بررسي ملاکهاي انتخاب دوست در بين دانش آموزان پايه اول پسر در مقطع متوسطه

بررسي ملاکهاي انتخاب دوست در بين دانش آموزان پايه اول پسر در مقطع متوسطه

مقدمه :
يكي از سخنان حكيمانه و جامعه شناسانه اين است كه « انسان با الطبع اجتماعي است.» و اين بدان معني است كه انسان بر نهاد پيوستن به همنوعان خود آفريده شده است.  و اين غريزه اي است كه انسان در بطن خود دارد.
زيرا انسان به تنهايي قادر به گذشتن از مراحل زندگي در دنيايي كه آكنده از ناروائيها و مالامال از دشواريها و مقرون به خطاهاست، نيست. و از اين رو انسانها ناگريزند به ياري جستن و همكاري كردن براي رسيدن به ا جتماعي كه در آن بتوان آنچه را فرد از انجام آن ناتوان است انجام داد. هر قدر صفوف بشر به هم پيوسته شود و اختلاط و تعاون بينشان افزوده گردد، در ميدان زندگي و مدارج ترقي پيشرفت خواهند كرد. از اين رو، اسلام كه ديني پيشرو و جاودانه است، اجتماع بشري را دعوت مي كند كه با زو به بازوي هم كار كنند به هم مهرورزند پس صدايي آسماني فرياد مي زند:
« اي مردم» ما همه شما را نخست از مرد و زني آفريديم، و آنگاه شعبه هاي بسيار و فرق مختلف گردانيديم تا يكديگر را بشناسيد و به دين خدا چنگ زنيد و پرا كنده نشويد. اين است دعوت اسلام از تمامي مردم. و چون افراد انساني همه در معرض سختيهاي هلاكت آور و بدبختيهاي دردناك و مشكلات طاقت فرسا قرار دارند. كه به تنهايي بر مقابلة با آنها توانا نيستند، ناگزيرند كه براي خود مرزي يا افرادي از نوع خود ذخيره كنند كه بين خود و آنها رابطه اي مطمئن و يك پيوستگي پايدار و دوستي و محبتي خاص برقرار گردد. تا بين اين افراد احساس برادري صادقانه و درك دوستي خالصانه حاصل شود. كه هر كدام  در سختيها ياري گر ديگري باشند در كمك رساني و همكاري و بر آوردن نيازها و نجات دادن از سختيها و بيرون آوردن از گرداب، و اين رابطة مقدس است كه هر يك  را به ديگري مي پيوندد. و دلها و خواستها را به هم نزديك مي كند كه « دوستي» ناميده مي شود.

فهرست:
فصل اول
بيان مسئله     
بيان هدف    
ضرورت اجراي طرح     
سوالات تحقيق    
بيان فرضيه     
تعاريف عملياتي    
فصل دوم تاريخچه تحقيق و مطالعة منابع مربوط به موضوع
نوجواني    
تاثير معاشران    
دوست يابي    
طرد شدن و پذيرفته شدن از سوي همسالان    
تحقيقات انجام شده     
فصل سوم روش اجراي تحقيق
جامعه     
نمونه و روش نمونه گيري    
روش جمع آوري اطلاعات    
ابزار تحقيق    
روش آماري بكار رفته     
فصل چهارم: تجزيه و تحليل
تجزيه و تحليل داده ها ( اطلاعات)     
توصيف اطلاعات رابطه با فرضيه  ها     
فصل پنجم
سوالات و داده‌‌ها     
تفسيرنتايج ( بحث و خلاصه)     
بيان مسئله     
نتيجه گيري كلي    
نمودار    
كاربرد و منابع     
فهرست منابع    
پرسشنامه     

           

لینک دانلود

جزوه پاورپوینت روشهای مختلف عصاره گیری گیاهان دارویی

جزوه پاورپوینت روشهای مختلف عصاره گیری گیاهان دارویی

قسمتی از متن:
براي انجام این روش گیاه خرد شده را در ظرفی که از جنس مناسب باشد ( شیشه، استیل، چینی و غیره ) داخل نموده و مقدار ذکر شده از حلال را بر روي آن می ریزند. براي اینکه از تغییرات شیمیایی، در اثر فعل و انفعالات شیمیایی حاصل از تابش نور بر روي مواد متشکله گیاهی، جلوگیري شود عمل عصاره گیري را در مکانی که از تابش مستقیم خورشید محفوظ است، انجام و با محکم کردن درب ظرف عصاره گیري از تبخیر حلال جلوگیري می نمایند. عمل عصاره گیري را ضمن تکان دادن و یا همزدن مکرر 5 روز تمام در حرارت اتاق ادامه داده و بعد از این زمان که تعادل غلظت مواد موجود در حلال و بافت گیاهی برقرار گردیده است، عمل عصاره گیري را خاتمه داده و سپس عصاره حاصل را صاف نموده و باقیمانده گیاهی را با دستگاه پرس تحت فشار قرار میدهند. در خاتمه عصاره ها را با هم مخلوط و جهت ته نشین شدن رسوبات و کدورت حاصل 5 روز تمام در حرارت کمتر از 15 درجه سانتی گراد نگهداري نموده و سپس با احتیاط از تبخیر شدن حلال آن را صاف و در صورت لزوم براساس میزان مواد موثره، عصاره را تنظیم می نمایند. از مزایاي روش ماسراسیون این است که این روش بدون به کار بردن دستگاه ها و ابزار هاي پیچیده و در یک محیط کار محدود قابل انجام بوده و با به کار بردن حلال هاي یکنواخت می توان به کمک این روش عصاره هایی با میزان مواد موثره یکنواخت به دست آورد. از معایب این روش، زمان طولانی انجام عصاره گیري می باشد که می تواند موجب از بین رفتن مواد دارویی در باقیمانده گیاهی گردد. روش ماسراسیون را باید هنگامی به کار برد که گیاه مورد عصاره گیري داراي مقدار کم یا فاقد مواد غیر محلول سلولی باشد.
فهرست:
تعریف عصاره
روشهای عصاره گیری
استخراج مواد گیاهی
روش های استخراج مواد گیاهی
نکته مهم درمورد استخراج مواد از گیاه تازه
استخراج از گیاه خشک شده
ترتیب استفاده از حلال
روش ماسراسیون ( خیساندن )
روش پرکولاسیون
روش سوکسله

لینک دانلود

پایان نامه سیستم HVDC

پایان نامه سیستم HVDC

مقدمه:
در نخستين سالها الكتريسته به شكل مستقيم (DC) مورد استفاده قرار ميگرفت كه نمونه بارز آن باطريهاي الكترو شيميايي بودند كه در تلگراف كاربرد وسيعي داشت.
در اولين نيروگاه برق كه در سال 1882 توسط اديسون در شهر نيويورك احداث گرديد از ماشين بخار و ديناموهاي جريان مستقيم براي توليد برق استفاده شد و نيروي حاصله به همان فرم DC از طريق كابلهاي زيرزميني توزيع و مصرف شد. در سال 1880 تا 1890 با ساخت ترانسفورماتورها وژنراتورهاي القايي شبكه‌هاي انتقال AC توسعه فراواني پيدا كرد ، بطوريكه اين نوع شبكه بر شبكه‌هاي DC مسلط شد. علي رغم اين موضوع ، در اين سالها مهندسان تلاش زيادي جهت مرتفع ساختن مشكلات شبكه‌هاي انتقال DC به انجام رساندند ، بطوريكه رنه تيوري1 در سال 1889 با سري كردن ژنراتورهاي DC توانست به ولتاژ بالايي جهت انتقال DC دست يابد و در انتهاي خط هم تعدادي موتور DC را با هم سري كرده و هر يك از اين موتورها را با بك ژنراتورDC يا AC با ولتاژ كم كوپل كرده بود.
از اين نوع سيستم تا سال 1911 حدود 20 پروژه در اروپا به اجرا درآمد كه مهمترين آن در فرانسه بين موتيرز2 در كوههاي آلپ فرانسه و شهر ليون با فاصله‌اي حدود km20 و سطح ولتاژ kv125 تا سال 1937 مورد بهره‌برداري قرار گرفت.
به هر حال با توجه به محدوديت ماشين‌هاي DC مشخص بود كه توسعه بيشتر HVDC به مدلهايي با كيفيت بهتر از اين نوع ماشين‌ها نياز داشت، به همين دليل عده‌اي به طرح ديگري از مبدلها پرداختند.
در سال 1932 ماركس در آلمان مبدلهايي با قوس هوا ابداع كرد كه باسويچينگ قوس بين دو الكترود مشابه، جريان متناوب قابل تبديل به جريان مستقيم مي‌شدند ولي اين نوع مبدل اشكالاتي از جمله عمر كم الكترودها، افت ولتاژ نسبتاً زياد (V500 روي قوس) و همچنين توان تلفاتي زياد براي قوس و براي دميدن هواي خاموش كننده قوس و خنك كنندگي حدود 3% قدرت انتقالي داشت.
در سال 1930 براي اولين بارديوهاي جيوه‌اي مجهز به الكترود كمكي ساخته شدند، اين نوع ديودها قابليت كار در حالت اينورتري را نيز داشتند به اين ترتيب در سالهاي بعد مبدلهاي شبكه‌ انتقال DC به ديودهاي مذكور مجهز شدند.

فهرست مطالب:
ـ مقدمه                                                                                                  
ـ ساختار PLC                                                                                                       
ـ تفاوت PLC با كامپيوتر                                                                              
ـ كاربرد PLC صنايع مختلف                                                                        
ـ سخت افزار PLC                                                                                     
ـ مدولا منبع تغذيه (PS )                                                                             
ـ واحد پردازش مركزي (CPU)                                                                     
ـ حافظه (MEMORY)                                                                                
ـ ترمينال ورودي (INPUT MODULE)                                                           
ـ ‌ترمينال خروجي (OUTPUT MODULE)                                           
ـ مدول هاي ارتباط پروسسوري (CP)                                                  
ـ‌ مدول هاي رابط (IM)                                                                              
ـ تصويري ورودي ها (PII)                                                                         
ـ تصوير خروجي ها(PIO)                                                                          
ـ‌ فلگ ها ، تايمرها و شمارنده ها                                                                    
ـ‌ انبارك يا آكومولاتور (ACCUM)                                                     
ـ گذرگاه عمومي ورودي / خروجي (I/O bus)                                      
ـ‌ روشهاي مختلف آدرس دهي                                                                        
ـ‌ نرم افزار PLC                                                                                        
ـ‌ واحد برنامه نويسي (PG)                                                                          
ـ روشهاي برنامه نويسي در PLC                                                                   
ـ روش نمايش نردباني          (LAD)                                                               
ـ روش نمايش فلورچارتي (CSF)                                                                   
ـ نمايش عبارتي (STL)                                                                                
ـ فليپ فلاپ                                                                                                        
ـ دستورL و T                                                                                                       
ـ مقايسه كننده ها                                                                                       
ـ تايمرها (Timers)                                                                                             
ـ نصب و راه اندازي ، رفع عيب PLC                                                             
ـ نصب PLC                                                                                                        
ـ حفاظت فيزيكي                                                                                       
ـ حرارت محيط                                                                                         
ـ تداخل مغناطيسي                                                                                     
ـ سيم كشي                                                                                                          
ـ گسترش                                                                                                            
ـ اتصالات سيم هاي بيروني                                                                          
ـ ايمني                                                                                                               
ـ اتصال وسايل ايمني                                                                                              
ـ دوري از عيب هاي ورودي                                                                        
ـ مستند سازي                                                                                                       
ـ مقدمات تست دستگاه                                                                                 
ـ بازبيني عمليات                                                                                       
ـ آزمون نهايي                                                                                                      
ـ عيب يابي                                                                                                         
درصد خرابي و منبع آن                                                                              
جدول راهنماي عيب يابي                                                                            
راه اندازي دستي                                                                                       

                         

لینک دانلود

تحقیق بررسی یادگیری و آموزش الکترونیکی برای افراد دارای معلولیت های خاص

تحقیق بررسی یادگیری و آموزش الکترونیکی برای افراد دارای معلولیت های خاص

چکیده :
با شروع هزاره سوم ، فناوري اطلاعات به عنوان عمده ترين محور توسعه و تحول در جهان مدرن مطرح شده است و دستاوردهاي آن به گونه اي با زندگي مردم عجين گرديده كه عدم دسترسي به آن براي هر قشري از جامعه باعث عقب ماندگي مضائف مي شود. مقاله حاضر با نگاهي به استعدادها و نيروهاي كشف نشده در انسانهايي كه در طول زندگي خود دچار كمبودهايي از نظر جسمي و ذهني هستند، براي بالفعل كردن اين استعدادها به معرفي تكنولوژي هاي به روز و نحوه استفاده از آن ها تحت فناوري آموزش الكترونيكي ميپردازد. همچنين براي پياده سازي اين راهكارها مدلي نيز ارائه شده است كه سير يادگيري الكترونيكي براي افراد معلول را تحت پورتال نامبرده را نشان مي دهد .

فهرست مطالب:  
تشکر و قدرداني    
چکیده    
مقدمه    
معلول به چه افرادی گفته می شود؟    
بيان مسأله    
اهداف پژوهش    
اهمیت و ضرورت پژوهش    
فرضیه های پژوهش    
مقدمه ای بر آموزش الکترونیکی (E-Learning)    
تفاوت آموزش سنتی و مدرن در اینجا سه تفاوت بررسی شده    
دامنه آموزش الکترونیک    
دسته بندی نوع یادگیری ومزیت های آموزش الکترونیکی    
مقایسه یادگیری از طریق آموزش الکترونیک و یادگیری در کلاسهای فزیکی معمولی    
مزیت های آموزش الکترونیک    
چند نکته که در آموزش الکترونیکی باید مورد توجه قرار گیرد    
برنامه های شرکت ها و موسسات برای آموزش الکترونیکی    
چند رسانه ای ها دسترسی الکترونیک و توانمندسازی معلولان    
شهر الکترونیک و مفاهیم آن    
تعریف چند رسانه ای    
دسترسی به چند رسانه ای    
معلول کیست؟    
فراهم کردن فرصت های برابر در حوزه فناوری های اطلاعات و ارتباطات    
تشکیل کار گروه توان بخشی فناوری اطلاعات و ارتباطات در شورای عالی اطلاع رسانی    
توانمندسازی    
دسترسی الکترونیک برای معلولان    
آموزش الکترونیکی در خدمت کارآفرینی دیجیتالی معلولان    
کاتالیزور    
انکوباتور    
از ویژگی های بارز این طرح می توان به مواردی به این شرح اشاره کرد    
آموزش چند رسانه ای دارای خصوصیات معینی است از آن جمله    
مستندات حقوقی جهانی جهت حق برخورداری معلولان از چند رسانه ای ها    
مناسب سازی وب سایت ها جهت افراد معلول    
مناسب سازی چند رسانه ای ها برای افراد کم بینا و نابینا    
مناسب سازی وب سایت ها برای افراد کم شنوا    
مناسب سازی وب سایت ها برای افراد دچار اختلال یادگیری    
مناسب سازی وب سایت ها برای افراد دارای اختلالات حرکتی    
راهکارهای مناسب سازی وب سایت ها برای افراد دچار اختلال در توجه و تمرکز    
مناسب سازی وب سایت ها برای افراد دچار معلولیت ذهنی    
مزایا و معایب آموزش الکترونیکی برای معلولان    
روش های آموزش و فراگیری آموزش‌الکترونیک     
آموزش الکترونیکی، نوعی آموزش از راه دور    
ابزارهای آموزش الکترونیکی    
انواع معلولیت    
مزیت ها و معایب آموزش الکترونیکی برای دانش آموزان معلول    
زندگی افراد معلول در یک شهر الکترونیکی    
نتیجه گیری    
منابع و مآخذ    

                     

لینک دانلود

گزارش تخصصی چگونگی افزایش ایجاد انگیزه و احساسات مثبت در دانش آموزان از طریق راهبردهای فعال یادگیری

گزارش تخصصی چگونگی افزایش ایجاد انگیزه و احساسات مثبت در دانش آموزان از طریق راهبردهای فعال یادگیری

چکیده :

دنیای امروز دنیای تشکیل تیم های کاری است و اگر در هر موسسه یا سازمان افراد موفق به کار گروهی نشوند، شرکت و سازمان، یکی از کلید های مهم موفقیت را از دست داده است. دوران کنونی، دوران تخصص های متفاوت است. امروز دیگریک نفر تنها به صرف این که در یک رشته تخصص یا حتی فوق تخصص دارد نمی تواند در فعالیت های مختلف آموزشی، تجاری، اقتصادی، درمانی و… موفق باشد.

به عبارت دیگر، دنیای امروز دنیای تشکیل تیم های کاری است و اگر در هرموسسه یا سازمان افراد موفق به کار گروهی نشوند، شرکت و سازمان، یکی از کلید های مهم موفقیت را از دست داده است.

یکی‌ از معیارهایی‌ که‌ کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌ را از کشورهای‌ در حال توسعه‌ مجزا می‌کند، فرهنگ‌ گروهی‌ کار کردن‌ است‌، در کشورهای‌ توسعه‌ نیافته‌، افراد علاقه‌یی‌ به‌ فعالیت‌های‌ گروهی‌ ندارند و همین‌ امر سبب‌ می‌ شود علاوه‌ بر صرف‌ انرژی‌ بیشتر، کارها با کیفیت‌ پایین‌ترین‌ انجام‌ پذیرد. اصولا جهت‌ رسیدن‌ به‌ یک‌ جامعه‌ کارآفرین‌، رشد فعالیت‌های‌ گروهی‌ نیز ضروری‌ است‌ و بدون‌ چنین‌ ویژگی‌، کارآفرینی‌ در جامعه‌ فراگیر نخواهد شد.

لینک دانلود

گزارش کارآموزی عمران ساختمان فولادی

گزارش کارآموزی عمران ساختمان فولادی

مقدمه:

اجرای ساختمانی اسکلت فلزی به آگاهی از یکسری مسائل فنی که به علم رشته های مختلف ساختمان بستگی دارد، نیازمند است. بدیهی است عدم توجه به مسائل تئوری معماری، محاسباتی و تأسیساتی در اجرا و ساخت اشکالات را در پی خواهد داشت که به زودی به تعمیر ساختمان منتهی خواهد شد، که باید در اسرع وقت ساختمان را به وسیله تعمیر محافظت کنیم و ضمن اجرای اصولی تعمیر، عمر مفید ساختمان را تداوم بخشیم. چرا که در بعضی مواقع، اشتباه در تعمیر ساختمان خسارت مالی و جانی جبران ناپذیری در بر خواهد داشت.
در این گزارش کارآموزی سعی شده اطلاعاتی در مورد ساختمانهای فلزی و روش اجرای آنها داده شود.


فهرست مطالب:

مقدمه
چگونگی انجام کارهای ساختمانی
انواع نقشه های ساختمانی
نقشه های معماری
نقشه های اجرایی
نقشه های تأسیسات
موارد استفاده از نقشه های تأسیساتی و برقی
تحکیم خاک
پی
انواع پی
پی های سطحی
پی های عمیق 
بعضی از شرایط استفاده از شمع
شمع کوبی
آرموتوربندی شمع ها
بتن مگر
آرموتور بندی
 BPl
قالب بندی
هم پوشانی
بتن کرمو
کاوری
چاله های آسانسور
آب دادن به بتن
ماسه پاشی
مشخصات ویژه مصالح
روش انبار كردن سيمان
روش انبار كردن ميلگرد ها
خم كردن ميلگردها
اجزا تشكيل دهنده ساختمان هاي فلزي
ستون
اتصال ستون به صفحه زير ستون
وسايل بالابري
تيرهاي لانه زنبوري
تیری زیر سری نشیمنگاه
سقف تيرچه و یونلیت
بادبند
پله
كف پله
اتصالات لوله
مزایای ساختمان فلزی
معایب  ساختمان فلزی
نکات اجرای در اجرای ساختمان


 

لینک دانلود

بانک ایمیل دانشجویان و دانشگاه ها

بانک ایمیل دانشجویان و دانشگاه ها


 50000 ایمیل فعال دانشجویی

دانشجویان قشر بزرگی از اعضای جامعه میباشند که اکثرا در فضای مجازی هستند و به کسب و کار اینترنتی مشغولند.
در این فایل ایمیل دانشجویان فعال در اینترنت را که توسط نرم افزار های بسیار قدرتمند تهیه شده قرار دادیم.
رشته های دانشجویی موجود در این فایل به صورت زیر میباشند که کاملا تفکیک شده و جداسازی شده هستند:

تربیت بدنی و علوم ورزشی
اتو مکانیک
علوم پایه
حقوق
کامپیوتر
زبانهای خارجه
علوم اجتماعی
ارتباطات

 

             

لینک دانلود

بررسی تاثير ورزش بر اضطراب و افسردگي و سلامت روحی و مزایای آن

بررسی تاثير ورزش بر اضطراب و افسردگي و سلامت روحی و مزایای آن

 

 

تاثير ارتفاع بر ورزش

     ورزش هاي مربوط به ارتفاعات بلند، فوق العاده مفرح هستند. اما مي تواند روي افرادي كه بدنشان آمادگي لازم را براي اين نوع تجربه ندارد، تاثيرات جوي بگذارد. در ارتفاعات بلند هوا رقيق تر( كم اكسيژن تر) است. قلب بايد با ضربان سريع تري كار كند تا بتواند جوابگوي نيازهاي اكسيژن بدن باشد. تغييرات ناگهاني در ارتفاع و ميزان كار قلب در مدت معين (كارميزان)، مي تواند زندگي شما را به خطر بيندازد.

     نشانه هاي پر خطر به هنگام ورزش عبارتند از كم آوردن نفس، سريع شدن تنفس، ضربان قلب سريع تر، عملكردهاي ورزشي ضعيف و چاقي زودرس. خيلي مراقب باشيد، اگرقصد بالارفتن يا صعود به يك ارتفاع بالاتر را داريد. از چند روز قبل از آن، از كارهاي سخت و طاقت فرسا اجتناب كنيد.

     مشكلات ديگري كه مي توانند مانع از ورزش كردن شوند، نيز به وجود مي آيند، مانند سردرد، اضطراب، تهوع و استفراغ، احساس يك نوع بيماري هميشگي، از دست دادن اشتها و يك ناتواني در خوابيدن. بدن براي تطابق يافتن با ارتفاعات به زمان نياز دارد. اين كار را با ساختن هرچه بيشتر گلبول هاي قرمز خون به منظور حمل اكسيژن بيشتر انجام مي دهد. در حدود 8 روز طول مي كشد تا بدن كاملاً با ارتفاعات تطبيق پيدا كند. درصورت برطرف نشدن نشانه ها، به پايين برگرديد.

     مشكلات نادر، اما جدي ممكن است زماني كه خيلي سريع از ارتفاع طبيعي خودتان به ارتفاع بالاتر مي رويد، حاصل شوند. مراقب تنگي نفس، تنفس و ضربان قلب سريع و ضعيف باشيد. درد قفسه سينه، سردرد شديد و گيجي هم ممكن است به مراقبت هاي پزشكي سريع نياز داشته باشد.

     افرادي كه بدن آماده تري دارند، كمتر دچار عوارض مربوط به ارتفاعات بلند مي شوند. وقتي كه براي اولين بار مي خواهيد به ارتفاعات برويد، فعاليت هاي سنگين انجام ندهيد. چند روز به بدنتان فرصت دهيد كه خود را با شرايط ارتفاع جديد وفق دهد. ساعاتي را به استراحت اختصاص دهيد. مايعات زياد بنوشيد. اگر نشانه هاي مشكلات فوق برطرف نشد، به پايين برگرديد و ديگر ادامه ندهيد. به مراقبت هاي پزشكي نيز ممكن است نياز باشد.

     به هر حال، براي كوهنوردي، صعود يا دوچرخه سواري در ارتفاعات، حتماً آمادگي بدني داشته باشيد. ابتدا بدن خود را از هر لحاظ آماده كنيد. اگر براي نخستين بار است كه از ارتفاعات بالا ميرويد، سخت فعاليت نكنيد و به نداي بدنتان گوش فرا دهيد.

 

لینک دانلود

بررسی كابل و كابل كشي و انواع آن

بررسی كابل و كابل كشي و انواع آن

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:   8

 

 

 

كابل هاي فشار ضعيف و متوسط بيش از 90% كابلهاي جريان زياد داراي عايقي از كاغذ آغشته به روغن مي باشند .

  بدین معني كه سيمها با نوارهاي كاغذي باند پيچي شده و سپس به نوعي از روغن معدني غليظ اغشته مي شوند.

   چنين كابلي را " كابل كم روغن " مي ناميم از 1 تا 60 هزار ولت ساخت و نرم شده اند

سيم كابل از مس المينيوم است و مي تواند يك لا يا چند لا ( طنابي ) باشد .سيم‌هاي چندلا نرم تراست وقابليت انحناي آن نيزنسبت به كابل باسيم يك لابيشتراست.

سيم هاي طنابي به مقطع گردوبخصوص دركابل  هاي سه سيمه وچهارسيمه از 1تا 10 هزارولت بشكل سكتوروبيضي نيزساخته مي شوند.

كاغذ بصورت نوارباريك به ضخامت 1/0تا 15/0 ميليمتر به شكل مارپيچي روي سيم پيچيده مي شود پيچيده مي شود وقبل ازاينكه كاغذآغشته به روغن شود ، سيم عايق شده رادرخلاء وحرارت زيادبا دقت خشك مي كنند ودرهمين حالت سيم عايق شده ازداخل منبع روغن بادرجه حرارت C 120       110 عبورداده مي شود. درنتيجه روغن كه دراين درجه حرارت بسيار سيال است درداخل كاغذنفوذكرده وتمام خلل وفرج كاغذراپرمي كند

دردرجه حرارت معمولي روغن كابل تقريبا سفت است

 

 

لینک دانلود

تحقیق درسی در مورد عملیات فتح المبین

تحقیق درسی در مورد عملیات فتح المبین

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:   16

 

 

اهداف عملیات

 

     آزادسازی بخش وسیعی از مناطق اشغال شده، همچون سایت 4 و 5 رادار و ده ها روستای منطقه.

     انهدام دو لشکر عراق (10 زرهی و 1 مکانیزه).

     دست یابی به خطوط پدافندی مناسب و استفاده از حداقل نیروهای خودی در آن خطوط

     خارج کردن شهرهای شوش، اندیمشک و دزفول از تیررس آتش توپخانه دشمن.

     دور کردن آتش موثر دشمن از جاده اهواز      اندیمشک.

 

منطقه عملیات

منطقه عمومی فتح المبین در غرب رودخانه کرخه واقع شده است و از شمال به ارتفاعات صعب العبور تی شکن، دالپری، چاه نفت و تپه سپتون؛ و از جنوب به ارتفاعات میشداغ، تپه های رملی و چزابه (شیب)؛ و شرق به مرز بین المللی (در شمال و جنوب فکه) منتهی می شود.

منطقه مزبور 2500 کیلومتر مربع وسعت دارد از لحاظ جغرافیایی ناهموار است و علاوه بر ارتفاعات یادشده، دارای تپه های ماهور بسیار و بعضاً غیر قابل عبور می باشد. این بلندی ها به دلیل پستی زمین در شرق کرخه، روی شهرهای شوش، هفت تپه و جاده اهواز      اندیمشک کاملا مشرف می باشند. ارتفاعات ابوصلیبی خات با 202 و 189 متر، کوه های برغازه، رقابیه تی شکن، کمر سرخ، تنگه ابوغریب و رقابیه، مراکز رادار، سایت 4 و 5، پادگان عین خوش و نقاط حساسی همچون دوسلک و سه راهی قهوه خانه از عوارض مهم منطقه عملیاتی فتح المبین بودند.

جاده های آسفالته دزفول به دهلران، عین خوش به چم سری، جاده تنگه ابوغریب، جاده امام زاده عباس به چاه نفت و پل های احداث شده روی رودخانه های چیخواب و دویرج نیز از مهم ترین راه های مواصلاتی منطقه محسوب می شدند.

 

     

 

 

 

استعداد دشمن

مسئولیت پدافند از منطقه غرب دزفول به عهده دو لشکر 10 زرهی و 1 مکانیزه ارتش عراق بود و به تناسب میزان هوشیاری دشمن و آگاهی از عملیات نیروهای ایران، براستعداد آن ها افزوده می شد. در مجموع، تمامی یگان هایی که قبل از شروع عملیات، در منطقه مستقر بودند؛ و نیز تمام یگان هایی که حین عملیات وارد منطقه شدند، عبارت بودند از:

     لشکر 10 زرهی؛ شامل: تیپ های 17، 42، 51 و 60 زرهی، تیپ 24 مکانیزه، تیپ های 55، 99، 423 و 505 پیاده.

     لشکر 1 مکانیزه؛ شامل: تیپ های 34 و 51 زرهی، تیپ های 1 و 27 مکانیزه، تیپ های 93، 96، 109 و 426 پیاده.

     لشکر 3 زرهی ؛ شامل: تیپ های 6 و 12 زرهی، تیپ 8 مکانیزه.

     لشکر 6 زرهی؛ شامل: تیپ 25 مکانیزه.

     لشکر 9 زرهی؛ شامل: تیپ 14 مکانیزه و تیپ های 35 و 43 زرهی

 

لینک دانلود

بررسی فروید و آثار و نظریات او در رابطه شخصیت انسان

بررسی فروید و آثار و نظریات او در رابطه شخصیت انسان

 

زیگموند فروید ( 1865 تا 1939.م )

فروید از جمله متفکران پرتأثیر است که در زمینه­های مختلف چون روان­شناسی، دین، فرهنگ، ادبیات، فلسفه و … تأثیرات گوناگونی برجای گذاشته است. این تأثیرات بر متفکران پست­مدرنیست و بر جامعه­ی معاصر بسیار مشهود است.

آثار فروید: ویراستِ استاندارد آثار فروید 24 جلد است که می­توان آنها را به سه دسته­ی عمده تقسیم کرد:

 آثار در حوزه­ی روان­شناسی بالینی: کتاب­های "تحقیقاتی درباره­ی هیستری"، "تعبیر رؤیا"، "آسیب­شناسی روانی زندگی روزمره"، "لطیفه و رابطه­ی آن با ضمیر ناخودآگاه"، "سه مقاله درباره­ی نظریه­ی جنسیت"، "پیش­درآمدی عمومی بر روان­کاوی". "تعبیر رؤیا" جزء مهم­ترین کتاب­های وی به حساب می­آید.

 آثار در حوزه­ی مباحث فرهنگی: "توتم و تابو"، "روان­شناسی گروهی و تحلیل خود"، "موسی و یکتاپرستی".

 آثار در باب تأملات فلسفی و موضوعات فراروان­شناسی: "ورای اصل لذت"، "آینده­ی یک توهم"، "تمدن و ملالت­های آن". "ورای اصل لذت" هوشمندانه­ترین و خیال­انگیزترین نوشته­ی فروید است.

"ژاک لکان" در حوزه­ی فراروان­شناسی فروید تحقیقات و بررسی­های قابل توجهی ارائه داده است. موضوع مکتب فروید، "رفتار نابهنجار" است یعنی فروید از "بیمار" شروع می­کند و موضوع "جنسیت در بیماری" در تفکر روان­تحلیلگری فروید نقش بسیار مهمی دارد.

ساختار دستگاه روانی انسان:

شخصیت انسان سه پایگاه یا نظام دارد:

نهاد ( بن/ Id ): "نهاد" نظام اساسی شخصیت انسان را تشکیل می­دهد و قالبی است که خود و فراخود در آن شکل می­پذیرند. مهم­ترین جزء "نهاد" غرایز هستند كه از سامان بدن سرچشمه مى‏گیرند. نهاد   هر فرآیندی است که به طور ارثی هنگام تولد با انسان هست. مثلا مجموعه­ی غرایز کودک، جنبه­های زیستی او، امیال و نیازهای او در این پایگاه قرار دارد. کودک دنبال ارضای نیازها و دفع دردهایش می­باشد و در این ساحت تنها از "اصل لذت" پیروی می­کند.

خود ( من/ ego ): بخشى از "نهاد" از آن حالت اولیه به سازمان ویژه‏یى تبدیل می­­گردد كه از این پس هم­چون واسطه‏یى بین "نهاد" و دنیاى بیرونى عمل مى‏كند. فروید این حوزه از ذهن و روان را "خود" می­نامد. به نحوی "خود" قوه­ی مجریه و مرکز تصمیم­گیری شخصیت انسان است. "خود" حركت­هاى اختیارى را تحت فرمان خویش دارد. "خود" رخدادهای بیرونی را از این طریق­ها مدیریت مى‏کند: 1) از راه واقف شدن به محرك­ها؛ 2) از راه انباشتن تجربیاتى درباره آنها ( در حافظه )؛ 3) از راه اجتناب از محرك­هاى فوق‏العاده قوى ( با گریز از آن محرك­ها )؛ 4) از راهِ حل و فصل كردن محرك­هاى ملایم ( با سازگارى )؛ 5) از راه فراگیرى نحوه­ی ایجاد تغییرات مصلحت‏آمیز در دنیاى بیرونى، تغییراتى كه به نفع "خود" هستند ( با فعالیت ). اما در ارتباط با "نهاد"، "خود" رخدادهای درونی را از این طریق­ها انجام مى‏دهد: 1) از راه مسلط شدن بر خواست­هاى غرایز؛ 2) از راه تصمیم‏گیرى درباره­ی این‏ كه آیا آن خواسته‏ها اجابت شوند یا خیر؛ 3) از راه موكول كردن اجابت آن خواسته‏ها به زمان و اوضاع مساعد در دنیاى بیرونى؛ 4) از راه سركوب كردن تمام تحریكاتِ آن خواسته‏ها. تفاوت بین "نهاد" و "خود" در این است که "نهاد" فقط واقعیت ذهنی را می­شناسد و تابع اصل لذت است، اما "خود" بین فرایندهای ذهنی و اشیاء دنیای خارج تفاوت قائل می­شود و هم­چنین از "اصل واقعیت" پیروی می­کند. در کل، فروید دو نظریه درباره­ی "خود" ارائه می­دهد: یکی کنش اصلی "خود" پرداختن به واقعیت است از طریق ادراک و آگاهی و طبق نظریه­ی دیگری "خود" در پیوند با امیال ناخودآگاه ساختار می­پذیرد.

 

لینک دانلود

نگاهی به عادتهای بد در کودکان و رفتار با آنها

نگاهی به عادتهای بد در کودکان و رفتار با آنها

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:   9

 

 

 

بچه هاي خوب ، عادت هاي بد

 

تعداد زيادي از کودکان عادتهاي بد دارند. برخي پي در پي بيني شان را چين مي دهند، برخي گوشهايشان را مي کشند، بسياري لب پايين شان را مک مي زنند و برخي موها يا لبهايشان را مي جوند. ليست عادتهاي بد دوران کودکي همين طور ادامه دارد، بنابراين امکان پرداختن به همه ي آنها وجود ندارد. ولي با نگاهي ويژه به عادتي نظير انگشت توي بيني کردن، صدا در آوردن از بند انگشتان، ضرب گرفتن با انگشتان، پيچ  و تاب دادن پا و جويدن لپ، در اين سلسله مقالات به شما نشان خواهيم داد که تقريباً چگونه هرعادت بدي را مي توان با استفاده از برنامه ها ي ارائه شده از بين برد.

 

پيشگيري عادت

اکثر عادتها را، اگر از ابتدا به تکرار آنها توجه شود، مي توان تضعيف کرد و از بين برد. در اين مرحله هدف شما کاهش تعداد دفعات عادتي است که همه روزه انجام مي گيرد. اين امر شانش تبديل شدن آن را به يک عادت دايمي کاهش مي دهد. زماني که مي بيند کودکانتان رفتاري را انجام مي دهند که شما مايل به ادامه ي آن نيستيد، توجه خود را به صورت منفي نشان ندهيد. اگر دختر شما دريابد که با انگشت توي بيني کردن مي تواند فوراً فرياد شما را درآورد که «بس است، دستت را از توي بيني ات در بيار!» بعيد است که چنين فرصتهايي را براي جلب توجه شما از دست بدهد. در عوض توجه تان را به زمانهايي که اين عمل را انجام نمي دهد، معطوف کنيد. براي مثال در حين تماشاي تلويزيون به او بگوييد: «چه قدر عالي است که مي بينم برنامه ي تلويزيون را بدون انگشت توي بيني کردن تماشا مي کني.» اگر شما غالباً اين کار را انجام دهيد، کودک شما به زودي از عمل انگشت توي بيني کردن به عنوان وسيله اي براي جلب توجه و تحسين شما، دست خواهد کشيد.

 

 

لینک دانلود

بررسی نحوه اتصال و جوشكاري و مونتاژ قطعات تفلون و انواع روشهاي جوشكاري پلاستيكها

بررسی نحوه اتصال و جوشكاري و مونتاژ قطعات تفلون و انواع روشهاي جوشكاري پلاستيكها

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   81

 

 

 

فصل اول : مقدمه

1-1- تاريخچه پلاستيك‌ها

اولين بار در سال 1862 برادران هايت موفق به توليد سلولوئيد شدند و در حدود چهل سال بعد شخصي بنام باكلند موفق به توليد باكليت شد. در حد فاصل سالهاي 1921 تا 1928 بعضي از انواع نايلون‌ها و همچنين اوره – فرمالدئيد و … به بازار عرضه شد و در سال 1934 پلي و نييل كلريد (PVC) در ميزان تجاري جهت ساخت محصولات مختلف روانه بازار شد. اما مهمترين دوره پيشرفت پلاستيكها در دهه 1950 و در دهه 1960 اتفاق افتاد كه در آن زمان اختراع و توليد انواع مختلف پلاستيك با خواصل و كاربردهاي متنوع نقطه عطفي در اين صنعت نام گرفت. در اين زمان اختراع توليد انواع مختلف پلاستيك با خواص و كاربردهاي متنوع اتفاق افتاد كه در آن زمان اختراع و توليد انواع مختلف پلاستيك با خواص و كاربردهاي متنوع نقطه عطفي در اين صنعت نام گرفت. در اين زمان دانشمنداني چون زيگلر از آلمان و يا ناتا از ايتاليا اصول و روشهاي پليمريزاسيون را روشن كردند و باعث پيدايش تكنولوژي نويني در جهت ساخت پليمرهاي مختلفي همچون خانواده پلي اتيلن‌ها و پلي پروپيلن‌ها و پلي اترها و اپوكسي ها و … شدند . اگر بخواهيم اسمي از اولين پلاستيك ساخته شده بشر نام ببريم بايد به سلولز نيترات اشاره كنيم كه اولين پلاستيك تجاري بود كه به بازار عرضه شد ولي به دليل ضعف‌هايي كه داشت از جمله قابل اشتعال بون زياد و در نتيجه خطرناك بودن اين پلاستيك، تحقيقات براي جايگزين كردن نوع پلاستيك ديگري كه اين ضعف را نداشته باشد توسط پروفسور مايلز به توليد پلاستيك سلولزاستات منجر شد كه اين محصول بازار خوبي را كسب كرد. توسعه گرمانرم هاي PVC و PE كمك بزرگي به متفقين در جنگ جهاني دوم نمود و اين امر باعث شتاب تحقيقات در زمينه پلاستيكها در اين كشورها شد و در نتيجه پلي استر غير اشباع، پلي استايرين و اپوكسي كشف شد و به يكباره توجه به صنعت پلاستيك جلب شد.در دهه 1960 نه تنها رشد سريع پلاستيكهاي گرمانرم مثل PVC ، PE ، PP ، PS شكل گرفت بلكه دهه ظهور پلاستيك سوپر مثل پلي كربنات، پلي استال فنوكسي‌ها، پلي فنيلين اكسيد نيز نام گرفته اين پلاستيكها را كه مخصوص مي‌باشند معمولاً پلاستيكهاي مهندسي مي‌نامند كه به عنوان جايزگين آلياژهاي فلزي در مقايس صنعتي پذيرفته شده‌اند.

در حال حاضر با توجه به پيشرفت هاي جديد در صنايع خودرو سازي و يا لوازم خانگي قطعات پلاستيكي بخاطر كاهش وزن و افزايش بازدهي، جايگزين مناسبي براي قطعات فلزي شده‌اند. امروزه از انواع پلاستيكهاي پليمري در بازار در حدود 70 درصد آنها مختص به چهار گروه PVC ، PP , PE و پليمرهاي نوع پلي استايرني (PS) مي باشد براي توليد اين چهار زمينه كالا رقابت شديدي بين شركتهاي شيميايي مونسافتو، شركت داو، شل، يونيون كار بايد و شركت پونت و بي‌اف گودريچ و اكسون و فيلپس وجود دارد. در موارد خاصي نيز پلاستكيهاي خاص توسط يك يا دو توليد كننده توليد مي شوند و جنبه رقابتي بودن از بين مي رود.

2-1- هدف پروژه

تنوع تعداد پلاستيكهايي كه در جهان توليد مي شوند به قدري زياد است كه اگر قرار باشد مخشصات و كاربردهاي تمامي آنها را روي كاغذ بياوريم كتابي با هزارات برگ خواهد شد. از سوي ديگر آمار روزانه ميزان تويد و مصرف انواع پلاستيكها در جهان سر به ارقام نجومي مي زند. همين مسأله نشانگر ميزن اهميت پلاستيكها در صنعت و زندگي روزمره بشر در سالهاي اخير است و باز هب همين علت است كه مي توان به جرأت اعلام نمود كه در سالهاي اخير در برخي زمينه ها پلاستيكها توانسته اند به راحتي جانشين فلزات شده و با آنان به رقابت برخيزند لذا همانقدر كه تكنولوژي جوشكاري و اتصال فلزات در صنعت حائز اهميت است جوشكاري پلاستيكها نيز در جاي خود بايد مورد توجه قرار گيرد. امروزه با استفاده از روشهاي مختلف جوشكاري، اتصال و نهايتاً شكل دادن پلاستيكها مي توان اشكال و قعطات پيچيده‌اي را تهيه نمود كه با استفاده از مواد ديگري مثل چوب و فلز و غيره امكان دستيابي به آنها غير ممكن و نسبتاٌ مشكل مي باشد.

در اين ميان نقش تفلون به عنوان يك پلاستيك صنعتي بسيار نمايان است. همان گونه كه مي دانيد تفلون يكي از انواع پلاستيك است كه امروزه نقش مهمي را در صنايع ايفا مي كند و در بسياري موارد و شرايط استراتژيك جايزگزين قطعات فلزي شده است. خواص ويژه اين پلاستيك و قابليت تراشكاري آن و همخواني با محيط هاي جوي متفاوت ما را بر آن داشت كه مطالعه و تحقيقي داشته باشيم بر نحوه اتصال و جوشكاري و مونتاژ قطعات تفلون و انواع روشهاي جوشكاري پلاستيكها و در نهايت هدف، ارائه نتايج حاصل از آزمايشات تجربي و ارائه نظر رو راهكار در مورد نحوه جوشكاري تفلون به روش ابزار داغ مي باشد. در اين ميان تلاش خواهد شد تأثير نوع طرح پخ و يا عمليات حرارتي تكميلي برروي استحكام جوش حاصله نمايان گردد.

 

 

 

 

فصل دوم : مروري بر منابع

1-2- جوشكاري و اتصال حرارتي پلاستيكها

قطعات پلاستيكي را مي توان به طرق مختف بررويهم سوار كرد. بطور كلي اين روشها در 3 گروه طبقه بندي مي شوند كه عبارتنداز:

1-         چسباندن پلاستيك‌ها برروي هم.

2-         سوار كردن قطعات پلاستيكي به طريقه مكانيكي.

3-         جوشكاري و اتصال حرارتي پلاستيكها

در فرآيند چسباندن قطعات پلاستيكي سطوحي را كه قرار است بهم چسبانده شوند بالايه‌اي از چسب پوشانده و سپس آنها را روي هم گذاشته و با اعمال فشار متوسطي به يكديگر مي چسبانند. نوع چسب مورد استفاده در هر حالت بستگي به نوع ماده‌اي دارد كه قرار است چسبانده شود.

2-2- ايجاد اتصال از طريق چسباندن

ايجاد اتصال از طريق چسباندن يكي از راههاي موثر مونتاژ پلاستيكها در سرعتهاي بالا است. اين اتصال باعث آميختن مولكولهاي بين قطعات نمي شود. بلكه قطعات را به يكديگر مي‌چسباند. چسباندن چوب ، كاغذ و فلزات نمونه‌هايي از اين نوع اتصال مي‌باشد. چسبهاي مذاب داغ نمونه‌هايي از اين مواد هستند كه با سرد شدن سخت مي¬شوند. در اين بحث هيچ تمايزي بين چسبهاي دائمي، موقت يا جدا شونده نخواهد بود . همه آنها به عنوان موادي كه باعث چسبندگي سطح قطعات به يكديگر مي شوند مورد توجه خواهند بود. چسبها در صنايع اتومبيل، نساجي، هوافضا، ساختمان، بسته بندي و الكترونيك استفاده مي شود. .

3-2- چسبندگي امتزاجي

در اتصالات چسبندگي امتزاجي مولكولهاي بين قطعات با يكديگر آميخته مي شوند. سطوحي از قطعات كه به يكديگر متصل مي شوند بايد قبلاً بوسيله حرارت يا حلال، نرم يا روان شوند چسبندگي امتزجي نوع چسبندگي شيميايي است كه قطعات را كنار هم نگه مي دارد. پيوند با ملات حل كننده، پيوند چرخشي، پيوند جوشكاري با گاز داغ، پيوند با كمك ابزار داغ، پيوند ضربه‌اي ، پيوند دي الكتريك، پيوند ماوراي صوت، و پيوند الكترو مغناطيسي روشهايي از چسبندگي امتزاجي مي باشند [1] .

4-2- پيوند ملاتي

ملاتهاي حل كننده و ملاتهاي چسبناك دو نوع ملاتي هستند كه كاربرد رايجي دارند . ملاتهاي حل كننده حلالها يا مخلوطهايي از حلالها هستند كه مواد را حل نموده و سپس با تبخير حلال، مواد در يكديگر روان شده و مي‌اميزند. ملاتهاي غليظ كه گاهي ملاتهاي لايه‌اي يا مخلوطهاي حلالي نيز خوانده مي شوند. متشكل از حلالها و مقايدر كمي از پلاستيكهايي هستند كه بايد به يكديگرمتصل شوند. اين ملات ماده ويسكوزي است كه پس از خشك شدن لايه نازكي از پلاستيكهاي مادر را در محل اتصال باقي مي گذارد.

ايجاد پيوند با ملات حل كننده فقط براي بعضي پلاستيكهاي گرمانرم امكانپذير است و براي پلاستيكهاي گرما سخت چنين پيوندي امكانپذير نيست. حلالهاي داراي نقطه جوش پايين بسرعت تبخير مي شوند. بنابراين تا قبل از تبخير تمام حلال محل متصل شده بايد ثابت بماند. مثالي در اين مورد متيل كلرايد است با نقطه جوش 104 درجه فار نهايت . (40 درجه سانتيگراد). ملاتهاي حل كننده با روشهاي متعددي براي اتصال پلاستيكها بكار مي روند. صرفنظر از روش بكار رفته تمام اتصالات بايد تميز و صاف باشند. بسيار از صنعتگران اتصال جناقي شكل را براي ايجاد اتصال مستقيم دو لبه ترجيح مي دهند .در روشن خيساندن، محل اتصال بايد با حلال خيسانده شود تا سطح نرمي بدست آيد. سپس قطعات در كنار هم با فشار جزئي قرار مي گيرند تا حلال تبخير گردد. اگر فشار بيش از حد بكار برده شود ممكن است بخشهاي نرم خارج از نقطه اتصال فشرده شده و اتصال ضعيفي ايجاد شود.سطوح بزرگ ممكن است در ملاتها روي آنها اسپري گردد . با نفوذ حلال به داخل درز يا ترك محل شكستگي نيز مي توان اتصال امتزاجي ايجاد نمود. قلموي كوچك نقاشي يا سرنگهاي زيرجلدي ابزارهاي دستي تزريق ملات مي باشند.

5-2- اتصالات مكانيكي

قطعات پلاستيكي را مي توان با استفاده از اتصالات مكانيكي ماند پيج، پرچ، بست، مهره، مفصل، چفت فنري و غيره نيز برروي هم سوار كرد. مزيت اصلي استفاده از اتصالات مكانيكي براي سوار كردن قطعات پلاستيكي اولاً امكان اتصال قطعات غير همجنس برروي هم و ثانيا امكان اتصال قطعات ساخته شده از پلاستيكهاي ترموست علاوه بر ترموپلاستيك ها مي باشد. بست هاي مكانيكي متعددي براي استفاده در پلاستيكها وجود دارد . پيچهاي خودكار زماني بكار مي روند كه بست غالباً‌ نبايد باز شود ولي زماني كه نياز به باز كردن مرتب اتصال باشد مهره فلزي در پلاستيك ممكن است در قالب قرار گرفته يا پس از قالب گيري نصب شوند. پيچها و پرچهاي پلاستيكي يا فلزي براي مونتاژ دائمي بكار مي‌روند و پيچهاي ماشيني ، مهره ها و پيچهاي استاندارد كه از پلاستيك يا فلز ساخته شده‌اند در روشهاي معمول مونتاژ بكار مي روند [1] .

اتصال حرارتي اولين روش براي سوار كردن ورقها و لوله‌هاي پلاستيكي بخصوص انواع ترموپلاستيكي ان مي باشد. در اين روش كه بيشتر براي اتصال ورقها و لوله هاي پلاستيكي مورد استفاده قرار مي گيرد. از اعمال همزمان فشار و حرارت به موضع اتصال استفاده مي شود. ساده ترين روش براي اينكار شامل لوله هاي فلزيي است كه المنت‌هاي حرارتي برق در داخل آنها جاي گرفته باشد. وسيله ديگري كه در اين زمينه بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد شامل المانهاي اتصال حرارتي الكترونيكي و با فركانس بالا است.

روش ديگري از اتصال حرارتي كه براي سوار كردن پلي اتيلن‌ها به كار مي رود شامل اكستروژن يك رشته داغ از حسب مابين سطوح مورد اتصال مي باشد كه با اعمال فشار دنبال مي شود. ساده ترين روش براي متصل كردن ورق‌ها يا قطعات پلاستيكي با استفاده از حرارت است. تعيين نوع سيستم اتصال با در نظر گيري فاكتورهاي زير انجام مي‌گيرد:

(a ماهيت ماده‌اي كه قرار است رويهم متصل شود.

(b شكل محصول

(c ملزومات مورد نياز

(d چگونگي كيفيت محصول

در حاليكه تجهيزات الكترونيكي پيشرفته‌اي براي اتصال حرارتي پلاستيك ها طراحي شده است، مي توان از اتصال دهنده‌هاي دستي ساده آهني براي متصل كردن ورقهاي نازك پلاستيكي به ضخامت (1-5/0) ميلي متر براي برخي كاربردهاي ويژه نيز استفاده كرد.

لازم به ذكر است كه جوشكاري پلاستيك‌ها از بسياري جنبه‌ها مشابه با جوشكاري فلزات است به استثناي برخي موارد كه ذكر خواهد شد. اما اتصال حرارتي پلاستيكها روشهايي را در بر مي گيرد كه در آن با استفاده از اعمال حرارت و فشار مي توان دو جزء مورد نظر را به يكديگر متصل نمود.

 

 

لینک دانلود

بررسی علل ترس از مرگ و دلبستگی به دنیا

بررسی علل ترس از مرگ و دلبستگی به دنیا

 

مقدمه

ترس از مرگ و نگرانی از مرگ مخصوص انسان است. حیوانات درباره مرگ فکر نمی‌کنند آنچه در حیوانات وجود دارد غریزه فرار از خطر و میل به حفظ حیات حاضر است. به عبارتی در انسان آرزوی خلود و جاویدان ماندن وجود دارد و این آرزو مخصوص انسان است و «نگرانی از مرگ» زاییده میل به خلود است و از آنجا که در نظامات طبیعت هیچ میلی گزاف و بیهوده نیست، می‌توان این میل را دلیلی بر بقا بشر پس از مرگ دانست.

 

چرا و حتی نام آن برای گروهی دردناک است

نداشتن ایمان به زندگی پس از مرگ

عمده‌ترین دلیل ترس از مرگ این است که عده‌ای به زندگی پس از مرگ ایمان ندارند و یا اگر دارند این ایمان بصورت باور عمیق در نیامده و بر افکار و عواطف آنها حاکم نشده است. وحشت انسان از فنا و نیستی طبیعی است. انسان حتی از تاریکی شب می‌ترسد چرا که ظلمت ، نیستی نور است و گاه از مرگ می‌ترسد چرا که آنهم در مسیر فنا قرار گرفته است.

اما اگر انسان با تمام وجودش باور کند که دنیا زندان مومن است و بهشت کافر و این جسم خاکی قفسی است برای مرغ روح او که وقتی این قفس شکست آزاد می‌شود و به هوای کوی دوست پرواز می‌کند و اگر باور کند که مرغ باغ ملکوت است و از عالم خاک نیست و تنها دو سه روزی قفسی ساخته‌اند از بدنش ، هرگز از مرگ وحشت نمی‌کند.

 

لذا در حدیث عاشورا می‌خوانیم هر قدر حلقه محاصره دشمن تنگتر و فشار دشمن بر حضرت سیدالشهدا و یارانش بیشتر می‌شد چهره‌های آنها برافروخته‌تر و شکوفاتر می‌شد و وقتی از آنها سوال می‌شد چرا؟ می‌گفتند : برای اینکه ساعاتی دیگر شربت شهادت را خواهیم نوشید .

 

دلبستگی به دنیا

علت دیگر برای ترس از مرگ دلبستگی بیش از حد به دنیاست چرا که مرگ میان او و محبوبش جدائی می‌افکند و دل کندن از آن همه امکاناتی که برای زندگی مرفه و عیش و نوش ساخته برای او طاقت فرساست.

 

 

کم کاری برای آخرت

عامل دیگر برای ترس از مرگ خالی بودن ستون حسنات و پر بودن ستون سیئات نامه اعمال است. در حدیثی می‌خوانیم که فردی خدمت رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم آمد و عرض کرد یا رسول اله من چرا مرگ را دوست ندارم؟ حضرت فرمود : آیا ثروتی داری؟ عرض کرد: آری. فرمود : چیزی از آنرا پیش از خود فرستاده‌ای؟ عرض کرد : نه. حضرت فرمود : به همین دلیل است که مرگ را دوست نداری چون نامه اعمالت خالی از حسنات است.

 

با توضیحی که درباره عوامل نگران کننده از مرگ داده شد روشن گردید که مرگ برای یک انسان مومن که تمام زندگانیش را در راه اطاعت از خداوند متعال صرف نموده و کارنامه عملش پر از اعمال صالح و نیک است هیچ جای نگرانی ندارد و مرگ برای چنین کسی از عسل هم شیرین‌تر خواهد بود.

دو كس از مرگ مى‏ترسند، آن كس كه آن را به معنى نيستى و فناى مطلق تفسير مى‏كند، و آن كس كه پرونده‏اش سياه و تاريك است!

آنها كه نه جزء اين دسته‏اند و نه آن، چرا از مرگ در راه هدفهاى پاك وحشت كنند مگر چيزى از دست مى‏دهند؟

داستان «آب حيات» با آب و تاب فراوان در همه جا مشهور است.

 

لینک دانلود

تحقیق درس پوشش دادن فلزات | بررسی پوشش هاي تبديلي | پوششهاي كرماته

تحقیق درس پوشش دادن فلزات | بررسی پوشش هاي تبديلي | پوششهاي كرماته

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:   47

 

 

اصطلاح ((پوشش تبديلي )) به پوششهايي گفته مي شود كه از طريق واكنش لايه هاي اتمي سطح فلزات با آنيونهايي كه از وسط فلزات ايجاد مي شوند .

بنابراين فرايند تشكيل پوشش تبديلي يك فرايند خوردگي كنترل شده اي است كه به طريق مصنوعي ايجاد شده است و نهايتاً برروي سطح فلز لايه اي را ايجاد مي كند . اين لايه اتصال محكمي با فلز پايه دارد و عملاً در آب و محيط واسطه نامحلول است و عايق الكتريكي خوبي مي باشد .

يكي از فرايند هاي پوششهاي تبديلي فرايند كروماته كردن است كه در دو دهه اخير پيشرفت و گسترش قابل توجهي پيدا كرده است .

كروماته كردن

اصطلاح ((كرماته كردن)) به عمليات شيميايي و الكترو شيمايي فلزات و پوششهاي فلزي محلولهايي گفته مي شود كه در آنها اسيد كرميك ، كرمات يا دي كرمات باشد . نتيجه چنين عملياتي ايجاد پوشش محافظ تبديلي شامل تركيبات كرم سه ظرفيتي و شش ظرفيتي بر روي سطح فلز است .

خواص جلوگيري از خوردگي فلزات توسط كروماتها به خوبي شناخته شده است . با اضافه كردن مقادير كمي از اين ماده به سيستمهاي داراي آب در گردش سطح فلزات را پوشش مي دهد و در نتيجه از خوردگي آنها جلوگيري مي كند .

پوششهاي كرماته در محصولات صنايع ماشين سازي ، الكتريكي ، الكترونيكي ، ارتباطات راه دور و صنايع موتوري خودكار به كار مي رود . آنها نيز با جايگزين كردن برخي فلزات معين معين به جاي فلزاتي كه طول عمر كمتري دارند نقش مهم كاربردي دارند . به عنوان مثال ، مي توان از روي كرماته شده كه جايگزين فلزات با پوشش كادميم شده اند نام برد .

مهمترين اهداف استفاده از فلزات كرماته شد عبارتند از :

الف ) افزايش مقاومت به خوردگي فلز يا پوششهاي محافظ فلزي ، در حالت اخير احتمالاً به طولاني شدن زمان ظهور اولين آثار خوردگي بر روي فلز پايه و فلز پوشش منجر خواهد شد .

ب ) كاهش خسارات سطحي ناشي از آثار انگشت (خراشهاي سطحي)

ج) افزايش ميزان چسبندگي رنگ و ساير پوششهاي آلي .

د) رنگ پذيري و يا پذيرش بهتر ساير پوششهاي تزئيني .

روشهاي عملي كرماته كردن بر اساس نوع عمليات به دو دسته زير تقسيم مي شوند :

الف ) روشهاي شيميايي كه فقط شامل فرو بردن قطعات در محلولهاي كرماته است .

ب ) روشهاي الكتروشيميايي كه شامل فرو بردن قطعات در محلول و اعمال جريان الكتريكي از يك منبع خارجي است .

ج) فرايندي كه يك لايه كرماته فشرده برروي سطح تميز فلزي ايجاد مي كند به نحوي كه در نهايت به شكل پوشش واقعي در مي آيد .

د) فرايندي كه با استفاده از انواع ديگر پوششها از فلز محافظ مي كند . به عنوان مثال پوششهاي اكسيدي يا فسفاتي كه نوع فسفات آن در فصلهاي مربوط به اكسيداسيون و فسفاته كردن بحث شده است .

فرايند كرماته كردن را مي توان بهصورت دستي ، نيمه خودكار يا تمام خودكار انجام داد .

توسعه اين فرايند به دليل سهولت عمل و زمان كم آن قابليت دسترسي همگاني و اقتصادي بودن مواد شيميايي و بالخره خواص منحصر به فردي است كه اين نوع پوشش برخوردار است .

 بر اساس نظريات و ستچستر مقاومت به خوردگي پوششهاي كرماته بهتر از نوع فسفاته آن است . موك نيز كه تحقيقاتي در زمينه خواص حفاظتي پوششهاي كرماته و مقايسه آن با نوع فسفاته انجام داده ، به نتايج مشابهي رسيده است .

در اولين مرحله ، مقاومت به خوردگي و ساير خواص پوششهاي كرمي بستگي تام به فلز پايه (فلزي كه پوشش روي آن انجام مي گيرد دارد . چگونگي سطح فلز  روشهاي آماده سازي مختلف كرماته كردن و احتمالاً عمليات اضافي در زمينه پوشش كرم دادن (مثلاُ كاربرد پوشش روغن يا رنگ) دارد.  در حالي كه از روشهاي الكترو شيميايي براي ايجاد پوشش كرماته استفاده مي شود ، چگالي جريان نقش مهمي ايفا مي كند).

 

 

فرايند كروماته كردن فلزات خاص

اولين بار فرايند كرماته نمودن در سال 1924 و براي فلز منيزيم به كار رفت . پوشش كرماته كه در آن زمان به دست آمد مشخصاً يك پوسته بسيار باريك بود و به علت كاربرد روشهاي خاص رنگ پوسته قهوه اي يا زيتوني بود و عالباً از محلولهاي اسيدي سديم دي كرمات يا بدون افزايش نمكهاي فلزي معين براي منظورهاي خاصي استفاده مي شد .

     

لینک دانلود

بررسی مراحل حسابداری در طول دوره مالی

بررسی مراحل حسابداری در طول دوره مالی

سیستم حسابداری باید بطور منظم تمام اطلاعات مالی مربوط به یک موسسه را اندازه گیری، ثبت، طبقه بندی و آثار اقتصادی آن را در صورتهای مالی تلخیص کند. فرایند حسابداری شامل یک سری مراحل پیاپی است که در هر دوره مالی تکرار می شود. این مراحل پیاپی را معمولا چرخه حسابداری، دوره عمل حسابداری و یا دوره پردازش اطلاعات حسابداری گویند.

در این چرخه حسابداری مراحل 1 تا 4 بطور مستمر در طو دوره مالی و مراحل 5 تا 9 در پایان دوره مالی انجام می گیرد. این مراحل در چرخه حسابداری، امکان ترکیب و تلخیص معاملات و عملیات مالی را در دو گزارش مختصر و موجز یعنی ترازنامه و سود و زیان فراهم می کند.

1.        جمع آوری اطلاعات مالی

2.        تجزیه و تحلیل معاملات و عملیات مالی

3.        ثبت معاملات و عملیات مالی در دفتر روزنامه

4.        انتقال اقلام از دفتر روزنامه به دفتر کل

5.        تهیه تراز آزمایشی

6.        اصلاح حسابهای دفتر کل

7.        تهیه صورتهای مالی

8.        بستن حسابهای موقت

9.        تهیه تراز آزمایشی  اختتامی

 

مرحله اول_ جمع آوری اطلاعات مالی

در یک سیستم حسابداری باید امکان جمع آوری اطلاعات مربوط به معاملات و عملیات مالی جهت ثبت در دفاتر وجود داشته باشد. این اطلاعات از روی اسناد و مدارک اولیه مربوط به معاملات و عملیات مالی    جمع آوری می گردد. غالب رویدادهای مالی از معاملات بین موسسه با اشخاص دیگر ناشی می شود که اطلاعات مربوط به آن در اسناد و مدارک مثبته نظیر فاکتور خرید و فاکتور فروش منعکس است. بر خی دیگر از رویدادهای مالی از عملیات داخلی یک سازمان ناشی و اطلاعات مربوط به آن در اسناد و مدارک داخلی مانند کاربرگ تحویل کالا از انبار و اسناد مربوط به اصلاح حسابها، درج می شود.

اسناد و مدارک اولیه مربوط به معاملات و عملیات مالی اهمییت زیادی دارند چون:

•          اطلاعات لازم را برای تجزیه و تحلیل معاملات و عملیات مالی و ثبت در دفتر روزنامه فراهم میکنند.

•          مدارک عینی هستند که امکان اثبات معاملات و عملیات مالی را در آینده فراهم می نمایند.

از این رو این گونه اسناد و مدارک برای مراجعات و رسیدگیهای بعدی بایگانی و نگهداری می شوند.

 

مرحله دوم_ تجزیه و تحلیل معاملات و عملیات مالی

این تجزیه و تحلیل بر اساس اطلاعات منعکس در اسناد و مدارک اولیه صورت می گیرد.در این مرحله        به منظور انعکاس معاملات و عملیات مالی در دفتر روزنامه باید تصمیم گیری شود که چه حساب یا حسابهایی بدهکار و چه حساب یا حسابهایی بستانکار می شوند.

 

 

مرحله سوم _ ثبت معاملات و عملیات مالی در دفتر روزنامه

در این مرحله، اطلاعات منعکس در اسناد و مدارک مربوط به معاملات و عملیات مالی بر حسب تاثیری که بر معادله حسابداری ( معادله تراز نامه) دارند تجزیه و تحلیل و سپس در دفتر روزنامه ثبت می شوند.

نکته: در تاریخ ثبت معاملات و عملیات مالی، در ستون عطف دفتر روزنامه چیزی نوشته نمی شود. بلکه هنگامی که اقلام بدهکار و بستانکار به حسابهای مربوط در دفتر کل انتقال می یابد، همزمان شماره این حسابها در ستون عطف دفتر روزنامه و شماره دفتر روزنامه در ستون عطف دفتر کل نوشته  می شود.

مرحله چهارم _ انتقال اقلام از دفتر روزنامه به دفتر کل:

پس از ثبت اولیه معاملات و عملیات مالی در دفتر روزنامه مرحله بعدی که طی یک دوره مالی انجام      می شود. انتقال اطلاعات به دفتر کل است. انتقال مبالغ از دفتر روزنامه به دفتر کل به طبقه بندی اطلاعات در حسابها منجر می شود که مطابق طبقه بندی اطلاعات در صورتهای مالی است.

در هر موسسه، تجزیه و تحلیل معاملات و نوشتن دفتر روزنامه معمولا بر اساس فهرست حسابهای      دفتر کل انجام می شود. فهرست حسابها شامل عنوان و شماره تمام حسابهای دفتر کل است.

 

لینک دانلود

بررسی میزان تأثیر فعالیت های فرهنگی مساجد بر روی جوانان همراه با نمونه موردی

بررسی میزان تأثیر فعالیت های فرهنگی مساجد بر روی جوانان همراه با نمونه موردی

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:   142

چکیده ی تحقیق:

در این تحقیق سعی شده تا با بررسی و مشخص نمودن کارکرد های اساسی مسجد که سبب شده در طول تاریخ نقشی سرنوشت ساز هم ازجهات اجتماعی ، سیاسی و هم در زمینه ی تربیت نسل جوان داشته باشد مشخص شود و سپس به بیان ضعف امروزی مساجد که سبب دوری نسل جوان امروزی از مسجد شده پرداخته شده تا با تکیه بر تحقیقاتی که در گذشته در این زمینه انجام شده بتوان پاسخ گوی سؤالاتی از این دست بود :

آیا مساجد تنوانسته اند تبلیغات گسترده برای جذب جوانان منطقه انجام دهند تا پس از آن بتوانند برنامه های فرهنگی را اجرا کنند ؟

آیا متولیان فرهنگی مساجد(امام جماعت،بسیج مسجد،هیأت امنای مسجد) توانسته اند برنامه هایی را طرح ریزی و اجرا کنند که هم جوانان را به مسجد جذب کندوهم بتواند پاسخ گوی مسایل روز و اساسی آنان نیز باشد ؟

آیا مساجد توانسته اند از نیروهای متخصص و نخبه ی خود که برای جوانان جذاب باشند بهره برده و به حل و فصل معضلات فرهنگی جوانان بپردازند ؟

در فصل اول تحقیق پس از بیان مسأله به ترتیب اهداف تحقیق ،اهمیت و ضرورت تحقیق ،سؤال و فرضیه تحقیق ، متغیر های تحقیق و تعاریف و مفهوم های اولیه پرداخته شده است .

در فصل دوم تحقیق سوابق نظری و عملی تحقیق تا جایی که مقدور بوده از منابع مختلفی نظیر مقالات ، کتابها وسایت های علمی تهیه شده است .

در فصل سوم روش تحقیق ، جامعه ی آماری ، حجم نمونه ، شیوه ی نمونه گیری ابزار جمع آوری اطلاعات و روش آماری در تجزیه و تحلیل اطلاعات ذکر شده است .

در فصل چهارم اطلاعاتی که از طریق پرسشنامه به دست آمده اند با استفاده از نمودار توصیف شده اند و سپس با استفاده از آزمون خی دو فرضیه ها آزمون شده اند و اطلاعات به دست آمده از آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .

در فصل پنجم نتایج اصلی تحقیق و یافته های فرعی از تحلیل پرسشنامه به دست آمده اند ذکر شده و سپس به جمع بندی نتایج پرداخته شده است در آخر هم محدودیت ها و موانع فرا روی تحقیق و همچن ینتوصیه به پژوهشگران دیگر ذکر شده است

البته در پایان تحقیق نیز منابع و مآخذ و همچنین یک نسخه از پرسشنامه به عنوان ضمیمه در تحقیق قرار داده شده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست………………………………………………………………………………………………………..صفحه

فصل اول:کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………….7

       مقدمه………………………………………………………………………………………………………….7

      توصیف موضوع مسأله…………………………………………………………………………………….9

      اهداف و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………..11

      فرضیه………………………………………………………………………………………………………. 13

      تعیین و تعریف مفهومیوعملیاتی متغیرها…………………………………………………………..14

فصل دوم : پیشینه ی تحقیق………………………………………………………………………………18

فصل سوم : چگونگی انجام تحقیق……………………………………………………………………..70

        روش تحقیق…………………………………………………………………………………………..70

       جامعه ی آماری……………………………………………………………………………………….70

       تعداد نمونه……………………………………………………………………………………………..70

       شیوه ی نمونه گیری………………………………………………………………………………..70

       ابزار جمعآوری اطلاعات……………………………………………………………………………70

       روش آماری…………………………………………………………………………………………….70

فصل چهارم : توصیف و تجزیه و تحلیل آماری…………………………………………………72

         تحلیل پرسشنامه…………………………………………………………………………………72

         آزمون فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………90

فصل پنجم:یافته های تحقیق………………………………………………………………………..96

          نتایج اصلی تحقیق……………………………………………………………………………..96

          یافته های فرعی تحقیق……………………………………………………………………..97

          جمع بندی………………………………………………………………………………………..98            

          محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………99

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………..100

ضمائم……………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

لینک دانلود

سیستم های ذخیره ساز انرژی

سیستم های ذخیره ساز انرژی

موضوع : سیستم های ذخیره ساز انرژی

توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد

مقدمه:
در چند دهه ی اخیر سیستم های ذخیره ساز انرژی با انگیزه های متفاوتی به منظور بهبود عملکرد سیستم قدرت، مورد توجه قرار گرفته اند.بطورمعمول در سیستم قدرت بین قدرتهای الکتریکی تولیدی و مصرفی تعادل لحظه ای برقرار است و هیچگونه ذخیره انرژی در آن صورت نمی گیرد .بنابراین لازم است میزان تولید شبکه، منحنی  مصرف منطقه را تغقیب کند. واضح است بهره برداری از سیستم بدین طریق، با توجه به شکل متعارف منحنی مصرف غیر اقتصادی است.
استفاده از ذخیره ساری های انرژی با ظرفیت بالا به منظور تراز ساری منحنی مصرف و افزایش ضریب بار، از اولین کاربردهای ذخیره انرژی در سیستم قدرت در جهت بهره برداری اقتصادی می باشد.
علاوه بر این،اغتشاشهای مختلف در شبکه ( تغییرات ناگهانی بار، قطع و وصل خطوط انتقال،…) خارج شدن سیستم از نقطه تعادل را به دنبال دارد. در این شرایط ابتدا از محل انرژی جنبشی محور ژنراتورهای سنکرون انرژی برداشت می شود، سپس حلقه های کنترل سیستم فعال شده و تعادل را بر قرار می سازند. این روند، نوسان متغیرهای مختلف مانند فرکانس، توان الکتریکی روی خطوط و…را موجب می شود که مشکلات مختلفی را در بهره برداری از سیستم قدرت به دنبال دارد. هر گاه در سیستم مقداری انرژی ذخیره شده باشد،با مبادله سریع آن با شبکه در مواقع مورد نیاز به حد قابل توجهی می توان مشکلات فوق را کاهش داد.به عبارت دیگر، ذخیره ساز انرژی را می توان  در بهبود عملکرد دینامیکی سیستم نیز بکار برد.
از اوایل دههً هفتاد مفهوم ذخیره سازی انرژی الکتریکی به شکل مغناطیسی مورد توجه قرار گرفت. با ظهور تکنولژی ابر رسانایی، کاربردهای گوناگونی برای این پدیده فیزیکی مطرح شد. از معروف ترین این کاربردها می توان به SMES اشاره  کرد. در SMES انرژی در یک سیم پیج با اندوکتاس بزرگ که از ابر رسانا ساخته شده است، ذخیره می شود. ویژگی ابر رسانا یی سیم پیچ موجب می شود که راندمان رفت و برگشت فرایند ذخیره انرژی بالا و در حدود  95% باشد. ویژگی راندمان بالای SMES آن را از سایر تکنیکهای ذخیره انرژی متمایز می کند. همچنین از آنجایی که در این تکنیک انرژی از صورت الکتریکی به صورت مغناطیسیو یا بر عکس تبدیل می شود، SMES دارای پاسخ دینامیکی سریع می باشد. بناراین می تواند در جهت بهبود عملکرد دینامیکی نیز بکار رود. معمولا واحدهای ابر رسانایی ذخیره سازی انرژی را به دو گونه ظرفیت بالا( MWh 500    ( جهت ترا سازی منحنی مصرف، و ظرفیت پایین (چندین مگا ژول) به منظور افزایش میرایی نوسانات و بهبود پایداری سیستم می سازند.
بطور خلاصه مهم ترین قابلیت  SMESجدا سازی و استقلال تولید از مصرف است که این امر مزایای متعددی از قبیل بهره برداری اقتصادی، بهبود عملکرد دینامیکی و کاهش آلودگی را به دنبال دارد.
 فهرست مطالب
مقدمه:    1
ابررسانایی    2
كاربردهاي ابر رسانايي :    4
SMES چیست؟    5
ابرسانای ذخیره کننده انرژی مغناطیسی    5
SMES اولین سیستم    6
SMES و مدل سازی آن    6
چگونگی انجام کار    8

لینک دانلود

بررسی توتون و تحقیقات ژنتيكی و اصلاح نباتات بر آن

بررسی توتون و  تحقیقات ژنتيكی و اصلاح نباتات بر آن

 

 

فهرست مطالب

 

مقدمه1

ايجاد ارقام نر عقيم3

پاكت‌زني و سرزني4

بذرگيري5

بررسي مقاومت ژنوتيپ‌هاي مختلف توتون تيپ شرقي به كرم غنچه‌خوار توتون6

بررسي اثر مقادير مختلف كود ازت روي شاخص‌هاي رشد. خصوصيات زراعي و كيفي چند رقم توتون گرمخانه‌اي10

بررسي تنوع ژنتيكي و طبقه‌بندي ارقام مختلف توتون تيپ شرقي11

بازديدهاي انجام شده14

 

 

 

 

مقدمه

توتون از گياهان بومي دنياي جديد مي‌باشد. امروزه كشاورزان آمريكا حدود 3/1 محصول توتون دنيا را توليد مي‌كند. در ايران توتون نيز از گياهان قابل اهميت به شمار مي‌رود. استان‌هاي مهم كشت توتون عبارتند از: آذربايجان غربي، گيلان و مازندران.

توتون‌هايي كه در ايران كشت مي‌شوند، عبارتند از: 1) باسما (توتون تيپ شرقي) در اروميه، گرگان و مازندران، 2) ويرجينيا (توتون تيپ غربي) در مازندران، گيلان و گلستان، 3) بارلي (توتون تيپ غربي) در مازندران، گلستان و آذربايجان غربي.

توتون گياهي است از خانواده سولاناسه و جنس نيكوتيانا اين جنس 65 گونه دارد كه  دو گونه تاباكوم و روستيكا در كشاورزان اهميت دارد و هيچيك از اين دو گونه به صورت وحشي ديده نشده است.

توتون گياهي است اصلاً دائمي، ولي چون نمي‌تواند سرما و يخبندان را تحمل كند، به صورت يكساله مورد كشت قرار مي‌گيرد. چون توتون گياهي است اتوگام، و براي اصلاح آن از روش‌هايي مثل وارد كردن و سلكسيون و دورگ‌گيري استفاده مي‌شود. دورگ‌گيري در اصلاح توتون خيلي كاربرد دارد. دورگ‌گيري بين گونه‌اي به منظورهاي زيادي مثل انتقال صفت مقاومت به بيماري از ارقام وحشي به توتون معمولي نيكوتيانا تاباكوم به كار رفته است و در اين روش بيشتر از روش تلاقي برگشتي استفاده مي‌شود.

اهداف اصلاحي توتون عبارتند از: ازدياد عملكرد، مقاومت به آفات و بيماري و كيفيت توتون.

ايجاد ارقام نر عقيم

مجري طرح فوق، جناب‌ آقاي مهندس عباسي است و اين طرح يك طرح چند ساله است. هدف از انجام اين طرح، اين است كه خود كشاورز نتواند بذر تهيه كند و با اين روش همه ساله مجبور مي‌شود بذر خالص را از شركت دخانيات (مراكز تحقيقاتي) تهيه نموده و با اين استراتژي برگ‌هاي توتون يكدست حاصل از يك رقم خالص به دخانيات تحويل داده مي‌شود.

براي اين منظور، همه ساله عمل تلاقي به روش مالشي را انجام مي‌دهند. روش اصلاحي در اين طرح تلاقي برگشتي مي‌باشد. براي تلاقي به روش باليني نياز به يك عدد قيچي، لاك قرمز رنگ، پنس، كارت، سم، پاكت و نخ مي‌باشد.

در تاريخ 10/5/84 به همراه افراد بخش، وارد مزرعه شديم و اقدام به اين عمل نموديم.

روش كار به اين صورت است كه ابتدا بوته‌هاي مادري را انتخاب نموده و گل‌هاي كاملاً باز و كاملاً بسته را حذف كرده و باقي گل‌ها را با محلول سم (براي مقابله با شته و هليوتيس) سم‌پاشي نموده، سپس توسط پنس به آرامي گلبرگ را شكاف داده به طوري كه  به مادگي صدمه وارد نشود. سپس چند پرچم از پايه پدري كه قبلاٌ تهيه كرده‌ايم را آماده كرده و دانه‌هاي گرده را روي مادگي ماليده و سپس مادگي را به دورن گلبرگ‌ها برمي‌گردانيم. بعد از اينكه تمام اين كارها را براي همه گل‌ها انجام داديم، سپس با كمك لاك گل‌هايي را كه لقاح يافته‌اند، را علامت‌گذاري كرده جهت شناسايي گل‌هاي غيرتلاقي كه بعد از عمل تلاقي بوجود مي‌آيند، سپس نام پايه پدري و مادري تاريخ تلاقي و نام تلاقي دهنده را روي كارت نوشته و به گل‌آذين آويزان كرده، سپس پاكت را روي گل‌آذين كشيده و با نخ پايين آن را مي‌بنديم.

 

لینک دانلود

شناخت و ارزیابی سبک های حل مساله دانشجویان افسرده و مقايسه آنها با افراد غير افسرده

شناخت و ارزیابی سبک های حل مساله دانشجویان افسرده و مقايسه آنها با افراد غير افسرده

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   216

 

 

 

فصل اول : چارچوب کلی پژوهش

1-1       مقدمه

2-1 بيان مسأله پژوهش

3-1  اهميت نظری و عملی پژوهش÷

4-1 اهداف پژوهش

5-1 سئوال ها و فرضیه های پژوهش

6-1 متغیرهای پژوهش

7-1  تعریف متغیرها واصطلاحات

 افسردگی

 بهنجار

سبک حل مساله

1-1مقدمه

بسیاری از انسان ها قادر به حل مساله و برطرف کردن ، به حداقل رساندن و یا تحمل استرس نمی باشند و معمولاً از مقابله های ناکارآمد، ناسازگار و مضری استفاده می کنند که باعث بروز استرس های بیشتری می گردد که اثرات آنها وخیم تر و عظیم تر از استرس اولیه است.

افراد افسرده نسبت به آينده ديد انعطاف پذيري ندارند. آنها احتمالاً بيشتر از افراد غير افسرده آينده خود را منفي مي بينند و به نظرشان احتمال دستيابي به تجارب خوشايند كمتر است به همين دليل افراد افسرده به جاي تلاش براي دستيابي به موفقيت هاي با ارزش در آينده تمام نيروي خود را صرف اجتناب از موقعيت هاي ناخوشايند موجود مي كنند ( ورتهايم ، 1983).

افراد افسرده احساس غمگيني مي كنند چون مشكلات خود را پايدار ، كلي و دروني تلقي مي كنند ( هايمبرگ ، ورميليا، دوج ، بيگر . و پارلو 1987؛ پترسون و سليگمن ، 1987؛ رپس ، پترسون ،‌رينمارد، ابرامسون و سليگمن 1982؛ سوييني و همكاران 1986) :

پايداري : افراد افسرده رويدادهاي منفي زندگي شان را هميشگي و پايدار تلقي مي كنند، يعتي تغيير دادن آنها را بعيد مي دانند. افراد غير افسرده تجارب منفي را به عنوان موانع موقتي كه زياد هم طول نمي كشد در نظر مي گيرند.

كلي نگري : افراد افسرده غرق در مشكلات خود مي شوند و آنها را به همه چيز تعميم مي دهند. افراد غير افسرده مي توانند مسايل را از خود دور كنند . آنها قادرند بين رويدادهاي منفي و مثبت زندگي خود تعامل ايجاد كنند.

دروني بودن : افراد افسرده خودشان را مسئول مشكلات خود مي دانند. غير افسرده ها مسئوليـــت چيزهايــي را كه مي‌توانند تغيير دهند مي پذيرند اما خود را مسئول كامل نبودن خود نمي دانند.

به نظر جروم فرانك ( 1973) يكي از بهترين كارهايي كه روان درمانگرها مي توانند براي مراجعان خود انجام دهند كمك به آنها براي غلبه بر يأس و نا اميدي شان است . در هر مقطع معيني از زمان 20-15 درصد بزرگسالان در سطح قابل توجهي ازنشانه هاي افسردگي رنج مي برند و حدس زده مي شو دكه حدود 75 درصد بيماران بستري در بيمارستان هاي رواني را موارد افسردگي تشكيل مي دهند ( فنل۱ 1989).

در مورد اختلال افسردگی اساسی , مطالعات کلی در ممالک مختلف انجام شده است که ميزان شيوع آن را در زنان دو برابر مردان نشان می دهد. دليل چنين اختلافی ممکن است استرسهای متفاوت , زايمان , درماندگی آموخته شده واثرات هورمونی باشد ( کاپلان و سادوک , 1988).

افسردگی در مفهوم بالينی پنج يا بيش از پنج مورد از موارد زير را در بر می گيرد :

•           خلق افسرده

•           کاهش بارز علاقه يا احساس لذت در اکثر فعاليت ها

•           کاهش قابل ملاحظه وزن يا افزايش وزن

•           بی خوابی يا پرخوابی

•           تحريک يا کندی روانی حرکتی

•           خستگی يا فقدان انرژی

•           احساس بی ارزشی يا احساس گناه بيجا

•           کاهش توانایی تمرکز يا بلا تصميمی

•           افکار تکرار شونده مرگ يا فکر خودکشی .

(DSM-IV , 1994/ به نقل از فرايدنبرگ ).

مطالعات اخير در حوزه افسردگی حاکی از وجود چندين عنصر متفاوت در سبب شناسی و نشانه شناسی افسردگی است. يک عنصر شناختی فعال در سبب شناسی و نشانه شناسی افسردگی در ادبيات به نام نگرانی يا افکار مزاحم منفی ذکر شده است.

تعدادی از مطالعات نشان داده اند که نگرانی قوياٌ با افسردگی ارتباط دارد ( می ير و همکاران 1990؛ متزگر و همکاران , 1990) هنگامی که افکار منفی ناخواسته به خودآگاهی فرد می آيند فشارزا و ناراحت کننده هستند. آنها ترديدهايی در مورد ارزش خويشتن , دلواپسی هايی در مورد آينده يا توهماتی در مورد گذشته تشکيل می دهند. چنين افکاری حس سلامت فرد را تحليل می برند و خلق منفی را افزايش می دهند. خوشبختانه به نظر می رسد که اکثر مردم قادر هستند که چنين افکار ناخواسته ای را با افکار مطلوبتری جانشين نمايند. اما به نظر می رسد که همه افراد قادر به چنين کنترل ذهنی نيستند , به گونه ای که تعدادي از افراد برای يک دوره طولانی دچار افسردگی می شوند و افکار منفی نافذ و پايداری را تجربه می کنند و ممکن است افسردگی آنها ناشی از شکست ويژه در توانايی شان برای کنترل افکار منفی باشد ( ونزولاف , وگنر و روپر , 1988). از سوی ديگر وجود افکار منفی ممکن است با توانايی فرد در ايجاد راه حل های سودمند برای حل مشکلاتش تداخل کند ( نولن – هوکسما , پارکر و لارسون , 1994).

2-1 بيان مسأله پژوهش

افراد با وقايع تنش زای زندگی , ناکامی ها و نااميدی ها روبرو می شوند؛ بعضی افراد قادرند از تجربه های ناخوشايند زندگی استفاده کنند, در حالی که ديگران در افسردگی خود باقی می مانند؛ کسانی که خود را از افسردگی نجات می دهند واجد نوعی تفکر زیر بنایی هستند بنحویکه از تدابير و راهبردهای موثرتری سود می جویند. تعدادی از پژوهشگران عوامل مشترکی را در افرادی که به احتمال زياد افسرده می شوند و هم چنين نوع مداخله آنان در حل مسائل و مشکلات زندگيشان را شناسايی کرده اند و دريافتند که از طريق سنجش همبستگی بين پاسخ های رويارويی ترجيح داده شده افراد افسرده و مقايسه راه حل های آنان با افراد غير افسرده می توان راهبردهای مؤثر مقابله با افسردگی را شناسايی کرد.  

هم چنين افرادی که مهارت مسأله گشای خوبی دارند در مقايسه با افرادی که فاقد اين مهارت هستند کمتر احتمال دارد افسرده شوند. عدم توانايی در اتخاذ تصميم يکی از مشخصات عمده افراد افسرده است اين ناتوانی را می توان نوعی بی کفايتی در استفاده از مهارت های موثر در تصميم گيری يا حل مسأله به شمار آورد .دزوريلا و گلدفريد )1971) حل مسأله را بعنوان فرايندی رفتاری شناختی تعريف کرده اند که می تواند انواعی از پاسخ های متناوب بالقوه سودمند را جهت مقابله با موقعيت های دشوار در اختيار افراد قرار دهد. بدين جهت از اهداف آموزش به مراجعان در مهارت های حل مسأله اين می باشد که يک راهبرد جهت سازگاری کلی در اختيار آنان قرار دهد.

بررسی نزو و پری (1989) نشان داد که حل مسأله يک رويکرد درمانی شناختی – رفتاری است که در درمان افسردگی موثر و مفيد می باشد. افراد افسرده بر اساس مدلهای شناختی دارای ساختارها وفرايندهای شناختی افسردگی زا می باشند ( مبينی 1372).

تفکر افسردگی زای بيماران , آنها را از حل مسائل باز می دارد, هدف اصلی درمان پيدا کردن راه حل هايی برای مسائل بيمار با استفاده از راهبردهای شناختی – رفتاری است نه اينکه صرفاٌ به بيمار کمک شود, دارای تفکر منطقی گردد . لذا درمان شناختی – رفتاری را می توان نوعی حل مسأله در نظر گرفت که هدف کوتاه مدت آن تسکين نشانه های افسردگی و هدف دراز مدت آن استفاده از راهبردهای حل مسائل برا ی حل مشکلات زندگی و کاهش برهه های افسردگی در آينده است فنل ( 1989).

لذا با مطالعه دقيق و بررسی علمی سبک های حل مسأله در افراد افسرده و مقايسه آن با افراد غير افسرده می توان سبک های مقابله ای متفاوت را شناسايی و ارزيابی کرد , و هم چنين پی برد که فرايندهای حل مسأله در راهبردهای مقابله ای چگونه در ساخت های شناختی افسردگی نقش داشته تا درمانگران آگاهی و توانايی بيشتری در خصوص اين فرآيند , چگونگی کنترل و کاهش آن کسب نمايند.

 

3-1 اهميت نظری و عملی پژوهش

به لحاظ ماهيت پيچيده و تغيير يابنده جامعه ما , مردم پيوسته خود را روياروی با مشکلات متنوع می يابند . بسته به پيچيدگی موقعيت و پيامدهای اين مشکلات مقابله ها ممکن است ، مهم و يا قابل توجه نباشد. انسان ها از نظر نحوه کنترل و تحمل مشکلات به رغم ميزان دشواری آن با هم متفاوتند. بسياری از مسائل را , که از نظر بالينی رفتار نابهنجار يا آشفتگی هيجانی خوانده می شود, می توان به مثابه رفتار غير کارآمد همراه با پيامدهای منفی آن از جمله اضطراب , افسردگی و ايجاد مشکلات ثانوی دانست . در اين راستا , رويکرد حل مسأله می تواند در حکم ابزار مهمی برای مواجهه با بسياری از مشکلات موقعيتی و حل آن ها مورد استفاده قرار گيرد. حل مسأله بر يک فرايند رفتاری شناختی يا آشکار دلالت دارد که: 1) پاسخ های بالقوه موثر برای موقعيت مشکل را فراهم می کند و 2) احتمال انتخاب موثرترين پاسخ را از بيان پاسخ های متعدد, افزايش می دهد.

ربط سبک حل مساله با درمان بر این فرض استوار است که سبک حل مساله نوعی تفکر زیر بنایی است که فرد در خصوص مشکلات و موقعیت های استرس زا اتخاذ می کند و ناتوانی در شناخت و ارزیابی صحیح از مشکلات موجب ناکارآمدی تلاش فرد در حل مساله بطور موثر می گردد بنحویکه پیامدهای آن در ایجاد و ابقا اختلالات عاطفی در مطالعات روان شناختی بتازگی مطرح شده است بطوریکه بوربوک ( 1995) بر لزوم بکار گیری روش های شناختی رفتاری از جمله تصمیم درمانی جهت تداوم بهبودی و کنترل افسردگی تاکید می کند.

طبق نظريه شناختی افسردگی , هسته مرکزی افسردگی اختلال شناختی است و تغييرات عاطفی و جسمی و ساير خصوصيات افسردگی نتيجه اختلالات شناختی است ( کاپلان – سادوک 2003).

اهميت عوامل شناختی در افسردگی و ساير اختلالات روانی آنقدر مهم است که بِک , ( 1976) , می گويد : شناخت های منفی در ذات افسردگی است نه علامت يا نتيجه آن . افراد افسرده خود را ناتوان و درمانده می کنند. زيرا محيط خود را ناخوشايند می يابند ، نسبت به آينده ديد انعطاف پذيری ندارند و به نظرشان احتمال دستيابی به تجارب خوشايند کمتر است ( آندرسون , 1990 ؛ پيرنسکی , هولت و گرينبرگ , 1987) . افراد افسرده چون مشکلات خود را پايدار , کلی و درونی تلقی می کنند به جای تلاش برای دستيابی به موفقيت در حل مسائل تمام نيروی خود را صرف اجتناب از موقعيت های ناخوشايند موجود می کنند( کلينکه , ترجمه : محمد خانی , 1382) . طبق آمار سازمان بهداشت جهانی ( 2001) افسردگی تک قطبی سومين رتبه را بين کل بيماری ها دارد, به طوريکه پيش از 150 ميليون نفر از مردم دنيا در هر برهه از زمان از افسردگی رنج می برند و حدود يک ميليون خودکشی موفق هر سال در جهان وجود دارد. شيوع افسردگی اساسی در جمعيت به طور کل بين 3 تا 10 درصد است و در افرادی که دچار بيماری های مزمن هستند اين ميزان بيشتر است ( امين اسماعيلی , 1383) . سنگينی بار اقتصادی اين بيماری بر جامعه و خانواده ها وکاهش کارآيی و ناتوانی در تحصيل و شغل يابی و حفظ شغل برای افراد مبتلا به افسردگی , ضرورت انجام پژوهش های متعددی را در اين زمينه می طلبد به خصوص در جامعه ما به دليل ويژگی های خاص هم چون جمعيت جوان و تحصيل کرده , مشکلات اشتغال , مهاجرت و پی آمدهای آن , تغييرات سريع فرهنگی همراه با رشد روز افزون آسيب هايی مانند :اعتياد , طلاق ,فرار جوانان از خانه ، ترک تحصیل رفتارهای پر خطر و غير ايمن و ديگر آسيب های روانی , اجتماعی که وجود دارند.

شواهد علمی پژوهشگران بين سبک حل مسأله با درماندگی و سطح استرس ارتباط پيوسته ای يافته اند که پيش بينی کننده خودکشی در دانشجويان دانشگاه است. هم چنين نتايج دو مطالعه سبک حل مسأله کسيدی و لانگ ( 196) شواهدی را فراهم ساخت مبنی بر اینکه سبک حل مسأله متغير بسيار مهمی در تفسير بيماری روانی و درک فرايند استرس است.

اين پژوهش به منظور استفاده ازنظریه ها و يافته ها منتج از مطالعات پژوهشگران تلاش دارد مدل های نظری و کاربردی سبک های حل مسأله را در ميان دانشجويان کشور بررسی نموده و احتمالاً موجب توسعه و گسترش آن شود و دراين راستا نسبت به رفع نقايص يا پيشنهاد وجهی بدیل کمک کننده باشد.

 

4-1 اهداف پژوهش

توانايی های روانی – اجتماعی فرد را قادر می سازد تا در ارتباط با ساير انسان ها , جامعه , فرهنگ و محيط خود مثبت و سازگارانه عمل کرده و سلامت روانی خود را تأمين کند .

نظريه های آسيب شناسی روانی افسردگی بيشتر بر محتوای شناخته و باورها و نگرش ها متمرکز بوده اند و کمتر به فرم شناخت در افسردگی و ديگر اختلالات بالينی توجه کرده اند از اين لحاظ نظريات دقيق و مبسوطی را ارائه کرده اند ( اليس , 1962 , بک 1967) . به لحاظ اينکه حل مسأله فرايندی شناختی – رفتاری است که به واسطه آن فرد راه های موثر سازگاری با موقعيت های مشکل زا را کشف می کند. يکی از اهداف اين پژوهش بررسی سبک های مقابله ای دانشجویان در مقابل مشکلات و مسائل است. از طرف ديگر بر اساس مدل های شناختی چنين فرض می شود که شناخت افراد افسرده دارای عناصری منفی است که از ساختارها و فرايندهای شناختی , افسردگی زا ناشی می شوند. و اصطلاح آسيب پذيری شناختی جهت توصيف شيوه تفکری به کار می رود که بعضی افراد را بيشتر در معرض واکنش نشان دادن به محيطشان با رفتار خلق افسرده می کند ( بلک بورن و اسمايت , 1985) .

 

 

لینک دانلود