد،تجربيات بسياري را در خانواده كسب  مي كند و با دنياي پيرامون  واجتماع خود آشنا مي شود. همچنين  خانواده محيط مناسبي براي پرورش وتربيت كودك و آموزشي دوستي ،بردباري، تعامل ،مسئوليت و اعمال اخلاقي به وي باشدواين در صورتي

است كه آرامش در خانه حكمفرما باشد در غيراين صورت بدترين ونامناسب ترينمحيط براي كودك است  وكودك در آنجا به جاي يادگيري هاي مثبت، كينه ونفرت، نابكاري ونفاق را فرا مي گيرد و بنين ترتيب خانواده مي تواند در كودك سازندگي يا ويرانگري ، رفتار مناسب يا نامناسب ايجاد كند ( نجاتي ،1371).

همانطور كه گفته شد خانواده مهمترين پناهگاه براي فرزندان ،مخصوصا نو جوانان وجوانان مي باشد،خانواده هاي آ شفته وپريشان مو جب مي شوند  كه فرزندان از كانون خانواده گريزان بوده ووالدين نقطه اتكاي مناسبي براي آنان نباشند، اعتماد نسبت به والدين در اينگونه خانواده ها بسيار نازل است.والدين بايستي در خانواده محيطي را فراهم آورند كه فرزندان احساسات خود رابروز دهندوبه سمت سازندگي پيش روند،آنان رادوست بدارند  وبه فرزندان خود اين امكان را بدهند كه راهي مستقلانه را براي خودشان انتخاب  كنند و هرگزسعي نكنند كه الگو هاي خودرابه فرزندان تحميل نمايند بلكه بايستي آنان رابه تناسب استعداد هايشان آزاد بگذارند تا رشد كنند .(نجاتي،1371).

در مجموع بزرگ كردن فرزندان واداره خانوادگي يكي از دشوارترين مسئوليت هايي است كه پدرومادربرعهده دارند كه بدون همكاري هردوطرف  اين كار دشوارترخواهد شد. فقدان پدريامادروعدم حضور آنهادرخانواده عوارض  ناگواري را دربر خواهدداشت كه بررسي اين عواقب وچاره جوئي براي آنهابسيار حائز اهميت است.

 

نقش پدر

پدر و مادر به عنوان اعضاي اصلي كانون خانواده،براي تربيت فرزندان وظايف مهمي بر عهده دارند كه در اين ميان نقش تربيتي پدر بسيار مهم است .هرچند تاكنون تعريف يا نمونه مشخصي از نقش پدر در خانواده ارائه نشده

است، امابا وجود اين كاستي،معيارهاي ويژه اي وجود دارند كه مي توان ساختار تربيتي رابرروي پايه هاي ان استوار كرد.

در تحقيقات متعددي كه توسط پژوهشگاران صورت گرفته نشان گر اين مطلب مهم است كانون خانواده واحد سلامتي يابيماري محصوب مي شود زماني كه در خانوادهتربيتي صحيح همراه با حامي ومشوق وارائه دهنده

الگوهاي مثبت وداراي هدف  وجود داشت باشد واز پيوند هاي  مستحكم عاطفي برخوردار باشد، احتمال بروز

اختلال كاهش يافته واگر خانواده اي تنش زاومشوش باشددر ان بروزبيماري و اختلال احتمال بيشتري دارد .

باتوجه به اهميت فوق العاده ايكه جوامع امروزي براي تربيت،سلامت روحي آن قائل مي باشند،شناخت عوامل

موثردرنقش تربيتي پدركه يكي ازاركان مهم واساسي خانواده محسوب مي شود،مي تواندراهگشاوجهت دهنده باشند

(نجاتي، 1371).

فرزندان نيازشديدي به كمك ومساعدت پدر خويش در امور مختلف دارند و اگراين ياري ازسوي پدرصورت نگيردوبه

صورتي منطقي ودوستانه مشكلات آنها حل نشود وراهنمايي هاي لازم صورت نگيرد به جهت احساس نيازي كه آنهابراي برطرف كردن مسائل خود دارند از محيط خانوادگي بريده وازجاي ديگر تغذيه مي كنند؛كودكان از پدران خود توقعاتي دارند انتظاردارند پدر يار وياور ونيرو دهندهآنهاباشند واين ياري درتمام ابعادبه صورتي همه جانبه انجام گيرد .

پدر بايستي درمورد آنان مراقبت هاي لازم راانجام دهد . پدرنبايستي با ايجاد وضعيتي اضطراب وخاص، موجب برو مشكلات عديده فراواني براي خانواده مخصوصاٌٌ فرزندان خود شود؛هرگام وحركت پدردرعرصهً حيات خانواده، براي فرزنان در مسير زندگي الگو وراهنما باشد اوبايد به وضعيت يك يك اعضاي خانواده رسيدگي كند وبه آنها مهربورزد

وهمه تلاش وكوشش خويش را به خاطر خدمت به خانواده اش به كار بندد(نجاتي،1371).

مشاركت پدران در خانواده تحت تاثير عوامل مختلفي است  از جمله اينكه :  روابط زنا شويي تاثيرعميق بر ميزان مشاركت پدران درمراقبت از فرزنداندارد . كيفيت رابطه مادري ، تعيين كنندهً اصلي مشاركت پدران و كيفيت رابطهً پدربا فرزندانش است.علاوه برعوامل خانوادگي،وجودبسياري ازمسائل غيرخانوادگي همچون روابط با بستگان و دوستان ، عوامل نها يي يا رسمي وهمچنين  نگرش هاي فرهنگي ، نوع شغل پدرو…..   بر مشاركت پدر در خانه تاثير مي گذارد.

همچنين پيشينهً رواني وخانوادگي خود مردان،نگرششان نسبت به نقش پدري ،انگيزه آنان براي مشاركت كردن ودانش ومهارتشان در مراقبت از فرزندان نقش ايفا مي كند( نجاتي،1371). البته مشاركت پدران در مراقبت به تنهايي اهميت ندارد،  بيدرسون ورابسون دريافتند كه افزون بر مراقبت پدر ، ميزان تعاملهاي  بازيگوشانه اوونوزاد نيز براي شكل گيري وابستگي بين نوزاد و پدرمهم است (نجاتي،1371) . هرچه پدردرتعاملهايش با نوزاد خود مثبت تر ،بازيگوش تروبامحبت تر باشدو نيز هرچه وقت بيشتري در كنار كودك باشد، وابستگي بين نوزاد وپدر محكمتر است .الگو هاي شناختي پدران نيز همان طور كه در نگرشهايشان  درباره نوزادان ونقشهاي پدري آنها مشخص است، تعيين كننده هاي مهمي  هستنند .

به نظر مي رسد خيلي زود ،حتي پيش از اينكه نوزاد وابستگي ويژه اي با پدرومادرش پيدا كند ،رابطهً پدروكودك تعا ملها ي اجتما عي ساير بزرگسالان بويژه اگر كودك پسر باشد ، تحت تاثير قرار مي دهد .

پيدرسن وهمكارانش  واكنشهاي نوزادان پنج  ماهه رادرقبال يك بزرگسال بيگانه ، اما مهربان مورد آزمايش قراردادند :پسران پنج ماهه اي كه تماس بيشتري  باپدرانشان داشتند با بزرگسال بيگانه دوستانه تر بودند. آنهابيش از  پسر بچه هايي كه پدرانشان كمتر با آنان رابطه عطوفت آميز برقرار كرده بودند  با آزمايشگرارتباط صوتي    لفظي برقرار مي كردندو از بازيهاي پر جست و خيز لذت بيشتري  مي بردند. باوجود اين ، دختر بچه ها چنين تاثيري  رانشان نمي دادند .البته اين يافته ها بدين معنانيست كه پدران ، نوزادان دختر خود راناديده مي گيرند ،يا اينكه هيچ تاثيري روي رشد مهار تهاي اجتماعي آنها ندارند.شايد پدران، دختران خود رابه طور غير مستقيم از طريق تشويق تعامل مادر     دختر تحت تاثيرقرار مي د هند،يا شايد تاثير پدران زماني مشهود مي شود كه دخترانشان بزرگ شوند (نجاتي ،1371) .

به موازات بزرگ شدن فرزندان ،پدران ياري رساندن به آنهارا براي سازگاري با بيگانگان و موقعيتهاي بيگانه ادامه ميدهند . به نظر مي ر سد كودكاني كه با پدران خود تماس  بيشتري دارند در برخورد با موقعيتهاي بيگانه اضطراب كمتري دارند . البته شواهد گرد آوري شده توسط مري ماين1 ودانا وستون2 نشان مي دهد كه روابط نوزاد با پدر ومادر،  هر دوبراي فهم واكنشهاي اجتماعي كودكان مبناي بهتري به شمار مي آيد تا رابطه مادر     نوزاد ياپدر     نوزادبه تنهايي (نجاتي ،1371).

سوئس3  و همكارانش معتقدند كه كيفيت رابطه نوزاد     پدر در دوازده و هيجده ما هگي، با رفتار بعدي بچه هابا همسن وسالهاي پيش دبستاني  شان مرتبط است. در اين تحقيق كه در آلمان انجام گرفت بچه هايي با وابستگي مطمئن تر نوزاد    پدر، در طول بازي واكنشهاي عاطفي و در تعا ملهايشان با كودكان  ديگر تنش كمتري  نشان مي دادند ودر هنگام دعوا با همكلاسيها پيش ازياري گرفتن از معلم خود ،به حل مشكلاتشان اقدام مي كر دند. البته ،مادران نيز به همان اندازه مهم بودند، ارتباط وابستگي نوزاد     مادر حتي از وابستگي نوزاد      پدر،براي سازگاري اجتماعي بچه ها تعيين كنندهً نيرومند تري  است ( نجاتي ،1371) .

در بازي با والدين بچه ها مي آموزند  عواطف ديگران را  رعايت  كنند و مها رتهاي عاطفي خود رااصلاح و تنظيم كنند.

پدران به طرز اشكار براي نوزادان خود انواع تجربه را كه رشد شناختي شا ن  را افزايش ميدهد مهياميسازد ،تاثير

انان از سنين پايين شروع مي شود0

طبق نظر پيدرسن، رابينستاين ويارواين تاثير خيلي زود از پنج شش ماهگي شروع مي شود. يك راه اثبات اينكه تلاش هاي پدر براي رشد شناختي نوزاد مفيد است، مقايسه  نوزاداني است كه پدرانشان با آنها زندگي مي كنندو نوزاداني كه پدرانشان غايب هستند . پيدرسن و همكارانش با استفاده از مقياسها ي رشد نوزاد بيلي چنين مقا يسه اي را به عمل آوردند  ودريا فتند كه پسر بچه هايي كه پدرانشان غايب بودند،نمرات كمتري كسب كردند .( در سن پنج يا شش  ماهگي مقياس هاي بيلي  رفتار هاي بيلي رفتارهاي حسي حركتي نوزاد همچون  دست  دراز كردن به طرف  يك شيً، چنگ  زدن و دنبال كردن يك شيً راكه به نظر مي رسد پيش درآمد  رشد هوشي بعدي آنها باشد، اندازه گيري مي كنند.) براي  دختر بچه ها ، حضوريا غيبت پدر هيچ تفاوتي در اندازه گيري هاي رشد شناختي نشد( نجاتي ،1371).

ديگر نشانهً نخستين رشد شناختي ، ميزان علاقه اي است كه بچه ها به اشياِء و حوادث اطرافشان نشان مي دهند. محققان دريافته اند كه اين شكل نخستين كنجكاوي نيز با رشد هوشي آينده  مرتبط است . پيدرسن وهمكارانش اسباب بازي جديد وناشناخته اي را به نوزادان دادند و مدت زماني راكه آنها صرف وارسي و بازي باآن كردند ثبت نمودند. پسر بچه هايي كه بدون پدرزندگي مي كردند كمتر از آنهايي كه با پدرانشان به سر مي بردند وقت خود را صرف بررسي اين شيءعجيب كردند. به نظر مي رسد حضور محض پدر در خانه در طول نخستين ماه هاي زند گي ،بر رشد نوزادان پسر تاثير دارد . اما صرفا حضور يا غيبت پدر نيست كه باعث تفاوت دررشد هوشي پسران مي شود، بلكه ميزان  برانگيختگي پدران كه در خانه هستند براي نوزادان پسر بسيار مهم است . پسر بچه هايي كه تماس هاي مكرري با پدر شا ن دارند در اندازه گيري هاي رشد شنا ختي نمرات بالاتري مي گيرند. در موردنوزادان دختر به نظر مي رسد كه حضور يا عدم حضور پدرو همچنين  ميزان درگيري اودرخانه بررشد شناختي آنان     دست كم در دوران  طفوليت      تاثيري ندارد. پدران بر رشدهوشي دختران خود تاثيرمي گذارند، اما ظاهرا ٌ  نه تا مراحل بعدي رشد آنان ( نجاتي ،1371).

علاوه بربررسي تاثيرپدران برروي نوزادان وكودكان، اخيرا ٌمحققان پژوهشهاي فراواني را درباره تاثيرپدران در نوجواني فرزندانشان شروع كرده اند .آنها معتقدند كه پدرومادردر مرحله نوجواني،درست همچون ساير مراحل رشد كودك نقش خاصي را ايفا مي كنند.يكي از اهداف اصلي در مر حله نوجواني،  دستيابي به موازانه اي ميان صميميت، نزديكي ووابستگي  ازيك سو و استقلال و فرديت از سوي  ديگر است. در اينجاست كه مادران وپدران به شيوه هاي متمائزبا فرزندان خودارتباط برقرار مي كنند ، مادران براي وابستگي  و نزديكي كوشش مي كنند، پدران بيشتر به جدايي وتفكيك توجه دارند . بنابر اين آنها مي توانند مكمل يكديگر باشند . پدران ممكن است به نوجوانان  كمك كنند تا احساس هويت و استقلال پيدا كنند .در يك تحقيق  شموئيل، شولمان وموشه كلا ين  تاييد لازم براي اين نقش متمايز رابدست آوردند. آنها درتحقيق خودبا حدود هشتادنوجوان16    12ساله پي بردند كه پدران بيش ازمادران به دليل طرفداري بيشتر از استقلال مورد توجه نوجوانانشان هستند. همچنين استوارت هوسر وهمكارانش دريا فتند كه پدران خودرابيش ازمادران مشوق مها رتهاي ابراز وجودواستقلال مي بينند.  اين يافته ها مربوط به يك فرهنگ نيست، بطور كلي پدران نقش مهمي  در طول نوجواني بازي مي كنند و ممكن  است در پديداري استقلال كودكان سهم داشته باشند( نجاتي،1371).

 

 

همچنين پدران تاثير مهمي دررشد جنسي فرزندان دارند حتي بيش ازمادران، درنتيجه اين امر، فرزندان خانوادهايي كه درآنها پدرهميشه غايب است ياتا مدت هاي طولاني ازخانه دوراست،ممكن است درنقش آموزجنسي دچار اختلال          شوندمثلا روبط دختران حتي دربلوغ وبزرگسالي بامردان بيشترتحت تاثيرروابط مادرانشان است تاروابط مادرانشان 

 بنابراين پدر به شيوه هاي بيشماري مثلا از طريق شخصيتهايشان باقرارگرفتن درجاي الگوهاي نقشي ودرتعاملهاي

 روزمره شان با فرزندان خود برفرايند نقش آموزي جنسي تاثيرمي گذارد. درمجموع نقش پدردرآينده هرچندباشداگر

 بپذيريم كه در گذشته چراغ راه مطمئني براي آينده است، بيشك نقش اوتاثير گذار خواهد بود.    

 

     عوارض فقدان پدر

 

 همانطوركه مي دانيم محروميت از محبت و عاطفه باعث مي شود كه شخصيت كودك شكل لازم رابه خود نگيردو

دچار كمبود هايي شود وبسياري از سركشيها، طغيانها ،بي بند و باريها ،فجايع ،انحرافات ،قضاوتها و خصومتها او را تهديد كند و در نهايت موجب عقب ماندگي وي در زمينه هاي گوناگون شود ، كودك بايد عملا لمس كند  كه مورد محبت و پذيرش قرار گرفته است ( نجاتي ،1375).

برخي روانپزشكان بر اين عقيده اند كه كمبود محبت در دوران كودكي سبب عقده رواني در او شده و در دوران بلوغ به صورتهاي مختلف در كودكان متجلي مي گردد ،ابتلا به بيماريهاي رواني همچون اسكيزوفرني و هيستري و يا افسردگي خود نموداري از آن است (قائمي ،1366 ).

رمز پرورش موفق كودك در خانواده در ايجاد محيطي با ثبات است كه در آن محيط كودك مي تواند عشق و امنيت را احساس كرده و با او به عنوان يك فرد با ارزش رفتار شود ( ملك پور، 1373 ).

از نظر اجتماعي نيز كودكي كه در خانه محبت نديده و يا دچار كمبودهاي عاطفي است فردي ناپايدارو دچار احساس مسوليت اندك مي باشد .او حاضر نيست تعهدي در جامعه بپذيرد و آن را ايفا كند ( قائمي ،1366 ).

 

 

لینک دانلود